I Blackboard-appen kan du se aktuelle emnekunngjøringer fra underviseren i enkeltemner. Du kan trykke på lange kunngjøringer for å se all teksten i dem.

Appens aktivitetsstrøm inneholder kunngjøringer for alle emner.

Aktivitetsstrømmen viser også varsler fra skolen, som er kunngjøringer på systemnivå. Hvis avsenderen har valgt det, kan slike varsler også vises i Kunngjøringer i emnene dine.

Mer om hvordan du fjerner kunngjøringer og varsler fra aktivitetsstrømmen

Når du bruker Blackboard i en nettleser, kan du se oppslag fra læreren din i emnene dine og Min institusjon-fanen.

Appen har for øyeblikket bare støtte for emnekunngjøringer for Original-emner. Når brukere åpner Ultra-emner i appen, vises ikke kunngjøringsverktøyet.