Du kan bruke skylagringskontoene dine til Blackboard-appen for å gjøre det lettere å legge ved filer i oppgaver og diskusjoner.

Slik legger du til filer i prøver og oppgaver

Hvordan legger du ved filer i diskusjoner

Blackboard-appen bruker iOSs Files-appen til å legge ved filer fra enhets-eller skytjenestene dine. Du kan få tilgang til skylagring fra tredjeparter, for eksempel iCloud-®, OneDrive®, Google Drive™ eller Dropbox.

For Blackboard app versjon 5.6+ er de ulike skylagringskontoer bare tilgjengelige via Files-appen på Apple-enheten din. Tilknyttede kontoer -området ble fjernet fra appens Innstillinger.

Legg til skykonto i Files-appen

Du kan legge til en ny skykonto i enheten din og åpne den via Files-app.

 1. Installere et nettskylager-tjenesteapp på enheten din og logg på tjenesten. Du kan for eksempel installere Google Drive-appen og logge på.
 2. Åpne Files-appen på iOS på enheten.
 3. Trykk Bla gjennom for å få tilgang til en liste over fillagringsplasseringer.
 4. Trykk på de tre prikkene øverst på skjermen, og velg Rediger.
 5. Skyv for å slå på tredjeparts apper du vil bruke i Files-appen.
 6. Trykk Ferdig.  Når vedlegg er tilgjengelige i Blackboard-appen, kan du velge Files og åpne disse skylagtingstjenestene.

Mer om Files-appen på iOS

Android

På Android brukes operativsystemet til å legge ved filer fra en hvilken som helst app for nettskylagring du har installert på enheten din.

 1. Installere et nettskylager-tjenesteapp på enheten din og logg på tjenesten. Du kan for eksempel installere Google Drive-appen og logge på.
 2. I en test- eller oppgaveforsøk i appen, trykk på Legg til innhold. Trykk på Legg til filer i et diskusjonssvar.
 3. Velg et sted på lagringsplassen på enheten eller en skylagringstjeneste. Hvis du ikke ser listen over alle tilgjengelige områder, kan du trykke på menyknappen for å gå tilbake til Åpne fra-menyen og velge en annen filplassering.
 4. Følg eventuelt instruksjonene for den aktuelle skytjenesten for å logge på.
 5. Velg en fil du vil legge ved.

Blackboard-appen er ikke tilknyttet eller sponset av Dropbox, Inc.

2020 Google LLC Med enerett. Google Disk™ er et varemerke som tilhører Google LLC

OneDrive® er et registrert varemerke som tilhører Microsoft Corporation i USA og/eller andre land.