Lagrer du filer i nettskyen, sånn at du har tilgang til dem fra hvor som helst? Du kan koble skylagringskontoene dine til Blackboard-appen for å gjøre det lettere å legge ved filer i oppgaver og diskusjoner.

Mer om hvordan du kan bruke skyinnhold i prøver og oppgaver

Mer om filvedlegg i diskusjoner

På iOS kan du legge til filer fra Filer-appen, OneDrive®, Google Disk™ og Dropbox.

Se alle skykontoer

 1. Trykk på menyikonet, og åpne innstillingene. Menyikonet vises når du ikke er i noe emne.
 2. Trykk på Koblede kontoer.
 3. Velg Filer-appen, OneDrive, Google Disk eller Dropbox.
 4. Følg instruksjonene for den aktuelle skytjenesten for å logge på.
 5. Skytjenesten bekrefter at du er pålogget og godkjent. Du kan endre eller fjerne kontoen for den aktuelle tjenesten. Du kan tilknytte én konto per tjeneste.
 6. Trykk på tilbakepilen for å gå tilbake til Koblede kontoer. Trykk på pilen for å gå tilbake til Innstillinger.
 7. Trykk på menyikonet for å navigere til et emne.

Filer-appen på iOS

Du kan åpne andre skylagringstjenester som er installert på enheten, via integreringen mellom Blackboard-appen og Filer-appen på iOS.

 1. Installere et nettskylager-tjenesteapp på enheten din og logg på tjenesten. Du kan for eksempel installere Google Drive-appen og logge på.
 2. Åpne Filer-appen på iOS på enheten.
 3. Gå til Steder.
 4. Trykk på Rediger.
 5. Skyv for å slå på tredjeparts apper du vil bruke i Filer-appen. Nå når du velger Filer i Blackboard-appen for diskusjonsvedlegg (kun Original-emner) eller vurderingsvedlegg, kan du åpne den i lagertjenesten i nettskyen.

Mer om Filer-appen på iOS

Android

På Android brukes operativsystemet til å legge ved filer fra en hvilken som helst app for nettskylagring du har installert på enheten din.

 1. I en test- eller oppgaveforsøk i appen, trykk på Legg til innhold. Trykk på Legg til filer i et diskusjonssvar.
 2. Velg et sted på lagringsplassen på enheten eller en skylagringstjeneste. Hvis du ikke ser listen over alle tilgjengelige områder, kan du trykke på menyknappen for å gå tilbake til Åpne fra-menyen og velge en annen filplassering.
 3. Følg eventuelt instruksjonene for den aktuelle skytjenesten for å logge på.
 4. Velg en fil du vil legge ved.

Blackboard-appen er ikke tilknyttet eller sponset av Dropbox, Inc.

©2020 Google LLC Med enerett. Google Disk™ er et varemerke som tilhører Google LLC

OneDrive® er et registrert varemerke som tilhører Microsoft Corporation i USA og/eller andre land.

Blackboard-appen er ikke tilknyttet eller sponset av Dropbox, Inc.

© 2015 Google Inc. Med enerett. Google Disk™ er et varemerke som tilhører Google Inc.

OneDrive® er et registrert varemerke som tilhører Microsoft Corporation i USA og/eller andre land.