En Ally for inkluderende praksis
med Claire Gardner fra University of Derby

Universitetskontekst: «Strategier for gode resultater»

University of Derby er et universitet i midtre England med TEF Gold-klassifisering og over 17 000 studenter fordelt på mer enn 300 studieprogrammer. Vi jobber hardt for å legge alt til rette for at studentene oppnår gode resultater, og som en del av dette har vi implementert et fokusert tiltak for å sikre at læringsopplevelsen er inkluderende og egnet for alle studenter. På University of Derby forstår vi at forskjellige studenter har ulike behov og omstendigheter, og tiltaket for inkluderende læring har derfor som mål å tilveiebringe mer tilgjengelige og støttende miljøer hvor studenter kan lære på en uavhengig måte både i og utenfor klasserommet.

Learning space at Derby’s “The Learning Curve”
Learning space at Derby’s “The Learning Curve”

Mål for Ally: Støtte inkluderende læring

Basert på TEL-strategien (Technology Enhanced Learning) implementerte University of Derby noe vi kaller «Digital Practice Programme Baselines». Dette er et rammeverk for referanseverdier for forbedring innen praksis og støtte når det gjelder studentenes digitale læringsopplevelse. Dette rammeverket inneholder et skjema for egenvurdering som årlig fylles ut av programlederne/-teamene og brukes for å følge med på fremgangen og implementere forbedringsstrategier. Rammeverket inneholder også en del om inkludering, hvor underviserne blir bedt om å dokumentere en helhetlig tilnærming til å lage tilgjengelig emneinnhold samt gjennomgå graden av tilgjengelighet.

Vi så at Ally er et verktøy som kunne støtte inkluderingsinitiativet vårt

Med institusjonsrapporten i Ally ble det lettere å følge med på fremgangen vår innen tilgjengelighet på både emne- og universitetsnivå. Vi kunne for eksempel identifisere visse positive trender i løpet av de siste årene, samt områder på universitetet hvor vi oppnådde gode resultater – som nettprogrammene våre, hvor det ble brukt emnemaler utarbeidet av undervisningsdesignere. Vi så også på undervisertilbakemeldingen i Ally som en intuitiv metode underviserne kunne bruke for å bli mer oppmerksomme på tilgjengelighetsproblemer i emner og lettere forbedre innholdet. For å lette implementeringen av dette tiltaket arbeidet Learning Technologists-teamet vårt seg gjennom tilbakemelding fra Ally for å gjøre seg kjent med Ally-funksjonene og dermed være forberedt til workshops og spørsmål fra underviserne.

Implementeringsstrategi: Kommunikasjon og workshops

Etter å ha testet Ally i ti moduler, lanserte vi det på hele universitetet. Det tok omtrent to uker å implementere Ally på hele plattformen vår, inkludert for både aktive og tidligere programmer og moduler. Selv om vi var spente på hvordan personalet kom til å reagere på Ally-indikatorene, utarbeidet vi en klar kommunikasjonsstrategi for å sette formålet og målene med Ally i riktig kontekst for underviserne. Vi ga dem et kontaktpunkt på Technology Enhanced Learning-avdelingen og la til veiledning om Ally i håndboken vår om digital praksis, for å komplementere eksisterende innhold som omhandler tilgjengelig emnedesign.

I stedet oppfordret vi dem til å bruke Ally-tilbakemeldingen til å tenke på små endringer de kunne gjøre i innholdet sitt, samt å kontakte brukerstøtteavdelingen hvis de støtte på problemer de ikke kunne håndtere på egen hånd.

På e-poster vi sendte til underviserne, la vi vekt på at det bare var de som kunne se Ally-indikatorene, og at Ally er et verktøy som støtter referanseverdiene deres for inkluderende læring. Vi satt overkommelige forventninger til underviserne i kommunikasjonen vi sendte ut, og vi så at workshopen om bruk av teknologi for inkluderende læring hadde bedre oppslutning – kanskje fordi dette var mer velkjent og knyttet til universitetets inkluderingsinitiativ.

Evaluering og funn: Vi ble bedre! 

Vi hadde trodd at vi skulle få telefoner med spørsmål hele dagen på lanseringsdagen, men vi mottok bare én telefon fra en underviser. Selv om meldingene våre ikke inneholdt krav om at underviserne måtte treffe umiddelbare tiltak for å forbedre emneinnholdet deres, opplevde vi en 3 % økning i den generelle tilgjengeligheten på bare to måneder. Ally-lanseringen har også i økt grad katalysert samtalen om inkluderende læringsdesign, noe som vises i den økte oppslutningen rundt workshopen om bruk av teknologi for inkluderende læring. 

Vi ser at Ally bidrar til å gjøre undervisere mer oppmerksomme på verdien av tilgjengelige, alternative formater når det gjelder gode studentresultater. Vi ser også at Ally hjelper oss til å kjøre referansetester av fremgangen for innholdstilgjengelighet mer nøyaktig, samt å informere om tilgjengelighetsstrategien vår på hele universitetet. Vi holder på med å utarbeide spørreundersøkelser for undervisere og studenter for å få mer detaljert tilbakemelding om tilgjengelighet, hvordan de bruker Ally, og støttestrukturene våre. Den største utfordringen blir å holde samtalen i gang og å oppskalere tiltakene etter hvert som vi prøver å løse mer komplekse problemer med tilgjengelighet og inkluderende læring i det virtuelle læringsmiljøet. 

Screen shot from “Inclusive Practice” support page
Screen shot from “Inclusive Practice” support page

Visdomsperler: Start med oppmerksomhet 

Vi anser inkluderende utdanning for å være et kulturskift som begynner med å øke oppmerksomheten rundt hindrene for at studenter får rettferdige, inkluderende læringsopplevelser. Ved å posisjonere Ally som en del av et større universitetsinitiativ knyttet til inkluderende læring ble vi bedre i stand til å informere underviserne om formålet med Ally og forventningene om hvordan de brukte det. Dette bidro til at de slappet av og vi fikk fine samtaler, i tillegg til at det la til rette for en programmatisk endringsstrategi. 

Ressurser

Finn ut mer om «Digital Practice Programme Baselines», som ble tildelt Blackboard Catalyst Award for Teaching & Learning 2018: