Blackboard jobber hardt for å sørge for at alle produktene og tjenestene vi tilbyr, er både brukervennlige og tilgjengelige for alle brukere – uavhengig av alder, funksjonsevner eller situasjon.

Blackboard-appen er utviklet slik at den fungerer med tilgjengelighetsfunksjonene som er innebygd i iOS- og Android-enheter. Disse funksjonene sørger for at mobilinnhold er tilgjengelig for personer med funksjonshemninger, synshemninger og hørselshemninger.


Tilgjengelighetsfunksjoner i iOS

VoiceOver. En skjermleser som lar brukere navigere på telefonen sin via bevegelser og trykke på skjermen for å høre hva de trykker på.

Zoom. Et forstørrelsesverktøy som lar brukerne forstørre alle elementer på skjermen med 100–1500 prosent.

Fargefiltre. Viser innstillinger som muliggjør fininnstilling av farger, toner og nyanser for å hjelpe personer som har synshemninger eller er fargeblinde.

Bryterkontroll. Et navigasjonsverktøy som muliggjør handlinger via Bluetooth-brytermaskinvare for brukere med funksjonshemninger eller nedsatt motorikk.

AssistiveTouch. En skjermmeny for navigasjon og funksjonalitet som erstatter vanskeligere handlinger som å trykke på Hjem-knappen eller trykke på to steder på skjermen samtidig.

Finn ut mer om tilgjengelighetsfunksjoner i iOS


Tilgjengelighetsfunksjoner i Android

TalkBack. En skjermleser som bruker berøring og taletilbakemelding for å hjelpe med navigasjon og varsler.

Visuelle innstillinger. Med denne gruppen innstillinger kan du endre skjerm- og skriftstørrelse, farger, kontrast og forstørrelse.

Brytertilgang. En bryter som brukes til å styre handlingene i stedet for berøringsskjermen. Brytertilgang bruker eksterne bryterenheter, tastaturer og alternative knapper som er innebygd i enheten.

Finn ut mer om tilgjengelighetsfunksjoner i Android