Leveringsfrister-funksjonen informerer deg om kommende emnearbeid. Kurselementer vises kun i Leveringsfrister hvis underviseren din spesifiserte leveringsfrister for dem.

Leveringsfrister for alle emner

Trykk på hovedmenyikonet og velg Leveringsfrister for å se kommende emneelementer for alle dine emner. Arbeid fargekodes etter emner og grupperes etter dager og uker. Du kan raskt se hva som skal leveres, og prioritere hva du bør gjøre først.

Trykk på et element på listen for å se detaljer eller begynne på det.

SCORM-innhold som er oppført i leveringsfrister for alle emner, kan velges etter en kommende byggeblokk-oppdatering *

Leveringsfrister for enkeltemner

Mens du er i et kurs, trykk Leveringsfrister i Kursoversikt for å se kurselementer med leveringsfrister de neste to ukene for det spesifikke kurset.

Listen er delt inn i deler. Under Skal snart leveres ser du elementer med leveringsfrist innen to dager. Under Kommende ser du elementer med leveringsfrist innen to uker.

Trykk på et element på listen for å se detaljer eller begynne på det.

For å se leveringsfrister for alle emner kan du trykke på tilbakepilen frem til Meny-knappen vises. Velg deretter Leveringsfrister.

Elementer i leveringsfrister (Original)

Disse innholdselementene vises i Leveringsfristene for Original-emner:

 • Prøver
 • Oppgaver
 • Diskusjoner
 • Blogger
 • Wikier vises i Hovedmenyens Leveringsfrister-område, men som ikke er klikkbart. Du må gå til emnet i appen for å få tilgang til wikier. Innleveringsfrister for Wiki vises ikke i Leveringsfrister-listen i et emne.
 • Dagbøker
 • Spørreundersøkelser
 • SCORM

Disse innholdselementene vises ikke i Leveringsfristene for Original-emner:

 • Studentvurderinger

Elementer i leveringsfrister (Ultra)

Disse innholdselementene vises i Leveringsfrister for Ultra-emner:

 • Prøver
 • Oppgaver
 • Diskusjoner
 • Dagbøker vises i hovedmenyens Leveringsfrister-området, men vises ikke i et emnes Leveringsfrister-listen.
 • SCORM

Disse innholdselementene vises ikke i Leveringsfrister for Ultra-emner:

 • LTI-verktøy (fra tredjeparter)

Erklæringer om fremtidig utvikling

*Erklæringer om produktutviklingstiltakene våre, inkludert nye produkter og fremtidige produktoppgraderinger, samt oppdateringer eller forbedringer, representerer de nåværende intensjonene våre, men de kan endres, forsinkes eller forkastes uten forvarsel, og vi gir ingen garanti for at tilbud, oppgraderinger, oppdateringer eller funksjonalitet kommer til å bli gjort tilgjengelige, med mindre og inntil de er allment tilgjengelige for kundene våre.