Med Leveringsfrister-funksjonen ser du hvilke prøver og oppgaver som snart må gjøres. Prøver og oppgaver vises bare under Leveringsfrister hvis underviseren har angitt leveringsfrister for dem.

  Leveringsfrister for alle emner

  Trykk på hovedmenyikonet og velg Leveringsfrister for å se kommende prøver og oppgaver med leveringsfrister i alle emnene dine. Arbeid fargekodes etter emner og grupperes etter dager og uker. Du kan raskt se hva som skal leveres, og prioritere hva du bør gjøre først.

  Trykk på et element på listen for å se detaljer eller begynne på det.

  Leveringsfrister for enkeltemner

  Når du er i et emne, kan du trykke på Leveringsfrister i Emneoversikt for å se prøver og oppgaver med leveringsfrister i løpet av de neste to ukene for det aktuelle emnet.

  Listen er delt inn i deler. Under Skal snart leveres ser du elementer med leveringsfrist innen to dager. Under Kommende ser du elementer med leveringsfrist innen to uker.

  Trykk på et element på listen for å se detaljer eller begynne på det.

  For å se leveringsfrister for alle emner kan du trykke på tilbakepilen frem til Meny-knappen vises. Velg deretter Leveringsfrister.

  Hvilke elementer vises i leveringsfrister?

  Innholdselementer med leveringsfrister som vises i Leveringsfrister i appen:

  • Prøver
  • Oppgaver

  Innholdselementer med leveringsfrister som ikke vises i Leveringsfrister i appen:

  • Diskusjoner vises ikke i Leveringsfrister-listen, men indikeres som elementer med vurdering i Diskusjoner
  • Blogger/dagbøker/wikier (funksjon i Original-emnevisningen)
  • SCORM
  • LTI-verktøy (fra tredjeparter)
  • Spørreundersøkelser (funksjon i Original-emnevisningen)