Veier til inkludering: Historier fra Ally-brukerfellesskapet

Alle tilgjengelighets- og inkluderingstiltak er unike, men du kan likevel få utbytte av å høre andres erfaringer. Hør fra Ally-brukere som har vært med på å lede implementeringen av Ally på ulike universiteter og høyskoler. Hver av rapportene er på to sider og inneholder denne informasjonen:

  • Høyskole- eller universitetskontekst
  • Mål for Ally
  • Implementeringsstrategi
  • Evaluering og funn
  • Visdomsperler
  • Lenker til ressurser som meldinger på høyskolen eller universitetet og opplæringsmateriell

En Ally-ert for inkluderende praksis

med Claire Gardener fra University of Derby

Finn ut hvordan dette offentlige universitetet i Storbritannia kombinerte Ally med tiltak for inkluderende læring for å informere om universitetsstrategien og forbedre tilgjengeligheten for emnefiler i Blackboard Learn LMS, noe som førte til en økning i det overordnede tilgjengelighetsresultatet de første månedene.

En Ally-ert for inkluderende praksis i HTML-format


Det kan ikke gjøres alene

med Jeremy Olguin fra Chico State University

Finn ut hvordan dette California-universitetet brukte Ally i Blackboard Learn LMS for å implementere og skalere tiltakene for utbedring av innhold, noe som reduserte tiden for dokumentutbedring med ca. 25 % samtidig som de la grunnlaget for en bærekraftig tilnærming til tilgjengelighet i emner.

Det kan ikke gjøres alene i HTML-format


På ledertavlen for tilgjengelighet

med Debra Padden og Christopher Soran fra Tacoma Community College

Finn ut hvordan denne høyskolen i Washington brukte en spilltilnærming til tilgjengelighetsinitiativet til å motivere underviserne med en ledertavle og et poengsystem, noe som bidro til en 30 % forbedring i tilgjengeligheten for Canvas LMS-innholdet samtidig som studentene fikk flere muligheter for samhandling.

På ledertavlen for tilgjengelighet i HTML-format


Ett skritt av gangen

med Nikki Stubbs og Pam Warren fra Technical College System of Georgia

Finn ut hvordan teamet hos Technical College System of Georgia støttet oppunder distribueringen av Ally på 22 høyskoler, deriblant hvilke av strategiene de ulike høyskolene brukte, som førte til den mest betydelige veksten i de overordnede tilgjengelighetsresultatene, og hvordan en tålmodig og trinnvis tilnærming kan forbedre utfallet.

Ett skritt av gangen i HTML-format


De første skrittene på veien mot en inkluderende kultur

med Dr. Bryan Berrett og Walt Hebern

Finn ut hvordan dette offentlige universitetet i California holdt orden på fremdriften for pilotprogrammet sitt med Ally – med fokus på innholdsutbedring og faglig utvikling av underviserne knyttet til Universal Design for Learning. Forfatterne drøfter hvordan de bruker Ally til å fremme en kulturell endring for mer inkluderende læring på universitetet ved å skaffe støtte fra administrasjonen og gi robust støtte til underviserne. De viser også noen tidlige bevis på denne endringen i undervisernes emnedesign.

De første skrittene på veien mot en inkluderende kultur i HTML-format


Datadrevne strategier for inkluderende læring

med Eric Kunnen, som er assisterende direktør for nettlæring og nye teknologier

Finn ut hvordan dette offentlige universitetet i Michigan drar nytte av bruks- og fremdriftsdata i Ally for å lage strategier for universitetkommunikasjon, målrettte faglig utvikling og generere aksept hos ledelsen for flere universitetspillarer for rettferdig behandling og inkludering.

Datadrevne strategier for inkluderende læring i HTML-format