Det vises push-varslinger på mobilenheten din for emneaktiviteter. Bare sveip på dem for å se innholdet. Hva slags push-varslinger som genereres, avhenger av om du bruker Original-opplevelsen eller Ultra-opplevelsen i Blackboard Learn.

Har jeg Original-opplevelsen eller Ultra-opplevelsen?

Push-varslinger for Original-opplevelsen

Det vises push-varslinger på mobilenheten din for disse hendelsene hvis systemet ved institusjonen din bruker Original-opplevelsen:

 • Emnekunngjøringer
 • Prøve tilgjengelig
 • En prøve skal leveres eller skulle ha vært levert
 • Nye vurderinger
 • Nye innholdselementer
 • Nye emner som er tilgjengelige

Push-varslinger genereres for emnekunngjøringer, men ikke for systemkunngjøringer. Systemkunngjøringer vises i appens aktivitetsstrøm. Hvis avsenderen har valgt det, kan systemkunngjøringer også vises i Kunngjøringer i emner.

I visse tilfeller kan Blackboard-appen for iOS få flere varslingstyper enn de som er oppført. Android viser bare de oppførte varslingstypene.

Push-varslinger for Ultra-opplevelsen

Det vises push-varslinger på mobilenheten din for disse hendelsene hvis systemet ved institusjonen din bruker Ultra-opplevelsen: Du kan velge hva slags push-varslinger du får i Ultra.

 • Nytt innhold
 • Diskusjonsinnlegg og -svar fra underviseren
 • Diskusjonssvar i tråder du har startet
 • Nye vurderinger og tilbakemeldinger
 • Leveringsfrister* for bare disse innholdstypene
  • Prøver
  • Oppgaver
  • Diskusjoner
  • Kolonner for manuell vurdering
 • Flere påminnelser om leveringsfrister  – du kan konfigurere flere påminnelser for et visst antall dager før leveringsfrister.

*Push-varslinger om leveringsfrister vises alltid og kan ikke slås av (i motsetning til andre typer push-varslinger).

Slå på eller endre varselvisning på enheten din.

Velg OK hvis du ser et spørsmål på mobilenheten om du vil tillate varslinger for Blackboard-appen.

Du kan endre hvordan enheten viser varslinger, og slå dem på eller av.

 • iOS: Gå til Innstillinger. Velg Varslinger og finn frem til Blackboard i applisten.
 • Android: Gå til Innstillinger. Finn Apper, velg Blackboardog trykk på Varsler.

Endre typer pushvarsler du mottar

Får du for mange push-varslinger? Logg på Blackboard-nettkontoen på en datamaskin for å endre hva slags varslinger du mottar.

Hvis du har Original-opplevelsen og ikke kan endre mobilvarslingene, har skolens Blackboard-administrator konfigurert dem til alltid å være på eller av.

Får du ingen push-varslinger? Påse at du har aktivert varslinger for Blackboard-nettkontoen OG på mobilenheten.