Det vises push-varslinger på mobilenheten din for emneaktiviteter. Bare sveip på dem for å se innholdet. Hva slags push-varslinger som genereres, avhenger av om du bruker Original-opplevelsen eller Ultra-opplevelsen i Blackboard Learn.

Har jeg Original-opplevelsen eller Ultra-opplevelsen?

Slå på eller endre varselskjerm på enheten din

Velg OK hvis du ser et spørsmål på mobilenheten om du vil tillate varslinger for Blackboard-appen.

Du kan endre hvordan enheten viser varslinger, og slå dem på eller av.

 • iOS: Gå til Innstillinger. Velg Varslinger og finn frem til Blackboard i applisten.
 • Android: Gå til Innstillinger. Finn Apper, velg Blackboardog trykk på Varsler.

Original-opplevelsen

Det vises push-varslinger på mobilenheten din for disse hendelsene hvis systemet ved institusjonen din bruker Original-opplevelsen:

 • Emneoppslag
 • Prøve tilgjengelig
 • En prøve skal leveres eller skulle ha vært levert
 • Nye vurderinger
 • Nye innholdselementer
 • Nye emner som er tilgjengelige

Push-varslinger genereres for emnekunngjøringer, men ikke for systemkunngjøringer. Systemkunngjøringer vises i appens aktivitetsstrøm. Hvis avsenderen har valgt det, kan systemkunngjøringer også vises i Kunngjøringer i emner.

Når en underviser endrer en leveringsfrist, genereres en ny push-varsling for Innleveringsfrist. Push-varslingen informerer ikke at det er en endret innleveringsfrist.

I visse tilfeller kan Blackboard-appen for iOS få flere varslingstyper enn de som er oppført. Android viser bare de oppførte varslingstypene.

Ultra-opplevelse

Det vises push-varslinger på mobilenheten din for disse hendelsene hvis systemet ved institusjonen din bruker Ultra-opplevelsen: Du kan velge hva slags push-varslinger du får i Ultra.

 • Emnekunngjøringer*
 • Nytt innhold
 • Diskusjonsinnlegg og -svar fra underviseren
 • Diskusjonssvar i tråder du har startet
 • Nye vurderinger og tilbakemeldinger
 • Innleveringsdatoer** for kun disse innholdstypene
  • Prøver
  • Oppgaver
  • Diskusjoner
  • Kolonner for manuell vurdering
 • Flere påminnelser om leveringsfrister  – du kan konfigurere flere påminnelser for et visst antall dager før leveringsfrister

* I de fleste tilfeller blir push-varslinger aktivert på systemnivå. Det er for øyeblikket ikke mulig å kontrollere push-varslinger i appen eller nettvisningen av Blackboard Learn. Hvis du ikke får noen push-varslinger for Ultra-emner, bør du kontakte skolens Blackboard-brukerstøtte.

**Push-varslinger for innleveringsdatoer vises alltid en dag før innleveringsfristen og kan ikke slås av slikt som andre push-varslingstyper.

Når en underviser endrer en leveringsfrist, genereres en ny push-varsling for Innleveringsfrist. Push-varslingen informerer ikke at det er en endret innleveringsfrist.

Endre typer push-varsler du mottar

Får du for mange push-varslinger? Du kan tilpasse hvilke varslinger sendes til din enhet.

Får du ingen push-varslinger? Påse at du har aktivert varslinger for Blackboard-nettkontoen OG på mobilenheten.

Original-opplevelsen

Hvis skolen din har Original-opplevelsen, kan du logge på Blackboard-nettkontoen på data maskinen din. Du kan ikke endre push-varslinger fra appen.

Nettleservisning for Original-opplevelse: endre innstillinger for push-varsling

Om du har Original-opplevelsen og du ikke kan redigere varslinger for mobil, har Blackboard-administratoren for skolen din satt dem som alltid på eller alltid av.

Ultra-opplevelse

Du kan endre hvilke hendelser sender pushvarslinger til enheten din fra appen eller i visningen til nettleseren til Blackboard Learn med Ultra-opplevelsen.

I appens Hovedmeny kan du trykke på Innstillinger. Velg Push-varslinger og angi dine preferanser. Endringer du gjør i appen vises i nettleseren til Blackboard Learn og vice versa.

Nettvisning for Ultra-opplevelse: endre innstillinger for push-varsling