Appen legger stort fokus på vurderingene dine, så du alltid vet hvordan du ligger an.

Du kan se vurderingene dine på to måter.

 • Vurderinger på hovedmenyen
 • Emneoversikt i emner

Vurderinger for alle emner

Velg Vurderinger på hovedmenyen for å se en hurtigvisning av totalvurderingene dine for alle emnene du er påmeldt. Om vurderingene vises som bokstaver, prosentverdier eller poeng, avhenger av hva underviseren har valgt for de spesifikke emnene. Trykk på en emnevurdering for å se det vurderte arbeidet ditt.

Som standard er ikke totalvurderinger tilgjengelige på Vurderinger-siden for Ultra-emner. Underviseren må konfigurere totalvurderingen for at den skal vises i appen. Men du kan trykke på et Ultra-emne for å se det vurderte arbeidet ditt.

Vurderinger for enkeltemner

Når du er i et emne, vises den nåværende vurderingen din øverst i emneoversikten. Trykk på emnevurderingen for å se det vurderte arbeidet ditt.

Se det vurderte arbeidet ditt

Når du har åpnet vurderinger fra hovedmenyen eller spesifikke emner, kan du trykke på en emnevurdering for å se oppgaver, prøver, quizer og vurderte diskusjoner du har sendt inn.

Du kan gå tilbake til vurderingene for alle emner ved å trykke på tilbakepilen til du ser Meny-knappen. Velg deretter Vurderinger.

 • Når du trykker på en vurdert diskusjon, ser du hele diskusjonen. Åpne emnet i en nettleser for å se en oversikt over bare dine egne innlegg.

 • Hvis underviseren har knyttet en vurderingsmatrise til elementet, ser du den under Detaljer. I appen kan du se vurderingsmatrisen for å se beskrivelser og poengverdier for ulike kriterier. Du kan åpne emnet ditt i en nettleser på en datamaskin for å se opptjente poeng og skriftlig tilbakemelding for ulike kriterier, samt en overordnet tilbakemelding fra underviseren basert på vurderingsmatrisen.
 • Hvis underviseren bruker dem, kan du se beregnede vurderinger – for eksempel løpende totalvurderinger. Trykk på et vurdert element for å se detaljene for det, en liste over forsøkene dine og datoene og tidspunktene for innsendingene dine.

Vis forsøk

I tillegg til vurderingene dine kan du kanskje se prøven og oppgaveforsøk i appen.

Ultra-emneforsøk:

 • Oppgaveforsøk er synlige.
 • Prøveforsøkene er synlige. Underviseren velger om du kan se riktige svar eller bare spørsmålene.

Original-emneforsøk:

 • Oppgaveforsøk er synlige.
 • Synlighet for prøveforsøk avhenger av prøveinnstillingene underviseren valgte. Hvis du ikke kan se forsøket ditt i appen, kan du åpne det i en nettleser i stedet.

Vis tilbakemelding

For prøver og oppgaver kan underviseren gi deg tilbakemelding med vurderingen din. Tilbakemeldingen du ser i appen, er forskjellige for Ultra- og Original-emner.

Ultra -emneprøve og tilbakemelding på oppgaver:

 • Rik tekst
 • Filvedlegg*
 • Multimedier
 • Direkte vurderingsnotater på innsendte filer

* Fra 10. desember 2020: er det en maksimal filstørrelsegrense på 300 MB for å garantere god ytelse og at datatap unngås. Sørg for at innsendingene dine samsvarer med det.

Original -emneprøve og tilbakemelding på oppgaver:

 • Kun klartekst. Åpne emnet ditt på en nettleser for skrivebord for å se rikere tilbakemelding, hvis det er tilgjengelig.
 • Svartilbakemelding for enkeltsvar på spørsmål er ikke synlige i appen. Hvis underviseren ga denne typen tilbakemelding, kan du se den ved å åpne emnet i en nettleser på en datamaskin.

Avrunding av vurderinger i appen

Blackboard-appen tvinger gjennom avrundingsregler som kan føre til at vurderinger ser annerledes ut enn når du bruker Blackboard Learn i en nettleser på en datamaskin Du kan se alle tilgjengelige desimaler for vurderinger ved å bruke en nettleser.

 1. Hvis poengsummen eller prosentverdien er over 100, avrundes den til nærmeste heltall.
 2. Hvis poengsummen eller prosentverdien er under 100, avrundes den til to desimalplasser.
 3. Ubetydelige tall vises ikke.

Fargevisning for vurderinger

Vurderinger vises som standard med korresponderende farger i appen. Hvis vurderingene dine vises uten farger, er det på grunn av innstillingene til institusjonen.