Appen legger stort fokus på vurderingene dine, så du alltid vet hvordan du ligger an.

Du kan se vurderingene dine på to måter.

  • Vurderinger på hovedmenyen
  • Emneoversikt i emner

Vurderinger for alle emner

Velg Vurderinger på hovedmenyen for å se en hurtigvisning av vurderingene dine for alle emnene du er påmeldt. Om vurderingene vises som bokstaver, prosentverdier eller poeng, avhenger av hva underviseren har valgt for de spesifikke emnene. Trykk på en emnevurdering for å se det vurderte arbeidet ditt.

Vurderinger for individuelle emner

Når du er i et emne, vises den nåværende vurderingen din øverst i emneoversikten. Trykk på emnevurderingen for å se det vurderte arbeidet ditt.

Se det vurderte arbeidet ditt

Når du har åpnet vurderinger fra hovedmenyen eller spesifikke emner, kan du trykke på en emnevurdering for å se oppgaver, prøver, quizer og vurderte diskusjoner du har sendt inn.

Hvis underviseren bruker dem, kan du se beregnede vurderinger – for eksempel løpende totalvurderinger.

Trykk på et vurdert element for å se oppgavedetaljene, forsøkene dine og underviserens tilbakemelding.

    • Avhengig av prøveinnstillingene kan du kanskje se forsøket ditt. Hvis du ikke kan se forsøket ditt i appen, kan du åpne det i en nettleser i stedet.
    • Når du trykker på en vurdert diskusjon, ser du hele diskusjonen. Åpne emnet i en nettleser for å se en oversikt over bare dine egne innlegg.
    • Hvis underviseren har knyttet en vurderingsmatrise til elementet, ser du den under Detaljer. I appen kan du se vurderingsmatrisen for å se beskrivelser og poengverdier for ulike kriterier. Du kan åpne emnet ditt i en nettleser på en datamaskin for å se opptjente poeng og skriftlig tilbakemelding for ulike kriterier, samt en overordnet tilbakemelding fra underviseren basert på vurderingsmatrisen.

    Du kan gå tilbake til vurderingene for alle emner ved å trykke på tilbakepilen til du ser Meny-knappen. Velg deretter Vurderinger.