Appen legger stort fokus på vurderingene dine, så du alltid vet hvordan du ligger an.

Du kan se vurderingene dine på to måter.

 • Vurderinger på hovedmenyen
 • Emneoversikt i emner

Vurderinger for alle emner

Velg Vurderinger på hovedmenyen for å se en hurtigvisning av totalvurderingene dine for alle emnene du er påmeldt. Om vurderingene vises som bokstaver, prosentverdier eller poeng, avhenger av hva underviseren har valgt for de spesifikke emnene. Trykk på en emnevurdering for å se det vurderte arbeidet ditt.

Som standard er ikke totalvurderinger tilgjengelige på Vurderinger-siden for Ultra-emner. Underviseren må konfigurere totalvurderingen for at den skal vises i appen. Men du kan trykke på et Ultra-emne for å se det vurderte arbeidet ditt.

Vurderinger for enkeltemner

Når du er i et emne, vises den nåværende vurderingen din øverst i emneoversikten. Trykk på emnevurderingen for å se det vurderte arbeidet ditt.

Se det vurderte arbeidet ditt

Når du har åpnet vurderinger fra hovedmenyen eller spesifikke emner, kan du trykke på en emnevurdering for å se oppgaver, prøver, quizer og vurderte diskusjoner du har sendt inn.

Hvis underviseren bruker dem, kan du se beregnede vurderinger – for eksempel løpende totalvurderinger. Trykk på et vurdert element for å se detaljene for det, en liste over forsøkene dine og datoene og tidspunktene for innsendingene dine.

Du kan gå tilbake til vurderingene for alle emner ved å trykke på tilbakepilen til du ser Meny-knappen. Velg deretter Vurderinger.

  • Avhengig av prøveinnstillingene kan du kanskje trykke på enkeltforsøk for å se tilbakemelding underviseren har skrevet om forsøket, samt riktige og feil svar. Hvis du ikke kan se et spesifikt forsøk i appen, kan du åpne det i en nettleser i stedet.

   Tilbakemelding for enkeltsvar på spørsmål vises ikke i appen. Hvis underviseren har gjort denne typen tilbakemelding tilgjengelig, kan du se den ved å åpne emnet i en nettleser på en datamaskin.

  • Når du trykker på en vurdert diskusjon, ser du hele diskusjonen. Åpne emnet i en nettleser for å se en oversikt over bare dine egne innlegg.
  • Hvis underviseren har knyttet en vurderingsmatrise til elementet, ser du den under Detaljer. I appen kan du se vurderingsmatrisen for å se beskrivelser og poengverdier for ulike kriterier. Du kan åpne emnet ditt i en nettleser på en datamaskin for å se opptjente poeng og skriftlig tilbakemelding for ulike kriterier, samt en overordnet tilbakemelding fra underviseren basert på vurderingsmatrisen.

  Avrunding av vurderinger i appen

  Blackboard-appen tvinger gjennom avrundingsregler som kan føre til at vurderinger ser annerledes ut enn når du bruker Blackboard Learn i en nettleser på en datamaskin Du kan se alle tilgjengelige desimaler for vurderinger ved å bruke en nettleser.

  1. Hvis poengsummen eller prosentverdien er over 100, avrundes den til nærmeste heltall.
  2. Hvis poengsummen eller prosentverdien er under 100, avrundes den til to desimalplasser.
  3. Ubetydelige tall vises ikke.

  Fargevisning for vurderinger

  Vurderinger vises som standard med korresponderende farger i appen. Institusjoner kan be om å slå av fargene. Hvis vurderingene dine vises uten farger, er det på grunn av innstillingene til institusjonen.