SafeAssign er et verktøy som brukes til å fremme originalitet og skape muligheter for å hjelpe studenter med å identifisere hvordan de henviser til kilder på riktig måte i stedet for å omskrive. SafeAssign er både avskrekkende og et pedagogisk verktøy.

SafeAssign sammenligner innleverte oppgaver med et utvalg kilder for å finne områder som overlapper mellom den innleverte oppgaven og eksisterende verk.

Les Vanlige spørsmål om SafeAssign

Mer om hvordan studentene bruker SafeAssign

Mer om hvordan undervisere bruker SafeAssign