Tilgjengelighetsresultater

Ally sjekker tilgjengeligheten for både nytt og eksisterende emneinnhold. For å måle tilgjengeligheten tilordner Ally innholdet ditt et tilgjengelighetsresultat. Hvert resultat består av både et tall og en farget måler som gjenspeiler tallet.

Vanligvis vises tilgjengelighetsresultatet i løpet av 15–90 sekunder. Det kan ta lenger tid hvis du har komplekst innhold, eller hvis du har mye emneinnhold og alt vurderes samtidig.

Innhold må knyttes til et emne for å inkluderes i resultatet. Hvis du bruker Blackboard Learn, må innholdselementer i Mitt innhold tilknyttes et emne for å inkluderes i resultatet. Elementer i Mitt innhold som ikke er tilknyttet noe emne, blir ignorert.

Tilgjengelighetsresultatene avgjøres av alvorlighetsgraden for problemene i hver fil. Et lavt resultat indikerer at filen har alvorlige eller flere tilgjengelighetsproblemer, og et høyt resultat betyr at det bare finnes mindre alvorlige – eller ingen – tilgjengelighetsproblemer. Når tilgjengelighetsresultatet er under 100 prosent, kommer Ally med noen forslag til hvordan du kan gjøre filen mer tilgjengelig.


Resultatikoner

Ally-ikoner for tilgjengelighetsresultater

Resultatene går fra Dårlig til Perfekt. Jo høyere resultatet er, desto færre problemer er funnet.

  • Dårlig (0–33 %): Trenger hjelp! Det finnes alvorlige tilgjengelighetsproblemer.
  • Middels (34–66 %): Litt bedre. Filen er til en viss grad tilgjengelig, men bør forbedres.
  • God (67–99 %): Nesten. Filen er tilgjengelig, men det er fortsatt mulig å gjøre forbedringer.
  • Perfekt (100 %): Perfekt! Ally fant ingen tilgjengelighetsproblemer, men det kan fortsatt hende det er mulig å gjøre forbedringer.

Forbedre resultatene

Når du har tilgjengelighetsresultatet, kan du forbedre det ved å undersøke tilgjengelighetsproblemene og gjøre endringer i innholdet. Det er viktig for alle brukere å ha tilgjengelige dokumenter, og med Ally får du verktøyene du trenger for å forstå vanlige problemer og forbedre emnefilene dine.

Gå til institusjonsrapporten på læringsplattformen din. Gå til Tilgjengelighetsproblemer-tabellen og finn frem til et innholdselement med et tilgjengelighetsproblem i et emne. Velg indikatoren for tilgjengelighetsresultatet for det aktuelle innholdselementet for å åpne tilbakemeldingspanelet.

Denne funksjonen er deaktivert som standard. Send en forespørsel til Behind the Blackboard for å få slått den på. Denne funksjonen er bare tilgjengelig når du åpner institusjonsrapporten via læringsplattformen, og ikke når du bruker nettadressen for direktetilgang.

Mer om hvordan du forbedrer resultater