Mae'r wybodaeth hon yn berthnasol i'r Wedd Cwrs Gwreiddiol yn unig. Eich sefydliad sy'n rheoli pa offer sydd ar gael.

Gallwch ddefnyddio cwestiynau Likert ar ffurflenni i fesur agweddau myfyrwyr neu ymatebion gyda graddfa gymaradwy.

Example Likert question in an end of unit survey

Mae cwestiynau Likert yn cael eu graddio'n awtomatig.

Mae cwestiwn Likert mewn Arolwg a grëwyd yn y wedd cwrs Gwreiddiol yn cael ei drosi/gopïo i Ffurflen yn y wedd cwrs Ultra. Gwerth diofyn ystod y raddfa yw 3.


Creu cwestiwn Likert

  1. O ffurflen, dewiswch y botwm Ychwanegu a dewiswch Ychwanegu cwestiwn Likert. Bydd y tab Cynnwys a Gosodiadau yn agor. 
Set up a Likert question
  1. Dan Cynnwys Ffurflen, yn Testun y Cwestiwn, rhowch gwestiwn neu ddatganiad.
  2. Yn ddiofyn, mae'r raddfa'n cynnwys tri opsiwn gydag Anghytuno'n Gryf a Cytuno'n Gryf fel labeli a awgrymir ar gyfer opsiynau 1 a 3. Yn Ystod Graddfa, gallwch ddewis ystod o 3, 5, neu 7 a rhoi labeli ar gyfer polau yn ôl yr angen.
  3. I gynnwys opsiwn "nid yw'n berthnasol", dewiswch Ychwanegu opsiwn nid yw'n berthnasol.
  4. Dewiswch Cadw. Mae rhagolwg yn dangos y cwestiwn fel y bydd yn ymddangos ar y ffurflen.
    • I wneud unrhyw addasiadau i'r cwestiwn, dewiswch Golygu o'r ddewislen. 
    • I ychwanegu rhagor o gwestiynau, dewiswch Ychwanegu.
  5. I gynnwys adran Cynnwys Ychwanegol y bydd myfyrwyr yn gallu rhoi testun, delweddau neu ffeiliau a ychwanegwyd at eu hymatebion ynddi, dewiswch Caniatáu i fyfyrwyr ychwanegu cynnwys ar ddiwedd y ffurflen