Mae'r wybodaeth hon yn berthnasol i'r Wedd Cwrs Gwreiddiol yn unig. Eich sefydliad sy'n rheoli pa offer sydd ar gael.

Ar gyfer cwestiynau Ymateb Ffeil, mae myfyrwyr yn uwchlwytho ffeil o'u cyfrifiaduron neu o'r Casgliad o Gynnwys fel yr ateb i'r cwestiwn. Gall myfyrwyr greu gwaith cyn prawf a chyflwyno’r ffeil gyda’u cyflwyniadau, yn arbennig os oes angen llawer iawn o destun arno. Rydych yn graddio'r cwestiynau hyn â llaw.

Enghraifft:

Ewch ati i greu diagram o gronfa ddata perthynol syml a’i arbed mewn fformat delwedd fel PNG. Llwythwch y ffeil hon i fyny i’r cwestiwn.

Gallwch lawrlwytho’r ffeiliau ac yna adolygu ac asesu’r cyflwyniadau yn ddiweddarach heb gysylltiad gweithredol i’r rhyngrwyd. Bydd angen i chi fod ar-lein i gael mynediad at y Ganolfan Graddau i neilltuo graddau.

Ni allwch ychwanegu cwestiynau Ymateb Ffeil at arolygon.


Creu Cwestiwn Ymateb Ffeil

  1. Cael mynediad at brawf neu gasgliad. O’r ddewislen Creu Cwestiwn, dewiswch Ymateb Ffeil.
  2. Teipiwch Destun y Cwestiwn.
  3. Fel arall, teipiwch adborth ar gyfer atebion cywir ac anghywir.
  4. Yn ôl eich dewis, cysylltwch gyfarwyddyd.
  5. Dewiswch Cyflwyno a Chreu Un Arall neu Cyflwyno i ychwanegu'r cwestiwn at y prawf.