Mae'r wybodaeth hon yn berthnasol i'r Wedd Cwrs Gwreiddiol yn unig. Eich sefydliad sy'n rheoli pa offer sydd ar gael.

Gyda chwestiynau Trefnu, mae myfyrwyr yn dewis trefn gywir cyfres o eitemau. Er enghraifft, gallwch roi rhestr o ddigwyddiadau hanesyddol i fyfyrwyr a gofyn iddynt roi'r digwyddiadau hyn mewn trefn gronolegol.

Yn ddiofyn, os ydych chi wedi caniatáu credyd rhannol, mae myfyrwyr yn derbyn credyd rhannol ar gyfer cwestiynau Trefnu os ydynt yn ateb rhan o'r cwestiwn yn gywir. Er enghraifft, os yw'r cwestiwn gwerth wyth pwynt a bod y myfyriwr yn rhoi'r drefn gywir ar gyfer hanner yr eitemau, byddant yn derbyn pedwar pwynt.

Rhagor am gredyd rhannol


Creu cwestiwn Trefnu

Pan fyddwch yn creu Cwestiwn Trefnu, byddwch yn ychwanegu'r atebion yn y drefn gywir ac yn hwyrach yn gosod y drefn y byddant yn ymddangos i fyfyrwyr.

 1. Cyrchwch brawf, arolwg, neu gronfa. O ddewislen Creu Cwestiwn, dewiswch Trefnu.
 2. Teipiwch Destun y Cwestiwn.
 3. Dewiswch Rhifo Atebion o'r ddewislen neu gadewch yr opsiwn diofyn.
 4. Y nifer diofyn o atebion yw 4. Os ydych eisiau cynyddu hyn, dewiswch Nifer o Atebion o'r ddewislen. I leihau nifer yr atebion, dewiswch Tynnu nesaf at y blychau ateb i'w dileu. Rhaid i gwestiwn Trefnu gael o leiaf 2 ateb a dim mwy na 100 ateb.
 5. Teipiwch ateb ym mhob blwch.

  Gallwch hefyd ychwanegu ffeiliau neu gyfryngau at destun y cwestiwn.

 6. Dewiswch Nesaf.
 7. Pwyswch a llusgwch yr atebion yng ngholofn Trefn Dangos i bennu sut maen nhw'n ymddangos.
 8. Fel arall, teipiwch adborth ar gyfer atebion cywir ac anghywir.
 9. Dewiswch Cyflwyno a Chreu Un Arall neu Cyflwyno i ychwanegu'r cwestiwn at y prawf.

Mae'r math o gwestiwn hwn a'i feysydd bellach yn cefnogi ffeiliau a atodir a chyfryngau (delweddau a dolenni i ffeiliau) gan ddefnyddio'r botwm Ychwanegu Cynnwys yn y golygydd.