This information applies only to the Original Course View. Your institution controls which tools are available.

Karşılaştırmalı ölçek ile öğrencilerin tutum ve tepkilerini ölçmek için Görüş Ölçeği/Likert sorularını kullanabilirsiniz. Varsayılan olarak Kesinlikle Kabul Ediyorum ila Kesinlikle Kabul Etmiyorum arasında değişen beş seçenek görünür. Altıncı bir seçenek ise öğrencilerin Geçerli Değil'i seçmelerine izin verir. Yanıt seçenekleri metnini değiştirebilir ve yanıtların sayısını 2 ila 100 arasında ayarlayabilirsiniz.

Görüş Ölçeği/Likert sorularına otomatik olarak not verilir.

Görüş Ölçeği/Likert soruları ölçme sınavları için uygundur. Soruları bir teste dâhil ederseniz, bir doğru yanıt seçmelisiniz. Yalnızca bir görüşe gerek duyarsanız puan değerini sıfır olarak değiştirin böylece soru, test toplamını etkilemez.


Görüş Ölçeği/Likert sorusu oluşturma

  1. Test, anket veya havuza erişin. Soru Oluştur menüsünden Görüş Ölçeği/Likert seçeneğini tıklatın.
  2. Soru veya ifade girin.
  3. Menülerden Yanıt Numaralama ve Yanıt Yönlendirme seçeneklerini tıklatın veya varsayılanları bırakın.
  4. Menüden Yanıt Sayısı'nı seçin veya varsayılan değer olarak 6'yı bırakın. Bir yanıt kutusunu silmek için Kaldır'ı tıklatın.
  5. Varsayılan yanıtları değiştirmek veya sayısını artırdığınız yanıtları eklemek için her kutuya bir yanıt girin.
  6. Soruları teste dâhil ederseniz bir doğru yanıt seçmeniz gerekir.
  7. Doğru ve yanlış yanıtlar için dilerseniz geri bildirim girin.
  8. Soruyu teste eklemek için Gönder ve Başka Oluştur veya Gönder seçeneğini tıklatın.

Kısmi kredi

Görüş Ölçeği/Likert soruları için kısmi puana izin verebilirsiniz. Verdikleri yanıtlardan konunun bir kısmını bildikleri anlaşılan öğrencilere kısmi kredi verilir. Her yanıt için kısmi puan yüzdesini siz girersiniz.

Kısmi krediyi tek tek sorularda kullanmak için bunları Soru Ayarları sayfasında belirtme seçeneklerini etkinleştirmelisiniz.

Kısmi kredi hakkında daha fazla bilgi