Eich sefydliad sy'n rheoli pa offer sydd ar gael yn y Wedd Cwrs Gwreiddiol. Mae'r profion ar gael i hyfforddwyr ar bob adeg yng Ngwedd Cwrs Ultra, ond ni ellir gweld arolygon a gyflwynir yn ddienw ar hyn o bryd.

Mae cwestiynau gwir/gau yn caniatáu i fyfyrwyr ddewis gwir neu gau wrth ymateb i gwestiwn datganiad.

Creu cwestiwn Gwir/Gau

  1. Cyrchwch brawf, arolwg, neu gronfa. O’r ddewislen Creu Cwestiwn , dewiswch Gwir/Gau.
  2. Teipiwch y cwestiwn ar ffurf datganiad y gall myfyrwyr ei ateb â gwir neu gau.
  3. Dewiswch yr ateb cywir: Gwir/Gau Mae opsiynau ateb yn gyfyngedig i'r geiriau Gwir a Gau.
  4. Fel arall, teipiwch adborth ar gyfer atebion cywir ac anghywir.
  5. Dewiswch Cyflwyno a Chreu Un Arall neu Cyflwyno i ychwanegu'r cwestiwn at y prawf.

Mae cwestiynau Gwir/Gau yn cael eu graddio'n awtomatig. Os oes gan brawf y math hwn o gwestiwn yn unig, mae'r sgorau prawf yn cael eu postio'n awtomatig i fyfyrwyr eu gweld.