Mynediad i'r Cynfas Prawf neu Arolwg

Ar y Cynfas Prawf neu Arolwg gallwch ychwanegu, golygu, a dileu cwestiynau. Gallwch hefyd ychwanegu setiau cwestiwn neu flociau ar hap, aildrefnu cwestiynau, a golygu gwybodaeth prawf neu arolwg cyn i fyfyrwyr gyflwyno ymgeisiau.

Unwaith y bydd cyflwyniadau’n bodoli, ni allwch ychwanegu cwestiwn, addasu nifer y cwestiynau mewn set cwestiynau, neu newid diffiniad neu opsiynau hapfloc. Efallai y byddwch yn gallu dileu cwestiynau.

Mwy ar ddileu cwestiynau

Cyrchu’r Cynfas Prawf yn y dulliau hyn:

 • Canolfan Raddau > dewislen pennyn colofn prawf neu arolwg > Golygu Prawf
 • Panel Rheoli > Offer y Cwrs > Profion, Arolwg a Chronfeydd > Profion > dewislen prawf > Golygu
 • Maes cynnwys > dewislen prawf > Golygu'r Prawf

Golygu, dileu, neu ail-drefnu cwestiynau

I wneud newid i gwestiwn, ewch i’r ddewislen cwestiynau ar y Prawf neu Cynfas Arolwg a dewiswch Golygu.

Hyd yn oed ar ôl i fyfyrwyr gyflwyno ymgeisiau, gallwch ddileu cwestiynau. Mae’r holl gyflwyniadau profion sydd wedi’u heffeithio’n cael eu hystyried, a’r holl ganlyniadau arolwg sydd wedi’u heffeithio’n cael eu diweddaru. Mae rhifau’r cwestiynau’n cael eu diweddaru’n awtomatig.

Ar y Cynfas Prawf, ticiwch y blwch ar gyfer pob cwestiwn i’w dileu, ac yna dewis Dileu ac Ail-raddio.

Ar y Cynfas Arolwg, ticiwch y blwch ar gyfer pob cwestiwn i’w dileu, ac yna dewis Dileu a Diweddaru Canlyniadau.

Ar frig y dudalen, rhoddir gwybod i chi na chewch ddileu'r cwestiynau os oes ymgeisiau ar y gweill ar gyfer prawf neu arolwg. Fe dynnir y swyddogaeth Dileu ac Ail-raddio.

Newid y gwerth ar gyfer cwestiynau prawf

Gallwch newid y pwyntiau posibl a roddir am ateb cwestiynau'n gywir mewn dwy ffordd. Ar gyfer y ddwy ffordd, ailgyfrifir graddau newydd ar gyfer pob prawf a gyflwynwyd yn flaenorol.

Os ydych yn gosod y pwyntiau posibl i fod yn is nag 1, efallai na aseinir llythrennau gradd yn gywir.

 1. Ar y Cynfas Profion, dewiswch bwyntiau presennol y cwestiwn.
 2. Yn y blwch Diweddaru Pwyntiau, golygwch y pwyntiau, gosod y cwestiwn fel credyd ychwanegol, neu roi credyd llawn. I ddileu dynodiad credyd llawn neu gredyd ychwanegol ar gyfer cwestiwn, cliriwch y blwch ticio priodol. Ni allwch osod credyd ychwanegol neu gredyd rhannol ar gyfer cwestiynau oni bai eich bod yn dewis yr opsiynau o'r dudalen Gosodiadau'r Cwestiynau.
 3. Dewiswch Cyflwyno neu Cyflwyno ac Ail-raddio.

  -NEU-

 1. Ar y Cynfas Prawf, dewiswch y blwch ticio ar gyfer pob cwestiwn rydych chi am eu newid.
 2. Cyn y rhestr cwestiynau, teipiwch rif yn y blwch Pwyntiau.
 3. Dewiswch Diweddaru neu Diweddaru ac Ail-raddio.

Aildrefnu cwestiynau

Caiff cwestiynau eu rhifo yn awtomatig yn y drefn yr ydych yn eu hychwanegu. Bydd rhifau’r cwestiynau yn diweddaru pan fyddwch chi’n eu haildrefnu neu’n pennu y cânt eu dewis ar hap . Felly, byddwch yn ofalus wrth gyfeirio at rifau cwestiwn penodol yn nhestun y cwestiynau.

Yn y Prawf neu’r Cynfas Arolygon, gallwch ddefnyddio’r swyddogaeth llusgo a gollwng i aildrefnu cwestiynau. Pwyswch y saeth wrth ymyl cwestiwn a llusgwch y .

Neu, dewiswch yr eicon Aildrefnu Hygyrch i’r Bysellfwrdd. Dewiswch gwestiwn a defnyddio’r eiconau Symud i Fyny a Symud i Lawr i addasu’r drefn.

Dim ond ymgeisiau newydd ar brofion a gaiff eu heffeithio gan y drefn wedi newid os nad yw’r prawf wedi’i osod i ddangos cwestiynau ar hap. Dylai ymdrechion sydd eisoes wedi’u cyflwyno gadw’r drefn fel y’i gwelwyd yn wreiddiol gan y myfyriwr pan wnaethant sefyll y prawf.


Dileu prawf neu arolwg

Gallwch ddileu prawf neu arolwg cyn neu ar ôl ei ddefnyddio mewn ardal gynnwys. Ewch i ddewislen y prawf neu’r arolwg a dewis Dileu. Os nad yw myfyrwyr wedi ceisio sefyll y prawf neu arolwg, gallwch ei ddileu'n ddiogel o'r maes cynnwys heb golli unrhyw ddata. Rydych chi wedi’i dynnu o’r adran cynnwys yn unig. Bydd y prawf neu’r arolwg yn aros ar y dudalen Profion neu Arolygon lle gallwch ei olygu, ei ail-ddefnyddio, neu ei ddileu o’r system.

Os nad yw myfyrwyr wedi cymryd prawf neu arolwg, gallwch ei ddileu o'r dudalen Profion neu Arolygon, fe’i tynnir o’r ardal gynnwys hefyd.

Wedi i chi ddileu prawf neu arolwg o ardal cynnwys, gallwch ei ddefnyddio eto. Does dim cysylltiad na data a rennir yn bodoli rhwng y defnydd cyntaf a'r ail ddefnydd.

Os yw myfyrwyr eisoes wedi sefyll prawf neu arolwg, gallwch ei newid fel nad yw ar gael yn hytrach na’i ddileu.

Os ydych yn ceisio dileu prawf gydag ymdrechion, mae rhybudd yn ymddangos gyda’r opsiynau hyn:

 • Cadw’r sgorau yn y Ganolfan Raddau ar gyfer y Prawf hwn, ond dileu pob ymgais arno. Gallwch ddileu’r prawf o’r ardal cynnwys. Bydd y graddau ar gyfer y prawf hwn yn parhau yn y Ganolfan Raddau, ond bydd yr ymdrechion yn cael eu dileu. Ni fyddwch yn gallu gweld unrhyw ymatebion gan fyfyrwyr na graddio unrhyw gwestiynau ar ôl dileu. Ni ellir dad-wneud y weithred hon.
 • Cael gwared ar yr eitem gynnwys hon, yr eitem yn y Ganolfan Raddau ar gyfer y Prawf hwn, pob gradd ar gyfer y Prawf a phob ymgais arno. Gallwch ddileu’r prawf o’r ardal cynnwys a dileu unrhyw gofnod o’r prawf o’r Ganolfan Raddau. Bydd holl gofnodion perfformiad myfyrwyr yn cael eu dileu yn barhaol. Ni ellir dad-wneud y weithred hon.

Ar y dudalen Profion neu Arolygon, gallwch ddileu profion neu arolygon yn barhaol. Os nad yw Dileu yn ymddangos yn newislen prawf neu arolwg, rydych chi wedi’i leoli mewn ardal cynnwys. Mae angen i chi ddileu prawf neu arolwg wedi’i leoli o’r ardal cynnwys cyn y gallwch ei ddileu o’r dudalen Profion neu Arolygon.

Nid yw profion nac arolygon nad ydynt wedi’u defnyddio yn ymddangos yn y Ganolfan Raddau, felly pan fyddwch yn eu dileu nid effeithir ar y Ganolfan Raddau.