Denne informasjonen gjelder bare for Original-emnevisningen. Institusjonen din bestemmer hvilke verktøy som er tilgjengelige.

Du kan bruke vurderingsskalaspørsmål for å måle elevenes holdninger eller reaksjoner ved bruk av en skala for sammenligning. Som standard vises fem svaralternativer fra Svært enig til Helt uenig. Med et sjette alternativ kan studentene velge Ikke aktuelt. Du kan endre teksten for svaralternativene samt tilpasse antall svar fra 2 til 100.

Vurderingsskalaspørsmål vurderes automatisk.

Vurderingsskalaspørsmål passer bra i spørreundersøkelser. Hvis du tar med spørsmålene i en prøve, må du velge et riktig svar. Hvis du er ute etter meninger, endrer du poengverdien til null, slik at spørsmålet ikke påvirker det totale prøveresultatet.


Opprett vurderingsskalaspørsmål

  1. Gå til en prøve, spørreundersøkelse eller spørsmålsbank. Fra Opprett spørsmål-menyen velger du Vurderingsskala.
  2. Skriv inn et spørsmål eller utsagn.
  3. Velg Nummerering av svar og Svarretning i menyene, eller la standardene forbli uendret.
  4. Velg Antall svar i menyen, eller la standardalternativet med seks svar forbli uendret. Velg Fjern for å slette en svarboks.
  5. Skriv et svar i hver boks for å endre standardsvar eller for å legge til svar hvis du har økt antallet mulige svar.
  6. Hvis du tar med spørsmålet i en prøve, må du velge et riktig svar.
  7. Skriv eventuelt inn tilbakemeldinger for riktige og feil svar.
  8. Velg Send og lag nytt eller Send for å legge til spørsmålet i prøven.

Delvis studiepoengtildeling

Du kan tillate delvis studiepoengdeling for vurderingsskalaspørsmål. Delvis poengtildeling belønner studenter som med svarene sine viser at de at har litt forståelse av materialet. Du skriver delvis poengprosent for hvert svar.

Du må aktiverer alternativene for å gi delvis studiepoengdeling på Spørsmålsinnstillinger-siden for å bruke dem for enkeltspørsmål.

Mer om delvis poengtildeling