Mae'r wybodaeth hon yn berthnasol i'r Wedd Cwrs Gwreiddiol yn unig. Eich sefydliad sy'n rheoli pa offer sydd ar gael.

Gyda chwestiynau Rhifyddol Cyfrifedig, mae myfyrwyr yn cael eu cyflwyno â chwestiwn sydd angen ateb ar ffurf rhif. Nid oes dim angen i'r cwestiwn fod yn fformiwla fathemategol. Gallwch ddarparu cwestiwn testun sy'n gofyn am ateb ar ffurf rhif. Mae Cwestiynau Rhifyddol Cyfrifedig yn debyg i gwestiynau Llenwi'r Bylchau lle mae'r atebion cywir yn rhifau.

Enghraifft:

Os yw tymheredd cyfartalog y corff dynol o dan amodau arferol yn amrywio rhwng 36.5 gradd Celsius a 37.5 gradd Celsius, beth yw tymheredd cyfartalog y corff dynol mewn Fahrenheit?

Gallwch ddynodi ateb rhifol union gywir, neu gallwch ddynodi ateb ac amrediad a ganiateir.

Caiff cwestiynau Rhifyddol Cyfrifedig eu graddio'n awtomatig.

Mae'n rhaid i atebion rhifyddol cyfrifedig fod yn rhifau, nid alffaniwmerig—42, nid pedwar deg dau.


Creu cwestiwn Rhifydol Cyfrifedig

  1. Cyrchwch brawf, arolwg, neu gronfa. O'r ddewislen Creu Cwestiwn, dewiswch, Rhifyddol Cyfrifedig.
  2. Teipiwch Testun y Cwestiwn a'r Ateb Cywir. Mae'n rhaid i'r gwerth hwn fod yn rhif.
  3. Teipiwch yr Amrediad Atebion. Os oes rhaid i'r ateb fod yn union gywir er mwyn i fyfyrwyr dderbyn credyd, teipiwch 0. Caiff unrhyw werth sy'n llai na neu'n fwy na'r Ateb Cywir gan lai na gwerth Amrediad yr Ateb ei farcio'n gywir.
  4. Fel arall, teipiwch adborth ar gyfer atebion cywir ac anghywir.
  5. Dewiswch Cyflwyno a Chreu Un Arall neu Cyflwyno i ychwanegu'r cwestiwn at y prawf.

 

Mae meysydd Ateb Cywir ac Amrediad yr Ateb yn cefnogi'r mathau canlynol o fewnbynnau:

  • Mae nodiannau gwyddonol yn cefnogi'r ffurfiau canlynol: 45.6e-6 neu 45.6E-6 (yn defnyddio E fel priflythyren neu lythyren fach).
  • Nid yw’r maes yn cefnogi unedau (e.e. ni chefnogir 25 cm 4.5e4 KHZ).
  • Ni chefnogir cysonion fel “pi” ac “e” (cysonyn Euler), felly, bydd rhifau fel 67e neu 4pi yn annilys.