Gallwch ddefnyddio profion ac arolygon i fesur gwybodaeth myfyriwr, mesur cynnydd, a chasglu gwybodaeth gan fyfyrwyr.

Rydych yn neilltuo pwyntiau i gwestiynau prawf, ond ni sgorir cwestiynau arolwg.

Mae canlyniadau arolwg yn ddienw, ond gallwch weld a yw myfyriwr wedi cwblhau arolwg a gweld cyfanswm canlyniadau ar gyfer pob cwestiwn arolwg. Ar yr adeg hon, gallwch greu arolygon yn unig yn y Golwg Cwrs Gwreiddiol .


Terminoleg asesiadau'r Wedd Cwrs Ultra a’r Wedd Cwrs Gwreiddiol

Rydym wedi gwneud rhai newidiadau i enwau nodweddion asesu sy’n seiliedig ar ymchwil defnyddwyr a safonau cyfredol y diwydiant. Mae’r Wedd Cwrs Ultra yn cynnwys y derminoleg newydd sy’n alinio â safonau cyfredol.

Mae’r tabl hwn yn rhestru enwau nodweddion cwestiynau asesiadau yn y ddwy wedd cwrs.

Terminoleg Ultra a Gwreiddiol mewn asesiadau
Gwedd Cwrs Ultra Gwedd Cwrs Gwreiddiol
Cronfa gwestiynau Bloc ar hap a set cwestiynau
Banc cwestiynau Cronfa gwestiynau
Dadansoddi cwestiynau Dadansoddiad eitem
Cod mynediad Cyfrinair