Deze informatie is alleen van toepassing op de originele cursusweergave. De instelling bepaalt welke tools beschikbaar zijn.

Gebruik vragen van het type Opinieschaal/Likert om meningen of reacties van studenten te meten met behulp van een vergelijkingsschaal. Er worden standaard 5 antwoordmogelijkheden weergegeven, variërend van Volledig mee eens tot Volledig mee oneens. . Studenten kunnen ook nog de optie Niet van toepassing selecteren. U kunt de tekst van de antwoordmogelijkheden wijzigen en het aantal antwoorden (tussen 2 en 100).

Vragen van dit type worden automatisch beoordeeld.

Opinieschaal- en Likert-vragen zijn ideaal voor enquêtes. Als u dit type vraag opneemt in een toets, moet u een juist antwoord selecteren. Als je alleen de mening van studenten wilt, wijzig je de puntwaarde in nul. De vraag heeft dan geen invloed op de totaalscore voor de toets.


Een vraag van het type Opinieschaal/Likert toevoegen/wijzigen

  1. Open een toets, enquête of pool. Selecteer Opinieschaal/Likert in het menu Vraag maken.
  2. Typ een vraag of stelling.
  3. Selecteer een waarde voor Antwoordnummering en Antwoordrichting in de menu's of gebruik de standaardwaarden.
  4. Geef in het menu een waarde op voor Aantal antwoorden of gebruik de standaardwaarde 6. Selecteer Verwijderen om een antwoordvak te verwijderen.
  5. Als je de standaardantwoorden wilt wijzigen, of antwoorden wilt toevoegen als je het aantal mogelijke antwoorden hebt verhoogd, typ je een antwoord in elk vak.
  6. Als je dit type vraag opneemt in een toets, moet je een juist antwoord selecteren.
  7. Typ eventueel feedback voor juiste en onjuiste antwoorden.
  8. Selecteer Verzenden en nog een maken of Verzenden om de vraag toe te voegen aan de toets.

Deelpunten

Je kunt deelpunten toestaan voor vragen van het type Opinieschaal/Likert. Deelpunten kunnen worden toegewezen aan studenten die aantonen dat ze enige kennis van het materiaal hebben. Typ het percentage voor deelpunten voor elk antwoord.

Je moet de opties voor deelpunten inschakelen op de pagina Vraaginstellingen om ze te kunnen gebruiken voor individuele vragen.

Meer informatie over deelpunten