Cwestiynau Dewis Lluosog

Gyda chwestiynau Amlddewis, mae myfyrwyr yn dewis un ateb cywir o nifer o ddewisiadau.

Defnyddiwch Gwestiynau Ateb Lluosog i greu cwestiynau sydd â mwy nag un ateb.

Mwy am gwestiynau Dewis Lluosog a JAWS®

Creu cwestiwn Dewis Lluosog

  1. Cyrchwch brawf, arolwg, neu gronfa. O'r ddewislen Creu Cwestiwn, dewiswch Dewis Lluosog.
  2. Teipiwch Destun y Cwestiwn.
  3. Dewiswch Rhifo Atebion a Lleoliad Atebion o'r dewislenni neu gadewch yr opsiynau diofyn.
  4. Y nifer diofyn o ddewisiadau yw 4. Os ydych eisiau cynyddu hyn, dewiswch Nifer o Atebion o'r ddewislen. I leihau nifer yr atebion, dewiswch Tynnu nesaf at y blychau ateb i'w dileu. Mae'n rhaid bod gan gwestiwn Ateb Lluosog o leiaf 2 ateb a ddim mwy na 100 o atebion.
  5. Teipiwch ateb ym mhob blwch.

    Gallwch hefyd ychwanegu ffeiliau neu gyfryngau at destun y cwestiwn.

  6. Dewiswch yr opsiwn ar gyfer un ateb cywir.
  7. Fel arall, teipiwch adborth ar gyfer atebion cywir ac anghywir. Os ydych chi wedi caniatáu credyd rhannol, bydd atebion sy'n rhannol gywir yn derbyn yr adborth am ateb anghywir.
  8. Dewiswch Cyflwyno a Chreu Un Arall neu Cyflwyno i ychwanegu'r cwestiwn at y prawf.

Mae cwestiynau Dewis Lluosog yn cael eu graddio'n awtomatig. Os oes gan brawf y math hwn o gwestiwn yn unig, mae'r sgorau prawf yn cael eu postio'n awtomatig i fyfyrwyr eu gweld.


Credyd rhannol a negyddol

Gallwch ganiatáu credyd rhannol a negyddol ar gyfer cwestiynau Amlddewis. Mae credyd rhannol yn gwobrwyo myfyrwyr y mae eu hatebion yn dangos eu bod yn gwybod rhan o'r deunydd. Rydych yn teipio'r ganran credyd rhannol ar gyfer pob ateb. Defnyddiwch gredyd negyddol i beidio â chefnogi dyfalu. Gallwch ganiatáu sgorau negyddol ar gyfer atebion anghywir ac ar gyfer y cwestiwn.

Mae'n rhaid i chi alluogi'r opsiynau i bennu credyd rhannol neu negyddol ar y dudalen Gosodiadau Cwestiwn i'w defnyddio ar gyfer cwestiynau unigol. Ni fydd yr opsiwn i alluogi sgorau negyddol yn ymddangos oni bai eich bod wedi dewis yr opsiwn i ganiatáu credydau rhannol.

Mwy am gredydau rhannol a negyddol