Deze informatie is alleen van toepassing op de Ultra-cursusweergave.

Over het beoordelen van beoordelingen

Wanneer je een beoordeling maak heb je allerlei mogelijkheden om academische integriteit en eerlijkheid te stimuleren in de inzendingen van studenten. Bij online inzendingen kunnen studenten werk echter buiten het fysieke klaslokaal inleveren. Studenten kunnen desgewenst ongeoorloofd materiaal raadplegen bij het samenstellen van inzendingen. Academische integriteit is in dergelijke gevallen moeilijk te beschermen zonder aanvullende hulpmiddelen.

Je kunt gesurveilleerde beoordelingen aanbieden om er zeker van te zijn dat studenten geen gebruikmaken van externe bronnen bij het maken en inleveren van pogingen.

Gesurveilleerde beoordelingen worden aangeboden met tools van de surveillanceservices. Als deze services zijn ingeschakeld is op de instelling, kun je ze toevoegen en configureren in het gebied Instellingen van zowel opdrachten als toetsen. Studenten en cursusleiders kunnen zien dat het een gesurveilleerde beoordeling is door de beoordelingstitel.

This is how a proctored exam looks like.

Als je beoordelingen met een tijdslimiet gebruikt, wordt de timer niet gestart voor de beoordeling totdat de instellingen voor de gesurveilleerde services zijn bevestigd. De studenten krijgen de volledige tijd voor de beoordeling.

Assessment security message telling students they must meet the proctor requirements for their test to start.

Gesurveilleerde services toevoegen

Selecteer in de toets- en opdrachtinstellingen Surveillance-instellingen configureren in het gedeelte Beveiliging van beoordeling. Als de integratie niet is ingeschakeld in de instelling, verschijnt er een bericht van deze strekking: Beveiliging van beoordeling is uitgeschakeld omdat de service niet beschikbaar is. Neem voor hulp contact op met de beheerder van de instelling.

These are the steps for a proctored assessment.

Kies je surveillanceservices in het menu en schuif de schakelaar naar Surveillance inschakelen. Configureer aanvullende instellingen die vereist zijn voor de surveillanceservice en selecteer Opslaan. De door jou gekozen surveillanceservice wordt weergegeven in de Beoordelingsinstellingen.

Voor gesurveilleerde beoordelingen kun je een timer toevoegen, vragen en antwoorden in willekeurige volgorde zetten, meerdere pogingen toestaan en doelen afstemmen. Bepaalde instellingen voor beoordelingen werken niet met een beveiligde beoordeling. Het is niet mogelijk om offline inzendingen te verzamelen of groepen toe te wijzen voor een beveiligde beoordeling.

Meer informatie over het beoordelen van een opdracht

Meer informatie over het beoordelen van een toets