Denne informasjonen gjelder bare for Ultra-emnevisningen.

Inspiserte vurderinger

Når du oppretter en vurdering, har du mange muligheter for å fremme akademisk integritet og ærlighet i studentinnsendinger. Innsendinger via nettet gjør det imidlertid mulig for studentene å sende inn arbeid utenfor fysiske klasserom. Det kan for eksempel hende studentene sjekker forbudt materiell når de lager utkast til innsendinger. Det kan være vanskelig å sikre akademisk integritet uten ytterligere verktøy.

Du kan levere vurderteoppgaver og prøver i en sikrere nettleser for å hindre at studentene påvirkes av eksterne kilder når de lager utkast og sender inn forsøk.

Inspiserte vurderinger leveres med verktøy fra inspeksjonstjenester. Hvis disse tjenestene er aktivert for institusjonen din, kan du legge til og konfigurere dem i Innstillinger-området for både oppgaver og prøver. Studenter og undervisere kan se at det er en inspisert vurdering ved siden av vurderingstittelen.

This is how a proctored exam looks like.

Hvis du bruker en tidsbasert vurdering, starter ikke tidtakeren for vurderingen før innstillingene for de inspiserte tjenestene er bekreftet. Studentene får full tid for vurderingen.

Assessment security message telling students they must meet the proctor requirements for their test to start.

Legg til inspeksjonstjenester

I prøve- eller oppgaveinnstillingene velger du Konfigurer inspeksjonsinnstillinger i avsnittet Vurderingssikkerhet. Hvis integreringen ikke er tilgjengelig på institusjonen din, vises følgende melding: Oppgavesikkerhet er deaktivert fordi tjenesten er utilgjengelig. Kontakt administratoren ved institusjonen din for å få hjelp.

These are the steps for a proctored assessment.

Velg en inspeksjonstjeneste fra menyen, og skyv bryteren til Aktiver inspeksjon. Konfigurer ytterligere innstillinger som kreves av inspeksjonstjenesten, og velg Lagre. Du har valgt en inspeksjonstjeneste som vises i vurderingsinnstillingene.

For inspiserte vurderinger kan du legge til tidtakere, tilfeldige spørsmål og svar, tillate flere forsøk, justere mål. Visse innstillinger for oppgaver og prøver fungerer ikke når du aktiverer sikre oppgaver eller prøver. Du kan ikke tilordne grupper eller samle innleveringer som ikke sendes inn via nettet, for sikre oppgaver og prøver.

Mer om vurdering av oppgaver

Mer om vurdering av prøver