Se information om hur innehållet på webbplatsen fungerar och utvecklas. Du kan exportera CSV-rapporter från Ally för ett visst år, en viss månad, en viss termin och för enskilda domäner.

Du hittar en exportknapp på de här rapportsidorna:

 • Översiktsfliken: Här kan du ladda ned rapporter för domäner, månader och år.
 • Domänfliken: Här kan du ladda ned rapporter för domäner, månader och år.

  Om du använder Ally för Web Community Manager visas avsnitt i stället för domäner. Mer information finns i avsnittet om tillgänglighetsrapport i Ally för Web Community Manager.

 • Enskild domän: Här kan du ladda ner en rapport för den aktuella domänen.

Översikt

Tillgänglighetsrapporterna från Ally exporteras som CSV-filer. I de här CSV-filerna finns utförlig information om var på webbplatsen det finns problem. Hur ska informationen tolkas?

Rader representerar domäner i domänrapporten, De representerar webbsidor och filer i de andra rapporterna. I kolumnerna ser du allmän information, poäng och tillgänglighetsproblem. Rapporterna inleds med allmän information i de första kolumnerna.

Efter den allmänna informationen i rapporten visas de olika typerna av innehåll och det totala antalet av varje typ. Det gäller även filer och innehåll som skapats i programmet för sajthantering. Det här visas i kolumnerna pdf till övrigt i CSV-filen.

När det gäller den enskilda domän- eller avdelningsrapporten listas samtliga exakta innehållstyper i kolumnen med rubriken "Mime-typ".

Därefter visas hur många objekt i ett avsnitt som har en viss typ av tillgänglighetsproblem. Siffran i kolumnrubrikerna visar hur allvarligt problemet är.


Vad betyder siffran i rubrikerna för problemkolumnerna?

Siffran i kolumnrubriken visar hur allvarligt problemet är.

 • 1 är allvarliga problem
 • 2 är stora problem
 • 3 är mindre problem

Till exempel är ImageSeizure:1 ett allvarligt problem medan AlternativeText:2 är ett stort problem.

Det här gör det enklare att automatiskt se hur allvarliga de olika problemen är.


Månadsrapport

Raderna representerar webbsidor eller filer på webbplatsen. I kolumnerna ser du allmän information, poäng och tillgänglighetsproblem.

 • Month - Datumet för varje månad.
 • Number of domains - Totalt antal domäner.
 • Totalt antal filer – Totalt antal filer.
 • Totalt antal webbsidor – Totalt antal sidor på webbplatsen.
 • Total poäng – Genomsnittlig tillgänglighetspoäng för både filer och webbsideinnehåll.
 • Filpoäng – Genomsnittlig poäng för uppladdat filinnehåll. Till exempel PDF-filer, Word-dokument, PowerPoint-presentationer, bilder och så vidare.
 • Poäng för webbsida – Genomsnittspoängen för webbplatsens sidor.
 • pdf – Totalt antal PDF-filer på webbplatsen.
 • image - Totalt antal bilder på webbplatsen.
 • html-page - Totalt antal HTML-sidor på webbplatsen. Detta inbegriper innehåll som skapats i webbplatsens innehållsredigerare.
 • presentation - Totalt antal presentationer på webbplatsen.
 • document - Totalt antal dokument på webbplatsen.
 • other - Totalt antal filer på webbplatsen som inte är PDF-filer, bilder, HTML-sidor, presentationer och dokument.
 • application/x-page - Antal WYSIWYG-innehållsobjekt som har tillgänglighetsproblem.

Kolumner för exportproblem i Ally

 • AlternativeText:2 – Visas om PDF-filen, dokumentet eller presentationen har minst en bild utan alternativ text. Detta är ett stort problem.
 • Contrast:2 - Totalt antal presentations-, dokument-och PDF-filer med kontrastproblem. Detta är ett stort problem.
 • HeadingsHigherLevel:3 – Totalt antal PDF-filer, presentationer och dokument där det finns fler än det rekommenderade antalet rubriker på H6-nivå. Detta är ett mindre problem.
 • HeadingsPresence:2 – Totalt antal PDF-filer, presentationer och dokument som saknar rubriker. Detta är ett stort problem.
 • HeadingsSequential:3 - Totalt antal PDF-filer och dokument där rubrikerna inte följer en logisk ordning. Detta är ett mindre problem.
 • HeadingsStartAtOne:3 - Totalt antal PDF-filer och dokument där det inte finns någon H1-rubrik som första rubrik. Detta är ett mindre problem.
 • HtmlBrokenLink: 2 –Totalt antal sidor som har brutna länkar i en domän. Detta är ett stort problem.

  Denna kontroll görs endast i Ally för webbplatser för närvarande.

 • HtmlCaption:2 – Totalt antal HTML-innehållsobjekt och filer som har YouTubeTM-videor utan undertexter. Detta är ett stort problem.

  GoogleTM integritetspolicy

 • HtmlColorContrast:2 – Totalt antal HTML-innehållsobjekt och filer som har dålig färgkontrast. Detta är ett stort problem.
 • HtmlDefinitionList:3 - Totalt antal HTML-innehållsobjekt och filer som inte är ordentligt definierade. Det kan vara att alla formulärelement har en etikett och att p-element inte används för att formatera rubriker. Detta är ett mindre problem.
 • HtmlEmptyHeading:2 - Totalt antal HTML-innehållsobjekt och filer som har tomma rubriker. Detta är ett stort problem.
 • HtmlHasLang:3 - Totalt antal HTML-innehållsobjekt och filer som inte har språknärvaro identifierad. Detta är ett mindre problem.
 • HtmlHeadingOrder:3 - Totalt antal HTML-innehållsobjekt och filer där rubrikerna inte följer en logisk ordning. Detta är ett mindre problem.
 • HtmlHeadingsPresence:2 - Totalt antal HTML-innehållsobjekt och filer som inte har rubriker. Detta är ett stort problem.
 • HtmlHeadingsStart:2 - Totalt antal HTML-innehållsobjekt och filer där det inte finns någon H-rubrik som första rubrik. Detta är ett stort problem.
 • HtmlImageAlt:2 - Totalt antal HTML-innehållsobjekt och filer som har minst en bild utan alternativ text. Detta är ett stort problem.
 • HtmlImageRedundantAlt:3 - Totalt antal HTML-innehållsobjekt och filer som har bilder med samma alternativa text som andra bilder. Detta är ett mindre problem.
 • HtmlLabel:2 - Totalt antal HTML-innehållsobjekt och filer som har formelement utan etiketter. Detta är ett stort problem.
 • HtmlLinkName:3 - Totalt antal HTML-innehållsobjekt och filer som har länkar som inte är beskrivande. Detta är ett mindre problem.
 • HtmlList:3 - Totalt antal HTML-innehållsobjekt och filer som inte har ordentligt formade listor. Detta är ett mindre problem.
 • HtmlObjectAlt:2 - Totalt antal HTML-innehållsobjekt och filer som har taggar utan alternativ text. Detta är ett stort problem.
 • HtmlTdHas Header:2 - Totalt antal HTML-innehållsobjekt och filer som har tabellkolumner utan ordentliga rubriker. Detta är ett stort problem.
 • HtmlTitle:3 - Totalt antal HTML-innehållsobjekt och filer som inte har någon titel. Detta är ett mindre problem.
 • ImageContrast:2 - Totalt antal bilder med dålig kontrast. Detta är ett stort problem.
 • ImageDecorative:2 – Totalt antal bilder som inte har markerats som dekorativa. Detta är ett stort problem.
 • ImageDescription:2 - Totalt antal bilder som inte har någon alternativ beskrivning. Detta är ett stort problem.
 • ImageOcr:3 - Totalt antal bilder som innehåller text. Detta är ett mindre problem.
 • ImageSeizure:1 - Totalt antal bilder som kan orsaka epileptiska anfall. Detta är ett allvarligt problem.
 • LanguageCorrect:3 - Totalt antal objekt som har felaktig språkinställning. Detta är ett mindre problem.
 • LanguagePresence:3 - Totalt antal objekt som inte har något specificerat språk. Detta är ett mindre problem.
 • LibraryReference - Totalt antal objekt som kan förbättras med biblioteksreferensinformation.
 • Ocred:2 - Totalt antal PDF-filer som har skannats och OCR-bearbetats. Detta är ett stort problem.
 • Parsable:1 – Totalt antal objekt som är felformaterade eller skadade och som kursdeltagarna kanske inte kan öppna. Detta är ett allvarligt problem.
 • Scanned:1 – Totalt antal PDF-filer som har skannats men inte OCR-bearbetats. Detta är ett allvarligt problem.
 • Security:1 - Totalt antal objekt som kräver ett lösenord. Detta är ett allvarligt problem.
 • TableHeaders:2 - Totalt antal objekt där det finns tabeller utan rubriker. Detta är ett stort problem.
 • Tagged:2 - Totalt antal PDF-filer som inte är taggade. Detta är ett stort problem.
 • Title:3 - Totalt antal objekt utan titel. Detta är ett mindre problem.

Domänrapport

Varje rad representerar en domän. I kolumnerna ser du allmän information, poäng och tillgänglighetsproblem.

 • Domain id - Domänens ID.
 • Domain name - Domänens namn.
 • Domain url - Domänens URL.
 • Observed deleted on - Datumet då domänen togs bort.
 • Totalt antal filer – Totalt antal filer i domänen.
 • Totalt antal webbsidor – Totalt antal sidor på webbplatsen.
 • Total poäng – Genomsnittlig tillgänglighetspoäng för både filer och webbsideinnehåll.
 • Filpoäng – Genomsnittlig poäng för uppladdat filinnehåll. Till exempel PDF-filer, Word-dokument, PowerPoint-presentationer, bilder och så vidare.
 • Poäng för webbsida – Genomsnittspoängen för webbplatsens sidor.
 • pdf – Totalt antal PDF-filer i domänen.
 • image - Totalt antal bilder i domänen.
 • html-page - Totalt antal HTML-sidor i domänen. Detta inbegriper innehåll som skapats i domänens innehållsredigerare.
 • presentation - Totalt antal presentationer i domänen.
 • document - Totalt antal dokument i domänen.
 • other - Totalt antal filer i domänen som inte är PDF-filer, bilder, HTML-sidor, presentationer och dokument.
 • application/x-page - Antal WYSIWYG-innehållsobjekt som har tillgänglighetsproblem.

Kolumner för exportproblem i Ally

 • AlternativeText:2 – Visas om PDF-filen, dokumentet eller presentationen har minst en bild utan alternativ text. Detta är ett stort problem.
 • Contrast:2 - Totalt antal presentations-, dokument-och PDF-filer med kontrastproblem. Detta är ett stort problem.
 • HeadingsHigherLevel:3 – Totalt antal PDF-filer, presentationer och dokument där det finns fler än det rekommenderade antalet rubriker på H6-nivå. Detta är ett mindre problem.
 • HeadingsPresence:2 – Totalt antal PDF-filer, presentationer och dokument som saknar rubriker. Detta är ett stort problem.
 • HeadingsSequential:3 - Totalt antal PDF-filer och dokument där rubrikerna inte följer en logisk ordning. Detta är ett mindre problem.
 • HeadingsStartAtOne:3 - Totalt antal PDF-filer och dokument där det inte finns någon H1-rubrik som första rubrik. Detta är ett mindre problem.
 • HtmlBrokenLink: 2 –Totalt antal sidor som har brutna länkar i en domän. Detta är ett stort problem.

  Denna kontroll görs endast i Ally för webbplatser för närvarande.

 • HtmlCaption:2 – Totalt antal HTML-innehållsobjekt och filer som har YouTubeTM-videor utan undertexter. Detta är ett stort problem.

  GoogleTM integritetspolicy

 • HtmlColorContrast:2 – Totalt antal HTML-innehållsobjekt och filer som har dålig färgkontrast. Detta är ett stort problem.
 • HtmlDefinitionList:3 - Totalt antal HTML-innehållsobjekt och filer som inte är ordentligt definierade. Det kan vara att alla formulärelement har en etikett och att p-element inte används för att formatera rubriker. Detta är ett mindre problem.
 • HtmlEmptyHeading:2 - Totalt antal HTML-innehållsobjekt och filer som har tomma rubriker. Detta är ett stort problem.
 • HtmlHasLang:3 - Totalt antal HTML-innehållsobjekt och filer som inte har språknärvaro identifierad. Detta är ett mindre problem.
 • HtmlHeadingOrder:3 - Totalt antal HTML-innehållsobjekt och filer där rubrikerna inte följer en logisk ordning. Detta är ett mindre problem.
 • HtmlHeadingsPresence:2 - Totalt antal HTML-innehållsobjekt och filer som inte har rubriker. Detta är ett stort problem.
 • HtmlHeadingsStart:2 - Totalt antal HTML-innehållsobjekt och filer där det inte finns någon H-rubrik som första rubrik. Detta är ett stort problem.
 • HtmlImageAlt:2 - Totalt antal HTML-innehållsobjekt och filer som har minst en bild utan alternativ text. Detta är ett stort problem.
 • HtmlImageRedundantAlt:3 - Totalt antal HTML-innehållsobjekt och filer som har bilder med samma alternativa text som andra bilder. Detta är ett mindre problem.
 • HtmlLabel:2 - Totalt antal HTML-innehållsobjekt och filer som har formelement utan etiketter. Detta är ett stort problem.
 • HtmlLinkName:3 - Totalt antal HTML-innehållsobjekt och filer som har länkar som inte är beskrivande. Detta är ett mindre problem.
 • HtmlList:3 - Totalt antal HTML-innehållsobjekt och filer som inte har ordentligt formade listor. Detta är ett mindre problem.
 • HtmlObjectAlt:2 - Totalt antal HTML-innehållsobjekt och filer som har taggar utan alternativ text. Detta är ett stort problem.
 • HtmlTdHas Header:2 - Totalt antal HTML-innehållsobjekt och filer som har tabellkolumner utan ordentliga rubriker. Detta är ett stort problem.
 • HtmlTitle:3 - Totalt antal HTML-innehållsobjekt och filer som inte har någon titel. Detta är ett mindre problem.
 • ImageContrast:2 - Totalt antal bilder med dålig kontrast. Detta är ett stort problem.
 • ImageDecorative:2 – Totalt antal bilder som inte har markerats som dekorativa. Detta är ett stort problem.
 • ImageDescription:2 - Totalt antal bilder som inte har någon alternativ beskrivning. Detta är ett stort problem.
 • ImageOcr:3 - Totalt antal bilder som innehåller text. Detta är ett mindre problem.
 • ImageSeizure:1 - Totalt antal bilder som kan orsaka epileptiska anfall. Detta är ett allvarligt problem.
 • LanguageCorrect:3 - Totalt antal objekt som har felaktig språkinställning. Detta är ett mindre problem.
 • LanguagePresence:3 - Totalt antal objekt som inte har något specificerat språk. Detta är ett mindre problem.
 • LibraryReference - Totalt antal objekt som kan förbättras med biblioteksreferensinformation.
 • Ocred:2 - Totalt antal PDF-filer som har skannats och OCR-bearbetats. Detta är ett stort problem.
 • Parsable:1 – Totalt antal objekt som är felformaterade eller skadade och som kursdeltagarna kanske inte kan öppna. Detta är ett allvarligt problem.
 • Scanned:1 – Totalt antal PDF-filer som har skannats men inte OCR-bearbetats. Detta är ett allvarligt problem.
 • Security:1 - Totalt antal objekt som kräver ett lösenord. Detta är ett allvarligt problem.
 • TableHeaders:2 - Totalt antal objekt där det finns tabeller utan rubriker. Detta är ett stort problem.
 • Tagged:2 - Totalt antal PDF-filer som inte är taggade. Detta är ett stort problem.
 • Title:3 - Totalt antal objekt utan titel. Detta är ett mindre problem.

Årsrapport

Raderna representerar webbsidor eller filer på webbplatsen. I kolumnerna ser du allmän information, poäng och tillgänglighetsproblem.

 • Academic year- Datum för varje år.
 • Number of domains - Totalt antal domäner.
 • Totalt antal filer – Totalt antal filer.
 • Totalt antal webbsidor – Totalt antal sidor på webbplatsen.
 • Total poäng – Genomsnittlig tillgänglighetspoäng för både filer och webbsideinnehåll.
 • Filpoäng – Genomsnittlig poäng för uppladdat filinnehåll. Till exempel PDF-filer, Word-dokument, PowerPoint-presentationer, bilder och så vidare.
 • Poäng för webbsida – Genomsnittspoängen för webbplatsens sidor.
 • pdf – Totalt antal PDF-filer på webbplatsen.
 • image - Totalt antal bilder på webbplatsen.
 • html-page - Totalt antal HTML-sidor på webbplatsen. Detta inbegriper innehåll som skapats i webbplatsens innehållsredigerare.
 • presentation - Totalt antal presentationer på webbplatsen.
 • document - Totalt antal dokument på webbplatsen.
 • other - Totalt antal filer på webbplatsen som inte är PDF-filer, bilder, HTML-sidor, presentationer och dokument.
 • application/x-page - Antal WYSIWYG-innehållsobjekt som har tillgänglighetsproblem.

Kolumner för exportproblem i Ally

 • AlternativeText:2 – Visas om PDF-filen, dokumentet eller presentationen har minst en bild utan alternativ text. Detta är ett stort problem.
 • Contrast:2 - Totalt antal presentations-, dokument-och PDF-filer med kontrastproblem. Detta är ett stort problem.
 • HeadingsHigherLevel:3 – Totalt antal PDF-filer, presentationer och dokument där det finns fler än det rekommenderade antalet rubriker på H6-nivå. Detta är ett mindre problem.
 • HeadingsPresence:2 – Totalt antal PDF-filer, presentationer och dokument som saknar rubriker. Detta är ett stort problem.
 • HeadingsSequential:3 - Totalt antal PDF-filer och dokument där rubrikerna inte följer en logisk ordning. Detta är ett mindre problem.
 • HeadingsStartAtOne:3 - Totalt antal PDF-filer och dokument där det inte finns någon H1-rubrik som första rubrik. Detta är ett mindre problem.
 • HtmlBrokenLink: 2 –Totalt antal sidor som har brutna länkar i en domän. Detta är ett stort problem.

  Denna kontroll görs endast i Ally för webbplatser för närvarande.

 • HtmlCaption:2 – Totalt antal HTML-innehållsobjekt och filer som har YouTubeTM-videor utan undertexter. Detta är ett stort problem.

  GoogleTM integritetspolicy

 • HtmlColorContrast:2 – Totalt antal HTML-innehållsobjekt och filer som har dålig färgkontrast. Detta är ett stort problem.
 • HtmlDefinitionList:3 - Totalt antal HTML-innehållsobjekt och filer som inte är ordentligt definierade. Det kan vara att alla formulärelement har en etikett och att p-element inte används för att formatera rubriker. Detta är ett mindre problem.
 • HtmlEmptyHeading:2 - Totalt antal HTML-innehållsobjekt och filer som har tomma rubriker. Detta är ett stort problem.
 • HtmlHasLang:3 - Totalt antal HTML-innehållsobjekt och filer som inte har språknärvaro identifierad. Detta är ett mindre problem.
 • HtmlHeadingOrder:3 - Totalt antal HTML-innehållsobjekt och filer där rubrikerna inte följer en logisk ordning. Detta är ett mindre problem.
 • HtmlHeadingsPresence:2 - Totalt antal HTML-innehållsobjekt och filer som inte har rubriker. Detta är ett stort problem.
 • HtmlHeadingsStart:2 - Totalt antal HTML-innehållsobjekt och filer där det inte finns någon H-rubrik som första rubrik. Detta är ett stort problem.
 • HtmlImageAlt:2 - Totalt antal HTML-innehållsobjekt och filer som har minst en bild utan alternativ text. Detta är ett stort problem.
 • HtmlImageRedundantAlt:3 - Totalt antal HTML-innehållsobjekt och filer som har bilder med samma alternativa text som andra bilder. Detta är ett mindre problem.
 • HtmlLabel:2 - Totalt antal HTML-innehållsobjekt och filer som har formelement utan etiketter. Detta är ett stort problem.
 • HtmlLinkName:3 - Totalt antal HTML-innehållsobjekt och filer som har länkar som inte är beskrivande. Detta är ett mindre problem.
 • HtmlList:3 - Totalt antal HTML-innehållsobjekt och filer som inte har ordentligt formade listor. Detta är ett mindre problem.
 • HtmlObjectAlt:2 - Totalt antal HTML-innehållsobjekt och filer som har taggar utan alternativ text. Detta är ett stort problem.
 • HtmlTdHas Header:2 - Totalt antal HTML-innehållsobjekt och filer som har tabellkolumner utan ordentliga rubriker. Detta är ett stort problem.
 • HtmlTitle:3 - Totalt antal HTML-innehållsobjekt och filer som inte har någon titel. Detta är ett mindre problem.
 • ImageContrast:2 - Totalt antal bilder med dålig kontrast. Detta är ett stort problem.
 • ImageDecorative:2 – Totalt antal bilder som inte har markerats som dekorativa. Detta är ett stort problem.
 • ImageDescription:2 - Totalt antal bilder som inte har någon alternativ beskrivning. Detta är ett stort problem.
 • ImageOcr:3 - Totalt antal bilder som innehåller text. Detta är ett mindre problem.
 • ImageSeizure:1 - Totalt antal bilder som kan orsaka epileptiska anfall. Detta är ett allvarligt problem.
 • LanguageCorrect:3 - Totalt antal objekt som har felaktig språkinställning. Detta är ett mindre problem.
 • LanguagePresence:3 - Totalt antal objekt som inte har något specificerat språk. Detta är ett mindre problem.
 • LibraryReference - Totalt antal objekt som kan förbättras med biblioteksreferensinformation.
 • Ocred:2 - Totalt antal PDF-filer som har skannats och OCR-bearbetats. Detta är ett stort problem.
 • Parsable:1 – Totalt antal objekt som är felformaterade eller skadade och som kursdeltagarna kanske inte kan öppna. Detta är ett allvarligt problem.
 • Scanned:1 – Totalt antal PDF-filer som har skannats men inte OCR-bearbetats. Detta är ett allvarligt problem.
 • Security:1 - Totalt antal objekt som kräver ett lösenord. Detta är ett allvarligt problem.
 • TableHeaders:2 - Totalt antal objekt där det finns tabeller utan rubriker. Detta är ett stort problem.
 • Tagged:2 - Totalt antal PDF-filer som inte är taggade. Detta är ett stort problem.
 • Title:3 - Totalt antal objekt utan titel. Detta är ett mindre problem.

Rapport för en enskild domän

Ally exporterar enskild kurs, sektion eller domänrapport

Rader representerar innehållsobjekt. I kolumnerna ser du allmän information, poäng och tillgänglighetsproblem.

 • Id - Innehållsobjektets ID.
 • Name - Innehållsobjektets namn.
 • Mime type - Innehållsobjektets typ.
 • Score - Tillgänglighetspoäng för innehållsobjektet.
 • Deleted at - Datum då innehållsobjektet togs bort.
 • Library reference - Biblioteksreferens för JSON-objekt.
 • Url – Innehållsobjektets URL.
 • AlternativeText:2 – Identifierar om PDF-filen eller dokumentet har minst en bild utan alternativ text. Detta är ett stort problem.
 • Contrast:2 – Identifierar om presentationen, dokumentet eller PDF-filen har kontrastproblem. Detta är ett stort problem.
 • HeadingsHigherLevel:3 – Identifierar om PDF-filen eller dokumentet överskrider rekommenderad H6-nivå för rubriker. Detta är ett mindre problem.
 • HeadingsPresence:2 – Identifierar om PDF-filen eller dokumentet inte har rubriker. Detta är ett stort problem.
 • HeadingsSequential 3 – Identifierar om PDF-filen eller dokumentet inte har rubriker i en logisk ordning. Detta är ett mindre problem.
 • HeadingsStartAtOne:3 – Identifierar om PDF-filen eller dokumentet inte har någon H1-rubrik som första rubrik. Detta är ett mindre problem.
 • HtmlBrokenLink:2 – Identifierar om HTML-innehåll har en bruten länk. Detta är ett stort problem.

  Denna kontroll görs endast i Ally för webbplatser för närvarande.

 • HtmlCaption:2 – Identifierar om HTML-innehållet har YouTubeTM-videor utan undertexter. Detta är ett stort problem.

  GoogleTM integritetspolicy

 • HtmlColorContrast:2 – Identifierar om HTML- eller WYSIWYG-innehållet har dålig färgkontrast. Detta är ett stort problem.
 • HtmlDefinitionList: 3 – Identifierar om HTML-innehållet eller filen inte har definierats korrekt. Det kan vara att alla formulärelement har en etikett och att p-element inte används för att formatera rubriker. Detta är ett mindre problem.
 • HtmlEmptyHeading:2 – Identifierar om HTML-innehållet eller filen har tomma rubriker. Detta är ett stort problem.
 • HtmlHasLang:3 – Identifierar om HTML-innehållet eller filen inte har språknärvaro identifierad. Detta är ett mindre problem.
 • HtmlHeadingOrder:3 – Identifierar om HTML-innehållet eller filen inte har rubriker i en logisk följd. Detta är ett mindre problem.
 • HtmlHeadingsPresence:2 – Identifierar om HTML-innehållet eller filen inte har rubriker. Detta är ett stort problem.
 • HtmlHeadingsStart:2 – Identifierar om HTML-innehållet eller filen inte har lämplig H-rubrik som första rubrik. Detta är ett stort problem.
 • HtmlImageAlt:2 – Identifierar om HTML-innehållet eller filen har minst en bild utan alternativ text. Detta är ett stort problem.
 • HtmlImageRedundantAlt:3 – Identifierar om HTML-innehållet eller filen har bilder med samma alternativa text som andra bilder. Detta är ett mindre problem.
 • HtmlLabel:2 – Identifierar om HTML-innehållet eller filen har formelement utan märkning. Detta är ett stort problem.
 • HtmlLinkName:3 – Identifierar om HTML-innehållet eller filen har länkar som inte är beskrivande. Detta är ett mindre problem.
 • HtmlList:3 – Identifierar om HTML-innehållet eller filen inte har korrekt formade listor. Detta är ett mindre problem.
 • HtmlObjectAlt:2 – Identifierar om HTML-innehållet eller filen har objekttaggar utan alternativ text. Detta är ett stort problem.
 • HtmlTdHasHeader:2 – Identifierar om HTML-innehållet eller filen har tabellkolumner utan korrekta rubriker. Detta är ett stort problem.
 • HtmlTitle: 3 – Identifierar om HTML-innehållet eller filen inte har någon titel. Detta är ett mindre problem.
 • ImageContrast:2 – Identifierar om bilden har dålig kontrast. Detta är ett stort problem.
 • ImageDecorative:2 – Visar om bilden inte är markerad som dekorativ. Detta är ett stort problem.
 • ImageDescription:2 – Identifierar om bilden inte har någon alternativ beskrivning. Detta är ett stort problem.
 • ImageOcr: 3 – Identifierar om bilden innehåller text. Detta är ett mindre problem.
 • ImageSeizure:1 – Identifierar om bilden kan leda till epilepsianfall. Detta är ett allvarligt problem.
 • LanguageCorrect:3 – Identifierar om objektet har felaktig språkinställning. Detta är ett mindre problem.
 • LanguagePresence:3 – Identifierar om objektet inte har ett språk angivet. Detta är ett mindre problem.
 • Ocred:2 – Identifierar om PDF-filen skannats och OCR-bearbetats. Detta är ett stort problem.
 • Parsable:1 – Identifierar om objektet är felaktigt utformat eller skadat och deltagarna kanske inte kan öppna det. Detta är ett allvarligt problem.
 • Scanned:1 – Identifierar om PDF-filen skannats. Detta är ett allvarligt problem.
 • Security:1 – Identifierar om objektet kräver ett lösenord. Detta är ett allvarligt problem.
 • TableHeaders:2 – Identifierar om objektet har tabeller utan rubriker. Detta är ett stort problem.
 • Tagged:2 – Identifierar om PDF-filen inte är taggad. Detta är ett stort problem.
 • Titel:3 – Identifierar om objektet inte har någon titel. Detta är ett mindre problem.