Du kan se hur bra tillgänglighetsanpassad webbplatsen är, uppdelat i domäner. I den här tabellen visas alla domäner med tillgänglighetsproblem.

Om du använder Ally för Web Community Manager visas avsnitt i stället för domäner. Mer information finns i avsnittet om tillgänglighetsrapport i Ally för Web Community Manager.

För varje domän ser du vad domänen heter, hur många objekt med problem det finns i domänen, bas-URL:en och tillgänglighetspoängen för domänen.

Du kan söka efter en viss domän, exportera domänrapporten eller klicka på en domän för mer information.

Mer om export till CSV


Rapport för en enskild domän

I rapporten om en enskild domän kan du se det totala antalet filer, det totala antalet webbsidor, den sammantagna tillgänglighetspoängen och tillgänglighetsproblemen i domänen.

Om du klickar på Exportera domän laddas rapporten om den enskilda domänen ner. Välj ett objekt för att se webbsidan eller filen. Om du klickar på Gå till domän kommer du till domänen.


Totalt antal filer, sidor och sammantagna tillgänglighetspoäng

I rapporten Totalt antal filer visas olika innehållstyper i olika färger. Om du håller musen över en materialtyp visas hur många objekt av den typen som kursen innehåller och tillgänglighetspoängen för den typen.

De som använder skärmläsare kan flytta runt i den dolda tabellen med det totala antalet filer med tabbtangenten.

I rapporten Totalt antal sidor kan du se hur många sidor som skapats i domänen.

I rapporten Sammantagna tillgänglighetspoäng kan du se hur tillgänglig domänen är. Ju högre poäng, desto mer tillgängligt är materialet.


Tillgänglighetsproblem

Det finns en lista över tillgänglighetsproblem som hittats i domänen. Problem listas efter frekvens. De överst i listan är vanligast förekommande.  Om du klickar på AllvarligaStörre eller Mindre filtreras problemen efter allvarlighetsgrad. Allvarliga problem bör åtgärdas först. 

Du kan snabbt se grundläggande information om problemet.

  • Typ av material
  • Tillgänglighetsproblem
  • Allvarlighetsgrad
  • Antalet objekt där problemet förekommer

Om du klickar på ett av problemen visas en fullständig beskrivning av problemet och i vilka objekt det förekommer. Du kan se de enskilda objekten och deras tillgänglighetspoäng.

Klicka på Tillbaka till problem om du vill gå tillbaka till domänrapporten. Om du klickar på ett objekt visas filen. Om du klickar på Gå till domän kommer du till domänen.


Förbättra ett objekts tillgänglighet

Gå till tillgänglighetsrapporten. Leta reda på ett visst innehållsobjekt i en domän med ett tillgänglighetsproblem i tabellen över tillgänglighetsproblem. Välj innehållsobjektets indikator för tillgänglighetspoäng för att öppna återkopplingspanelen.

Mer om poängen och att förbättra objektstillgänglighet