Tarkastele tietoja sivustosi helppokäyttöisyydestä ja sen kehityksestä. Voit viedä Allyn CSV-raportteja vuoden, kuukauden, alojen ja yksittäisten alojen tasolla.

Seuraavilla raporttisivuilla on Vie-painike:

 • Yleiskatsaus-välilehti: lataa alojen, kuukausien, lukukausien ja vuosien raportteja.
 • Alat-välilehti: lataa alojen, kuukausien, lukukausien ja vuosien raportteja.

  Jos käytät Ally for Web Community Manageria, Ally näyttää osiot alojen sijasta. Saat lisätietoja ohjeartikkelista Ally for Web Community Managerin helppokäyttöisyysraportti.

 • Yksittäinen alue: lataa tietyn alueen raportti.

Yleiskatsaus

Allyn helppokäyttöisyysraportit viedään CSV-tiedostoina. Nämä CSV-tiedostot sisältävät yksityiskohtaisia sivustosi kohteista, joissa on ongelmia. Mutta mitä nämä tiedot merkitsevät?

Rivit ovat aloja Alat-raportissa ja verkkosivuja tai tiedostoja muissa raporteissa. Sarakkeet ovat yleisiä tietoja, helppokäyttöisyysarvoja ja helppokäyttöisyysongelmia. Raportin pari ensimmäistä saraketta sisältävät yleisiä tietoja:

Yleisten tietojen jälkeen raportissa näytetään kurssin eri sisältötyypit ja kunkin tyypin määrä, mukaan lukien sivuston hallintasovelluksessa luodut tiedostot ja sisällöt. Nämä ovat sarakkeet pdfmuut CSV-tiedostossa.

Jos kyseessä on yksittäisen alan tai osion raportti, tarkat sisältötyypit luetellaan MIME-tyypin sarakkeessa.

Seuraavaksi raportissa näytetään, kuinka monessa osion kohteessa on tiettyjä helppokäyttöisyysongelmia. Sarakeotsikoiden numerot ilmaisevat ongelman vakavuustason.


Mitä numero ongelmien sarakeotsikoissa tarkoittaa?

Sarakeotsikon numero ilmaisee ongelman vakavuustason.

 • 1 tarkoittaa vakavia ongelmia
 • 2 tarkoittaa merkittäviä ongelmia
 • 3 tarkoittaa vähäisiä ongelmia

Esimerkiksi ImageSeizure:1 tarkoittaa vakavaa ongelmaa, kun taas AlternativeText:2 tarkoittaa vähäistä ongelmaa.

Tämän ansiosta näet eri ongelmien vakavuustasot helposti.


Kuukausiraportti

Rivit ovat sivuston verkkosivuja tai tiedostoja. Sarakkeet ovat yleisiä tietoja, helppokäyttöisyysarvoja ja helppokäyttöisyysongelmia.

 • Month –  tämä on kunkin kuukauden päiväys.
 • Number of domains  – tämä on alojen kokonaismäärä.
 • Total files – tämä on tiedostojen kokonaismäärä.
 • Total Web Pages – tämä on verkkosivuston sivujen kokonaismäärä.
 • Overall score – tämä on sekä tiedostojen että verkkosivujen sisällön yhteinen keskimääräinen helppokäyttöisyysarvo.
 • Files score – Tämä on palveluun ladattujen tiedostojen sisällön keskimääräinen pistemäärä. Tämä käsittää esimerkiksi PDF-tiedostot, Word-asiakirjat, PowerPoint-esitykset ja kuvat.
 • Web Page score – tämä on sivuston sivujen keskimääräinen helppokäyttöisyysarvo.
 • pdf – tämä on sivuston PDF-tiedostojen kokonaismäärä.
 • image – tämä on sivuston kuvien kokonaismäärä.
 • html-page – Tämä on sivuston HTML-sivujen kokonaismäärä. Tämä käsittää sivuston sisältöeditorissa luodun sisällön.
 • presentation – tämä on sivuston esitysten kokonaismäärä.
 • document – tämä on sivuston asiakirjojen kokonaismäärä.
 • other – tämä on sivuston sellaisten tiedostojen kokonaismäärä, jotka eivät ole PDF-tiedostoja, kuvia, HTML-sivuja, esityksiä ja asiakirjoja.
 • application/x-page –  tämä on niiden muiden WYSIWYG-sisältökohteiden lukumäärä, joissa on helppokäyttöisyysongelmia.

Ally-viennin ongelmien sarakkeet

 • AlternativeText:2 – Näyttää, onko PDF-tiedostossa, asiakirjassa tai esityksessä vähintään yksi kuva ilman vaihtoehtoista tekstiä. Tämä on suuri ongelma.
 • Contrast:2 – Tämä on niiden esitysten, tiedostojen ja PDF-tiedostojen kokonaismäärä, joissa on kontrastiongelmia. Tämä on suuri ongelma.
 • HeadingsHigherLevel:3 – Niiden PDF-tiedostojen, esitysten ja asiakirjojen kokonaismäärä, joissa on suositustasoa H6 enemmän otsikoita. Tämä on vähäinen ongelma.
 • HeadingsPresence:2 – Niiden PDF-tiedostojen, esitysten ja asiakirjojen kokonaismäärä, joista puuttuvat otsikot. Tämä on suuri ongelma.
 • HeadingsSequential:3 – Tämä on niiden PDF-tiedostojen ja tiedostojen kokonaismäärä, joiden otsikot eivät ole loogisessa järjestyksessä. Tämä on vähäinen ongelma.
 • HeadingsStartAtOne:3 – Tämä on niiden PDF-tiedostojen ja tiedostojen kokonaismäärä, joiden ensimmäinen otsikko ei ole H1-otsikko. Tämä on vähäinen ongelma.
 • HtmlBrokenLink:2 – Tämä on niiden sivujen kokonaismäärä, joiden verkkotunnuksessa on virheellinen linkki. Tämä on suuri ongelma.

  Tämä tarkistus on käytettävissä tällä hetkellä vain Ally verkkosivustoissa -palvelulle.

 • HtmlCaption:2 – Tämä on niiden HTML-sisältökohteiden ja -tiedostojen kokonaismäärä, joissa on YouTubeTM-videoita ilman tekstitystä. Tämä on suuri ongelma.

  GooglenTM tietosuojakäytäntö

 • HtmlColorContrast:2 – Tämä on sen HTML- että WYSIWYG-sisällön kokonaismäärä, joissa on heikko värikontrasti. Tämä on suuri ongelma.
 • HtmlDefinitionList:3 – Tämä on niiden HTML-sisältökohteiden ja -tiedostojen kokonaismäärä, joita ei ole määritetty oikein. Jokaisella lomake-elementillä tulisi esimerkiksi olla selite. Lisäksi p-elementtejä ei saisi käyttää tyyliotsikoissa. Tämä on vähäinen ongelma.
 • HtmlEmptyHeading:2 – Tämä on niiden HTML-sisältökohteiden ja -tiedostojen kokonaismäärä, joissa on tyhjiä otsikoita. Tämä on suuri ongelma.
 • HtmlHasLang:3 – Tämä on niiden HTML-sisältökohteiden ja -tiedostojen kokonaismäärä, joista ei ole tunnistettu kieltä. Tämä on vähäinen ongelma.
 • HtmlHeadingOrder:3 – Tämä on niiden HTML-sisältökohteiden ja -tiedostojen kokonaismäärä, joiden otsikot eivät ole loogisessa järjestyksessä. Tämä on vähäinen ongelma.
 • HtmlHeadingsPresence:2 – Tämä on niiden HTML-sisältökohteiden ja -tiedostojen kokonaismäärä, joissa ei ole otsikoita. Tämä on suuri ongelma.
 • HtmlHeadingsStart:2 – Tämä on niiden HTML-sisältökohteiden ja -tiedostojen kokonaismäärä, joiden ensimmäinen otsikko ei ole asianmukainen H-otsikko. Tämä on suuri ongelma.
 • HtmlImageAlt:2 – Tämä on niiden HTML-sisältökohteiden ja -tiedostojen kokonaismäärä, joissa on vähintään yksi kuva ilman vaihtoehtoista tekstiä. Tämä on suuri ongelma.
 • HtmlImageRedundantAlt:3 – Tämä on niiden HTML-sisältökohteiden ja -tiedostojen kokonaismäärä, joissa on kuvia, joilla on sama vaihtoehtoinen teksti kuin muilla kuvilla. Tämä on vähäinen ongelma.
 • HtmlLabel:2 – Tämä on niiden HTML-sisältökohteiden ja -tiedostojen kokonaismäärä, joissa on lomake-elementtejä ilman selitteitä. Tämä on suuri ongelma.
 • HtmlLinkName:3 – Tämä on niiden HTML-sisältökohteiden ja -tiedostojen kokonaismäärä, joissa on ei-kuvailevia linkkejä. Tämä on vähäinen ongelma.
 • HtmlList:3 – Tämä on niiden HTML-sisältökohteiden ja -tiedostojen kokonaismäärä, joissa ei ole oikein muotoiltuja luetteloja. Tämä on vähäinen ongelma.
 • HtmlObjectAlt:2 – Tämä on niiden HTML-sisältökohteiden ja -tiedostojen kokonaismäärä, joissa on objektitunnisteita ilman vaihtoehtoista tekstiä. Tämä on suuri ongelma.
 • HtmlTdHasHeader:2 – Tämä on niiden niiden HTML-sisältökohteiden ja -tiedostojen kokonaismäärä, joissa on taulukon sarakkeita ilman asianmukaista otsikkoa. Tämä on suuri ongelma.
 • HtmlTitle:3 – Tämä on niiden HTML-sisältökohteiden ja -tiedostojen kokonaismäärä, joilla ei ole otsikkoa. Tämä on vähäinen ongelma.
 • ImageContrast:2 – tämä on heikkokontrastisten kuvien kokonaismäärä. Tämä on suuri ongelma.
 • ImageDecorative:2 – tämä on niiden kuvien kokonaismäärä, joita ei ole merkitty koristekuviksi. Tämä on suuri ongelma.
 • ImageDescription:2 – Tämä on niiden kuvien kokonaismäärä, joilla ei ole vaihtoehtoista kuvausta. Tämä on suuri ongelma.
 • ImageOcr:3 – Tämä on tekstiä sisältävien kuvien kokonaismäärä. Tämä on vähäinen ongelma.
 • ImageSeizure:1 – Tämä on niiden kuvien kokonaismäärä, jotka voivat aiheuttaa epileptisiä kohtauksia. Tämä on vakava ongelma.
 • LanguageCorrect:3 – Tämä on niiden kohteiden kokonaismäärä, joille on määritetty väärä kieli. Tämä on vähäinen ongelma.
 • ImageDescription:3 – Tämä on niiden kohteiden kokonaismäärä, joille ei ole määritetty kieltä. Tämä on vähäinen ongelma.
 • LibraryReference – tämä on niiden kohteiden lukumäärä, joita voitaisiin parantaa kirjastoviitetiedoilla.
 • Ocred:2 – Tämä on iiden PDF-tiedostojen kokonaismäärä, jotka on skannattu ja tunnistettu optisesti. Tämä on suuri ongelma.
 • Parsable:1 – Tämä on sellaisten väärin muotoiltujen tai viallisten kohteiden kokonaismäärä, joita opiskelijat eivät ehkä voi avata. Tämä on vakava ongelma.
 • Scanned:1 – Tämä on niiden PDF-tiedostojen kokonaismäärä, jotka on skannattu mutta joita ei ole tunnistettu optisesti. Tämä on vakava ongelma.
 • Security:1 – Tämä on salasanaa vaativien kohteiden kokonaismäärä. Tämä on vakava ongelma.
 • TableHeaders:2 – Tämä on niiden kohteiden kokonaismäärä, joissa on taulukoita ilman otsikoita. Tämä on suuri ongelma.
 • Tagged:2 – Tämä on tunnisteita sisältämättömien PDF-tiedostojen kokonaismäärä. Tämä on suuri ongelma.
 • Title:3 – Tämä on niiden kokonaismäärä, joilta puuttuu otsikko. Tämä on vähäinen ongelma.

Alaraportti

Rivit ovat alueita. Sarakkeet ovat yleisiä tietoja, helppokäyttöisyysarvoja ja helppokäyttöisyysongelmia.

 • Domain id – tämä on alan tunnus.
 • Domain name – tämä on alan nimi.
 • Domain url – tämä on alan URL-osoite.
 • Observed deleted on – tämä on alan poistamispäivä.
 • Total files – tämä on alan tiedostojen kokonaismäärä.
 • Total Web Pages – tämä on verkkosivuston sivujen kokonaismäärä.
 • Overall score – tämä on sekä tiedostojen että verkkosivujen sisällön yhteinen keskimääräinen helppokäyttöisyysarvo.
 • Files score – Tämä on palveluun ladattujen tiedostojen sisällön keskimääräinen pistemäärä. Tämä käsittää esimerkiksi PDF-tiedostot, Word-asiakirjat, PowerPoint-esitykset ja kuvat.
 • Web Page score – tämä on sivuston sivujen keskimääräinen helppokäyttöisyysarvo.
 • pdf – tämä on alan PDF-tiedostojen kokonaismäärä.
 • image – tämä on alan kuvien kokonaismäärä.
 • html-page – Tämä on alan HTML-sivujen kokonaismäärä. Tämä käsittää alan sisältöeditorissa luodun sisällön.
 • presentation – tämä on alan esitysten kokonaismäärä.
 • document – tämä on alan asiakirjojen kokonaismäärä.
 • other – tämä on alan sellaisten tiedostojen kokonaismäärä, jotka eivät ole PDF-tiedostoja, kuvia, HTML-sivuja, esityksiä ja asiakirjoja.
 • application/x-page –  tämä on niiden muiden WYSIWYG-sisältökohteiden lukumäärä, joissa on helppokäyttöisyysongelmia.

Ally-viennin ongelmien sarakkeet

 • AlternativeText:2 – Näyttää, onko PDF-tiedostossa, asiakirjassa tai esityksessä vähintään yksi kuva ilman vaihtoehtoista tekstiä. Tämä on suuri ongelma.
 • Contrast:2 – Tämä on niiden esitysten, tiedostojen ja PDF-tiedostojen kokonaismäärä, joissa on kontrastiongelmia. Tämä on suuri ongelma.
 • HeadingsHigherLevel:3 – Niiden PDF-tiedostojen, esitysten ja asiakirjojen kokonaismäärä, joissa on suositustasoa H6 enemmän otsikoita. Tämä on vähäinen ongelma.
 • HeadingsPresence:2 – Niiden PDF-tiedostojen, esitysten ja asiakirjojen kokonaismäärä, joista puuttuvat otsikot. Tämä on suuri ongelma.
 • HeadingsSequential:3 – Tämä on niiden PDF-tiedostojen ja tiedostojen kokonaismäärä, joiden otsikot eivät ole loogisessa järjestyksessä. Tämä on vähäinen ongelma.
 • HeadingsStartAtOne:3 – Tämä on niiden PDF-tiedostojen ja tiedostojen kokonaismäärä, joiden ensimmäinen otsikko ei ole H1-otsikko. Tämä on vähäinen ongelma.
 • HtmlBrokenLink:2 – Tämä on niiden sivujen kokonaismäärä, joiden verkkotunnuksessa on virheellinen linkki. Tämä on suuri ongelma.

  Tämä tarkistus on käytettävissä tällä hetkellä vain Ally verkkosivustoissa -palvelulle.

 • HtmlCaption:2 – Tämä on niiden HTML-sisältökohteiden ja -tiedostojen kokonaismäärä, joissa on YouTubeTM-videoita ilman tekstitystä. Tämä on suuri ongelma.

  GooglenTM tietosuojakäytäntö

 • HtmlColorContrast:2 – Tämä on sen HTML- että WYSIWYG-sisällön kokonaismäärä, joissa on heikko värikontrasti. Tämä on suuri ongelma.
 • HtmlDefinitionList:3 – Tämä on niiden HTML-sisältökohteiden ja -tiedostojen kokonaismäärä, joita ei ole määritetty oikein. Jokaisella lomake-elementillä tulisi esimerkiksi olla selite. Lisäksi p-elementtejä ei saisi käyttää tyyliotsikoissa. Tämä on vähäinen ongelma.
 • HtmlEmptyHeading:2 – Tämä on niiden HTML-sisältökohteiden ja -tiedostojen kokonaismäärä, joissa on tyhjiä otsikoita. Tämä on suuri ongelma.
 • HtmlHasLang:3 – Tämä on niiden HTML-sisältökohteiden ja -tiedostojen kokonaismäärä, joista ei ole tunnistettu kieltä. Tämä on vähäinen ongelma.
 • HtmlHeadingOrder:3 – Tämä on niiden HTML-sisältökohteiden ja -tiedostojen kokonaismäärä, joiden otsikot eivät ole loogisessa järjestyksessä. Tämä on vähäinen ongelma.
 • HtmlHeadingsPresence:2 – Tämä on niiden HTML-sisältökohteiden ja -tiedostojen kokonaismäärä, joissa ei ole otsikoita. Tämä on suuri ongelma.
 • HtmlHeadingsStart:2 – Tämä on niiden HTML-sisältökohteiden ja -tiedostojen kokonaismäärä, joiden ensimmäinen otsikko ei ole asianmukainen H-otsikko. Tämä on suuri ongelma.
 • HtmlImageAlt:2 – Tämä on niiden HTML-sisältökohteiden ja -tiedostojen kokonaismäärä, joissa on vähintään yksi kuva ilman vaihtoehtoista tekstiä. Tämä on suuri ongelma.
 • HtmlImageRedundantAlt:3 – Tämä on niiden HTML-sisältökohteiden ja -tiedostojen kokonaismäärä, joissa on kuvia, joilla on sama vaihtoehtoinen teksti kuin muilla kuvilla. Tämä on vähäinen ongelma.
 • HtmlLabel:2 – Tämä on niiden HTML-sisältökohteiden ja -tiedostojen kokonaismäärä, joissa on lomake-elementtejä ilman selitteitä. Tämä on suuri ongelma.
 • HtmlLinkName:3 – Tämä on niiden HTML-sisältökohteiden ja -tiedostojen kokonaismäärä, joissa on ei-kuvailevia linkkejä. Tämä on vähäinen ongelma.
 • HtmlList:3 – Tämä on niiden HTML-sisältökohteiden ja -tiedostojen kokonaismäärä, joissa ei ole oikein muotoiltuja luetteloja. Tämä on vähäinen ongelma.
 • HtmlObjectAlt:2 – Tämä on niiden HTML-sisältökohteiden ja -tiedostojen kokonaismäärä, joissa on objektitunnisteita ilman vaihtoehtoista tekstiä. Tämä on suuri ongelma.
 • HtmlTdHasHeader:2 – Tämä on niiden niiden HTML-sisältökohteiden ja -tiedostojen kokonaismäärä, joissa on taulukon sarakkeita ilman asianmukaista otsikkoa. Tämä on suuri ongelma.
 • HtmlTitle:3 – Tämä on niiden HTML-sisältökohteiden ja -tiedostojen kokonaismäärä, joilla ei ole otsikkoa. Tämä on vähäinen ongelma.
 • ImageContrast:2 – tämä on heikkokontrastisten kuvien kokonaismäärä. Tämä on suuri ongelma.
 • ImageDecorative:2 – tämä on niiden kuvien kokonaismäärä, joita ei ole merkitty koristekuviksi. Tämä on suuri ongelma.
 • ImageDescription:2 – Tämä on niiden kuvien kokonaismäärä, joilla ei ole vaihtoehtoista kuvausta. Tämä on suuri ongelma.
 • ImageOcr:3 – Tämä on tekstiä sisältävien kuvien kokonaismäärä. Tämä on vähäinen ongelma.
 • ImageSeizure:1 – Tämä on niiden kuvien kokonaismäärä, jotka voivat aiheuttaa epileptisiä kohtauksia. Tämä on vakava ongelma.
 • LanguageCorrect:3 – Tämä on niiden kohteiden kokonaismäärä, joille on määritetty väärä kieli. Tämä on vähäinen ongelma.
 • ImageDescription:3 – Tämä on niiden kohteiden kokonaismäärä, joille ei ole määritetty kieltä. Tämä on vähäinen ongelma.
 • LibraryReference – tämä on niiden kohteiden lukumäärä, joita voitaisiin parantaa kirjastoviitetiedoilla.
 • Ocred:2 – Tämä on iiden PDF-tiedostojen kokonaismäärä, jotka on skannattu ja tunnistettu optisesti. Tämä on suuri ongelma.
 • Parsable:1 – Tämä on sellaisten väärin muotoiltujen tai viallisten kohteiden kokonaismäärä, joita opiskelijat eivät ehkä voi avata. Tämä on vakava ongelma.
 • Scanned:1 – Tämä on niiden PDF-tiedostojen kokonaismäärä, jotka on skannattu mutta joita ei ole tunnistettu optisesti. Tämä on vakava ongelma.
 • Security:1 – Tämä on salasanaa vaativien kohteiden kokonaismäärä. Tämä on vakava ongelma.
 • TableHeaders:2 – Tämä on niiden kohteiden kokonaismäärä, joissa on taulukoita ilman otsikoita. Tämä on suuri ongelma.
 • Tagged:2 – Tämä on tunnisteita sisältämättömien PDF-tiedostojen kokonaismäärä. Tämä on suuri ongelma.
 • Title:3 – Tämä on niiden kokonaismäärä, joilta puuttuu otsikko. Tämä on vähäinen ongelma.

Vuosiraportti

Rivit ovat sivuston verkkosivuja tai tiedostoja. Sarakkeet ovat yleisiä tietoja, helppokäyttöisyysarvoja ja helppokäyttöisyysongelmia.

 • Academic year  tämä on kunkin lukuvuoden vuosiluku.
 • Number of domains – tämä on alojen kokonaismäärä.
 • Total files – tämä on tiedostojen kokonaismäärä.
 • Total Web Pages – tämä on verkkosivuston sivujen kokonaismäärä.
 • Overall score – tämä on sekä tiedostojen että verkkosivujen sisällön yhteinen keskimääräinen helppokäyttöisyysarvo.
 • Files score – Tämä on palveluun ladattujen tiedostojen sisällön keskimääräinen pistemäärä. Tämä käsittää esimerkiksi PDF-tiedostot, Word-asiakirjat, PowerPoint-esitykset ja kuvat.
 • Web Page score – tämä on sivuston sivujen keskimääräinen helppokäyttöisyysarvo.
 • pdf – tämä on sivuston PDF-tiedostojen kokonaismäärä.
 • image – tämä on sivuston kuvien kokonaismäärä.
 • html-page – Tämä on sivuston HTML-sivujen kokonaismäärä. Tämä käsittää sivuston sisältöeditorissa luodun sisällön.
 • presentation – tämä on sivuston esitysten kokonaismäärä.
 • document – tämä on sivuston asiakirjojen kokonaismäärä.
 • other – tämä on sivuston sellaisten tiedostojen kokonaismäärä, jotka eivät ole PDF-tiedostoja, kuvia, HTML-sivuja, esityksiä ja asiakirjoja.
 • application/x-page –  tämä on niiden muiden WYSIWYG-sisältökohteiden lukumäärä, joissa on helppokäyttöisyysongelmia.

Ally-viennin ongelmien sarakkeet

 • AlternativeText:2 – Näyttää, onko PDF-tiedostossa, asiakirjassa tai esityksessä vähintään yksi kuva ilman vaihtoehtoista tekstiä. Tämä on suuri ongelma.
 • Contrast:2 – Tämä on niiden esitysten, tiedostojen ja PDF-tiedostojen kokonaismäärä, joissa on kontrastiongelmia. Tämä on suuri ongelma.
 • HeadingsHigherLevel:3 – Niiden PDF-tiedostojen, esitysten ja asiakirjojen kokonaismäärä, joissa on suositustasoa H6 enemmän otsikoita. Tämä on vähäinen ongelma.
 • HeadingsPresence:2 – Niiden PDF-tiedostojen, esitysten ja asiakirjojen kokonaismäärä, joista puuttuvat otsikot. Tämä on suuri ongelma.
 • HeadingsSequential:3 – Tämä on niiden PDF-tiedostojen ja tiedostojen kokonaismäärä, joiden otsikot eivät ole loogisessa järjestyksessä. Tämä on vähäinen ongelma.
 • HeadingsStartAtOne:3 – Tämä on niiden PDF-tiedostojen ja tiedostojen kokonaismäärä, joiden ensimmäinen otsikko ei ole H1-otsikko. Tämä on vähäinen ongelma.
 • HtmlBrokenLink:2 – Tämä on niiden sivujen kokonaismäärä, joiden verkkotunnuksessa on virheellinen linkki. Tämä on suuri ongelma.

  Tämä tarkistus on käytettävissä tällä hetkellä vain Ally verkkosivustoissa -palvelulle.

 • HtmlCaption:2 – Tämä on niiden HTML-sisältökohteiden ja -tiedostojen kokonaismäärä, joissa on YouTubeTM-videoita ilman tekstitystä. Tämä on suuri ongelma.

  GooglenTM tietosuojakäytäntö

 • HtmlColorContrast:2 – Tämä on sen HTML- että WYSIWYG-sisällön kokonaismäärä, joissa on heikko värikontrasti. Tämä on suuri ongelma.
 • HtmlDefinitionList:3 – Tämä on niiden HTML-sisältökohteiden ja -tiedostojen kokonaismäärä, joita ei ole määritetty oikein. Jokaisella lomake-elementillä tulisi esimerkiksi olla selite. Lisäksi p-elementtejä ei saisi käyttää tyyliotsikoissa. Tämä on vähäinen ongelma.
 • HtmlEmptyHeading:2 – Tämä on niiden HTML-sisältökohteiden ja -tiedostojen kokonaismäärä, joissa on tyhjiä otsikoita. Tämä on suuri ongelma.
 • HtmlHasLang:3 – Tämä on niiden HTML-sisältökohteiden ja -tiedostojen kokonaismäärä, joista ei ole tunnistettu kieltä. Tämä on vähäinen ongelma.
 • HtmlHeadingOrder:3 – Tämä on niiden HTML-sisältökohteiden ja -tiedostojen kokonaismäärä, joiden otsikot eivät ole loogisessa järjestyksessä. Tämä on vähäinen ongelma.
 • HtmlHeadingsPresence:2 – Tämä on niiden HTML-sisältökohteiden ja -tiedostojen kokonaismäärä, joissa ei ole otsikoita. Tämä on suuri ongelma.
 • HtmlHeadingsStart:2 – Tämä on niiden HTML-sisältökohteiden ja -tiedostojen kokonaismäärä, joiden ensimmäinen otsikko ei ole asianmukainen H-otsikko. Tämä on suuri ongelma.
 • HtmlImageAlt:2 – Tämä on niiden HTML-sisältökohteiden ja -tiedostojen kokonaismäärä, joissa on vähintään yksi kuva ilman vaihtoehtoista tekstiä. Tämä on suuri ongelma.
 • HtmlImageRedundantAlt:3 – Tämä on niiden HTML-sisältökohteiden ja -tiedostojen kokonaismäärä, joissa on kuvia, joilla on sama vaihtoehtoinen teksti kuin muilla kuvilla. Tämä on vähäinen ongelma.
 • HtmlLabel:2 – Tämä on niiden HTML-sisältökohteiden ja -tiedostojen kokonaismäärä, joissa on lomake-elementtejä ilman selitteitä. Tämä on suuri ongelma.
 • HtmlLinkName:3 – Tämä on niiden HTML-sisältökohteiden ja -tiedostojen kokonaismäärä, joissa on ei-kuvailevia linkkejä. Tämä on vähäinen ongelma.
 • HtmlList:3 – Tämä on niiden HTML-sisältökohteiden ja -tiedostojen kokonaismäärä, joissa ei ole oikein muotoiltuja luetteloja. Tämä on vähäinen ongelma.
 • HtmlObjectAlt:2 – Tämä on niiden HTML-sisältökohteiden ja -tiedostojen kokonaismäärä, joissa on objektitunnisteita ilman vaihtoehtoista tekstiä. Tämä on suuri ongelma.
 • HtmlTdHasHeader:2 – Tämä on niiden niiden HTML-sisältökohteiden ja -tiedostojen kokonaismäärä, joissa on taulukon sarakkeita ilman asianmukaista otsikkoa. Tämä on suuri ongelma.
 • HtmlTitle:3 – Tämä on niiden HTML-sisältökohteiden ja -tiedostojen kokonaismäärä, joilla ei ole otsikkoa. Tämä on vähäinen ongelma.
 • ImageContrast:2 – tämä on heikkokontrastisten kuvien kokonaismäärä. Tämä on suuri ongelma.
 • ImageDecorative:2 – tämä on niiden kuvien kokonaismäärä, joita ei ole merkitty koristekuviksi. Tämä on suuri ongelma.
 • ImageDescription:2 – Tämä on niiden kuvien kokonaismäärä, joilla ei ole vaihtoehtoista kuvausta. Tämä on suuri ongelma.
 • ImageOcr:3 – Tämä on tekstiä sisältävien kuvien kokonaismäärä. Tämä on vähäinen ongelma.
 • ImageSeizure:1 – Tämä on niiden kuvien kokonaismäärä, jotka voivat aiheuttaa epileptisiä kohtauksia. Tämä on vakava ongelma.
 • LanguageCorrect:3 – Tämä on niiden kohteiden kokonaismäärä, joille on määritetty väärä kieli. Tämä on vähäinen ongelma.
 • ImageDescription:3 – Tämä on niiden kohteiden kokonaismäärä, joille ei ole määritetty kieltä. Tämä on vähäinen ongelma.
 • LibraryReference – tämä on niiden kohteiden lukumäärä, joita voitaisiin parantaa kirjastoviitetiedoilla.
 • Ocred:2 – Tämä on iiden PDF-tiedostojen kokonaismäärä, jotka on skannattu ja tunnistettu optisesti. Tämä on suuri ongelma.
 • Parsable:1 – Tämä on sellaisten väärin muotoiltujen tai viallisten kohteiden kokonaismäärä, joita opiskelijat eivät ehkä voi avata. Tämä on vakava ongelma.
 • Scanned:1 – Tämä on niiden PDF-tiedostojen kokonaismäärä, jotka on skannattu mutta joita ei ole tunnistettu optisesti. Tämä on vakava ongelma.
 • Security:1 – Tämä on salasanaa vaativien kohteiden kokonaismäärä. Tämä on vakava ongelma.
 • TableHeaders:2 – Tämä on niiden kohteiden kokonaismäärä, joissa on taulukoita ilman otsikoita. Tämä on suuri ongelma.
 • Tagged:2 – Tämä on tunnisteita sisältämättömien PDF-tiedostojen kokonaismäärä. Tämä on suuri ongelma.
 • Title:3 – Tämä on niiden kokonaismäärä, joilta puuttuu otsikko. Tämä on vähäinen ongelma.

Yksittäisen alan raportti

Yksittäisen kurssin, osion tai toimialueraportin vienti

Rivit ovat sisältökohteita. Sarakkeet ovat yleisiä tietoja, helppokäyttöisyysarvoja ja helppokäyttöisyysongelmia.

 • Id – Sisältökohteen tunnus.
 • Name – Sisältökohteen nimi.
 • Mime type – Sisältökohteen tyyppi.
 • Score – Sisältökohteen helppokäyttöisyysarvo.
 • Deleted at – Päivä, jolloin sisältökohde on poistettu.
 • Library reference – JSON-kohteen kirjastoviittaus.
 • Url – Tämä on sisältökohteen URL-osoite.
 • AlternativeText:2 – Näyttää, onko PDF- ja asiakirjasisältötyypeissä vähintään yksi kuva ilman vaihtoehtoista tekstiä. Tämä on suuri ongelma.
 • Contrast:2 – Näyttää, onko esityksessä, tiedostossa tai PDF-tiedostossa kontrastiongelmia. Tämä on suuri ongelma.
 • HeadingsHigherLevel:3 – Näyttää, onko PDF- ja asiakirjasisältötyypeissä suositustasoa H6 enemmän otsikkotasoja. Tämä on vähäinen ongelma.
 • HtmlHeadingOrder:2 – Näyttää, ovatko PDF- tai asiakirjasisältötyypin otsikot epäloogisessa järjestyksessä. Tämä on suuri ongelma.
 • HtmlHeadingOrder:3 – Näyttää, ovatko PDF- tai asiakirjasisältötyypin otsikot epäloogisessa järjestyksessä. Tämä on vähäinen ongelma.
 • HeadingsStartAtOne:3 – Näyttää, onko PDF- tai asiakirjasisältötyyppien ensimmäinen otsikko jokin muu kuin H1-otsikko. Tämä on vähäinen ongelma.
 • HtmlColorContrast:2 – Näyttää, onko HTML-sisällössä rikkinäinen linkki. Tämä on suuri ongelma.

  Tämä tarkistus on käytettävissä tällä hetkellä vain Ally verkkosivustoissa -palvelulle.

 • HtmlCaption:2 – Näyttää, onko HTML-sisältötyypissä on YouTubeTM-videoita ilman tekstityksiä. Tämä on suuri ongelma.

  GooglenTM tietosuojakäytäntö

 • HtmlColorContrast:2 – Näyttää, onko HTML- tai WYSIWYG-sisältötyypissä on heikko värikontrasti. Tämä on suuri ongelma.
 • HtmlDefinitionList:3 – Näyttää, onko HTML-sisältöä tai tiedostoa määritetty väärin. Jokaisella lomake-elementillä tulisi esimerkiksi olla selite. Lisäksi p-elementtejä ei saisi käyttää tyyliotsikoissa. Tämä on vähäinen ongelma.
 • HtmlHeadingOrder:2 – Näyttää, onko HTML-sisällössä tai tiedostossa on tyhjiä otsikoita. Tämä on suuri ongelma.
 • HtmlHasLang:3 – Näyttää, puuttuuko HTML-sisällössä tai tiedostossa kielimääritys. Tämä on vähäinen ongelma.
 • HtmlHeadingOrder:3 – Näyttää, ovatko HTML-sisällössä tai tiedostossa olevat otsikot epäloogisessa järjestyksessä. Tämä on vähäinen ongelma.
 • HtmlHeadingOrder:2 – Näyttää, puuttuuko HTML-sisällöstä tai tiedostosta otsikoita. Tämä on suuri ongelma.
 • HtmlHeadingsStart:2 – Näyttää, onko HTML-sisällön tai tiedoston ensimmäinen otsikko jokin muu kuin asianmukainen H-otsikko. Tämä on suuri ongelma.
 • HtmlImageAlt:2 – Näyttää, onko HTML-sisällössä tai tiedostossa kuvia ilman vaihtoehtoista tekstiä. Tämä on suuri ongelma.
 • HtmlImageRedundantAlt:3 – Näyttää, onko HTML-sisällössä tai tiedostossa kuvia, joilla on sama vaihtoehtoinen teksti kuin muilla kuvilla. Tämä on vähäinen ongelma.
 • HtmlLabel:2 – Näyttää, onko HTML-sisällössä tai tiedostossa lomake-elementtejä ilman tunnisteita. Tämä on suuri ongelma.
 • HtmlHeadingOrder:3 – Näyttää, onko HTML-sisällössä tai tiedostossa linkkejä, jotka eivät ole kuvaavia. Tämä on vähäinen ongelma.
 • HtmlList:3 – Näyttää, onko HTML-sisällössä tai tiedostossa väärin muotoiltuja luetteloita. Tämä on vähäinen ongelma.
 • HtmlObjectAlt:2 – Näyttää, onko HTML-sisällössä tai tiedostossa kohdetunnisteita ilman vaihtoehtoista tekstiä. Tämä on suuri ongelma.
 • HtmlTdHasHeader:2 – Näyttää, onko HTML-sisällössä tai tiedostossa taulukon sarakkeita ilman asianmukaista otsikkoa. Tämä on suuri ongelma.
 • HtmlTitle:3 – Näyttää, puuttuuko HTML-sisällöstä tai tiedostosta otsikko. Tämä on vähäinen ongelma.
 • ImageContrast:2 – Näyttää, onko kuvalla heikko kontrasti. Tämä on suuri ongelma.
 • ImageDecorative:2 – näyttää, puuttuuko kuvalta merkintä koristeelliseksi. Tämä on suuri ongelma.
 • ImageDescription:2 – Näyttää, puuttuuko kuvalta vaihtoehtoinen kuvaus. Tämä on suuri ongelma.
 • ImageOcr:3 – Näyttää, onko kuvassa tekstiä. Tämä on vähäinen ongelma.
 • ImageSeizure:1 – Näyttää, voiko kuva aiheuttaa epileptisiä kohtauksia. Tämä on vakava ongelma.
 • LanguageCorrect:3 – näyttää, onko kohteelle määritetty väärä kieli. Tämä on vähäinen ongelma.
 • LanguagePresence:3 – näyttää, puuttuuko kohteelta määritetty kieli . Tämä on vähäinen ongelma.
 • Ocred:2 – näyttää, onko PDF skannattu ja tunnistettu optisesti. Tämä on suuri ongelma.
 • Parsable:1 – Näyttää, onko väärin muotoiltuja tai viallisia kohteita, joita opiskelijat eivät ehkä voi avata. Tämä on vakava ongelma.
 • Scanned:1 – Näyttää, onko PDF on skannattu. Tämä on vakava ongelma.
 • Security:1 – Näyttää, edellyttääkö kohde salasanaa Tämä on vakava ongelma.
 • TableHeaders:2 – näyttää, onko kohteessa taulukoita ilman otsikoita. Tämä on suuri ongelma.
 • Scanned:2 – Näyttää, puuttuuko PDF:stä tunnisteita. Tämä on suuri ongelma.
 • Title:3 – Näyttää, puuttuuko kohteelta otsikko. Tämä on vähäinen ongelma.