Sitenizdeki içeriğin performansıyla ve gelişimiyle ilgili ayrıntılara gözatın. Ally CSV raporlarını, yıla, aya, etki alanına ve ayrı ayrı etki alanlarına göre dışa verebilirsiniz.

Bu rapor sayfalarında bir Dışa Ver düğmesi bulunur:

 • Genel Bakış sekmesi: Raporları etki alanına, aya ve yıla göre indirin.
 • Etki alanları sekmesi: Raporları etki alanına, aya ve yıla göre indirin.

  Web Topluluğu Yöneticisi için Ally'ı kullanıyorsanız Ally size etki alanı bölümlerini gösterir. Daha fazla bilgi için bkz. Web Topluluğu Yöneticisi için Ally'da erişilebilirlik raporu.

 • Bireysel etki alanı: Belirli bir etki alanının raporunu indirin.

Genel Bakış

Ally erişilebilirlik raporları, CSV dosyası olarak dışa verilir. Bu CSV dosyaları, sitenizdeki sorunlu ögelerle ilgili ayrıntılı veri sağlar. Ancak bu veri ne anlama gelir?

Satırlar, Etki alanları raporunda etki alanları, diğer raporlarda web sayfaları veya dosyalardır. Sütunlar; genel bilgileri, puanları ve erişilebilirlikle ilgili sorunları gösterir. Raporlar, ilk birkaç sütunda yer alan genel bilgilerle başlar.

Genel bilgilerin ardından raporlar, site yönetici uygulamasında oluşturulan dosyalar ve içerikler de dâhil olmak üzere kullanılan farklı içerik türlerini ve her birinin kurs içinde toplam kaç adet olduğunu görüntüler. Bunlar, CSV dosyasında PDF'ten diğer türlere kadar bilgi içeren sütunlardır.

Bireysel etki alanı veya bölüm raporu söz konusu olduğunda içerik türlerinin tümü "Mime type" başlığını içeren sütunda listelenir.

Daha sonra raporlar, bir bölüm içinde belirli erişilebilirlik sorunlarına sahip olan kaç öge olduğunu gösterir. Sütun başlığındaki sayı, sorunun önem seviyesini temsil eder.


Soruna ilişkin sütun başlıklarındaki sayı ne anlama gelir?

Sütun başlığındaki sayı, sorunun önem seviyesini temsil eder.

 • 1, ciddi sorunları temsil eder
 • 2, büyük sorunları temsil eder
 • 3 ise küçük sorunları temsil eder

Örneğin, ImageSeizure:1 ciddi bir sorun, AlternativeText:2 ise büyük bir sorundur.

Bu şekilde her sorunun önem derecesi otomatik olarak kolayca ayrıştırılabilir.


Aylık rapor

Satırlar; site içerisindeki web sayfalarına veya dosyalara karşılık gelir. Sütunlar; genel bilgileri, puanları ve erişilebilirlikle ilgili sorunları gösterir.

 • Ay - Her ayın tarihi.
 • Etki alanı sayısı - Toplam etki alanı sayısı.
 • Toplam dosya - Toplam dosya sayısı.
 • Toplam Web Sayfası - Web sitesindeki toplam sayfa sayısı.
 • Genel puan - Hem dosyalar hem de web sayfası içeriği için ortalama birleşik erişilebilirlik puanı.
 • Dosyaların puanı - Yüklenen dosya içeriğinin ortalama puanı. Örneğin; PDF'ler, Word belgeleri, PowerPoint sunumları, görüntüler vb.
 • Web Sayfası puanı - Web sitesinin sayfaları için ortalama puan.
 • pdf - Sitedeki toplam PDF sayısı.
 • görüntü -Sitedeki toplam görüntü sayısı.
 • html-sayfası - Sitedeki toplam HTML-sayfası sayısı. Buna, site içerik düzenleyicisinde oluşturulan içerik dâhildir.
 • sunum - Sitedeki toplam sunum sayısı.
 • belge - Sitedeki toplam belge sayısı.
 • diğer - Sitedeki PDF, görüntü, HTML sayfası, sunum ve belge olmayan diğer dosyaların toplam sayısı.
 • application/x-page - Erişilebilirlik sorunu olan diğer WYSIWYG içeriği sayısı.

Ally Dışa Verilen Sorun Sütunları

 • AlternativeText:2 - PDF dosyasının, belgenin veya sunumun içinde alternatif metin içermeyen en az bir görüntü olup olmadığını gösterir. Bu büyük bir sorundur.
 • Contrast:2 - Kontrast sorunu içeren sunum, belge ve PDF dosyalarının toplam sayısı. Bu büyük bir sorundur.
 • HeadingsHigherLevel:3 - Önerilen H6 başlık seviyesini aşan PDF dosyalarının, sunumların ve belgelerin toplam sayısı. Bu küçük bir sorundur.
 • HeadingsPresence:2 - Başlığı olmayan PDF dosyalarının, sunumların ve belgelerin toplam sayısı. Bu büyük bir sorundur.
 • HeadingsSequential:3 - Başlıkları mantıklı bir sıra izlemeyen PDF ve belgelerin toplam sayısı. Bu küçük bir sorundur.
 • HeadingsStartAtOne:3 - İlk başlık olarak H1 başlık içermeyen PDF ve belgelerin toplam sayısı. Bu küçük bir sorundur.
 • HtmlBrokenLink:2 - Bir etki alanındaki, bozuk bağlantılara sahip sayfaların toplam sayısı. Bu büyük bir sorundur.

  Bu kontrol, şu anda yalnızca Web Siteleri İçin Ally'da mevcuttur.

 • HtmlCaption:2 - Altyazısız YouTubeTM videosu içeren HTML içerik ve dosyaların toplam sayısı. Bu büyük bir sorundur.

  GoogleTM Gizlilik Politikası

 • HtmlColorContrast:2 - Zayıf renk kontrastlı HTML ve WYSIWYG içeriklerin toplam sayısı. Bu büyük bir sorundur.
 • HtmlDefinitionList:3 - Doğru tanımlanmamış HTML içerik ve dosyaların toplam sayısı. Örneğin, her form ögesinin bir etiketi vardır ve p ögeleri başlıklara biçim vermek için kullanılmaz. Bu küçük bir sorundur.
 • HtmlEmptyHeading:2 - Başlıkları boş olan HTML içerik ve dosyaların toplam sayısı. Bu büyük bir sorundur.
 • HtmlHasLang:3 - Dil bilgisi bulunmayan HTML içerik ve dosyaların toplam sayısı. Bu küçük bir sorundur.
 • HtmlHeadingOrder:3 - Başlıkları mantıklı bir sıra izlemeyen HTML içerik ve dosyaların toplam sayısı. Bu küçük bir sorundur.
 • HtmlHeadingsPresence:2 - Başlıkları olmayan HTML içerik ve dosyaların toplam sayısı. Bu büyük bir sorundur.
 • HtmlHeadingsStart:2 - İlk başlık olarak doğru bir H başlığı içermeyen HTML içerik ve dosyaların toplam sayısı. Bu büyük bir sorundur.
 • HtmlImageAlt:2 - Alternatif metni bulunmayan en az bir görüntü içeren HTML içerik ve dosyaların toplam sayısı. Bu büyük bir sorundur.
 • HtmlImageRedundantAlt:3 - Diğer görüntülerle aynı alternatif metin içeren görüntüleri olan HTML içerik ve dosyaların toplam sayısı. Bu küçük bir sorundur.
 • HtmlLabel:2 - Etiketsiz form ögeleri içeren HTML içerik ve dosyaların toplam sayısı. Bu büyük bir sorundur.
 • HtmlLinkName:3 - Açıklayıcı olmayan bağlantılar içeren HTML içerik ve dosyaların toplam sayısı. Bu küçük bir sorundur.
 • HtmlList:3 - Doğru oluşturulmuş listeler içermeyen HTML içerik ve dosyaların toplam sayısı. Bu küçük bir sorundur.
 • HtmlObjectAlt:2 - Alternatif metni olmayan nesne etiketleri içeren HTML içerik ve dosyaların toplam sayısı. Bu büyük bir sorundur.
 • HtmlTdHasHeader:2 - Doğru başlığı olmayan tablo sütunları içeren HTML içerik ve dosyaların toplam sayısı. Bu büyük bir sorundur.
 • HtmlTitle:3 - Başlığı olmayan HTML içerik ve dosyaların toplam sayısı. Bu küçük bir sorundur.
 • ImageContrast:2 - Zayıf kontrasta sahip görüntülerin toplam sayısı. Bu büyük bir sorundur.
 • ImageDecorative:2 - Süsleme olarak işaretlenmemiş görüntülerin toplam sayısı. Bu büyük bir sorundur.
 • ImageDescription:2 - Alternatif açıklaması olmayan görüntülerin toplam sayısı. Bu büyük bir sorundur.
 • ImageOcr:3 - Metin içeren görüntülerin toplam sayısı. Bu küçük bir sorundur.
 • ImageSeizure:1 - Nöbet geçirmeye sebep olabilecek görüntülerin toplam sayısı. Bu ciddi bir sorundur.
 • LanguageCorrect:3 - Yanlış dil seti içeren ögelerin toplam sayısı. Bu küçük bir sorundur.
 • LanguagePresence:3 - Dili belirtilmemiş olan ögelerin toplam sayısı. Bu küçük bir sorundur.
 • LibraryReference - Kitaplık referans bilgileriyle iyileştirilebilecek görüntülerin toplam sayısı.
 • Ocred:2 - Taranmış ve OCR'dan geçirilmiş PDF'lerin toplam sayısı. Bu büyük bir sorundur.
 • Parsable:1 - Hatalı veya kusurlu olan ve öğrencilerin açamama olasılığı bulunan ögelerin toplam sayısı. Bu ciddi bir sorundur.
 • Scanned:1 - Taranmış fakat OCR'dan geçirilmemiş PDF'lerin toplam sayısı. Bu ciddi bir sorundur.
 • Security:1 - Parola gerektiren ögelerin toplam sayısı. Bu ciddi bir sorundur.
 • TableHeaders:2 - Başlıksız tablo içeren ögelerin toplam sayısı. Bu büyük bir sorundur.
 • Tagged:2 - Etiketli olmayan PDF'lerin toplam sayısı. Bu büyük bir sorundur.
 • Title:3 - Başlığı olmayan ögelerin toplam sayısı. Bu küçük bir sorundur.

Etki alanları raporu

Satırlar etki alanlarıdır. Sütunlar; genel bilgileri, puanları ve erişilebilirlikle ilgili sorunları gösterir.

 • Etki alanı kimliği - Etki alanının kimliği.
 • Etki alanı adı - Etki alanının adı.
 • Etki alanı url'si - Etki alanının URL'si.
 • Gözlenen silinme tarihi - Etki alanının silindiği tarih.
 • Toplam dosya - Etki alanındaki toplam dosya sayısı.
 • Toplam Web Sayfası - Web sitesindeki toplam sayfa sayısı.
 • Genel puan - Hem dosyalar hem de web sayfası içeriği için ortalama birleşik erişilebilirlik puanı.
 • Dosyaların puanı - Yüklenen dosya içeriğinin ortalama puanı. Örneğin; PDF'ler, Word belgeleri, PowerPoint sunumları, görüntüler vb.
 • Web Sayfası puanı - Web sitesinin sayfaları için ortalama puan.
 • pdf - Etki alanındaki toplam PDF sayısı.
 • görüntü - Etki alanındaki toplam görüntü sayısı.
 • html-sayfası - Etki alanındaki toplam HTML sayfası sayısı. Buna, etki alanı içerik düzenleyicisinde oluşturulan içerik dâhildir.
 • sunum - Etki alanındaki toplam sunum sayısı.
 • belge - Etki alanındaki toplam belge sayısı.
 • diğer - Etki alanındaki PDF, görüntü, HTML sayfası, sunum ve belge olmayan diğer dosyaların toplam sayısı.
 • application/x-page - Erişilebilirlik sorunu olan diğer WYSIWYG içeriği sayısı.

Ally Dışa Verilen Sorun Sütunları

 • AlternativeText:2 - PDF dosyasının, belgenin veya sunumun içinde alternatif metin içermeyen en az bir görüntü olup olmadığını gösterir. Bu büyük bir sorundur.
 • Contrast:2 - Kontrast sorunu içeren sunum, belge ve PDF dosyalarının toplam sayısı. Bu büyük bir sorundur.
 • HeadingsHigherLevel:3 - Önerilen H6 başlık seviyesini aşan PDF dosyalarının, sunumların ve belgelerin toplam sayısı. Bu küçük bir sorundur.
 • HeadingsPresence:2 - Başlığı olmayan PDF dosyalarının, sunumların ve belgelerin toplam sayısı. Bu büyük bir sorundur.
 • HeadingsSequential:3 - Başlıkları mantıklı bir sıra izlemeyen PDF ve belgelerin toplam sayısı. Bu küçük bir sorundur.
 • HeadingsStartAtOne:3 - İlk başlık olarak H1 başlık içermeyen PDF ve belgelerin toplam sayısı. Bu küçük bir sorundur.
 • HtmlBrokenLink:2 - Bir etki alanındaki, bozuk bağlantılara sahip sayfaların toplam sayısı. Bu büyük bir sorundur.

  Bu kontrol, şu anda yalnızca Web Siteleri İçin Ally'da mevcuttur.

 • HtmlCaption:2 - Altyazısız YouTubeTM videosu içeren HTML içerik ve dosyaların toplam sayısı. Bu büyük bir sorundur.

  GoogleTM Gizlilik Politikası

 • HtmlColorContrast:2 - Zayıf renk kontrastlı HTML ve WYSIWYG içeriklerin toplam sayısı. Bu büyük bir sorundur.
 • HtmlDefinitionList:3 - Doğru tanımlanmamış HTML içerik ve dosyaların toplam sayısı. Örneğin, her form ögesinin bir etiketi vardır ve p ögeleri başlıklara biçim vermek için kullanılmaz. Bu küçük bir sorundur.
 • HtmlEmptyHeading:2 - Başlıkları boş olan HTML içerik ve dosyaların toplam sayısı. Bu büyük bir sorundur.
 • HtmlHasLang:3 - Dil bilgisi bulunmayan HTML içerik ve dosyaların toplam sayısı. Bu küçük bir sorundur.
 • HtmlHeadingOrder:3 - Başlıkları mantıklı bir sıra izlemeyen HTML içerik ve dosyaların toplam sayısı. Bu küçük bir sorundur.
 • HtmlHeadingsPresence:2 - Başlıkları olmayan HTML içerik ve dosyaların toplam sayısı. Bu büyük bir sorundur.
 • HtmlHeadingsStart:2 - İlk başlık olarak doğru bir H başlığı içermeyen HTML içerik ve dosyaların toplam sayısı. Bu büyük bir sorundur.
 • HtmlImageAlt:2 - Alternatif metni bulunmayan en az bir görüntü içeren HTML içerik ve dosyaların toplam sayısı. Bu büyük bir sorundur.
 • HtmlImageRedundantAlt:3 - Diğer görüntülerle aynı alternatif metin içeren görüntüleri olan HTML içerik ve dosyaların toplam sayısı. Bu küçük bir sorundur.
 • HtmlLabel:2 - Etiketsiz form ögeleri içeren HTML içerik ve dosyaların toplam sayısı. Bu büyük bir sorundur.
 • HtmlLinkName:3 - Açıklayıcı olmayan bağlantılar içeren HTML içerik ve dosyaların toplam sayısı. Bu küçük bir sorundur.
 • HtmlList:3 - Doğru oluşturulmuş listeler içermeyen HTML içerik ve dosyaların toplam sayısı. Bu küçük bir sorundur.
 • HtmlObjectAlt:2 - Alternatif metni olmayan nesne etiketleri içeren HTML içerik ve dosyaların toplam sayısı. Bu büyük bir sorundur.
 • HtmlTdHasHeader:2 - Doğru başlığı olmayan tablo sütunları içeren HTML içerik ve dosyaların toplam sayısı. Bu büyük bir sorundur.
 • HtmlTitle:3 - Başlığı olmayan HTML içerik ve dosyaların toplam sayısı. Bu küçük bir sorundur.
 • ImageContrast:2 - Zayıf kontrasta sahip görüntülerin toplam sayısı. Bu büyük bir sorundur.
 • ImageDecorative:2 - Süsleme olarak işaretlenmemiş görüntülerin toplam sayısı. Bu büyük bir sorundur.
 • ImageDescription:2 - Alternatif açıklaması olmayan görüntülerin toplam sayısı. Bu büyük bir sorundur.
 • ImageOcr:3 - Metin içeren görüntülerin toplam sayısı. Bu küçük bir sorundur.
 • ImageSeizure:1 - Nöbet geçirmeye sebep olabilecek görüntülerin toplam sayısı. Bu ciddi bir sorundur.
 • LanguageCorrect:3 - Yanlış dil seti içeren ögelerin toplam sayısı. Bu küçük bir sorundur.
 • LanguagePresence:3 - Dili belirtilmemiş olan ögelerin toplam sayısı. Bu küçük bir sorundur.
 • LibraryReference - Kitaplık referans bilgileriyle iyileştirilebilecek görüntülerin toplam sayısı.
 • Ocred:2 - Taranmış ve OCR'dan geçirilmiş PDF'lerin toplam sayısı. Bu büyük bir sorundur.
 • Parsable:1 - Hatalı veya kusurlu olan ve öğrencilerin açamama olasılığı bulunan ögelerin toplam sayısı. Bu ciddi bir sorundur.
 • Scanned:1 - Taranmış fakat OCR'dan geçirilmemiş PDF'lerin toplam sayısı. Bu ciddi bir sorundur.
 • Security:1 - Parola gerektiren ögelerin toplam sayısı. Bu ciddi bir sorundur.
 • TableHeaders:2 - Başlıksız tablo içeren ögelerin toplam sayısı. Bu büyük bir sorundur.
 • Tagged:2 - Etiketli olmayan PDF'lerin toplam sayısı. Bu büyük bir sorundur.
 • Title:3 - Başlığı olmayan ögelerin toplam sayısı. Bu küçük bir sorundur.

Yıllık rapor

Satırlar site içerisindeki web sayfalarına veya dosyalara karşılık gelir. Sütunlar; genel bilgileri, puanları ve erişilebilirlikle ilgili sorunları gösterir.

 • Eğitim öğretim yılı - Her yılın tarihi.
 • Etki alanı sayısı - Toplam etki alanı sayısı.
 • Toplam dosya - Toplam dosya sayısı.
 • Toplam Web Sayfası - Web sitesindeki toplam sayfa sayısı.
 • Genel puan - Hem dosyalar hem de web sayfası içeriği için ortalama birleşik erişilebilirlik puanı.
 • Dosyaların puanı - Yüklenen dosya içeriğinin ortalama puanı. Örneğin; PDF'ler, Word belgeleri, PowerPoint sunumları, görüntüler vb.
 • Web Sayfası puanı - Web sitesinin sayfaları için ortalama puan.
 • pdf - Sitedeki toplam PDF sayısı.
 • görüntü -Sitedeki toplam görüntü sayısı.
 • html-sayfası - Sitedeki toplam HTML-sayfası sayısı. Buna, site içerik düzenleyicisinde oluşturulan içerik dâhildir.
 • sunum - Sitedeki toplam sunum sayısı.
 • belge - Sitedeki toplam belge sayısı.
 • diğer - Sitedeki PDF, görüntü, HTML sayfası, sunum ve belge olmayan diğer dosyaların toplam sayısı.
 • application/x-page - Erişilebilirlik sorunu olan diğer WYSIWYG içeriği sayısı.

Ally Dışa Verilen Sorun Sütunları

 • AlternativeText:2 - PDF dosyasının, belgenin veya sunumun içinde alternatif metin içermeyen en az bir görüntü olup olmadığını gösterir. Bu büyük bir sorundur.
 • Contrast:2 - Kontrast sorunu içeren sunum, belge ve PDF dosyalarının toplam sayısı. Bu büyük bir sorundur.
 • HeadingsHigherLevel:3 - Önerilen H6 başlık seviyesini aşan PDF dosyalarının, sunumların ve belgelerin toplam sayısı. Bu küçük bir sorundur.
 • HeadingsPresence:2 - Başlığı olmayan PDF dosyalarının, sunumların ve belgelerin toplam sayısı. Bu büyük bir sorundur.
 • HeadingsSequential:3 - Başlıkları mantıklı bir sıra izlemeyen PDF ve belgelerin toplam sayısı. Bu küçük bir sorundur.
 • HeadingsStartAtOne:3 - İlk başlık olarak H1 başlık içermeyen PDF ve belgelerin toplam sayısı. Bu küçük bir sorundur.
 • HtmlBrokenLink:2 - Bir etki alanındaki, bozuk bağlantılara sahip sayfaların toplam sayısı. Bu büyük bir sorundur.

  Bu kontrol, şu anda yalnızca Web Siteleri İçin Ally'da mevcuttur.

 • HtmlCaption:2 - Altyazısız YouTubeTM videosu içeren HTML içerik ve dosyaların toplam sayısı. Bu büyük bir sorundur.

  GoogleTM Gizlilik Politikası

 • HtmlColorContrast:2 - Zayıf renk kontrastlı HTML ve WYSIWYG içeriklerin toplam sayısı. Bu büyük bir sorundur.
 • HtmlDefinitionList:3 - Doğru tanımlanmamış HTML içerik ve dosyaların toplam sayısı. Örneğin, her form ögesinin bir etiketi vardır ve p ögeleri başlıklara biçim vermek için kullanılmaz. Bu küçük bir sorundur.
 • HtmlEmptyHeading:2 - Başlıkları boş olan HTML içerik ve dosyaların toplam sayısı. Bu büyük bir sorundur.
 • HtmlHasLang:3 - Dil bilgisi bulunmayan HTML içerik ve dosyaların toplam sayısı. Bu küçük bir sorundur.
 • HtmlHeadingOrder:3 - Başlıkları mantıklı bir sıra izlemeyen HTML içerik ve dosyaların toplam sayısı. Bu küçük bir sorundur.
 • HtmlHeadingsPresence:2 - Başlıkları olmayan HTML içerik ve dosyaların toplam sayısı. Bu büyük bir sorundur.
 • HtmlHeadingsStart:2 - İlk başlık olarak doğru bir H başlığı içermeyen HTML içerik ve dosyaların toplam sayısı. Bu büyük bir sorundur.
 • HtmlImageAlt:2 - Alternatif metni bulunmayan en az bir görüntü içeren HTML içerik ve dosyaların toplam sayısı. Bu büyük bir sorundur.
 • HtmlImageRedundantAlt:3 - Diğer görüntülerle aynı alternatif metin içeren görüntüleri olan HTML içerik ve dosyaların toplam sayısı. Bu küçük bir sorundur.
 • HtmlLabel:2 - Etiketsiz form ögeleri içeren HTML içerik ve dosyaların toplam sayısı. Bu büyük bir sorundur.
 • HtmlLinkName:3 - Açıklayıcı olmayan bağlantılar içeren HTML içerik ve dosyaların toplam sayısı. Bu küçük bir sorundur.
 • HtmlList:3 - Doğru oluşturulmuş listeler içermeyen HTML içerik ve dosyaların toplam sayısı. Bu küçük bir sorundur.
 • HtmlObjectAlt:2 - Alternatif metni olmayan nesne etiketleri içeren HTML içerik ve dosyaların toplam sayısı. Bu büyük bir sorundur.
 • HtmlTdHasHeader:2 - Doğru başlığı olmayan tablo sütunları içeren HTML içerik ve dosyaların toplam sayısı. Bu büyük bir sorundur.
 • HtmlTitle:3 - Başlığı olmayan HTML içerik ve dosyaların toplam sayısı. Bu küçük bir sorundur.
 • ImageContrast:2 - Zayıf kontrasta sahip görüntülerin toplam sayısı. Bu büyük bir sorundur.
 • ImageDecorative:2 - Süsleme olarak işaretlenmemiş görüntülerin toplam sayısı. Bu büyük bir sorundur.
 • ImageDescription:2 - Alternatif açıklaması olmayan görüntülerin toplam sayısı. Bu büyük bir sorundur.
 • ImageOcr:3 - Metin içeren görüntülerin toplam sayısı. Bu küçük bir sorundur.
 • ImageSeizure:1 - Nöbet geçirmeye sebep olabilecek görüntülerin toplam sayısı. Bu ciddi bir sorundur.
 • LanguageCorrect:3 - Yanlış dil seti içeren ögelerin toplam sayısı. Bu küçük bir sorundur.
 • LanguagePresence:3 - Dili belirtilmemiş olan ögelerin toplam sayısı. Bu küçük bir sorundur.
 • LibraryReference - Kitaplık referans bilgileriyle iyileştirilebilecek görüntülerin toplam sayısı.
 • Ocred:2 - Taranmış ve OCR'dan geçirilmiş PDF'lerin toplam sayısı. Bu büyük bir sorundur.
 • Parsable:1 - Hatalı veya kusurlu olan ve öğrencilerin açamama olasılığı bulunan ögelerin toplam sayısı. Bu ciddi bir sorundur.
 • Scanned:1 - Taranmış fakat OCR'dan geçirilmemiş PDF'lerin toplam sayısı. Bu ciddi bir sorundur.
 • Security:1 - Parola gerektiren ögelerin toplam sayısı. Bu ciddi bir sorundur.
 • TableHeaders:2 - Başlıksız tablo içeren ögelerin toplam sayısı. Bu büyük bir sorundur.
 • Tagged:2 - Etiketli olmayan PDF'lerin toplam sayısı. Bu büyük bir sorundur.
 • Title:3 - Başlığı olmayan ögelerin toplam sayısı. Bu küçük bir sorundur.

Bireysel etki alanı raporu

Ally'da Belirli Bir Kurs, Bölüm veya Etki Alanı Raporunu Dışa Verme

Satırlar içerik ögeleridir. Sütunlar; genel bilgileri, puanları ve erişilebilirlikle ilgili sorunları gösterir.

 • Kimlik - İçerik ögesinin Kimliği.
 • Ad - İçerik ögesinin adı.
 • Mime türü - İçerik ögesinin türü.
 • Puan - İçerik ögesinin erişilebilirlik puanı.
 • Silinme tarihi - İçerik ögesinin silindiği tarih.
 • Kitaplık referansı - Kitaplık referansı JSON nesnesi.
 • Url - İçerik ögesinin URL'si.
 • AlternativeText:2 - PDF'in veya belgenin içinde alternatif metin içermeyen en az bir görüntü olup olmadığını gösterir. Bu büyük bir sorundur.
 • Contrast:2 - Sunum, belge veya PDF dosyasının kontrast sorunu içerip içermediğini gösterir. Bu büyük bir sorundur.
 • HeadingsHigherLevel:3 - PDF'in veya belgenin, önerilen H6 başlık seviyesini aşıp aşmadığını gösterir. Bu küçük bir sorundur.
 • HeadingsPresence:2 - PDF'in veya belgenin başlığı olup olmadığını gösterir. Bu büyük bir sorundur.
 • HeadingsSequential:3 - PDF'in veya belgenin mantıklı bir sıra izlemeyen başlıkları olup olmadığını gösterir. Bu küçük bir sorundur.
 • HeadingsStartAtOne:3 - PDF'in veya belgenin ilk başlık olarak H1 başlığını içerip içermediğini gösterir. Bu küçük bir sorundur.
 • HtmlBrokenLink:2 - HTML içeriğinde çalışmayan bir bağlantı olup olmadığını gösterir. Bu büyük bir sorundur.

  Bu kontrol, şu anda yalnızca Web Siteleri İçin Ally'da mevcuttur.

 • HtmlCaption:2 - HTML içeriğinde altyazısı olmayan YouTubeTM videoları olup olmadığını gösterir. Bu büyük bir sorundur.

  GoogleTM Gizlilik Politikası

 • HtmlColorContrast:2 - HTML veya WYSIWYG içeriğinin renk kontrastının düşük olup olmadığını gösterir. Bu büyük bir sorundur.
 • HtmlDefinitionList:3 - HTML içeriğinin veya dosyanın doğru şekilde tanımlanıp tanımlanmadığını gösterir. Örneğin, her form ögesinin bir etiketi vardır ve p ögeleri başlıklara biçim vermek için kullanılmaz. Bu küçük bir sorundur.
 • HtmlEmptyHeading:2 - HTML içeriğinin veya dosyanın boş başlıkları olup olmadığını gösterir. Bu büyük bir sorundur.
 • HtmlHasLang:3 - HTML içeriğinin veya dosyanın belirlenmiş dil bilgisi olup olmadığını gösterir. Bu küçük bir sorundur.
 • HtmlHeadingOrder:3 - HTML içeriğinin veya dosyanın mantıklı bir sıra izlemeyen başlıkları olup olmadığını gösterir. Bu küçük bir sorundur.
 • HtmlHeadingsPresence:2 - HTML içeriğinin veya dosyanın başlıkları olup olmadığını gösterir. Bu büyük bir sorundur.
 • HtmlHeadingsStart:2 - HTML içeriğinin veya dosyanın ilk başlık olarak uygun H başlığı olup olmadığını gösterir. Bu büyük bir sorundur.
 • HtmlImageAlt:2 - HTML içeriğinin veya dosyanın içinde alternatif metni olmayan en az bir görüntü olup olmadığını gösterir. Bu büyük bir sorundur.
 • HtmlImageRedundantAlt:3 - HTML içeriğinin veya dosyanın içinde diğer görüntülerle aynı alternatif metni içeren görüntüler olup olmadığını gösterir. Bu küçük bir sorundur.
 • HtmlLabel:2 - HTML içeriğinin veya dosyanın etiketi olmayan form ögeleri içerip içermediğini gösterir. Bu büyük bir sorundur.
 • HtmlLinkName:3 - HTML içeriğinin veya dosyanın açıklayıcı olmayan bağlantılar içerip içermediğini gösterir. Bu küçük bir sorundur.
 • HtmlList:3 - HTML içeriğinin veya dosyanın doğru oluşturulmamış listeleri içerip içermediğini gösterir. Bu küçük bir sorundur.
 • HtmlObjectAlt:2 - HTML içeriğinin veya dosyanın alternatif metni bulunmayan nesne etiketleri içerip içermediğini gösterir. Bu büyük bir sorundur.
 • HtmlTdHasHeader:2 - HTML içeriğinin veya dosyanın, doğru bir başlığı olmayan tablo sütunları içerip içermediğini gösterir. Bu büyük bir sorundur.
 • HtmlTitle:3 - HTML içeriğinin veya dosyanın başlığı olup olmadığını gösterir. Bu küçük bir sorundur.
 • ImageContrast:2 - Görüntünün kontrastının düşük olup olmadığını gösterir. Bu büyük bir sorundur.
 • ImageDecorative:2 - Görüntünün "süsleme" olarak işaretlenip işaretlenmediğini gösterir. Bu büyük bir sorundur.
 • ImageDescription:2 - Görüntünün alternatif açıklaması olup olmadığını gösterir. Bu büyük bir sorundur.
 • ImageOcr:3 - Görüntünün metin içerip içermediğini gösterir. Bu küçük bir sorundur.
 • ImageSeizure:1 - Görüntünün nöbetlere sebep olma olasılığının olup olmadığını gösterir. Bu ciddi bir sorundur.
 • LanguageCorrect:3 - Ögenin dil grubunun yanlış olup olmadığını gösterir. Bu küçük bir sorundur.
 • LanguagePresence:3 Ögenin belirtilmiş bir dili olup olmadığını gösterir. Bu küçük bir sorundur.
 • Ocred:2 - PDF'in taranmış ve OCR'den geçirilmiş olup olmadığını gösterir. Bu büyük bir sorundur.
 • Parsable:1 - Ögenin hatalı veya kusurlu olup olmadığını ve öğrencilerin açıp açamayacaklarını gösterir. Bu ciddi bir sorundur.
 • Scanned:1 - PDF'in taranıp taranmadığını gösterir. Bu ciddi bir sorundur.
 • Security:1 - Ögenin parola gerektirip gerektirmediğini gösterir. Bu ciddi bir sorundur.
 • TableHeaders:2 - Ögenin başlıkları olmayan tablolar içerip içermediğini gösterir. Bu büyük bir sorundur.
 • Tagged:2 - PDF'in etiketlenip etiketlenmediğini gösterir. Bu büyük bir sorundur.
 • Title:3 - Ögenin başlığı olup olmadığını gösterir. Bu küçük bir sorundur.