Consulteu informació detallada sobre el funcionament i l'evolució del contingut del vostre lloc. Podeu exportar els informes d'Ally en format CSV per any, mes, domini o domini individual.

En aquestes pàgines de l'informe es mostra un botó Exporta:

 • Pestanya Resum: descarregueu informes de dominis, mesos o anys.
 • Pestanya Dominis: descarregueu informes de dominis, mesos o anys.

  Si utilitzeu Ally for Web Community Manager, Ally us mostra seccions en lloc de dominis. Per obtenir més informació, consulteu Informe d'accessibilitat a Ally for Web Community Manager.

 • Domini individual: per descarregar un informe per al domini específic.

Resum

Els informes d'accessibilitat d'Ally s'exporten com a fitxers CSV. Aquests fitxers CSV proporcionen informació detallada sobre els elements del vostre lloc web on hi ha problemes. Però què volen dir aquestes dades?

Les files són dominis a l’informe Dominis i pàgines web o fitxers en els altres informes. Les columnes són informació general, puntuacions i problemes d'accessibilitat. Els informes comencen amb unes quantes columnes d'informació general.

Després de la informació general, els informes mostren els diferents tipus de continguts i el nombre total d'elements de cada tipus que hi ha en un curs, inclosos els fitxers i continguts que es creen a l'aplicació del gestor de llocs. Són les columnes de pdf a altres del fitxer CSV.

En el cas de l'informe de curs individual, els tipus de contingut exactes són els que es mostren a la columna amb l'encapçalament "Tipus Mime".

A continuació, els informes detallen quants elements d'una secció tenen problemes d'accessibilitat concrets. El número que apareix a les capçaleres de les columnes representa el nivell de gravetat del problema.


Què significa el número que apareix a les capçaleres de les columnes dels problemes?

El número que apareix a la capçalera de la columna representa el nivell de gravetat del problema.

 • 1 representa problemes greus
 • 2 representa problemes importants
 • 3 representa problemes menors

Per exemple, ImageSeizure:1 és un problema greu, mentre que  AlternativeText:2 és un problema important.

Això fa que sigui més fàcil analitzar la gravetat de cada problema de manera automatitzada.


Informe per mesos

Les files són les pàgines web o els fitxers del lloc. Les columnes són informació general, puntuacions i problemes d'accessibilitat.

 • Mes : la data de cada mes.
 • Nombre de dominis : el nombre total de dominis.
 • Total de fitxers: el nombre total de fitxers.
 • Puntuació amb Ally: la puntuació d'accessibilitat del lloc després de les millores fetes al contingut.
 • Puntuació sense Ally: la puntuació d'accessibilitat del lloc abans de les millores fetes al contingut.
 • pdf: el nombre total de fitxers PDF del lloc.
 • image: el nombre total d'imatges del lloc.
 • html-page: el nombre total de pàgines HTML del lloc. Inclou el contingut creat amb l'editor de contingut del lloc.
 • presentation: el nombre total de presentacions del lloc.
 • document: el nombre total de documents del lloc.
 • other: el nombre total de fitxers del lloc que no són PDF, imatges, pàgines HTML, presentacions ni documents.
 • application/x-page: el nombre d'altres continguts WYSIWYG amb problemes d'accessibilitat.

Ally Export Issue Columns

 • AlternativeText:2 - Total number of PDFs and documents with at least one image without alternative text. This is a major issue.
 • Contrast:2 - Total number of presentation, document, and PDF files that have contrast issues. This is a major issue.
 • HeadingsHigherLevel:3 - Total number of PDFs and documents that exceed the recommended H6 level of headings. This is a minor issue.
 • HeadingsPresence:2 - Total number of PDFs and documents that don’t have headings. This is a major issue.
 • HeadingsSequential:3 - Total number of PDFs and documents that don’t have headings in a logical sequence. This is a minor issue.
 • HeadingsStartAtOne:3 - Total number of PDFs and documents that don’t have an H1 heading as the first heading. This is a minor issue.
 • HtmlCaption:2 - Total number of HTML content and files that have YouTubeTM videos without captions. This is a major issue.
 • HtmlColorContrast:2 - Total number of HTML and WYSIWYG content that have poor color contrast. This is a major issue.
 • HtmlDefinitionList:3 - Total number of HTML content and files that are not properly defined. For example, every form element has a label and that p elements are not used to style headings. This is a minor issue.
 • HtmlEmptyHeading:2 - Total number of HTML content and files that have empty headings. This is a major issue.
 • HtmlHasLang:3 - Total number of HTML content and files that don’t have language presence identified. This is a minor issue.
 • HtmlHeadingOrder:3 - Total number of HTML content and files that don’t have headings in a logical sequence. This is a minor issue.
 • HtmlHeadingsPresence:2 - Total number of HTML content and files that don’t have headings. This is a major issue.
 • HtmlHeadingsStart:2 - Total number of HTML content and files that don’t have the appropriate H heading as the first heading. This is a major issue.
 • HtmlImageAlt:2 - Total number of HTML content and files that have at least one image without alternative text. This is a major issue.
 • HtmlImageRedundantAlt:3 - Total number of HTML content and files that have images with the same alternative text as other images. This is a minor issue.
 • HtmlLabel:2 - Total number of HTML content and files that have form elements without labels. This is a major issue.
 • HtmlLinkName:3 - Total number of HTML content and files that have links that are not descriptive. This is a minor issue.
 • HtmlList:3 - Total number of HTML content and files that don’t have properly formed lists. This is a minor issue.
 • HtmlObjectAlt:2 - Total number of HTML content and files that have object tags without alternative text. This is a major issue.
 • HtmlTdHasHeader:2 - Total number of HTML content and files that have table columns without proper a proper header. This is a major issue.
 • HtmlTitle:3 - Total number of HTML content and files that don’t have a title. This is a minor issue.
 • ImageContrast:2 - Total number of images that have poor contrast. This is a major issue.
 • ImageDecorative - Total number of images that have not been marked as decorative.
 • ImageDescription:2 - Total number of images that don't have an alternative description. This is a major issue.
 • ImageOcr:3 - Total number of images that images that contain text. This is a minor issue.
 • ImageSeizure:1 - Total number of images that can cause seizures. This is a severe issue.
 • LanguageCorrect:3 - Total number of items that have an incorrect language set. This is a minor issue.
 • LanguagePresence:3 - Total number of items that don’t have a language specified. This is a minor issue.
 • LibraryReference - Total number of items that could be improved with library reference information.
 • Ocred:2 - Total number of PDFs that are scanned and have been OCRed. This is a major issue.
 • Parsable:1 - Total number of items that are malformed or corrupted and students may be able to open. This is a severe issue.
 • Scanned:1 - Total number of PDFs that are scanned but have not been OCRed. This is a severe issue.
 • Security:1 - Total number of items that require a password. This is a severe issue.
 • TableHeaders:2 - Total number of items that have tables without headers. This is a major issue.
 • Tagged:2 - Total number of PDFs that are not tagged. This is a major issue.
 • Title:3 - Total number of items without a title. This is a minor issue.

Informe de dominis

Les files són dominis. Les columnes són informació general, puntuacions i problemes d'accessibilitat.

 • Id. del domini: l'identificador del domini.
 • Nom del domini: el nom del domini.
 • URL del domini: l'URL del domini.
 • Suprimit el: la data en què es va suprimir el domini.
 • Total de fitxers: el nombre total de fitxers del domini.
 • Puntuació amb Ally: la puntuació d'accessibilitat del domini després de les millores fetes al contingut.
 • Puntuació sense Ally: la puntuació d'accessibilitat del domini abans de les millores fetes al contingut.
 • pdf: el nombre total de fitxers PDF del domini.
 • image: el nombre total d'imatges del domini.
 • html-page: el nombre total de pàgines HTML del domini. Inclou el contingut creat amb l'editor de contingut del domini.
 • presentation: el nombre total de presentacions del domini.
 • document: el nombre total de documents del domini.
 • other: el nombre total de fitxers del domini que no són PDF, imatges, pàgines HTML, presentacions ni documents.
 • application/x-page: el nombre d'altres continguts WYSIWYG amb problemes d'accessibilitat.

Ally Export Issue Columns

 • AlternativeText:2 - Total number of PDFs and documents with at least one image without alternative text. This is a major issue.
 • Contrast:2 - Total number of presentation, document, and PDF files that have contrast issues. This is a major issue.
 • HeadingsHigherLevel:3 - Total number of PDFs and documents that exceed the recommended H6 level of headings. This is a minor issue.
 • HeadingsPresence:2 - Total number of PDFs and documents that don’t have headings. This is a major issue.
 • HeadingsSequential:3 - Total number of PDFs and documents that don’t have headings in a logical sequence. This is a minor issue.
 • HeadingsStartAtOne:3 - Total number of PDFs and documents that don’t have an H1 heading as the first heading. This is a minor issue.
 • HtmlCaption:2 - Total number of HTML content and files that have YouTubeTM videos without captions. This is a major issue.
 • HtmlColorContrast:2 - Total number of HTML and WYSIWYG content that have poor color contrast. This is a major issue.
 • HtmlDefinitionList:3 - Total number of HTML content and files that are not properly defined. For example, every form element has a label and that p elements are not used to style headings. This is a minor issue.
 • HtmlEmptyHeading:2 - Total number of HTML content and files that have empty headings. This is a major issue.
 • HtmlHasLang:3 - Total number of HTML content and files that don’t have language presence identified. This is a minor issue.
 • HtmlHeadingOrder:3 - Total number of HTML content and files that don’t have headings in a logical sequence. This is a minor issue.
 • HtmlHeadingsPresence:2 - Total number of HTML content and files that don’t have headings. This is a major issue.
 • HtmlHeadingsStart:2 - Total number of HTML content and files that don’t have the appropriate H heading as the first heading. This is a major issue.
 • HtmlImageAlt:2 - Total number of HTML content and files that have at least one image without alternative text. This is a major issue.
 • HtmlImageRedundantAlt:3 - Total number of HTML content and files that have images with the same alternative text as other images. This is a minor issue.
 • HtmlLabel:2 - Total number of HTML content and files that have form elements without labels. This is a major issue.
 • HtmlLinkName:3 - Total number of HTML content and files that have links that are not descriptive. This is a minor issue.
 • HtmlList:3 - Total number of HTML content and files that don’t have properly formed lists. This is a minor issue.
 • HtmlObjectAlt:2 - Total number of HTML content and files that have object tags without alternative text. This is a major issue.
 • HtmlTdHasHeader:2 - Total number of HTML content and files that have table columns without proper a proper header. This is a major issue.
 • HtmlTitle:3 - Total number of HTML content and files that don’t have a title. This is a minor issue.
 • ImageContrast:2 - Total number of images that have poor contrast. This is a major issue.
 • ImageDecorative - Total number of images that have not been marked as decorative.
 • ImageDescription:2 - Total number of images that don't have an alternative description. This is a major issue.
 • ImageOcr:3 - Total number of images that images that contain text. This is a minor issue.
 • ImageSeizure:1 - Total number of images that can cause seizures. This is a severe issue.
 • LanguageCorrect:3 - Total number of items that have an incorrect language set. This is a minor issue.
 • LanguagePresence:3 - Total number of items that don’t have a language specified. This is a minor issue.
 • LibraryReference - Total number of items that could be improved with library reference information.
 • Ocred:2 - Total number of PDFs that are scanned and have been OCRed. This is a major issue.
 • Parsable:1 - Total number of items that are malformed or corrupted and students may be able to open. This is a severe issue.
 • Scanned:1 - Total number of PDFs that are scanned but have not been OCRed. This is a severe issue.
 • Security:1 - Total number of items that require a password. This is a severe issue.
 • TableHeaders:2 - Total number of items that have tables without headers. This is a major issue.
 • Tagged:2 - Total number of PDFs that are not tagged. This is a major issue.
 • Title:3 - Total number of items without a title. This is a minor issue.

Informe per anys

Les files són les pàgines web o els fitxers del lloc. Les columnes són informació general, puntuacions i problemes d'accessibilitat.

 • Any acadèmic: la data de cada any.
 • Nombre de dominis: el nombre total de dominis.
 • Total de fitxers: el nombre total de fitxers.
 • Puntuació amb Ally: la puntuació d'accessibilitat del lloc després de les millores fetes al contingut.
 • Puntuació sense Ally: la puntuació d'accessibilitat del lloc abans de les millores fetes al contingut.
 • pdf: el nombre total de fitxers PDF del lloc.
 • image: el nombre total d'imatges del lloc.
 • html-page: el nombre total de pàgines HTML del lloc. Inclou el contingut creat amb l'editor de contingut del lloc.
 • presentation: el nombre total de presentacions del lloc.
 • document: el nombre total de documents del lloc.
 • other: el nombre total de fitxers del lloc que no són PDF, imatges, pàgines HTML, presentacions ni documents.
 • application/x-page: el nombre d'altres continguts WYSIWYG amb problemes d'accessibilitat.

Ally Export Issue Columns

 • AlternativeText:2 - Total number of PDFs and documents with at least one image without alternative text. This is a major issue.
 • Contrast:2 - Total number of presentation, document, and PDF files that have contrast issues. This is a major issue.
 • HeadingsHigherLevel:3 - Total number of PDFs and documents that exceed the recommended H6 level of headings. This is a minor issue.
 • HeadingsPresence:2 - Total number of PDFs and documents that don’t have headings. This is a major issue.
 • HeadingsSequential:3 - Total number of PDFs and documents that don’t have headings in a logical sequence. This is a minor issue.
 • HeadingsStartAtOne:3 - Total number of PDFs and documents that don’t have an H1 heading as the first heading. This is a minor issue.
 • HtmlCaption:2 - Total number of HTML content and files that have YouTubeTM videos without captions. This is a major issue.
 • HtmlColorContrast:2 - Total number of HTML and WYSIWYG content that have poor color contrast. This is a major issue.
 • HtmlDefinitionList:3 - Total number of HTML content and files that are not properly defined. For example, every form element has a label and that p elements are not used to style headings. This is a minor issue.
 • HtmlEmptyHeading:2 - Total number of HTML content and files that have empty headings. This is a major issue.
 • HtmlHasLang:3 - Total number of HTML content and files that don’t have language presence identified. This is a minor issue.
 • HtmlHeadingOrder:3 - Total number of HTML content and files that don’t have headings in a logical sequence. This is a minor issue.
 • HtmlHeadingsPresence:2 - Total number of HTML content and files that don’t have headings. This is a major issue.
 • HtmlHeadingsStart:2 - Total number of HTML content and files that don’t have the appropriate H heading as the first heading. This is a major issue.
 • HtmlImageAlt:2 - Total number of HTML content and files that have at least one image without alternative text. This is a major issue.
 • HtmlImageRedundantAlt:3 - Total number of HTML content and files that have images with the same alternative text as other images. This is a minor issue.
 • HtmlLabel:2 - Total number of HTML content and files that have form elements without labels. This is a major issue.
 • HtmlLinkName:3 - Total number of HTML content and files that have links that are not descriptive. This is a minor issue.
 • HtmlList:3 - Total number of HTML content and files that don’t have properly formed lists. This is a minor issue.
 • HtmlObjectAlt:2 - Total number of HTML content and files that have object tags without alternative text. This is a major issue.
 • HtmlTdHasHeader:2 - Total number of HTML content and files that have table columns without proper a proper header. This is a major issue.
 • HtmlTitle:3 - Total number of HTML content and files that don’t have a title. This is a minor issue.
 • ImageContrast:2 - Total number of images that have poor contrast. This is a major issue.
 • ImageDecorative - Total number of images that have not been marked as decorative.
 • ImageDescription:2 - Total number of images that don't have an alternative description. This is a major issue.
 • ImageOcr:3 - Total number of images that images that contain text. This is a minor issue.
 • ImageSeizure:1 - Total number of images that can cause seizures. This is a severe issue.
 • LanguageCorrect:3 - Total number of items that have an incorrect language set. This is a minor issue.
 • LanguagePresence:3 - Total number of items that don’t have a language specified. This is a minor issue.
 • LibraryReference - Total number of items that could be improved with library reference information.
 • Ocred:2 - Total number of PDFs that are scanned and have been OCRed. This is a major issue.
 • Parsable:1 - Total number of items that are malformed or corrupted and students may be able to open. This is a severe issue.
 • Scanned:1 - Total number of PDFs that are scanned but have not been OCRed. This is a severe issue.
 • Security:1 - Total number of items that require a password. This is a severe issue.
 • TableHeaders:2 - Total number of items that have tables without headers. This is a major issue.
 • Tagged:2 - Total number of PDFs that are not tagged. This is a major issue.
 • Title:3 - Total number of items without a title. This is a minor issue.

Informe de domini individual

Exportació de l'informe de domini, secció o curs individual en Ally

Les files són elements de contingut. Les columnes són informació general, puntuacions i problemes d'accessibilitat.

 • Id - L'identificador de l'element de contingut.
 • Name - El nom de l'element de contingut.
 • Mime type - El tipus d'element de contingut.
 • Score - La puntuació d'accessibilitat de l'element de contingut.
 • Deleted at - La data quan es va eliminar el contingut.
 • Library reference - La referència de biblioteca de l'objecte JSON.
 • Url - L'URL de l'element de contingut.
 • AlternativeText:3 - Identifica si els tipus de contingut del PDF i el document tenen almenys una imatge sense text alternatiu. Aquest és un problema menor.
 • Contrast:2 - Identifica si el tipus de contingut té problemes de contrast. Aquest és un problema important.
 • HeadingsHigherLevel:3 - Identifica si el tipus de contingut del PDF i del document supera el nivell de títols H6 recomanat. Aquest és un problema menor.
 • HeadingsPresence:2 - Identifica si el tipus de contingut del PDF i del document no té títols. Aquest és un problema important.
 • HeadingsSequential:3 - Identifica si el tipus de contingut del PDF i del document no té els títols en una seqüència lògica. Aquest és un problema menor.
 • HeadingsStartAtOne:3 - Identifica si el tipus de contingut del PDF i del document no té un títol H1 com a primer títol. Aquest és un problema menor.
 • HtmlCaption:3 - Identifica si el tipus de contingut HTML té vídeos de YouTubeTM sense subtítols. Aquest és un problema menor.
 • HtmlColorContrast:2 - Identifica si el tipus de contingut HTML té un contrast deficient. Aquest és un problema important.
 • HtmlDefinitionList:3 - Identifica si el tipus de contingut HTML no està definit correctament. Per exemple, tots els elements de formularis tenen una etiqueta i aquests elements p no es fan servir per crear l'estil dels títols. Aquest és un problema menor.
 • HtmlEmptyHeading:2: identifica si el tipus de contingut HTML té títols buits. Aquest és un problema important.
 • HtmlHasLang:3 - Identifica si al tipus de contingut HTML no s'ha detectat la presència d'un idioma. Aquest és un problema menor.
 • HtmlHeadingOrder:3 - Identifica si el tipus de contingut HTML no té els títols en una seqüència lògica. Aquest és un problema menor.
 • HtmlHeadingsPresence:2 - Identifica si el tipus de contingut HTML no té títols. Aquest és un problema important.
 • HtmlHeadingsStart:2 - Identifica si el tipus de contingut HTML no té el títol H correcte com a primer títol. Aquest és un problema important.
 • HtmlImageAlt:2 - Identifica si el tipus de contingut HTML té almenys una imatge sense text alternatiu. Aquest és un problema important.
 • HtmlImageRedundantAlt:3 - Identifica si el tipus de contingut HTML té imatges amb text alternatiu que ja s'ha utilitzat en altres imatges. Aquest és un problema menor.
 • HtmlLabel:2 - Identifica si el tipus de contingut HTML té elements de formulari sense etiquetes. Aquest és un problema important.
 • HtmlLinkName:3 - Identifica si el tipus de contingut HTML té enllaços que no són descriptius. Aquest és un problema menor.
 • HtmlList:3 - Identifica si el tipus de contingut HTML no té llistes formades correctament. Aquest és un problema menor.
 • HtmlObjectAlt:2 - Identifica si el tipus de contingut HTML té etiquetes d'objecte sense text alternatiu. Aquest és un problema important.
 • HtmlTdHasHeader:2 - Identifica si el tipus de contingut HTML té columnes de taula sense la capçalera adequada. Aquest és un problema important.
 • HtmlTitle:3 - Identifica si el tipus de contingut HTML no té títol. Aquest és un problema menor.
 • ImageContrast:2 - Identifica si el tipus de contingut d'imatge té un contrast deficient. Aquest és un problema important.
 • ImageDecorative:2 - Identifica si el tipus de contingut d'imatge s'ha marcat com a decoratiu. Aquest és un problema important.
 • ImageDescription:2 - Identifica si el tipus de contingut d'imatge no té una descripció alternativa. Aquest és un problema important.
 • ImageOcr:3 - Identifica si el tipus de contingut d'imatge conté text. Aquest és un problema menor.
 • ImageSeizure:1 - Identifica si el tipus de contingut d'imatge pot causar atacs. Aquest és un problema greu.
 • LanguageCorrect:3 - Identifica si el tipus de contingut té configurat un idioma incorrecte. Aquest és un problema menor.
 • LanguagePresence:3 - Identifica si el tipus de contingut no té especificat l'idioma. Aquest és un problema menor.
 • LibraryReference:3 - Identifica si el tipus de contingut es pot millorar amb informació de referència de la biblioteca. Aquest és un problema menor.
 • Ocred:2: identifica si el tipus de contingut PDF ha estat escanejat i processat amb una aplicació d’OCR. Aquest és un problema important.
 • Parsable:1 - Identifica si el tipus de contingut està mal format o danyat i els estudiants no podran obrir-lo. Aquest és un problema greu.
 • Scanned:1: identifica si el tipus de contingut PDF ha estat escanejat però no ha estat processat amb una aplicació d’OCR. Aquest és un problema greu.
 • Security:1 - Identifica si el tipus de contingut requereix una contrasenya. Aquest és un problema greu.
 • TableHeaders:2 - Identifica si el tipus de contingut té taules sense capçaleres. Aquest és un problema important.
 • Tagged:2 - Identifica si el tipus de contingut PDF no ha estat etiquetat. Aquest és un problema menor.
 • Title:3 - Identifica si el tipus de contingut no té títol. Aquest és un problema menor.