Consulteu informació detallada sobre el funcionament i l'evolució del contingut del vostre lloc. Podeu exportar els informes d'Ally en format CSV per any, mes, domini o domini individual.

En aquestes pàgines de l'informe es mostra un botó Exporta:

 • Pestanya Resum: descarregueu informes de dominis, mesos o anys.
 • Pestanya Dominis: descarregueu informes de dominis, mesos o anys.

  Si utilitzeu Ally for Web Community Manager, Ally us mostra seccions en lloc de dominis. Per obtenir més informació, consulteu Informe d'accessibilitat a Ally for Web Community Manager.

 • Domini individual: per descarregar un informe per al domini específic.

Resum

Els informes d'accessibilitat d'Ally s'exporten com a fitxers CSV. Aquests fitxers CSV proporcionen informació detallada sobre els elements del vostre lloc web on hi ha problemes. Però què volen dir aquestes dades?

Les files són dominis a l’informe Dominis i pàgines web o fitxers en els altres informes. Les columnes són informació general, puntuacions i problemes d'accessibilitat. Els informes comencen amb unes quantes columnes d'informació general.

Després de la informació general, els informes mostren els diferents tipus de continguts i el nombre total d'elements de cada tipus que hi ha en un curs, inclosos els fitxers i continguts que es creen a l'aplicació del gestor de llocs. Són les columnes de pdf a altres del fitxer CSV.

En el cas de l'informe de curs individual, els tipus de contingut exactes són els que es mostren a la columna amb l'encapçalament "Tipus Mime".

A continuació, els informes detallen quants elements d'una secció tenen problemes d'accessibilitat concrets. El número que apareix a les capçaleres de les columnes representa el nivell de gravetat del problema.


Què significa el número que apareix a les capçaleres de les columnes dels problemes?

El número que apareix a la capçalera de la columna representa el nivell de gravetat del problema.

 • 1 representa problemes greus
 • 2 representa problemes importants
 • 3 representa problemes menors

Per exemple, ImageSeizure:1 és un problema greu, mentre que AlternativeText:2 és un problema important.

Això fa que sigui més fàcil analitzar la gravetat de cada problema de manera automatitzada.


Informe per mesos

Les files són les pàgines web o els fitxers del lloc. Les columnes són informació general, puntuacions i problemes d'accessibilitat.

 • Mes : la data de cada mes.
 • Nombre de dominis : el nombre total de dominis.
 • Total de fitxers: el nombre total de fitxers.
 • Total de pàgines web: el nombre total de pàgines del lloc web.
 • Puntuació global: la puntuació mitjana d’accessibilitat combinada per al contingut dels fitxers i la pàgina web.
 • Puntuació de fitxers: la puntuació mitjana del contingut dels fitxers carregats. Per exemple, fitxers PDF, documents de Word, presentacions de PowerPoint, imatges, etc.
 • Puntuació de la pàgina web: la puntuació mitjana de les pàgines del lloc web.
 • pdf: el nombre total de fitxers PDF del lloc.
 • image: el nombre total d'imatges del lloc.
 • html-page: el nombre total de pàgines HTML del lloc. Inclou el contingut creat amb l'editor de contingut del lloc.
 • presentation: el nombre total de presentacions del lloc.
 • document: el nombre total de documents del lloc.
 • other: el nombre total de fitxers del lloc que no són PDF, imatges, pàgines HTML, presentacions ni documents.
 • application/x-page: el nombre d'altres continguts WYSIWYG amb problemes d'accessibilitat.

Columnes de problemes d'exportació d'Ally

 • AlternativeText:2 - Mostra si el PDF o el document tenen almenys una imatge sense text alternatiu. Aquest és un problema important.
 • Contrast:2 - Nombre total de fitxers de presentacions, documents i PDF que tenen problemes de contrast. Aquest és un problema important.
 • EncapçalamentsNivellSuperior:3 - Nombre total de PDF i documents que superen el nivell d'encapçalaments H6 recomanat. Aquest és un problema menor.
 • PresènciaEncapçalaments:2 - Nombre total de PDF i documents que no tenen encapçalaments. Aquest és un problema important.
 • EncapçalamentsSeqüencials:3 - Nombre total de PDF i documents que no tenen els encapçalaments en una seqüència lògica. Aquest és un problema menor.
 • EncapçalamentsComencenPerU:3 - Nombre total de PDF i documents que no tenen un encapçalament H1 com a primer encapçalament. Aquest és un problema menor.
 • EnllaçTrencatHtml:2 - Nombre total de pàgines que tenen enllaços trencats en un domini. Aquest és un problema important.

  Aquesta comprovació només es fa a Ally per a llocs web actualment.

 • SubtítolHtml:2 - Nombre total de contingut i fitxers HTML que tenen vídeos de YouTubeTM sense subtítols. Aquest és un problema important.

  Política de privadesa de GoogleTM

 • ContrastColorHtml:2 - Nombre total de contingut HTML i WYSIWYG que tenen un contrast de color deficient. Aquest és un problema important.
 • LlistaDefinicióHtml:3 - Nombre total de continguts i fitxers HTML que no estan definits correctament. Per exemple, tots els elements de formularis tenen una etiqueta i aquests elements p no es fan servir per crear l'estil dels títols. Aquest és un problema menor.
 • EncapçalamentHtmlBuit:2 - Nombre total de continguts i fitxers HTML que tenen encapçalaments buits. Aquest és un problema important.
 • HtmlTéIdioma:3 - Nombre total de continguts i fitxers HTML que no tenen la presència d'idioma identificada. Aquest és un problema menor.
 • OrdreEncapçalamentsHtml:3 - Nombre total de continguts i fitxers HTML que no tenen encapçalaments en seqüència lògica. Aquest és un problema menor.
 • PresènciaEncapçalamentsHtml:2 - Nombre total de continguts i fitxers HTML que no tenen encapçalaments. Aquest és un problema important.
 • IniciEncapçalamentsHtml:2 - Nombre total de continguts i fitxers HTML que no tenen l'encapçalament H adequat com a primer encapçalament. Aquest és un problema important.
 • AltImatgeHtml:2 - Nombre total de continguts i fitxers HTML que tenen almenys una imatge sense text alternatiu. Aquest és un problema important.
 • AltImatgeRedundant:3 - Nombre total de continguts i fitxers HTML que tenen imatges amb el mateix text alternatiu que altres imatges. Aquest és un problema menor.
 • EtiquetaHtml:2 - Nombre total de continguts i fitxers HTML que tenen elements de forma sense etiquetes. Aquest és un problema important.
 • NomEnllaçHtml:3 - Nombre total de continguts i fitxers HTML que tenen enllaços no descriptius. Aquest és un problema menor.
 • LlistaHtml:3 - Nombre total de continguts i fitxers HTML que no tenen llistes formades correctament. Aquest és un problema menor.
 • AltObjecteHtml:2 - Nombre total de continguts i fitxers HTML que tenen etiquetes d'objecte sense text alternatiu. Aquest és un problema important.
 • TdHtmlAmbEncapçalament:2 - Nombre total de continguts i fitxers HTML que tenen columnes de taula sense un encapçalament adequat. Aquest és un problema important.
 • TítolHtml:3 - Nombre total de continguts i fitxers HTML que no tenen títol. Aquest és un problema menor.
 • ContrastImatge:2 - Nombre total d'imatges amb contrast deficient. Aquest és un problema important.
 • ImatgeDecorativa:2 - Nombre total d'imatges que no s'han marcat com a decoratives. Aquest és un problema important.
 • DescripcióImatge:2 - Nombre total d'imatges que no tenen una descripció alternativa. Aquest és un problema important.
 • OcrImatge:3 - Nombre total d'imatges que contenen text. Aquest és un problema menor.
 • BloqueixImatge:1 - Nombre total d'imatges que poden provocar atacs. Aquest és un problema greu.
 • IdiomaCorrecte:3 - Nombre total d'elements que tenen definit un idioma incorrecte. Aquest és un problema menor.
 • PresènciaIdioma:3 - Nombre total d'elements que no tenen especificat cap idioma. Aquest és un problema menor.
 • ReferènciaBiblioteca - Nombre total d'elements que es podrien millorar amb informació de referència de la biblioteca.
 • Ocr:2 - Nombre total de PDF que han estat escanejats i s'han processat amb un programa OCR. Aquest és un problema important.
 • Analitzable:1 - Nombre total d'elements que estan mal formats o danyats i els estudiants no podrien obrir-los. Aquest és un problema greu.
 • Escanejat:1 - Nombre total de PDF que s'han escanejat però no s'han processat amb un programa OCR. Aquest és un problema greu.
 • Seguretat:1 - Nombre total d'elements que requereixen una contrasenya. Aquest és un problema greu.
 • EncapçalamentsTaula:2 - Nombre total d'elements que tenen taules sense encapçalaments. Aquest és un problema important.
 • AmbEtiquetes:2 - Nombre total de PDF que no tenen etiquetes. Aquest és un problema important.
 • Títol:3 - Nombre total d'elements sense títol. Aquest és un problema menor.

Informe de dominis

Les files són dominis. Les columnes són informació general, puntuacions i problemes d'accessibilitat.

 • Id. del domini: l'identificador del domini.
 • Nom del domini: el nom del domini.
 • URL del domini: l'URL del domini.
 • Suprimit el: la data en què es va suprimir el domini.
 • Total de fitxers: el nombre total de fitxers del domini.
 • Total de pàgines web: el nombre total de pàgines del lloc web.
 • Puntuació global: la puntuació mitjana d’accessibilitat combinada per al contingut dels fitxers i la pàgina web.
 • Puntuació de fitxers: la puntuació mitjana del contingut dels fitxers carregats. Per exemple, fitxers PDF, documents de Word, presentacions de PowerPoint, imatges, etc.
 • Puntuació de la pàgina web: la puntuació mitjana de les pàgines del lloc web.
 • pdf: el nombre total de fitxers PDF del domini.
 • image: el nombre total d'imatges del domini.
 • html-page: el nombre total de pàgines HTML del domini. Inclou el contingut creat amb l'editor de contingut del domini.
 • presentation: el nombre total de presentacions del domini.
 • document: el nombre total de documents del domini.
 • other: el nombre total de fitxers del domini que no són PDF, imatges, pàgines HTML, presentacions ni documents.
 • application/x-page: el nombre d'altres continguts WYSIWYG amb problemes d'accessibilitat.

Columnes de problemes d'exportació d'Ally

 • AlternativeText:2 - Mostra si el PDF o el document tenen almenys una imatge sense text alternatiu. Aquest és un problema important.
 • Contrast:2 - Nombre total de fitxers de presentacions, documents i PDF que tenen problemes de contrast. Aquest és un problema important.
 • EncapçalamentsNivellSuperior:3 - Nombre total de PDF i documents que superen el nivell d'encapçalaments H6 recomanat. Aquest és un problema menor.
 • PresènciaEncapçalaments:2 - Nombre total de PDF i documents que no tenen encapçalaments. Aquest és un problema important.
 • EncapçalamentsSeqüencials:3 - Nombre total de PDF i documents que no tenen els encapçalaments en una seqüència lògica. Aquest és un problema menor.
 • EncapçalamentsComencenPerU:3 - Nombre total de PDF i documents que no tenen un encapçalament H1 com a primer encapçalament. Aquest és un problema menor.
 • EnllaçTrencatHtml:2 - Nombre total de pàgines que tenen enllaços trencats en un domini. Aquest és un problema important.

  Aquesta comprovació només es fa a Ally per a llocs web actualment.

 • SubtítolHtml:2 - Nombre total de contingut i fitxers HTML que tenen vídeos de YouTubeTM sense subtítols. Aquest és un problema important.

  Política de privadesa de GoogleTM

 • ContrastColorHtml:2 - Nombre total de contingut HTML i WYSIWYG que tenen un contrast de color deficient. Aquest és un problema important.
 • LlistaDefinicióHtml:3 - Nombre total de continguts i fitxers HTML que no estan definits correctament. Per exemple, tots els elements de formularis tenen una etiqueta i aquests elements p no es fan servir per crear l'estil dels títols. Aquest és un problema menor.
 • EncapçalamentHtmlBuit:2 - Nombre total de continguts i fitxers HTML que tenen encapçalaments buits. Aquest és un problema important.
 • HtmlTéIdioma:3 - Nombre total de continguts i fitxers HTML que no tenen la presència d'idioma identificada. Aquest és un problema menor.
 • OrdreEncapçalamentsHtml:3 - Nombre total de continguts i fitxers HTML que no tenen encapçalaments en seqüència lògica. Aquest és un problema menor.
 • PresènciaEncapçalamentsHtml:2 - Nombre total de continguts i fitxers HTML que no tenen encapçalaments. Aquest és un problema important.
 • IniciEncapçalamentsHtml:2 - Nombre total de continguts i fitxers HTML que no tenen l'encapçalament H adequat com a primer encapçalament. Aquest és un problema important.
 • AltImatgeHtml:2 - Nombre total de continguts i fitxers HTML que tenen almenys una imatge sense text alternatiu. Aquest és un problema important.
 • AltImatgeRedundant:3 - Nombre total de continguts i fitxers HTML que tenen imatges amb el mateix text alternatiu que altres imatges. Aquest és un problema menor.
 • EtiquetaHtml:2 - Nombre total de continguts i fitxers HTML que tenen elements de forma sense etiquetes. Aquest és un problema important.
 • NomEnllaçHtml:3 - Nombre total de continguts i fitxers HTML que tenen enllaços no descriptius. Aquest és un problema menor.
 • LlistaHtml:3 - Nombre total de continguts i fitxers HTML que no tenen llistes formades correctament. Aquest és un problema menor.
 • AltObjecteHtml:2 - Nombre total de continguts i fitxers HTML que tenen etiquetes d'objecte sense text alternatiu. Aquest és un problema important.
 • TdHtmlAmbEncapçalament:2 - Nombre total de continguts i fitxers HTML que tenen columnes de taula sense un encapçalament adequat. Aquest és un problema important.
 • TítolHtml:3 - Nombre total de continguts i fitxers HTML que no tenen títol. Aquest és un problema menor.
 • ContrastImatge:2 - Nombre total d'imatges amb contrast deficient. Aquest és un problema important.
 • ImatgeDecorativa:2 - Nombre total d'imatges que no s'han marcat com a decoratives. Aquest és un problema important.
 • DescripcióImatge:2 - Nombre total d'imatges que no tenen una descripció alternativa. Aquest és un problema important.
 • OcrImatge:3 - Nombre total d'imatges que contenen text. Aquest és un problema menor.
 • BloqueixImatge:1 - Nombre total d'imatges que poden provocar atacs. Aquest és un problema greu.
 • IdiomaCorrecte:3 - Nombre total d'elements que tenen definit un idioma incorrecte. Aquest és un problema menor.
 • PresènciaIdioma:3 - Nombre total d'elements que no tenen especificat cap idioma. Aquest és un problema menor.
 • ReferènciaBiblioteca - Nombre total d'elements que es podrien millorar amb informació de referència de la biblioteca.
 • Ocr:2 - Nombre total de PDF que han estat escanejats i s'han processat amb un programa OCR. Aquest és un problema important.
 • Analitzable:1 - Nombre total d'elements que estan mal formats o danyats i els estudiants no podrien obrir-los. Aquest és un problema greu.
 • Escanejat:1 - Nombre total de PDF que s'han escanejat però no s'han processat amb un programa OCR. Aquest és un problema greu.
 • Seguretat:1 - Nombre total d'elements que requereixen una contrasenya. Aquest és un problema greu.
 • EncapçalamentsTaula:2 - Nombre total d'elements que tenen taules sense encapçalaments. Aquest és un problema important.
 • AmbEtiquetes:2 - Nombre total de PDF que no tenen etiquetes. Aquest és un problema important.
 • Títol:3 - Nombre total d'elements sense títol. Aquest és un problema menor.

Informe per anys

Les files són les pàgines web o els fitxers del lloc. Les columnes són informació general, puntuacions i problemes d'accessibilitat.

 • Any acadèmic:  la data de cada any.
 • Nombre de dominis: el nombre total de dominis.
 • Total de fitxers: el nombre total de fitxers.
 • Total de pàgines web: el nombre total de pàgines del lloc web.
 • Puntuació global: la puntuació mitjana d’accessibilitat combinada per al contingut dels fitxers i la pàgina web.
 • Puntuació de fitxers: la puntuació mitjana del contingut dels fitxers carregats. Per exemple, fitxers PDF, documents de Word, presentacions de PowerPoint, imatges, etc.
 • Puntuació de la pàgina web: la puntuació mitjana de les pàgines del lloc web.
 • pdf: el nombre total de fitxers PDF del lloc.
 • image: el nombre total d'imatges del lloc.
 • html-page: el nombre total de pàgines HTML del lloc. Inclou el contingut creat amb l'editor de contingut del lloc.
 • presentation: el nombre total de presentacions del lloc.
 • document: el nombre total de documents del lloc.
 • other: el nombre total de fitxers del lloc que no són PDF, imatges, pàgines HTML, presentacions ni documents.
 • application/x-page: el nombre d'altres continguts WYSIWYG amb problemes d'accessibilitat.

Columnes de problemes d'exportació d'Ally

 • AlternativeText:2 - Mostra si el PDF o el document tenen almenys una imatge sense text alternatiu. Aquest és un problema important.
 • Contrast:2 - Nombre total de fitxers de presentacions, documents i PDF que tenen problemes de contrast. Aquest és un problema important.
 • EncapçalamentsNivellSuperior:3 - Nombre total de PDF i documents que superen el nivell d'encapçalaments H6 recomanat. Aquest és un problema menor.
 • PresènciaEncapçalaments:2 - Nombre total de PDF i documents que no tenen encapçalaments. Aquest és un problema important.
 • EncapçalamentsSeqüencials:3 - Nombre total de PDF i documents que no tenen els encapçalaments en una seqüència lògica. Aquest és un problema menor.
 • EncapçalamentsComencenPerU:3 - Nombre total de PDF i documents que no tenen un encapçalament H1 com a primer encapçalament. Aquest és un problema menor.
 • EnllaçTrencatHtml:2 - Nombre total de pàgines que tenen enllaços trencats en un domini. Aquest és un problema important.

  Aquesta comprovació només es fa a Ally per a llocs web actualment.

 • SubtítolHtml:2 - Nombre total de contingut i fitxers HTML que tenen vídeos de YouTubeTM sense subtítols. Aquest és un problema important.

  Política de privadesa de GoogleTM

 • ContrastColorHtml:2 - Nombre total de contingut HTML i WYSIWYG que tenen un contrast de color deficient. Aquest és un problema important.
 • LlistaDefinicióHtml:3 - Nombre total de continguts i fitxers HTML que no estan definits correctament. Per exemple, tots els elements de formularis tenen una etiqueta i aquests elements p no es fan servir per crear l'estil dels títols. Aquest és un problema menor.
 • EncapçalamentHtmlBuit:2 - Nombre total de continguts i fitxers HTML que tenen encapçalaments buits. Aquest és un problema important.
 • HtmlTéIdioma:3 - Nombre total de continguts i fitxers HTML que no tenen la presència d'idioma identificada. Aquest és un problema menor.
 • OrdreEncapçalamentsHtml:3 - Nombre total de continguts i fitxers HTML que no tenen encapçalaments en seqüència lògica. Aquest és un problema menor.
 • PresènciaEncapçalamentsHtml:2 - Nombre total de continguts i fitxers HTML que no tenen encapçalaments. Aquest és un problema important.
 • IniciEncapçalamentsHtml:2 - Nombre total de continguts i fitxers HTML que no tenen l'encapçalament H adequat com a primer encapçalament. Aquest és un problema important.
 • AltImatgeHtml:2 - Nombre total de continguts i fitxers HTML que tenen almenys una imatge sense text alternatiu. Aquest és un problema important.
 • AltImatgeRedundant:3 - Nombre total de continguts i fitxers HTML que tenen imatges amb el mateix text alternatiu que altres imatges. Aquest és un problema menor.
 • EtiquetaHtml:2 - Nombre total de continguts i fitxers HTML que tenen elements de forma sense etiquetes. Aquest és un problema important.
 • NomEnllaçHtml:3 - Nombre total de continguts i fitxers HTML que tenen enllaços no descriptius. Aquest és un problema menor.
 • LlistaHtml:3 - Nombre total de continguts i fitxers HTML que no tenen llistes formades correctament. Aquest és un problema menor.
 • AltObjecteHtml:2 - Nombre total de continguts i fitxers HTML que tenen etiquetes d'objecte sense text alternatiu. Aquest és un problema important.
 • TdHtmlAmbEncapçalament:2 - Nombre total de continguts i fitxers HTML que tenen columnes de taula sense un encapçalament adequat. Aquest és un problema important.
 • TítolHtml:3 - Nombre total de continguts i fitxers HTML que no tenen títol. Aquest és un problema menor.
 • ContrastImatge:2 - Nombre total d'imatges amb contrast deficient. Aquest és un problema important.
 • ImatgeDecorativa:2 - Nombre total d'imatges que no s'han marcat com a decoratives. Aquest és un problema important.
 • DescripcióImatge:2 - Nombre total d'imatges que no tenen una descripció alternativa. Aquest és un problema important.
 • OcrImatge:3 - Nombre total d'imatges que contenen text. Aquest és un problema menor.
 • BloqueixImatge:1 - Nombre total d'imatges que poden provocar atacs. Aquest és un problema greu.
 • IdiomaCorrecte:3 - Nombre total d'elements que tenen definit un idioma incorrecte. Aquest és un problema menor.
 • PresènciaIdioma:3 - Nombre total d'elements que no tenen especificat cap idioma. Aquest és un problema menor.
 • ReferènciaBiblioteca - Nombre total d'elements que es podrien millorar amb informació de referència de la biblioteca.
 • Ocr:2 - Nombre total de PDF que han estat escanejats i s'han processat amb un programa OCR. Aquest és un problema important.
 • Analitzable:1 - Nombre total d'elements que estan mal formats o danyats i els estudiants no podrien obrir-los. Aquest és un problema greu.
 • Escanejat:1 - Nombre total de PDF que s'han escanejat però no s'han processat amb un programa OCR. Aquest és un problema greu.
 • Seguretat:1 - Nombre total d'elements que requereixen una contrasenya. Aquest és un problema greu.
 • EncapçalamentsTaula:2 - Nombre total d'elements que tenen taules sense encapçalaments. Aquest és un problema important.
 • AmbEtiquetes:2 - Nombre total de PDF que no tenen etiquetes. Aquest és un problema important.
 • Títol:3 - Nombre total d'elements sense títol. Aquest és un problema menor.

Informe de domini individual

Exportació de l'informe de domini, secció o curs individual en Ally

Les files són elements de contingut. Les columnes són informació general, puntuacions i problemes d'accessibilitat.

 • Id - L'identificador de l'element de contingut.
 • Name - El nom de l'element de contingut.
 • Mime type - El tipus d'element de contingut.
 • Score - La puntuació d'accessibilitat de l'element de contingut.
 • Deleted at - La data quan es va eliminar el contingut.
 • Library reference - La referència de biblioteca de l'objecte JSON.
 • Url - L'URL de l'element de contingut.
 • AlternativeText:2 - Mostra si el PDF o el document tenen almenys una imatge sense text alternatiu. Aquest és un problema important.
 • Contrast:2 - Mostra si la presentació, el document o el fitxer PDF tenen problemes de contrast. Aquest és un problema important.
 • HeadingsHigherLevel:3 - Mostra si el PDF o el document superen el nivell de títols H6 recomanat. Aquest és un problema menor.
 • HeadingsPresence:2 - Mostra si el PDF o el document no tenen títols. Aquest és un problema important.
 • HeadingsSequential:3 - Mostra si el PDF o el document no tenen els títols en una seqüència lògica. Aquest és un problema menor.
 • HeadingsStartAtOne:3 - Mostra si el PDF o el document no tenen un títol H1 com a primer títol. Aquest és un problema menor.
 • HtmlBrokenLink:2 - Mostra si el contingut HTML té un enllaç trencat. Aquest és un problema important.

  Aquesta comprovació només es fa a Ally per a llocs web actualment.

 • HtmlCaption:2 - Mostra si el tipus de contingut HTML té vídeos de YouTubeTM sense subtítols. Aquest és un problema important.

  Política de privadesa de GoogleTM

 • HtmlColorContrast:2 - Mostra si el tipus de contingut HTML o WYSIWYG tenen un contrast de color deficient. Aquest és un problema important.
 • HtmlDefinitionList:3 - Mostra si el contingut HTML o el fitxer no estan ben definits. Per exemple, tots els elements de formularis tenen una etiqueta i aquests elements p no es fan servir per crear l'estil dels títols. Aquest és un problema menor.
 • HtmlDefinitionList:2 - Mostra si el contingut HTML o el fitxer tenen títols buits. Aquest és un problema important.
 • HtmlHasLang:3 - Mostra si al contingut HTML o el fitxer no s'ha detectat la presència d'un idioma. Aquest és un problema menor.
 • HtmlHeadingOrder:3 - Mostra si el contingut HTML o el fitxer no tenen els títols en una seqüència lògica. Aquest és un problema menor.
 • HtmlHeadingsPresence:2 - Mostra si el contingut HTML o el fitxer no tenen títols. Aquest és un problema important.
 • HtmlHeadingsStart:2 - Mostra si el contingut HTML o el fitxer no tenen el títol H adequat com a primer títol. Aquest és un problema important.
 • HtmlImageAlt:2 - Mostra si el contingut HTML o el fitxer tenen almenys una imatge sense text alternatiu. Aquest és un problema important.
 • HtmlImageRedundantAlt:3 - Mostra si el contingut HTML o el fitxer tenen imatges amb el mateix text alternatiu que altres imatges. Aquest és un problema menor.
 • HtmlLabel:2 - Mostra si el contingut HTML o el fitxer tenen elements de formulari sense etiquetes. Aquest és un problema important.
 • HtmlLinkName:3 - Mostra si el contingut HTML o el fitxer tenen enllaços que no són descriptius. Aquest és un problema menor.
 • HtmlList:3 - Mostra si el contingut HTML o el fitxer no tenen llistes formades correctament. Aquest és un problema menor.
 • HtmlObjectAlt:2 - Mostra si el contingut HTML o el fitxer tenen etiquetes d'objecte sense text alternatiu. Aquest és un problema important.
 • HtmlTdHasHeader:2 - Mostra si el contingut HTML o el fitxer tenen columnes de taula sense la capçalera adequada. Aquest és un problema important.
 • HtmlTitle:3 - Mostra si el contingut HTML o el fitxer no tenen títol. Aquest és un problema menor.
 • ImageContrast:2 - Mostra si la imatge té poc contrast. Aquest és un problema important.
 • ImatgeDecorativa:2 - Mostra si la imatge no està marcada com a decorativa. Aquest és un problema important.
 • ImageDescription:2 - Mostra si la imatge no té una descripció alternativa. Aquest és un problema important.
 • ImageOcr:3 - Mostra si la imatge conté text. Aquest és un problema menor.
 • ImageSeizure:1 - Mostra si la imatge pot provocar atacs convulsius. Aquest és un problema greu.
 • LanguageCorrect:3 - Mostra si l'element té definit un idioma incorrecte. Aquest és un problema menor.
 • LanguagePresence:3 - Mostra si l'element no té definit cap idioma. Aquest és un problema menor.
 • Ocred:2 - Mostra si el PDF s'ha escanejat i s'ha processat amb un programa d'OCR. Aquest és un problema important.
 • Parsable:1 - Mostra si l'element està malmès o té un format incorrecte i pot ser que els estudiants no el puguin obrir. Aquest és un problema greu.
 • Scanned:1 - Mostra si el PDF és escanejat. Aquest és un problema greu.
 • Security:1 - Mostra si l'element requereix una contrasenya. Aquest és un problema greu.
 • TableHeaders:2 - Mostra si l'element té taules sense capçaleres. Aquest és un problema important.
 • Tagged:2 - Mostra si el PDF no està etiquetat. Aquest és un problema important.
 • Title:3 - Mostra si l'element no té un títol. Aquest és un problema menor.