Allmänt

Vilka språk finns Blackboard Ally på?

Blackboard Ally finns på många språk. 

Blackboard Ally finns på de här språken:

 • Katalanska
 • Danska
 • Nederländska
 • Engelska, amerikansk
 • Engelska, brittisk
 • Finska
 • Franska
 • Franska, kanadensisk
 • Tyska
 • Italienska
 • Norska (bokmål)
 • Norska (nynorsk)
 • Polska
 • Portugisiska
 • Portugisiska (brasiliansk)
 • Spanska
 • Svenska
 • Turkiska
 • Walesiska

Vilka servrar används för lokala installationer?

Alla tredjepartstjänster som används i Ally ligger nu på servrar utanför USA för alla installationer av Ally utanför Nordamerika. Det innebär att lokala installationer inte är beroende av servrar i USA för att Ally ska fungera.

Var hittar jag servicenivååtagandet för Blackboard Ally?

Dokument om servicenivååtagandet i Blackboard Ally (endast tillgängligt på engelska)

Finns det ett fast schema för nya versioner av Blackboard Ally?

Ally använder programvara som en tjänst (SaaS) där nya versioner kontinuerligt skickas ut till användaren. Det finns inget fast schema i nuläget, men överlag skickas en ny version ut var eller varannan vecka. De här versionerna sammanfaller oftast inte med andra Blackboard-produkter.

Det enda undantaget för den här metoden med kontinuerliga uppdateringar är när en omfattande användarinriktad förändring planeras. I sådana fall meddelar vi detta en månad innan förändringen blir tillgänglig.

Med kontinuerliga uppdateringar är det inte möjligt att få tillgång till en tidig testversion.


Checklista för tillgänglighet

Vilket innehåll kontrollerar Ally?

För närvarande kontrolleras följande filformat i Ally:

 • Webbsides-/HTML-innehåll
 • Bilder
 • PDF-filer
 • Microsoft® Word-filer
 • Microsoft® PowerPoint®-filer
 • OpenOffice-/LibreOffice-filer
 • Uppladdade HTML-filer
 • Inbäddade YouTube™-videor

Vilka tillgänglighetsproblem omfattas av Ally-kontrollen?

Kontrollistan för Ally baseras på WCAG 2.1 AA (Riktlinjer för tillgänglighet i webbinnehåll). Det här är en internationell tillgänglighetsstandard. De flesta lagar och riktlinjer följer den här standarden.

Ally lägger dessutom till ytterligare kontroller i syfte att såväl öka webbinnehållets användbarhet som att höja kvaliteten på det.

Vad händer med innehåll som inte kan kontrolleras i Ally?

Innehåll där tillgänglighetsproblem inte kan kontrolleras i Ally, till exempel ZIP- och XML-filer, står under Annat i tillgänglighetsrapporten. Detta innehåll får inte en tillgänglighetspoäng och bidrar inte till lärosätets tillgänglighetspoäng. 

Mer om lärosätesrapporten för administratörer

Vad är kontrastkontroll?

I kontrastkontrollen kontrolleras om det är tillräckligt stor kontrast mellan färgen på texten och bakgrundsfärgen. Text med dålig kontrast kan vara svår att läsa för alla men särskilt för kursdeltagare med nedsatt syn eller färgblindhet.

Ally använder kontrastkraven som anges i WCAG 2.1 AA-riktlinjerna.

Du kan när som helst använda Colour Contrast Analyser från Paciello Group för att kontrollera ditt innehåll.

Var hittar jag Allys checklista för tillgänglighet?

Mer om checklistan för tillgänglighet

Instructor and Editor FAQs for Ally

Alternative Format FAQs

Alternative formats

What alternative formats does Ally generate?

Ally provides alternative formats for these file types:

 • PDF files
 • Microsoft® Word files
 • Microsoft® Powerpoint® files
 • OpenOffice/LibreOffice files
 • Uploaded HTML files

These alternative formats can be generated:

 • OCR’d version (for scanned documents)
 • Tagged PDF (currently for Word, Powerpoint and OpenOffice/LibreOffice files)
 • Mobile-friendly HTML
 • Audio
 • ePub
 • Electronic Braille
 • Translated Version

  Translated Version is disabled by default. Administrators can submit a support case to have it enabled. To learn more, see Translated Version alternative format.

More on alternative formats

Are alternate formats generated when a request to download is made?

When a particular alternative format for a particular content item is requested for the first time, Ally generates this on demand. In most cases, this completes within 1-2 minutes.

As soon as it has been generated, the alternative format is downloaded. Ally then also caches the result, so any additional requests for the same alternative format can be served and downloaded from cache immediately.

Does Ally generate alternative formats for student content?

Ally currently only processes instructional content. For example, content added by someone with edit permissions in the course, such as the instructor or instructional designer. Ally currently does not process student content or student submissions.

What format is the OCR’d alternative format?

The OCR’d version is made available as a tagged PDF.

What format is the Audio alternative format?

The audio alternative format is made available as a downloadable MP3 file. We also add some of the extracted semantic information into the speech, which adds additional structure to the audio and makes it easier to follow.

Which Braille code does Ally use for the Electronic Braille Format?

Ally uses Braille Ready File (.brf) as the electronic Braille format. The braille code used depends on the language the document is in. For English documents, Ally uses Grade 2 Unified English Braille (contracted).

More on Unified English Braille on the UKAAF website

Can the Ally Electronic Braille Format be printed using a Braille printer?

The Braille Ready File (.brf) format can be used for both electronic braille displays and braille embossers (printers).

You still need to check whether a specific Braille embosser/printer supports the .brf format.

More on BRF on the Accessible Instructional Materials website

Why do I see "The alternative formats for this file have been disabled"?

Instructor and administrators can turn off alternative formats for an individual content item within a course. For example, on a file uploaded to the course.

What does the instructor need to do to generate alternative accessible formats for a content item?

Nothing. Ally automatically picks up on any existing or new materials, runs it through the accessibility checklist, and makes the alternative accessible versions available to both the student and the instructor.

Is there a file size limit?

No, there is no file size limit. There may be cases where the algorithm fails to generate alternative accessible formats for certain large files, but Ally doesn’t enforce a maximum file size.

How does Ally handle password protected content?

Ally detects password-protected content, gives them a 0% accessibility score and provides guidance to help remove the password through the instructor feedback. Ally does not generate any alternative formats for password protected content, as we can’t get access to the actual content.

Can I disable alternative formats?

Not at this time.