Allmänt

Vilka språk finns Blackboard Ally på?

Blackboard Ally finns på många språk. 

Blackboard Ally finns på de här språken:

 • Katalanska
 • Danska
 • Nederländska
 • Engelska, amerikansk
 • Engelska, brittisk
 • Finska
 • Franska
 • Franska, kanadensisk
 • Tyska
 • Italienska
 • Norska (bokmål)
 • Norska (nynorsk)
 • Polska
 • Portugisiska
 • Portugisiska (brasiliansk)
 • Spanska
 • Svenska
 • Turkiska
 • Walesiska

Vilka servrar används för lokala installationer?

Alla tredjepartstjänster som används i Ally ligger nu på servrar utanför USA för alla installationer av Ally utanför Nordamerika. Det innebär att lokala installationer inte är beroende av servrar i USA för att Ally ska fungera.

Var hittar jag servicenivååtagandet för Blackboard Ally?

Dokument om servicenivååtagandet i Blackboard Ally (endast tillgängligt på engelska)

Finns det ett fast schema för nya versioner av Blackboard Ally?

Ally använder programvara som en tjänst (SaaS) där nya versioner kontinuerligt skickas ut till användaren. Det finns inget fast schema i nuläget, men överlag skickas en ny version ut var eller varannan vecka. De här versionerna sammanfaller oftast inte med andra Blackboard-produkter.

Det enda undantaget för den här metoden med kontinuerliga uppdateringar är när en omfattande användarinriktad förändring planeras. I sådana fall meddelar vi detta en månad innan förändringen blir tillgänglig.

Med kontinuerliga uppdateringar är det inte möjligt att få tillgång till en tidig testversion.


Checklista för tillgänglighet

Vilket innehåll kontrollerar Ally?

För närvarande kontrolleras följande filformat i Ally:

 • Webbsides-/HTML-innehåll
 • Bilder
 • PDF-filer
 • Microsoft® Word-filer
 • Microsoft® PowerPoint®-filer
 • OpenOffice-/LibreOffice-filer
 • Uppladdade HTML-filer
 • Inbäddade YouTube™-videor

  GooglesTM integritetspolicy

Vilka tillgänglighetsproblem omfattas av Ally-kontrollen?

Kontrollistan för Ally baseras på WCAG 2.1 AA (Riktlinjer för tillgänglighet i webbinnehåll). Det här är en internationell tillgänglighetsstandard. De flesta lagar och riktlinjer följer den här standarden.

Ally lägger dessutom till ytterligare kontroller i syfte att såväl öka webbinnehållets användbarhet som att höja kvaliteten på det.

Vad händer med innehåll som inte kan kontrolleras i Ally?

Innehåll där tillgänglighetsproblem inte kan kontrolleras i Ally, till exempel ZIP- och XML-filer, står under Annat i tillgänglighetsrapporten. Detta innehåll får inte en tillgänglighetspoäng och bidrar inte till lärosätets tillgänglighetspoäng. 

Mer om lärosätesrapporten för administratörer

Vad är kontrastkontroll?

I kontrastkontrollen kontrolleras om det är tillräckligt stor kontrast mellan färgen på texten och bakgrundsfärgen. Text med dålig kontrast kan vara svår att läsa för alla men särskilt för kursdeltagare med nedsatt syn eller färgblindhet.

Ally använder kontrastkraven som anges i WCAG 2.1 AA-riktlinjerna.

Du kan när som helst använda Colour Contrast Analyser från Paciello Group för att kontrollera ditt innehåll.

Var hittar jag Allys checklista för tillgänglighet?

Mer om checklistan för tillgänglighet

Vanliga frågor från innehållsredigerare om Ally

Vanliga frågor från besökare om Ally för webbplatser

Alternativa format

Vilka alternativa format genererar Ally?

Genereras alternativa format när en förfrågan om nedladdning görs?

När ett visst alternativt format för ett visst innehållsobjekt efterfrågas för första gången genererar Ally detta på begäran. I de flesta fall tar detta 1-2 minuter.

Så snart det har genererats laddas det alternativa formatet ned. Efter det cachar Ally resultatet så att ytterligare förfrågningar efter samma alternativa format kan servas och hämtas omedelbart från cacheminnet.

Vanliga frågor om punktskrift i Ally

Vilken Braille-kod använder Ally som elektroniskt punktskriftsformat?

Ally använder Braille Ready File (.brf) som elektroniskt punktskriftsformat. Vilken punktskriftskod som används beror på vilket språk som dokumentet är på. För dokument på engelska använder Ally Grade 2 Unified English Braille (krympt).

Mer om Unified English Braille finns på UKAAF-webbplatsen

Kan Allys elektroniska punktskrift-format skrivas ut på en punktskriftsskrivare?

Formatet Braille Ready File (.brf) kan användas både till elektronisk punktskriftsvisning och punktskriftsprägling (skrivare)

Du måste dock kontrollera om en specifik punktskriftspräglingsmaskin/-skrivare har stöd för formatet .brf.

Mer om BRF på webbplatsen Accessible Instructional Materials

 

Varför visas ”De alternativa formaten för denna fil har inaktiverats”?

Administratörer kan stänga av alternativa format för enskilda webbsidor och filer. 

Vad måste innehållsredigeraren göra för att generera alternativa tillgängliga format för ett innehållsobjekt?

Inget. Ally hittar automatiskt befintligt eller nytt material, kör det genom checklistan för tillgänglighet och skapar alternativa tillgängliga versioner för både besökaren och innehållsredigeraren.

Finns det någon gräns för filstorlek?

Det finns ingen filstorleksbegränsning för att kontrollera tillgänglighetsproblem i innehåll. Det är möjligt att särskilt stora eller komplexa filer inte kan kontrolleras.

Det finns en storleksgräns på 50 MB för fasta filer som laddas upp direkt via Allys återkoppling för innehållsredigerare.

Det finns ingen gräns för generering av alternativa format, inklusive det alternativa formatet HTML. Det är möjligt att de alternativa formaten för särskilt stora eller komplexa filer inte kan genereras. Det finns undantag:

 • Det finns en gräns på 30MB/100 sidor för att generera det alternativa OCRd-formatet för skannade dokument. Det alternativa formatet OCRd är en förutsättning för att de andra alternativa formaten för skannade dokument ska genereras. 
 • Det finns en gräns på 100 000 tecken för det alternativa formatet för ljud. Denna teckengräns motsvarar vanligen minst 30 sidor eller flera timmars ljud.

Hur hanterar Ally lösenordsskyddat innehåll?

Ally detekterar lösenordsskyddat innehåller och ger det en tillgänglighetspoäng på 0 % och tillhandahåller vägledning för att hjälpa till att ta bort lösenordet genom läraråterkopplingen. Ally genererar inga alternativa format för lösenordsskyddat innehåll eftersom vi inte får tillgång till det faktiska innehållet.

Kan jag inaktivera alternativa format?

Ja, administratörer kan inaktiverade alternativa format.