ראה פרטים לגבי ביצועי התוכן וההתפתחות שלו באתר שלך. באפשרותך לייצא דוחות CSV של Ally לפי שנה, לפי חודש, לפי תחומים ועבור תחומים בודדים.

לחצן ייצוא זמין בדפי הדוח הבאים:

 • הלשונית 'סקירה כללית': הורד את דוחות התחומים, החודשים והשנים.
 • הלשונית 'תחומים': הורד את דוחות התחומים, החודשים והשנים.

  אם אתה משתמש ב-Ally עבור מנהל קהילת אינטרנט, Ally מציגה לך מקטעים במקום תחומים. כדי לקבל מידע נוסף, ראה דוח נגישות ב-Ally עבור מנהל קהילת אינטרנט.

 • תחום בודד: הורד דוח עבור התחום הספציפי.

סקירה כללית

דוחות הנגישות של Ally מיוצאים כקובצי CSV. קובצי CSV אלה מספקים נתונים מפורטים אודות הפריטים עם בעיות באתר שלך. אבל מה משמעות הנתונים הללו?

שורות הן תחומים בדוח 'תחומים' ודפי אינטרנט או קבצים בדוחות האחרים. העמודות הן מידע כללי, ניקודים ובעיות נגישות. דוחות מתחילים עם מידע כללי בעמודות הראשונות.

אחרי המידע הכללי, הדוחות מציגים את סוגי התוכן השונים ואת המספר הכולל של כל אחד, לרבות קבצים ותוכן שנוצרו באפליקציית מנהל האתר. אלה העמודות pdf עד אחר בקובץ ה-CSV.

במקרה של דוח התחום או המקטע הבודד, סוגי התוכן המדויקים מופיעים בעמודה עם הכותרת "סוג Mime".

בשלב הבא, הדוחות מפרטים לכמה פריטים במקטע יש בעיות נגישות ספציפיות. המספר בכותרות העמודה מייצג את רמת החומרה של הבעיה.


מה המשמעות של המספר בכותרות עמודת הבעיה?

המספר בכותרת העמודה מייצג את רמת החומרה של הבעיה.

 • 1 מייצג בעיות חמורות
 • 2 מייצג בעיות עיקריות
 • 3 מייצג בעיות משניות

לדוגמה, ImageSeizure:1 הוא בעיה חמורה בעוד ש-AlternativeText:2 הוא בעיה עיקרית.

זה מאפשר לנתח ביתר קלות את החומרה של כל בעיה בצורה אוטומטית.


דוח חודשים

שורות הן דפי אינטרנט או קבצים באתר. העמודות הן מידע כללי, ניקודים ובעיות נגישות.

 • חודש - התאריך של כל חודש.
 • מספר תחומים - המספר הכולל של תחומים.
 • סך הכל קבצים - המספר הכולל של קבצים.
 • סך הכל דפי אינטרנט - המספר הכולל של דפים באתר האינטרנט.
 • ניקוד כולל - ניקוד הנגישות הממוצע הן עבור קבצים והן עבור תוכן של דף אינטרנט כשהם משולבים.
 • ניקוד קבצים - הניקוד הממוצע עבור תוכן קובץ שהועלה. לדוגמה, קובצי PDF, מסמכי Word, מצגות PowerPoint, תמונות וכן הלאה.
 • ניקוד דף אינטרנט - הניקוד הממוצע עבור דפי אתר האינטרנט.
 • pdf - המספר הכולל של קובצי PDF באתר.
 • תמונה - המספר הכולל של תמונות באתר.
 • html-page - המספר הכולל של דפי HTML באתר. זה כולל תוכן שנוצר בעורך התוכן של האתר.
 • מצגת - המספר הכולל של מצגות באתר.
 • מסמך - המספר הכולל של מסמכים באתר.
 • אחר - המספר הכולל של קבצים באתר שאינם קובצי PDF, תמונות, דפי HTML, מצגות ומסמכים.
 • application/x-page - מספר פריטי תוכן אחרים של WYSIWYG שיש להם בעיות נגישות.

ייצוא של עמודות עם בעיות ב-Ally

 • AlternativeText:2 - מוצג אם ל-PDF, למסמך או למצגת יש לפחות תמונה אחת ללא טקסט חלופי. זוהי בעיה עיקרית.
 • Contrast:2 - המספר הכולל של מצגות, מסמכים וקובצי PDF שיש בהם בעיות ניגודיות. זוהי בעיה עיקרית.
 • HeadingsHigherLevel:3 - המספר הכולל של קובצי PDF, מצגות ומסמכים שחורגים מרמת הכותרות H6 המומלצת. זוהי בעיה משנית.
 • HeadingsPresence:2 - המספר הכולל של קובצי PDF, מצגות ומסמכים שאין להם כותרות. זוהי בעיה עיקרית.
 • HeadingsSequential:3 - המספר הכולל של קובצי PDF ומסמכים שאין להם כותרות ברצף לוגי. זוהי בעיה משנית.
 • HeadingsStartAtOne:3 - המספר הכולל של קובצי PDF ומסמכים שאין להם כותרת H1 ככותרת הראשונה. זוהי בעיה משנית.
 • HtmlBrokenLink:2 - המספר הכולל של דפים בעלי קישורים מנותקים בתחום. זוהי בעיה עיקרית.

  בדיקה זו היא רק עבור Ally עבור אתרי אינטרנט בשלב זה.

 • HtmlCaption:2 - המספר הכולל של תוכן HTML וקבצים שיש להם סרטוני YouTubeTM ללא כתוביות. זוהי בעיה עיקרית.

  מדיניות הפרטיות של GoogleTM

 • HtmlColorContrast:2 - המספר הכולל של תוכן HTML ו-WYSIWYG שיש לו ניגודיות צבעים גרועה. זוהי בעיה עיקרית.
 • HtmlDefinitionList:3 - המספר הכולל של תוכן HTML וקבצים שלא הוגדרו כהלכה. לדוגמה, לכל רכיב טופס יש תווית ורכיבי p אינם משמשים לעיצוב כותרות. זוהי בעיה משנית.
 • HtmlEmptyHeading:2 - המספר הכולל של תוכן HTML וקבצים שיש להם כותרות ריקות. זוהי בעיה עיקרית.
 • HtmlHasLang:3 - המספר הכולל של תוכן HTML וקבצים שלא מזוהה עבורם נוכחות שפה. זוהי בעיה משנית.
 • HtmlHeadingOrder:3 - המספר הכולל של תוכן HTML וקבצים שאין להם כותרות ברצף לוגי. זוהי בעיה משנית.
 • HtmlHeadingsPresence:2 - המספר הכולל של תוכן HTML וקבצים שאין להם כותרות. זוהי בעיה עיקרית.
 • HtmlHeadingsStart:2 - המספר הכולל של תוכן HTML וקבצים שאין להם את כותרת H המתאימה ככותרת הראשונה. זוהי בעיה עיקרית.
 • HtmlImageAlt:2 - המספר הכולל של תוכן HTML וקבצים שיש להם תמונה אחת לפחות ללא טקסט חלופי. זוהי בעיה עיקרית.
 • HtmlImageRedundantAlt:3 - המספר הכולל של תוכן HTML וקבצים שיש להם תמונות עם אותו טקסט חלופי כשל תמונות אחרות. זוהי בעיה משנית.
 • HtmlLabel:2 - המספר הכולל של תוכן HTML וקבצים שיש להם רכיבי טופס ללא תוויות. זוהי בעיה עיקרית.
 • HtmlLinkName:3 - המספר הכולל של תוכן HTML וקבצים שיש להם קישורים שאינם תיאוריים. זוהי בעיה משנית.
 • HtmlList:3 - המספר הכולל של תוכן HTML וקבצים שאין להם רשימות שנוצרו כהלכה. זוהי בעיה משנית.
 • HtmlObjectAlt:2 - המספר הכולל של תוכן HTML וקבצים שיש להם תגי אובייקט ללא טקסט חלופי. זוהי בעיה עיקרית.
 • HtmlTdHasHeader:2 - המספר הכולל של תוכן HTML וקבצים שיש להם עמודות טבלה ללא כותרת מתאימה. זוהי בעיה עיקרית.
 • HtmlTitle:3 - המספר הכולל של תוכן HTML וקבצים שאין להם כותרת. זוהי בעיה משנית.
 • ImageContrast:2 - המספר הכולל של תמונות שיש להם ניגודיות גרועה. זוהי בעיה עיקרית.
 • ImageDecorative:2 - המספר הכולל של תמונות שלא סומנו כדקורטיביות. זוהי בעיה עיקרית.
 • ImageDescription:2 - המספר הכולל של תמונות שאין להן תיאור חלופי. זוהי בעיה עיקרית.
 • ImageOcr:3 - המספר הכולל של תמונות שמכילות טקסט. זוהי בעיה משנית.
 • ImageSeizure:1 - המספר הכולל של תמונות שעלולות לגרום להתקפים. זוהי בעיה חמורה.
 • LanguageCorrect:3 - המספר הכולל של פריטים שהוגדרה עבורם שפה שגויה. זוהי בעיה משנית.
 • LanguagePresence:3 - המספר הכולל של פריטים שלא צוינה עבורם שפה. זוהי בעיה משנית.
 • LibraryReference - המספר הכולל של פריטים שניתן לשפר בעזרת מידע הפניה לספריה.
 • Ocred:2 - המספר הכולל של קובצי PDF שנסרקו ועברו זיהוי תווים אופטי. זוהי בעיה עיקרית.
 • Parsable:1 - המספר הכולל של פריטים שהם פגומים וייתכן שתלמידים לא יוכלו לפתוח אותם. זוהי בעיה חמורה.
 • Scanned:1 - המספר הכולל של קובצי PDF שנסרקו, אבל לא עברו זיהוי תווים אופטי. זוהי בעיה חמורה.
 • Security:1 - המספר הכולל של פריטים שדורשים סיסמה. זוהי בעיה חמורה.
 • TableHeaders:2 - המספר הכולל של פריטים שיש להם טבלאות ללא כותרות. זוהי בעיה עיקרית.
 • Tagged:2 - המספר הכולל של קובצי PDF שאינם מתויגים. זוהי בעיה עיקרית.
 • Title:3 - המספר הכולל של פריטים ללא כותרת. זוהי בעיה משנית.

דוח תחומים

שורות הן תחומים. העמודות הן מידע כללי, ניקודים ובעיות נגישות.

 • מזהה תחום - מזהה התחום.
 • שם תחום - שם התחום.
 • כתובת URL של תחום - כתובת ה-URL של התחום.
 • נצפתה מחיקה ב- - התאריך שבו נמחק התחום.
 • סך הכל קבצים - המספר הכולל של קבצים בתחום.
 • סך הכל דפי אינטרנט - המספר הכולל של דפים באתר האינטרנט.
 • ניקוד כולל - ניקוד הנגישות הממוצע הן עבור קבצים והן עבור תוכן של דף אינטרנט כשהם משולבים.
 • ניקוד קבצים - הניקוד הממוצע עבור תוכן קובץ שהועלה. לדוגמה, קובצי PDF, מסמכי Word, מצגות PowerPoint, תמונות וכן הלאה.
 • ניקוד דף אינטרנט - הניקוד הממוצע עבור דפי אתר האינטרנט.
 • pdf - המספר הכולל של קובצי PDF בתחום.
 • תמונה - המספר הכולל של תמונות בתחום.
 • html-page - המספר הכולל של דפי HTML בתחום. זה כולל תוכן שנוצר בעורך התוכן של התחום.
 • מצגת - המספר הכולל של מצגות בתחום.
 • מסמך - המספר הכולל של מסמכים בתחום.
 • אחר - המספר הכולל של קבצים בתחום שאינם קובצי PDF, תמונות, דפי HTML, מצגות ומסמכים.
 • application/x-page - מספר פריטי תוכן אחרים של WYSIWYG שיש להם בעיות נגישות.

ייצוא של עמודות עם בעיות ב-Ally

 • AlternativeText:2 - מוצג אם ל-PDF, למסמך או למצגת יש לפחות תמונה אחת ללא טקסט חלופי. זוהי בעיה עיקרית.
 • Contrast:2 - המספר הכולל של מצגות, מסמכים וקובצי PDF שיש בהם בעיות ניגודיות. זוהי בעיה עיקרית.
 • HeadingsHigherLevel:3 - המספר הכולל של קובצי PDF, מצגות ומסמכים שחורגים מרמת הכותרות H6 המומלצת. זוהי בעיה משנית.
 • HeadingsPresence:2 - המספר הכולל של קובצי PDF, מצגות ומסמכים שאין להם כותרות. זוהי בעיה עיקרית.
 • HeadingsSequential:3 - המספר הכולל של קובצי PDF ומסמכים שאין להם כותרות ברצף לוגי. זוהי בעיה משנית.
 • HeadingsStartAtOne:3 - המספר הכולל של קובצי PDF ומסמכים שאין להם כותרת H1 ככותרת הראשונה. זוהי בעיה משנית.
 • HtmlBrokenLink:2 - המספר הכולל של דפים בעלי קישורים מנותקים בתחום. זוהי בעיה עיקרית.

  בדיקה זו היא רק עבור Ally עבור אתרי אינטרנט בשלב זה.

 • HtmlCaption:2 - המספר הכולל של תוכן HTML וקבצים שיש להם סרטוני YouTubeTM ללא כתוביות. זוהי בעיה עיקרית.

  מדיניות הפרטיות של GoogleTM

 • HtmlColorContrast:2 - המספר הכולל של תוכן HTML ו-WYSIWYG שיש לו ניגודיות צבעים גרועה. זוהי בעיה עיקרית.
 • HtmlDefinitionList:3 - המספר הכולל של תוכן HTML וקבצים שלא הוגדרו כהלכה. לדוגמה, לכל רכיב טופס יש תווית ורכיבי p אינם משמשים לעיצוב כותרות. זוהי בעיה משנית.
 • HtmlEmptyHeading:2 - המספר הכולל של תוכן HTML וקבצים שיש להם כותרות ריקות. זוהי בעיה עיקרית.
 • HtmlHasLang:3 - המספר הכולל של תוכן HTML וקבצים שלא מזוהה עבורם נוכחות שפה. זוהי בעיה משנית.
 • HtmlHeadingOrder:3 - המספר הכולל של תוכן HTML וקבצים שאין להם כותרות ברצף לוגי. זוהי בעיה משנית.
 • HtmlHeadingsPresence:2 - המספר הכולל של תוכן HTML וקבצים שאין להם כותרות. זוהי בעיה עיקרית.
 • HtmlHeadingsStart:2 - המספר הכולל של תוכן HTML וקבצים שאין להם את כותרת H המתאימה ככותרת הראשונה. זוהי בעיה עיקרית.
 • HtmlImageAlt:2 - המספר הכולל של תוכן HTML וקבצים שיש להם תמונה אחת לפחות ללא טקסט חלופי. זוהי בעיה עיקרית.
 • HtmlImageRedundantAlt:3 - המספר הכולל של תוכן HTML וקבצים שיש להם תמונות עם אותו טקסט חלופי כשל תמונות אחרות. זוהי בעיה משנית.
 • HtmlLabel:2 - המספר הכולל של תוכן HTML וקבצים שיש להם רכיבי טופס ללא תוויות. זוהי בעיה עיקרית.
 • HtmlLinkName:3 - המספר הכולל של תוכן HTML וקבצים שיש להם קישורים שאינם תיאוריים. זוהי בעיה משנית.
 • HtmlList:3 - המספר הכולל של תוכן HTML וקבצים שאין להם רשימות שנוצרו כהלכה. זוהי בעיה משנית.
 • HtmlObjectAlt:2 - המספר הכולל של תוכן HTML וקבצים שיש להם תגי אובייקט ללא טקסט חלופי. זוהי בעיה עיקרית.
 • HtmlTdHasHeader:2 - המספר הכולל של תוכן HTML וקבצים שיש להם עמודות טבלה ללא כותרת מתאימה. זוהי בעיה עיקרית.
 • HtmlTitle:3 - המספר הכולל של תוכן HTML וקבצים שאין להם כותרת. זוהי בעיה משנית.
 • ImageContrast:2 - המספר הכולל של תמונות שיש להם ניגודיות גרועה. זוהי בעיה עיקרית.
 • ImageDecorative:2 - המספר הכולל של תמונות שלא סומנו כדקורטיביות. זוהי בעיה עיקרית.
 • ImageDescription:2 - המספר הכולל של תמונות שאין להן תיאור חלופי. זוהי בעיה עיקרית.
 • ImageOcr:3 - המספר הכולל של תמונות שמכילות טקסט. זוהי בעיה משנית.
 • ImageSeizure:1 - המספר הכולל של תמונות שעלולות לגרום להתקפים. זוהי בעיה חמורה.
 • LanguageCorrect:3 - המספר הכולל של פריטים שהוגדרה עבורם שפה שגויה. זוהי בעיה משנית.
 • LanguagePresence:3 - המספר הכולל של פריטים שלא צוינה עבורם שפה. זוהי בעיה משנית.
 • LibraryReference - המספר הכולל של פריטים שניתן לשפר בעזרת מידע הפניה לספריה.
 • Ocred:2 - המספר הכולל של קובצי PDF שנסרקו ועברו זיהוי תווים אופטי. זוהי בעיה עיקרית.
 • Parsable:1 - המספר הכולל של פריטים שהם פגומים וייתכן שתלמידים לא יוכלו לפתוח אותם. זוהי בעיה חמורה.
 • Scanned:1 - המספר הכולל של קובצי PDF שנסרקו, אבל לא עברו זיהוי תווים אופטי. זוהי בעיה חמורה.
 • Security:1 - המספר הכולל של פריטים שדורשים סיסמה. זוהי בעיה חמורה.
 • TableHeaders:2 - המספר הכולל של פריטים שיש להם טבלאות ללא כותרות. זוהי בעיה עיקרית.
 • Tagged:2 - המספר הכולל של קובצי PDF שאינם מתויגים. זוהי בעיה עיקרית.
 • Title:3 - המספר הכולל של פריטים ללא כותרת. זוהי בעיה משנית.

דוח שנים

שורות הן דפי אינטרנט או קבצים באתר. העמודות הן מידע כללי, ניקודים ובעיות נגישות.

 • שנה אקדמית - התאריך של כל שנה.
 • מספר תחומים - המספר הכולל של תחומים.
 • סך הכל קבצים - המספר הכולל של קבצים.
 • סך הכל דפי אינטרנט - המספר הכולל של דפים באתר האינטרנט.
 • ניקוד כולל - ניקוד הנגישות הממוצע הן עבור קבצים והן עבור תוכן של דף אינטרנט כשהם משולבים.
 • ניקוד קבצים - הניקוד הממוצע עבור תוכן קובץ שהועלה. לדוגמה, קובצי PDF, מסמכי Word, מצגות PowerPoint, תמונות וכן הלאה.
 • ניקוד דף אינטרנט - הניקוד הממוצע עבור דפי אתר האינטרנט.
 • pdf - המספר הכולל של קובצי PDF באתר.
 • תמונה - המספר הכולל של תמונות באתר.
 • html-page - המספר הכולל של דפי HTML באתר. זה כולל תוכן שנוצר בעורך התוכן של האתר.
 • מצגת - המספר הכולל של מצגות באתר.
 • מסמך - המספר הכולל של מסמכים באתר.
 • אחר - המספר הכולל של קבצים באתר שאינם קובצי PDF, תמונות, דפי HTML, מצגות ומסמכים.
 • application/x-page - מספר פריטי תוכן אחרים של WYSIWYG שיש להם בעיות נגישות.

ייצוא של עמודות עם בעיות ב-Ally

 • AlternativeText:2 - מוצג אם ל-PDF, למסמך או למצגת יש לפחות תמונה אחת ללא טקסט חלופי. זוהי בעיה עיקרית.
 • Contrast:2 - המספר הכולל של מצגות, מסמכים וקובצי PDF שיש בהם בעיות ניגודיות. זוהי בעיה עיקרית.
 • HeadingsHigherLevel:3 - המספר הכולל של קובצי PDF, מצגות ומסמכים שחורגים מרמת הכותרות H6 המומלצת. זוהי בעיה משנית.
 • HeadingsPresence:2 - המספר הכולל של קובצי PDF, מצגות ומסמכים שאין להם כותרות. זוהי בעיה עיקרית.
 • HeadingsSequential:3 - המספר הכולל של קובצי PDF ומסמכים שאין להם כותרות ברצף לוגי. זוהי בעיה משנית.
 • HeadingsStartAtOne:3 - המספר הכולל של קובצי PDF ומסמכים שאין להם כותרת H1 ככותרת הראשונה. זוהי בעיה משנית.
 • HtmlBrokenLink:2 - המספר הכולל של דפים בעלי קישורים מנותקים בתחום. זוהי בעיה עיקרית.

  בדיקה זו היא רק עבור Ally עבור אתרי אינטרנט בשלב זה.

 • HtmlCaption:2 - המספר הכולל של תוכן HTML וקבצים שיש להם סרטוני YouTubeTM ללא כתוביות. זוהי בעיה עיקרית.

  מדיניות הפרטיות של GoogleTM

 • HtmlColorContrast:2 - המספר הכולל של תוכן HTML ו-WYSIWYG שיש לו ניגודיות צבעים גרועה. זוהי בעיה עיקרית.
 • HtmlDefinitionList:3 - המספר הכולל של תוכן HTML וקבצים שלא הוגדרו כהלכה. לדוגמה, לכל רכיב טופס יש תווית ורכיבי p אינם משמשים לעיצוב כותרות. זוהי בעיה משנית.
 • HtmlEmptyHeading:2 - המספר הכולל של תוכן HTML וקבצים שיש להם כותרות ריקות. זוהי בעיה עיקרית.
 • HtmlHasLang:3 - המספר הכולל של תוכן HTML וקבצים שלא מזוהה עבורם נוכחות שפה. זוהי בעיה משנית.
 • HtmlHeadingOrder:3 - המספר הכולל של תוכן HTML וקבצים שאין להם כותרות ברצף לוגי. זוהי בעיה משנית.
 • HtmlHeadingsPresence:2 - המספר הכולל של תוכן HTML וקבצים שאין להם כותרות. זוהי בעיה עיקרית.
 • HtmlHeadingsStart:2 - המספר הכולל של תוכן HTML וקבצים שאין להם את כותרת H המתאימה ככותרת הראשונה. זוהי בעיה עיקרית.
 • HtmlImageAlt:2 - המספר הכולל של תוכן HTML וקבצים שיש להם תמונה אחת לפחות ללא טקסט חלופי. זוהי בעיה עיקרית.
 • HtmlImageRedundantAlt:3 - המספר הכולל של תוכן HTML וקבצים שיש להם תמונות עם אותו טקסט חלופי כשל תמונות אחרות. זוהי בעיה משנית.
 • HtmlLabel:2 - המספר הכולל של תוכן HTML וקבצים שיש להם רכיבי טופס ללא תוויות. זוהי בעיה עיקרית.
 • HtmlLinkName:3 - המספר הכולל של תוכן HTML וקבצים שיש להם קישורים שאינם תיאוריים. זוהי בעיה משנית.
 • HtmlList:3 - המספר הכולל של תוכן HTML וקבצים שאין להם רשימות שנוצרו כהלכה. זוהי בעיה משנית.
 • HtmlObjectAlt:2 - המספר הכולל של תוכן HTML וקבצים שיש להם תגי אובייקט ללא טקסט חלופי. זוהי בעיה עיקרית.
 • HtmlTdHasHeader:2 - המספר הכולל של תוכן HTML וקבצים שיש להם עמודות טבלה ללא כותרת מתאימה. זוהי בעיה עיקרית.
 • HtmlTitle:3 - המספר הכולל של תוכן HTML וקבצים שאין להם כותרת. זוהי בעיה משנית.
 • ImageContrast:2 - המספר הכולל של תמונות שיש להם ניגודיות גרועה. זוהי בעיה עיקרית.
 • ImageDecorative:2 - המספר הכולל של תמונות שלא סומנו כדקורטיביות. זוהי בעיה עיקרית.
 • ImageDescription:2 - המספר הכולל של תמונות שאין להן תיאור חלופי. זוהי בעיה עיקרית.
 • ImageOcr:3 - המספר הכולל של תמונות שמכילות טקסט. זוהי בעיה משנית.
 • ImageSeizure:1 - המספר הכולל של תמונות שעלולות לגרום להתקפים. זוהי בעיה חמורה.
 • LanguageCorrect:3 - המספר הכולל של פריטים שהוגדרה עבורם שפה שגויה. זוהי בעיה משנית.
 • LanguagePresence:3 - המספר הכולל של פריטים שלא צוינה עבורם שפה. זוהי בעיה משנית.
 • LibraryReference - המספר הכולל של פריטים שניתן לשפר בעזרת מידע הפניה לספריה.
 • Ocred:2 - המספר הכולל של קובצי PDF שנסרקו ועברו זיהוי תווים אופטי. זוהי בעיה עיקרית.
 • Parsable:1 - המספר הכולל של פריטים שהם פגומים וייתכן שתלמידים לא יוכלו לפתוח אותם. זוהי בעיה חמורה.
 • Scanned:1 - המספר הכולל של קובצי PDF שנסרקו, אבל לא עברו זיהוי תווים אופטי. זוהי בעיה חמורה.
 • Security:1 - המספר הכולל של פריטים שדורשים סיסמה. זוהי בעיה חמורה.
 • TableHeaders:2 - המספר הכולל של פריטים שיש להם טבלאות ללא כותרות. זוהי בעיה עיקרית.
 • Tagged:2 - המספר הכולל של קובצי PDF שאינם מתויגים. זוהי בעיה עיקרית.
 • Title:3 - המספר הכולל של פריטים ללא כותרת. זוהי בעיה משנית.

דוח תחום נפרד

ייצוא קורס בודד, מקטע או דוח תחומים ב-Ally

השורות הן פריטי תוכן. העמודות הן מידע כללי, ניקודים ובעיות נגישות.

 • מזהה - מזהה פריט התוכן.
 • שם - שם פריט התוכן.
 • סוג Mime - סוג פריט התוכן.
 • ניקוד - ניקוד הנגישות של פריט התוכן.
 • נמחק ב- - התאריך שבו פריט התוכן נמחק.
 • הפניה לספרייה - אובייקט ה-JSON של ההפניה לספרייה.
 • כתובת URL - כתובת URL של פריט התוכן.
 • AlternativeText:2 - מוצג אם ל-PDF או למסמך יש לפחות תמונה אחת ללא טקסט חלופי. זוהי בעיה עיקרית.
 • Contrast:2 - מוצג אם למצגת, למסמך או לקובץ ה-PDF יש בעיות ניגודיות. זוהי בעיה עיקרית.
 • HeadingsHigherLevel:3 - מוצג אם ה-PDF או המסמך חורג מרמת H6 המומלצת של הכותרות. זוהי בעיה משנית.
 • HeadingsPresence:2 - מוצג אם ל-PDF או למסמך אין כותרות. זוהי בעיה עיקרית.
 • HeadingsSequential:3 - מוצג אם ל-PDF או למסמך אין כותרות ברצף לוגי. זוהי בעיה משנית.
 • HeadingsStartAtOne:3 - מוצג אם ל-PDF או למסמך אין כותרת H1 ככותרת הראשונה. זוהי בעיה משנית.
 • HtmlBrokenLink:2 - מוצג אם לתוכן ה-HTML יש קישור מנותק. זוהי בעיה עיקרית.

  בדיקה זו היא רק עבור Ally עבור אתרי אינטרנט בשלב זה.

 • HtmlCaption:2 - מוצג אם לתוכן ה-HTML יש סרטוני וידאו של YouTubeTM ללא כתוביות. זוהי בעיה עיקרית.

  מדיניות הפרטיות של GoogleTM

 • HtmlColorContrast:2 - מוצג אם לתוכן ה-HTML או WYSIWYG יש ניגודיות צבע גרועה. זוהי בעיה עיקרית.
 • HtmlDefinitionList:3 - מוצג אם תוכן ה-HTML או הקובץ אינו מוגדר כהלכה. לדוגמה, לכל רכיב טופס יש תווית ורכיבי p אינם משמשים לעיצוב כותרות. זוהי בעיה משנית.
 • HtmlEmptyHeading:2 - מוצג אם לתוכן ה-HTML או לקובץ יש כותרות ריקות. זוהי בעיה עיקרית.
 • HtmlHasLang:3 - מוצג אם לתוכן ה-HTML או לקובץ אין נוכחות שפה מזוהה. זוהי בעיה משנית.
 • HtmlHeadingOrder:3 - מוצג אם לתוכן ה-HTML או לקובץ אין כותרות ברצף לוגי. זוהי בעיה משנית.
 • HtmlHeadingsPresence:2 - מוצג אם לתוכן ה-HTML או לקובץ אין כותרות. זוהי בעיה עיקרית.
 • HtmlHeadingsStart:2 - מוצג אם לתוכן ה-HTML או לקובץ אין את כותרת H המתאימה ככותרת הראשונה. זוהי בעיה עיקרית.
 • HtmlImageAlt:2 - מוצג אם לתוכן ה-HTML או לקובץ יש תמונה אחת לפחות ללא טקסט חלופי. זוהי בעיה עיקרית.
 • HtmlImageRedundantAlt:3 - מוצג אם לתוכן ה-HTML או לקובץ יש תמונות עם אותו טקסט חלופי כשל תמונות אחרות. זוהי בעיה משנית.
 • HtmlLabel:2 - מוצג אם לתוכן ה-HTML או לקובץ יש רכיבי טופס ללא תוויות. זוהי בעיה עיקרית.
 • HtmlLinkName:3 - מוצג אם לתוכן ה-HTML או לקובץ יש קישורים שאינם תיאוריים. זוהי בעיה משנית.
 • HtmlList:3 - מוצג אם לתוכן ה-HTML או לקובץ אין רשימות שנוצרו כהלכה. זוהי בעיה משנית.
 • HtmlObjectAlt:2 - מוצג אם לתוכן ה-HTML או לקובץ יש תגי אובייקט ללא טקסט חלופי. זוהי בעיה עיקרית.
 • HtmlTdHasHeader:2 - מוצג אם לתוכן ה-HTML או לקובץ יש עמודות טבלה ללא כותרת מתאימה. זוהי בעיה עיקרית.
 • HtmlTitle:3 - מוצג אם לתוכן ה-HTML או לקובץ אין כותרת. זוהי בעיה משנית.
 • ImageContrast:2 - מוצג אם לתמונה יש ניגודיות גרועה. זוהי בעיה עיקרית.
 • ImageDecorative:2 - מוצג אם התמונה אינה מסומנת כדקורטיבית. זוהי בעיה עיקרית.
 • ImageDescription:2 - מוצג אם לתמונה אין תיאור חלופי. זוהי בעיה עיקרית.
 • ImageOcr:3 - מוצג אם התמונה מכילה טקסט. זוהי בעיה משנית.
 • ImageSeizure:1 - מוצג אם התמונה עלולה לגרום להתקפים. זוהי בעיה חמורה.
 • LanguageCorrect:3 - מוצג אם לפריט מוגדרת שפה שגויה. זוהי בעיה משנית.
 • LanguagePresence:3 - מוצג אם לפריט אין שפה שצוינה. זוהי בעיה משנית.
 • Ocred:2 - מוצג אם ה-PDF נסרק ועבר זיהוי תווים אופטי. זוהי בעיה עיקרית.
 • Parsable:1 - מוצג אם הפריט פגום וייתכן שתלמידים לא יוכלו לפתוח אותו. זוהי בעיה חמורה.
 • Scanned:1 - מוצג אם ה-PDF סרוק. זוהי בעיה חמורה.
 • Security:1 - מוצג אם הפריט דורש סיסמה. זוהי בעיה חמורה.
 • TableHeaders:2 - מוצג אם לפריט יש טבלאות ללא כותרות. זוהי בעיה עיקרית.
 • Tagged:2 - מוצג אם ה-PDF אינו מתויג. זוהי בעיה עיקרית.
 • Title:3 - מוצג אם לפריט אין כותרת. זוהי בעיה משנית.