Gweld manylion ynghylch sut mae cynnwys eich gwefan yn perfformio ac yn datblygu. Gallwch allgludo adroddiadau CSV Ally yn ôl blwyddyn, yn ôl mis, yn ôl parth ac ar gyfer parthau unigol.

Mae botwm Allgludo ar gael ar y tudalennau adroddiadau canlynol:

 • Tab Trosolwg: I lawrlwytho'r adroddiadau parthau, misoedd a blynyddoedd.
 • Tab parthau: I lawrlwytho'r adroddiadau parthau, misoedd a blynyddoedd.

  Os byddwch yn defnyddio Ally ar gyfer Rheolwr Cymuned y We, bydd Ally yn dangos gwybodaeth yn ôl adrannau yn hytrach na pharthau. I ddysgu rhagor, trowch at Adroddiad hygyrchedd yn Ally ar gyfer Rheolwr Cymuned y We.

 • Parth unigol: Lawrlwytho adroddiad ar gyfer parth penodol.

Trosolwg

Mae adroddiadau hygyrchedd Ally yn cael eu hallforio fel ffeil CSV. Bydd y ffeiliau CSV hyn yn nodi data manwl ynghylch yr eitemau eich gwefan sydd â phroblem. Ond beth mae'r data hwn yn ei olygu?

Mae rhesi'n cynrychioli parthau yn yr adroddiad Parthau a thudalennau gwe neu ffeiliau yn yr adroddiadau eraill. Mae colofnau yn wybodaeth gyffredinol, sgoriau, a phroblemau hygyrchedd. Mae adroddiadau'n cychwyn â gwybodaeth gyffredinol yn yr ychydig golofnau cyntaf.

Ar ôl y wybodaeth gyffredinol, mae'r adroddiad yn dangos y gwahanol fathau o gynnwys a chyfanswm pob un mewn cwrs, gan gynnwys ffeiliau a chynnwys a grëwyd yn rhaglen rheoli'r safle. Mae'r rhain yn golofnau pdf i arall yn y ffeil CSV.

Yn achos yr adroddiad ar barth neu adran unigol, fe restrir yr union fathau o gynnwys yn y golofn gyda'r pennawd "Math o Mime".

Nesaf, mae'r adroddiadau yn manylu faint o eitemau mewn adran sydd â phroblemau hygyrchedd Mae'r rhif yn y penynnau colofn yn cynrychioli lefel ddifrifoldeb y broblem.


Beth mae'r rhif yn y penawdau colofn yn ei olygu?

Mae'r rhif yn y pennyn colofn yn cynrychioli lefel ddifrifoldeb y broblem.

 • Mae 1 yn cynrychioli problemau difrifol
 • Mae 2 yn cynrychioli problemau mawr
 • Mae 3 yn cynrychioli problemau bach

Er enghraifft, mae ImageSeizure:1 yn broblem ddifrifol ac mae AlternativeText:2 yn broblem fawr.

Mae hyn yn gwneud dosrannu difrifoldeb pob problem mewn ffordd awtomatig yn haws.


Adroddiad misoedd

Mae rhesi yn dudalennau gwe neu ffeiliau ar draws y safle. Mae colofnau yn wybodaeth gyffredinol, sgoriau, a phroblemau hygyrchedd.

 • Mis - Dyddiad pob mis.
 • Nifer o barthau - Cyfanswm o barthau.
 • Cyfanswm o ffeiliau - Cyfanswm o ffeiliau.
 • Cyfanswm o dudalennau gwe - Cyfanswm o dudalennau ar y wefan.
 • Sgôr gyffredinol - Sgôr hygyrchedd ar gyfartaledd cynnwys ffeiliau a chynnwys tudalennau gwe wedi’u cyfuno.
 • Sgôr ffeiliau - Sgôr ar gyfartaledd cynnwys y ffeiliau a uwchlwythwyd. Er enghraifft, ffeiliau PDF, dogfennau Word, cyflwyniadau PowerPoint, delweddau ac ati.
 • Sgôr Tudalen We - Sgôr ar gyfartaledd tudalennau'r wefan.
 • pdf - Cyfanswm o ffeiliau PDF yn y safle.
 • image - Cyfanswm o ddelweddau yn y safle.
 • html-page - Cyfanswm o dudalennau HTML yn y safle. Mae hyn yn cynnwys cynnwys a grëwyd yng ngolygydd cynnwys y safle.
 • presentation - Cyfanswm o gyflwyniadau yn y safle.
 • document - Cyfanswm o ddogfennau yn y safle.
 • other - Cyfanswm o ffeiliau yn y safle nad ydynt yn ffeiliau PDF, delweddau, tudalennau HTML, cyflwyniadau, a dogfennau.
 • application/x-page - Cyfanswm o gynnwys WYSIWYG arall sydd â phroblemau hygyrchedd.

Colofnau Problemau Ffeil Allgludo Ally

 • AlternativeText:2 - Yn dangos a oes gan y PDF, y ddogfen neu'r cyflwyniad o leiaf un ddelwedd heb destun amgen. Mae hon yn broblem fawr.
 • Contrast:2 - Cyfanswm o gyflwyniadau, dogfennau a ffeiliau PDF sydd â phroblemau cyferbyniad. Mae hon yn broblem fawr.
 • HeadingsHigherLevel:3 - Cyfanswm o ffeiliau PDF, cyflwyniadau, a dogfennau sy'n mynd yn uwch na'r lefel H6 argymelledig o benawdau. Mae hon yn broblem fach.
 • HeadingsPresence:2 - Cyfanswm o ffeiliau PDF, cyflwyniadau, a dogfennau sydd heb benawdau. Mae hon yn broblem fawr.
 • HeadingsSequential:3 - Cyfanswm o ffeiliau PDF a dogfennau sydd heb benawdau mewn cyfres resymegol. Mae hon yn broblem fach.
 • HeadingsStartAtOne:3 - Cyfanswm o ffeiliau PDF a dogfennau nad ydynt yn dechrau gyda phennawd H1 fel y pennawd cyntaf. Mae hon yn broblem fach.
 • HtmlBrokenLink:2 - Cyfanswm o dudalennau sydd â dolenni toredig mewn parth. Mae hon yn broblem fawr.

  Mae’r gwiriad hwn ar gyfer Ally ar gyfer Gwefannau yn unig ar hyn o bryd.

 • HtmlCaption:2 - Cyfanswm o gynnwys HTML a ffeiliau sydd â fideos YouTubeTM heb gapsiynau. Mae hon yn broblem fawr.

  Polisi Preifatrwydd GoogleTM

 • HtmlColorContrast:2 - Cyfanswm o gynnwys HTML a ffeiliau sydd â chyferbyniad lliw gwael. Mae hon yn broblem fawr.
 • HtmlDefinitionList:3 - Cyfanswm o gynnwys HTML a ffeiliau nas diffiniwyd yn gywir. Er enghraifft, mae gan bob elfen ffurflen label ac ni ddefnyddir elfennau p i arddullio penawdau. Mae hon yn broblem fach.
 • HtmlEmptyHeading:2 - Cyfanswm o gynnwys HTML a ffeiliau sydd â phenawdau gwag. Mae hon yn broblem fawr.
 • HtmlHasLang:3 - Cyfanswm o gynnwys HTML a ffeiliau sydd heb bresenoldeb iaith a nodwyd. Mae hon yn broblem fach.
 • HtmlHeadingOrder:3 - Cyfanswm o gynnwys HTML a ffeiliau sydd heb benawdau mewn cyfres resymegol. Mae hon yn broblem fach.
 • HtmlHeadingsPresence:2 - Cyfanswm o gynnwys HTML a ffeiliau sydd heb benawdau. Mae hon yn broblem fawr.
 • HtmlHeadingsStart:2 - Cyfanswm o gynnwys HTML a ffeiliau nad ydynt yn dechrau gyda'r pennawd H priodol fel y pennawd cyntaf. Mae hon yn broblem fawr.
 • HtmlImageAlt:2 - Cyfanswm o gynnwys HTML a ffeiliau sydd ag o leiaf un ddelwedd heb destun amgen. Mae hon yn broblem fawr.
 • HtmlImageRedundantAlt:3 - Cyfanswm o gynnwys HTML a ffeiliau sydd â delweddau â'r un testun amgen â delweddau eraill. Mae hon yn broblem fach.
 • HtmlLabel:2 - Cyfanswm o gynnwys HTML a ffeiliau sydd ag elfennau ffurflen heb labeli. Mae hon yn broblem fawr.
 • HtmlLinkName:3 - Cyfanswm o gynnwys HTML a ffeiliau sydd â dolenni nad ydynt yn ddisgrifiadol. Mae hon yn broblem fach.
 • HtmlList:3 - Cyfanswm o gynnwys HTML a ffeiliau sydd heb restri a ffurfiwyd yn gywir. Mae hon yn broblem fach.
 • HtmlObjectAlt:2 - Cyfanswm o gynnwys HTML a ffeiliau sydd â thagiau gwrthrych heb destun amgen. Mae hon yn broblem fawr.
 • HtmlTdHasHeader:2 - Cyfanswm o gynnwys HTML a ffeiliau sydd â cholofnau tabl heb bennawd cywir. Mae hon yn broblem fawr.
 • HtmlTitle:3 - Cyfanswm o gynnwys HTML a ffeiliau sydd heb deitl. Mae hon yn broblem fach.
 • ImageContrast:2 - Cyfanswm o ddelweddau sydd â chyferbyniad gwael. Mae hon yn broblem fawr.
 • ImageDecorative:2 - Cyfanswm o ddelweddau sydd heb eu marcio fel disgrifiadol. Mae hon yn broblem fawr.
 • ImageDescription:2 - Cyfanswm o ddelweddau sydd heb ddisgrifiad amgen. Mae hon yn broblem fawr.
 • ImageOcr:3 - Cyfanswm o ddelweddau sy'n cynnwys testun. Mae hon yn broblem fach.
 • ImageSeizure:1 - Cyfanswm o ddelweddau a allai achosi trawiadau. Mae hon yn broblem ddifrifol.
 • LanguageCorrect:3 - Cyfanswm o ddelweddau a osodwyd gyda'r iaith anghywir. Mae hon yn broblem fach.
 • LanguagePresence:3 - Cyfanswm o ddelweddau heb iaith benodedig. Mae hon yn broblem fach.
 • LibraryReference - Cyfanswm o eitemau y gellid eu gwella gyda gwybodaeth cyfeirnod llyfrgell.
 • Ocred:2 - Cyfanswm o ffeiliau PDF a sganiwyd a phroseswyd gan OCR. Mae hon yn broblem fawr.
 • Parsable:1 - Cyfanswm o eitemau sydd wedi'u cam-ffurfio neu wedi'u llygru efallai na fydd modd i fyfyrwyr eu hagor. Mae hon yn broblem ddifrifol.
 • Scanned:1 - Cyfanswm o ffeiliau PDF a sganiwyd ond nas proseswyd gan OCR. Mae hon yn broblem ddifrifol.
 • Security:1 - Cyfanswm o eitemau sydd angen cyfrinair. Mae hon yn broblem ddifrifol.
 • TableHeaders:2 - Cyfanswm o eitemau sydd â thablau heb benawdau. Mae hon yn broblem fawr.
 • Tagged:2 - Cyfanswm o ffeiliau PDF sydd heb eu tagio. Mae hon yn broblem fawr.
 • Title:3 - Cyfanswm o eitemau heb deitl. Mae hon yn broblem fach.

Adroddiad parthau

Mae’r rhesi yn nodi parthau. Mae colofnau yn wybodaeth gyffredinol, sgoriau, a phroblemau hygyrchedd.

 • ID parth - ID y parth.
 • Enw parth - Enw'r parth.
 • URL parth - URL y parth.
 • Gwelwyd wedi'i dileu ar - Dyddiad dilëwyd y parth.
 • Cyfanswm o ffeiliau - Cyfanswm o ffeiliau yn y parth.
 • Cyfanswm o dudalennau gwe - Cyfanswm o dudalennau ar y wefan.
 • Sgôr gyffredinol - Sgôr hygyrchedd ar gyfartaledd cynnwys ffeiliau a chynnwys tudalennau gwe wedi’u cyfuno.
 • Sgôr ffeiliau - Sgôr ar gyfartaledd cynnwys y ffeiliau a uwchlwythwyd. Er enghraifft, ffeiliau PDF, dogfennau Word, cyflwyniadau PowerPoint, delweddau ac ati.
 • Sgôr Tudalen We - Sgôr ar gyfartaledd tudalennau'r wefan.
 • pdf - Cyfanswm o ffeiliau PDF yn y parth.
 • image - Cyfanswm o ddelweddau yn y parth.
 • html-page - Cyfanswm o dudalennau HTML yn y parth. Mae hyn yn cynnwys cynnwys a grëwyd yng ngolygydd cynnwys y parth.
 • presentation - Cyfanswm o gyflwyniadau yn y parth.
 • document - Cyfanswm o ddogfennau yn y parth.
 • other - Cyfanswm o ffeiliau yn y parth nad ydynt yn ffeiliau PDF, delweddau, tudalennau HTML, cyflwyniadau, a dogfennau.
 • application/x-page - Cyfanswm o gynnwys WYSIWYG arall sydd â phroblemau hygyrchedd.

Colofnau Problemau Ffeil Allgludo Ally

 • AlternativeText:2 - Yn dangos a oes gan y PDF, y ddogfen neu'r cyflwyniad o leiaf un ddelwedd heb destun amgen. Mae hon yn broblem fawr.
 • Contrast:2 - Cyfanswm o gyflwyniadau, dogfennau a ffeiliau PDF sydd â phroblemau cyferbyniad. Mae hon yn broblem fawr.
 • HeadingsHigherLevel:3 - Cyfanswm o ffeiliau PDF, cyflwyniadau, a dogfennau sy'n mynd yn uwch na'r lefel H6 argymelledig o benawdau. Mae hon yn broblem fach.
 • HeadingsPresence:2 - Cyfanswm o ffeiliau PDF, cyflwyniadau, a dogfennau sydd heb benawdau. Mae hon yn broblem fawr.
 • HeadingsSequential:3 - Cyfanswm o ffeiliau PDF a dogfennau sydd heb benawdau mewn cyfres resymegol. Mae hon yn broblem fach.
 • HeadingsStartAtOne:3 - Cyfanswm o ffeiliau PDF a dogfennau nad ydynt yn dechrau gyda phennawd H1 fel y pennawd cyntaf. Mae hon yn broblem fach.
 • HtmlBrokenLink:2 - Cyfanswm o dudalennau sydd â dolenni toredig mewn parth. Mae hon yn broblem fawr.

  Mae’r gwiriad hwn ar gyfer Ally ar gyfer Gwefannau yn unig ar hyn o bryd.

 • HtmlCaption:2 - Cyfanswm o gynnwys HTML a ffeiliau sydd â fideos YouTubeTM heb gapsiynau. Mae hon yn broblem fawr.

  Polisi Preifatrwydd GoogleTM

 • HtmlColorContrast:2 - Cyfanswm o gynnwys HTML a ffeiliau sydd â chyferbyniad lliw gwael. Mae hon yn broblem fawr.
 • HtmlDefinitionList:3 - Cyfanswm o gynnwys HTML a ffeiliau nas diffiniwyd yn gywir. Er enghraifft, mae gan bob elfen ffurflen label ac ni ddefnyddir elfennau p i arddullio penawdau. Mae hon yn broblem fach.
 • HtmlEmptyHeading:2 - Cyfanswm o gynnwys HTML a ffeiliau sydd â phenawdau gwag. Mae hon yn broblem fawr.
 • HtmlHasLang:3 - Cyfanswm o gynnwys HTML a ffeiliau sydd heb bresenoldeb iaith a nodwyd. Mae hon yn broblem fach.
 • HtmlHeadingOrder:3 - Cyfanswm o gynnwys HTML a ffeiliau sydd heb benawdau mewn cyfres resymegol. Mae hon yn broblem fach.
 • HtmlHeadingsPresence:2 - Cyfanswm o gynnwys HTML a ffeiliau sydd heb benawdau. Mae hon yn broblem fawr.
 • HtmlHeadingsStart:2 - Cyfanswm o gynnwys HTML a ffeiliau nad ydynt yn dechrau gyda'r pennawd H priodol fel y pennawd cyntaf. Mae hon yn broblem fawr.
 • HtmlImageAlt:2 - Cyfanswm o gynnwys HTML a ffeiliau sydd ag o leiaf un ddelwedd heb destun amgen. Mae hon yn broblem fawr.
 • HtmlImageRedundantAlt:3 - Cyfanswm o gynnwys HTML a ffeiliau sydd â delweddau â'r un testun amgen â delweddau eraill. Mae hon yn broblem fach.
 • HtmlLabel:2 - Cyfanswm o gynnwys HTML a ffeiliau sydd ag elfennau ffurflen heb labeli. Mae hon yn broblem fawr.
 • HtmlLinkName:3 - Cyfanswm o gynnwys HTML a ffeiliau sydd â dolenni nad ydynt yn ddisgrifiadol. Mae hon yn broblem fach.
 • HtmlList:3 - Cyfanswm o gynnwys HTML a ffeiliau sydd heb restri a ffurfiwyd yn gywir. Mae hon yn broblem fach.
 • HtmlObjectAlt:2 - Cyfanswm o gynnwys HTML a ffeiliau sydd â thagiau gwrthrych heb destun amgen. Mae hon yn broblem fawr.
 • HtmlTdHasHeader:2 - Cyfanswm o gynnwys HTML a ffeiliau sydd â cholofnau tabl heb bennawd cywir. Mae hon yn broblem fawr.
 • HtmlTitle:3 - Cyfanswm o gynnwys HTML a ffeiliau sydd heb deitl. Mae hon yn broblem fach.
 • ImageContrast:2 - Cyfanswm o ddelweddau sydd â chyferbyniad gwael. Mae hon yn broblem fawr.
 • ImageDecorative:2 - Cyfanswm o ddelweddau sydd heb eu marcio fel disgrifiadol. Mae hon yn broblem fawr.
 • ImageDescription:2 - Cyfanswm o ddelweddau sydd heb ddisgrifiad amgen. Mae hon yn broblem fawr.
 • ImageOcr:3 - Cyfanswm o ddelweddau sy'n cynnwys testun. Mae hon yn broblem fach.
 • ImageSeizure:1 - Cyfanswm o ddelweddau a allai achosi trawiadau. Mae hon yn broblem ddifrifol.
 • LanguageCorrect:3 - Cyfanswm o ddelweddau a osodwyd gyda'r iaith anghywir. Mae hon yn broblem fach.
 • LanguagePresence:3 - Cyfanswm o ddelweddau heb iaith benodedig. Mae hon yn broblem fach.
 • LibraryReference - Cyfanswm o eitemau y gellid eu gwella gyda gwybodaeth cyfeirnod llyfrgell.
 • Ocred:2 - Cyfanswm o ffeiliau PDF a sganiwyd a phroseswyd gan OCR. Mae hon yn broblem fawr.
 • Parsable:1 - Cyfanswm o eitemau sydd wedi'u cam-ffurfio neu wedi'u llygru efallai na fydd modd i fyfyrwyr eu hagor. Mae hon yn broblem ddifrifol.
 • Scanned:1 - Cyfanswm o ffeiliau PDF a sganiwyd ond nas proseswyd gan OCR. Mae hon yn broblem ddifrifol.
 • Security:1 - Cyfanswm o eitemau sydd angen cyfrinair. Mae hon yn broblem ddifrifol.
 • TableHeaders:2 - Cyfanswm o eitemau sydd â thablau heb benawdau. Mae hon yn broblem fawr.
 • Tagged:2 - Cyfanswm o ffeiliau PDF sydd heb eu tagio. Mae hon yn broblem fawr.
 • Title:3 - Cyfanswm o eitemau heb deitl. Mae hon yn broblem fach.

Adroddiad blynyddoedd

Mae rhesi yn dudalennau gwe neu ffeiliau ar draws y safle. Mae colofnau yn wybodaeth gyffredinol, sgoriau, a phroblemau hygyrchedd.

 • Blwyddyn academaidd - Dyddiad pob blwyddyn.
 • Nifer o barthau - Cyfanswm o barthau.
 • Cyfanswm o ffeiliau - Cyfanswm o ffeiliau.
 • Cyfanswm o dudalennau gwe - Cyfanswm o dudalennau ar y wefan.
 • Sgôr gyffredinol - Sgôr hygyrchedd ar gyfartaledd cynnwys ffeiliau a chynnwys tudalennau gwe wedi’u cyfuno.
 • Sgôr ffeiliau - Sgôr ar gyfartaledd cynnwys y ffeiliau a uwchlwythwyd. Er enghraifft, ffeiliau PDF, dogfennau Word, cyflwyniadau PowerPoint, delweddau ac ati.
 • Sgôr Tudalen We - Sgôr ar gyfartaledd tudalennau'r wefan.
 • pdf - Cyfanswm o ffeiliau PDF yn y safle.
 • image - Cyfanswm o ddelweddau yn y safle.
 • html-page - Cyfanswm o dudalennau HTML yn y safle. Mae hyn yn cynnwys cynnwys a grëwyd yng ngolygydd cynnwys y safle.
 • presentation - Cyfanswm o gyflwyniadau yn y safle.
 • document - Cyfanswm o ddogfennau yn y safle.
 • other - Cyfanswm o ffeiliau yn y safle nad ydynt yn ffeiliau PDF, delweddau, tudalennau HTML, cyflwyniadau, a dogfennau.
 • application/x-page - Cyfanswm o gynnwys WYSIWYG arall sydd â phroblemau hygyrchedd.

Colofnau Problemau Ffeil Allgludo Ally

 • AlternativeText:2 - Yn dangos a oes gan y PDF, y ddogfen neu'r cyflwyniad o leiaf un ddelwedd heb destun amgen. Mae hon yn broblem fawr.
 • Contrast:2 - Cyfanswm o gyflwyniadau, dogfennau a ffeiliau PDF sydd â phroblemau cyferbyniad. Mae hon yn broblem fawr.
 • HeadingsHigherLevel:3 - Cyfanswm o ffeiliau PDF, cyflwyniadau, a dogfennau sy'n mynd yn uwch na'r lefel H6 argymelledig o benawdau. Mae hon yn broblem fach.
 • HeadingsPresence:2 - Cyfanswm o ffeiliau PDF, cyflwyniadau, a dogfennau sydd heb benawdau. Mae hon yn broblem fawr.
 • HeadingsSequential:3 - Cyfanswm o ffeiliau PDF a dogfennau sydd heb benawdau mewn cyfres resymegol. Mae hon yn broblem fach.
 • HeadingsStartAtOne:3 - Cyfanswm o ffeiliau PDF a dogfennau nad ydynt yn dechrau gyda phennawd H1 fel y pennawd cyntaf. Mae hon yn broblem fach.
 • HtmlBrokenLink:2 - Cyfanswm o dudalennau sydd â dolenni toredig mewn parth. Mae hon yn broblem fawr.

  Mae’r gwiriad hwn ar gyfer Ally ar gyfer Gwefannau yn unig ar hyn o bryd.

 • HtmlCaption:2 - Cyfanswm o gynnwys HTML a ffeiliau sydd â fideos YouTubeTM heb gapsiynau. Mae hon yn broblem fawr.

  Polisi Preifatrwydd GoogleTM

 • HtmlColorContrast:2 - Cyfanswm o gynnwys HTML a ffeiliau sydd â chyferbyniad lliw gwael. Mae hon yn broblem fawr.
 • HtmlDefinitionList:3 - Cyfanswm o gynnwys HTML a ffeiliau nas diffiniwyd yn gywir. Er enghraifft, mae gan bob elfen ffurflen label ac ni ddefnyddir elfennau p i arddullio penawdau. Mae hon yn broblem fach.
 • HtmlEmptyHeading:2 - Cyfanswm o gynnwys HTML a ffeiliau sydd â phenawdau gwag. Mae hon yn broblem fawr.
 • HtmlHasLang:3 - Cyfanswm o gynnwys HTML a ffeiliau sydd heb bresenoldeb iaith a nodwyd. Mae hon yn broblem fach.
 • HtmlHeadingOrder:3 - Cyfanswm o gynnwys HTML a ffeiliau sydd heb benawdau mewn cyfres resymegol. Mae hon yn broblem fach.
 • HtmlHeadingsPresence:2 - Cyfanswm o gynnwys HTML a ffeiliau sydd heb benawdau. Mae hon yn broblem fawr.
 • HtmlHeadingsStart:2 - Cyfanswm o gynnwys HTML a ffeiliau nad ydynt yn dechrau gyda'r pennawd H priodol fel y pennawd cyntaf. Mae hon yn broblem fawr.
 • HtmlImageAlt:2 - Cyfanswm o gynnwys HTML a ffeiliau sydd ag o leiaf un ddelwedd heb destun amgen. Mae hon yn broblem fawr.
 • HtmlImageRedundantAlt:3 - Cyfanswm o gynnwys HTML a ffeiliau sydd â delweddau â'r un testun amgen â delweddau eraill. Mae hon yn broblem fach.
 • HtmlLabel:2 - Cyfanswm o gynnwys HTML a ffeiliau sydd ag elfennau ffurflen heb labeli. Mae hon yn broblem fawr.
 • HtmlLinkName:3 - Cyfanswm o gynnwys HTML a ffeiliau sydd â dolenni nad ydynt yn ddisgrifiadol. Mae hon yn broblem fach.
 • HtmlList:3 - Cyfanswm o gynnwys HTML a ffeiliau sydd heb restri a ffurfiwyd yn gywir. Mae hon yn broblem fach.
 • HtmlObjectAlt:2 - Cyfanswm o gynnwys HTML a ffeiliau sydd â thagiau gwrthrych heb destun amgen. Mae hon yn broblem fawr.
 • HtmlTdHasHeader:2 - Cyfanswm o gynnwys HTML a ffeiliau sydd â cholofnau tabl heb bennawd cywir. Mae hon yn broblem fawr.
 • HtmlTitle:3 - Cyfanswm o gynnwys HTML a ffeiliau sydd heb deitl. Mae hon yn broblem fach.
 • ImageContrast:2 - Cyfanswm o ddelweddau sydd â chyferbyniad gwael. Mae hon yn broblem fawr.
 • ImageDecorative:2 - Cyfanswm o ddelweddau sydd heb eu marcio fel disgrifiadol. Mae hon yn broblem fawr.
 • ImageDescription:2 - Cyfanswm o ddelweddau sydd heb ddisgrifiad amgen. Mae hon yn broblem fawr.
 • ImageOcr:3 - Cyfanswm o ddelweddau sy'n cynnwys testun. Mae hon yn broblem fach.
 • ImageSeizure:1 - Cyfanswm o ddelweddau a allai achosi trawiadau. Mae hon yn broblem ddifrifol.
 • LanguageCorrect:3 - Cyfanswm o ddelweddau a osodwyd gyda'r iaith anghywir. Mae hon yn broblem fach.
 • LanguagePresence:3 - Cyfanswm o ddelweddau heb iaith benodedig. Mae hon yn broblem fach.
 • LibraryReference - Cyfanswm o eitemau y gellid eu gwella gyda gwybodaeth cyfeirnod llyfrgell.
 • Ocred:2 - Cyfanswm o ffeiliau PDF a sganiwyd a phroseswyd gan OCR. Mae hon yn broblem fawr.
 • Parsable:1 - Cyfanswm o eitemau sydd wedi'u cam-ffurfio neu wedi'u llygru efallai na fydd modd i fyfyrwyr eu hagor. Mae hon yn broblem ddifrifol.
 • Scanned:1 - Cyfanswm o ffeiliau PDF a sganiwyd ond nas proseswyd gan OCR. Mae hon yn broblem ddifrifol.
 • Security:1 - Cyfanswm o eitemau sydd angen cyfrinair. Mae hon yn broblem ddifrifol.
 • TableHeaders:2 - Cyfanswm o eitemau sydd â thablau heb benawdau. Mae hon yn broblem fawr.
 • Tagged:2 - Cyfanswm o ffeiliau PDF sydd heb eu tagio. Mae hon yn broblem fawr.
 • Title:3 - Cyfanswm o eitemau heb deitl. Mae hon yn broblem fach.

Adroddiad parth unigol

Adroddiad Allforyn Ally ar gyfer Cwrs, Adran, neu Barth Unigol

Mae rhesi yn eitemau cynnwys. Mae colofnau yn wybodaeth gyffredinol, sgoriau, a phroblemau hygyrchedd.

 • Id - Cyfeirnod yr eitem cynnwys.
 • Name - Enw'r eitem cynnwys.
 • Mime type - Math o gynnwys yr eitem.
 • Score - Sgor hygyrchedd yr eitem cynnwys.
 • Deleted at - Y dyddiad pan ddilëwyd yr eitem cynnwys.
 • Library reference - Gwrthrych JSON cyfeirnod y llyfrgell.
 • Url - URL yr eitem cynnwys.
 • AlternativeText:2 - Yn dangos a oes gan y PDF neu'r ddogfen o leiaf un ddelwedd heb destun amgen. Mae hon yn broblem fawr.
 • Contrast:2 - Yn dangos a oes gan y cyflwyniad, dogfen neu ffeil PDF broblemau cyferbyniad. Mae hon yn broblem fawr.
 • HeadingsHigherLevel:3 - Yn dangos a yw'r PDF neu'r ddogfen yn mynd yn uwch na'r lefel H6 argymelledig o benawdau. Mae hon yn broblem fach.
 • HeadingsPresence:2 - Yn dangos os nad oes gan y PDF na'r ddogfen benawdau. Mae hon yn broblem fawr.
 • HeadingsSequential:3 - Yn dangos os nad oes gan y PDF na'r ddogfen benawdau mewn dilyniant rhesymegol. Mae hon yn broblem fach.
 • HeadingsStartAtOne:3 - Yn dangos os nad oes gan y PDF na'r ddogfen bennawd H1 fel y pennawd cyntaf. Mae hon yn broblem fach.
 • HtmlBrokenLink:2 - Yn dangos a oes gan y cynnwys HTML ddolen a dorrwyd. Mae hon yn broblem fawr.

  Mae’r gwiriad hwn ar gyfer Ally ar gyfer Gwefannau yn unig ar hyn o bryd.

 • HtmlCaption:2 - Yn dangos a oes gan y cynnwys HTML fideos YouTubeTM heb gapsiynau. Mae hon yn broblem fawr.

  Polisi Preifatrwydd GoogleTM

 • HtmlColorContrast:2 - Yn dangos a oes gan y cynnwys HTML neu'r cynnwys WYSIWYG gyferbyniad lliw gwael. Mae hon yn broblem fawr.
 • HtmlDefinitionList:3 - Yn dangos os nad yw'r math o gynnwys HTML wedi'i ddiffinio yn gywir. Er enghraifft, mae gan bob elfen ffurflen label ac ni ddefnyddir elfennau p i arddullio penawdau. Mae hon yn broblem fach.
 • HtmlEmptyHeading:2 - Yn dangos a oes gan y cynnwys HTML neu'r ffeil benawdau gwag. Mae hon yn broblem fawr.
 • HtmlHasLang:3 - Yn dangos os nad oes gan y cynnwys HTML na'r ffeil bresenoldeb iaith a nodwyd. Mae hon yn broblem fach.
 • HtmlHeadingOrder:3 - Yn dangos os nad oes gan y cynnwys HTML na'r ffeil benawdau mewn dilyniant rhesymegol. Mae hon yn broblem fach.
 • HtmlHeadingsPresence:2 - Yn dangos os nad oes gan y cynnwys HTML na'r ffeil benawdau. Mae hon yn broblem fawr.
 • HtmlHeadingsStart:2 - Yn dangos os nad yw pennawd cyntaf y cynnwys HTML na’r ffeil yn bennawd H priodol. Mae hon yn broblem fawr.
 • HtmlImageAlt:2 - Yn dangos a oes gan y cynnwys HTML neu’r ffeil o leiaf un ddelwedd heb destun amgen. Mae hon yn broblem fawr.
 • HtmlImageRedundantAlt:3 - Yn dangos a oes gan y cynnwys HTML neu’r ffeil ddelweddau sydd â'r un testun amgen â delweddau eraill. Mae hon yn broblem fach.
 • HtmlLabel:2 - Yn dangos a oes gan y cynnwys HTML neu’r ffeil elfennau ffurflen heb labeli. Mae hon yn broblem fawr.
 • HtmlLinkName:3 - Yn dangos a oes gan y cynnwys HTML neu’r ffeil ddolenni nad ydynt yn ddisgrifiadol. Mae hon yn broblem fach.
 • HtmlList:3 - Yn dangos os nad oes gan y cynnwys HTML na’r ffeil restrau wedi'u ffurfio'n gywir. Mae hon yn broblem fach.
 • HtmlObjectAlt:2 - Yn dangos a oes gan y cynnwys HTML neu’r ffeil dagiau gwrthrych heb destun amgen. Mae hon yn broblem fawr.
 • HtmlTdHasHeader:2 - Yn dangos a oes gan y cynnwys HTML neu’r ffeil golofnau tabl heb bennawd priodol. Mae hon yn broblem fawr.
 • HtmlTitle:3 - Yn dangos os nad oes gan y cynnwys HTML na’r ffeil deitl. Mae hon yn broblem fach.
 • ImageContrast:2 - Yn dangos a oes gan y ddelwedd gyferbyniad gwael. Mae hon yn broblem fawr.
 • ImageDecorative:2 - Yn dangos os nad yw'r ddelwedd wedi’i marcio fel delwedd addurniadol. Mae hon yn broblem fawr.
 • ImageDescription:2 - Yn dangos os nad oes gan y ddelwedd ddisgrifiad amgen. Mae hon yn broblem fawr.
 • ImageOcr:3 - Yn dangos a oes gan y ddelwedd destun. Mae hon yn broblem fach.
 • ImageSeizure:1 - Yn dangos a all y ddelwedd beri trawiadau. Mae hon yn broblem ddifrifol.
 • LanguageCorrect:3 - Yn dangos a oes gan yr eitem iaith anghywir wedi'i gosod. Mae hon yn broblem fach.
 • LanguagePresence:3 - Yn dangos os nad oes gan yr eitem iaith wedi'i nodi. Mae hon yn broblem fach.
 • Ocred:2 - Yn dangos a yw’r PDF wedi’i sganio a’i brosesu gan OCR. Mae hon yn broblem fawr.
 • Parsable:1 - Yn dangos a yw'r eitem wedi'i cham-ffurfio neu wedi'i llygru ac efallai ni fydd myfyrwyr yn gallu ei agor. Mae hon yn broblem ddifrifol.
 • Scanned:1 - Yn dangos a yw’r PDF wedi’i sganio. Mae hon yn broblem ddifrifol.
 • Security:1 - Yn dangos a oes angen cyfrinair ar yr eitem. Mae hon yn broblem ddifrifol.
 • TableHeaders:2 - Yn dangos a oes gan yr eitem dablau heb benawdau. Mae hon yn broblem fawr.
 • Tagged:2 - Yn dangos os nad yw’r PDF wedi’i dagio. Mae hon yn broblem fawr.
 • Title:3 - Yn dangos os nad oes gan yr eitem deitl. Mae hon yn broblem fach.