Gweld manylion ynghylch sut mae cynnwys eich gwefan yn perfformio ac yn datblygu. Gallwch allgludo adroddiadau CSV Ally yn ôl blwyddyn, yn ôl mis, yn ôl parth ac ar gyfer parthau unigol.

Mae botwm Allgludo ar gael ar y tudalennau adroddiadau canlynol:

 • Tab trosolwg: I lawrlwytho'r adroddiadau parthau, misoedd a blynyddoedd.
 • Tab parthau: I lawrlwytho'r adroddiadau parthau, misoedd a blynyddoedd.

  Os byddwch yn defnyddio Ally ar gyfer Rheolwr Cymuned y We, bydd Ally yn dangos gwybodaeth yn ôl adrannau yn hytrach na pharthau. I ddysgu mwy, trwoch at Adroddiad Hygyrchedd Ally ar gyfer Rheolwr Cymuned y We.

 • Parth unigol: Lawrlwytho adroddiad ar gyfer parth penodol.

Trosolwg

Mae adroddiadau hygyrchedd Ally yn cael eu hallforio fel ffeil CSV. Bydd y ffeiliau CSV hyn yn nodi data manwl ynghylch yr eitemau eich gwefan sydd â phroblem. Ond beth mae'r data hwn yn ei olygu?

Mae rhesi'n cynrychioli parthau yn yr adroddiad Parthau a thudalennau gwe neu ffeiliau yn yr adroddiadau eraill. Mae colofnau yn wybodaeth gyffredinol, sgoriau, a phroblemau hygyrchedd. Mae adroddiadau'n cychwyn â gwybodaeth gyffredinol yn yr ychydig golofnau cyntaf.

Ar ôl y wybodaeth gyffredinol, mae'r adroddiad yn dangos y gwahanol fathau o gynnwys a chyfanswm pob un mewn cwrs, gan gynnwys ffeiliau a chynnwys a grëwyd yn rhaglen rheoli'r safle. Mae'r rhain yn golofnau pdf i arall yn y ffeil CSV.

Yn achos yr adroddiad ar barth neu adran unigol, fe restrir yr union fathau o gynnwys yn y golofn gyda'r pennawd "Math o Mime".

Nesaf, mae'r adroddiadau yn manylu faint o eitemau mewn adran sydd â phroblemau hygyrchedd Mae'r rhif yn y penynnau colofn yn cynrychioli lefel ddifrifoldeb y broblem.


Beth mae'r rhif yn y penynnau colofn yn ei olygu?

Mae'r rhif yn y pennyn colofn yn cynrychioli lefel ddifrifoldeb y broblem.

 • Mae 1 yn cynrychioli problemau difrifol
 • Mae 2 yn cynrychioli problemau mawr
 • Mae 3 yn cynrychioli problemau bach

Er enghraifft, mae ImageSeizure:1 yn broblem ddifrifol ond mae AlternativeText:3 yn broblem fach.

Mae hyn yn gwneud dosrannu difrifoldeb pob problem mewn ffordd awtomatig yn haws.


Adroddiad misoedd

Mae rhesi yn dudalennau gwe neu ffeiliau ar draws y safle. Mae colofnau yn wybodaeth gyffredinol, sgoriau, a phroblemau hygyrchedd.

 • Mis - Dyddiad pob mis.
 • Nifer o barthau - Cyfanswm o barthau.
 • Cyfanswm o ffeiliau - Cyfanswm o ffeiliau.
 • Gyda sgôr Ally - Sgôr hygyrchedd y safle ar ôl gwneud gwelliannau i'r cynnwys.
 • Heb sgôr Ally - Sgôr hygyrchedd y safle cyn gwneud gwelliannau i'r cynnwys
 • pdf - Cyfanswm o ffeiliau PDF yn y safle.
 • image - Cyfanswm o ddelweddau yn y safle.
 • html-page - Cyfanswm o dudalennau HTML yn y safle. Mae hyn yn cynnwys cynnwys a grëwyd yng ngolygydd cynnwys y safle.
 • presentation - Cyfanswm o gyflwyniadau yn y safle.
 • document - Cyfanswm o ddogfennau yn y safle.
 • other - Cyfanswm o ffeiliau yn y safle nad ydynt yn ffeiliau PDF, delweddau, tudalennau HTML, cyflwyniadau, a dogfennau.
 • application/x-page - Cyfanswm o gynnwys WYSIWYG arall sydd â phroblemau hygyrchedd.
 • AlternativeText:3 - Cyfanswm o ffeiliau PDF a dogfennau sydd ag o leiaf un ddelwedd heb destun amgen. Mae hon yn broblem fach.
 • Contrast:2 - Cyfanswm o eitemau sydd â phroblemau cyferbyniad. Mae hon yn broblem fawr.
 • HeadingsHigherLevel:3 - Cyfanswm o ffeiliau PDF a dogfennau sy'n mynd yn uwch na'r lefel H6 awgrymelledig o benynnau. Mae hon yn broblem fach.
 • HeadingsPresence:2 - Cyfanswm o ffeiliau PDF a dogfennau sydd heb benynnau. Mae hon yn broblem fawr.
 • HeadingsSequential:3 - Cyfanswm o ffeiliau PDF a dogfennau sydd heb benynnau mewn cyfres resymegol. Mae hon yn broblem fach.
 • HeadingsStartAtOne:3 - Cyfanswm o ffeiliau PDF a dogfennau nad ydynt yn dechrau gyda phennyn H1 fel y pennyn cyntaf. Mae hon yn broblem fach.
 • HtmlCaption:3 - Cyfanswm o gynnwys HTML a ffeiliau sydd â fideos YouTubeTM heb gapsiynau. Mae hon yn broblem fach.
 • HtmlColorContrast:2 - Cyfanswm o gynnwys HTML a ffeiliau sydd â chyferbyniad lliw gwael. Mae hon yn broblem fawr.
 • HtmlDefinitionList:3 - Cyfanswm o gynnwys HTML a ffeiliau nas diffiniwyd yn gywir. Er enghraifft, mae gan bob elfen ffurflen label ac na ddefnyddir elfennau p i arddullio penynnau. Mae hon yn broblem fach.
 • HtmlEmptyHeading:2 - Cyfanswm o gynnwys HTML a ffeiliau sydd â phenynnau gwag. Mae hon yn broblem fawr.
 • HtmlHasLang:3 - Cyfanswm o gynnwys HTML a ffeiliau sydd heb bresenoldeb iaith a nodwyd. Mae hon yn broblem fach.
 • HtmlHeadingOrder:3 - Cyfanswm o gynnwys HTML a ffeiliau sydd heb benynnau mewn cyfres resymegol. Mae hon yn broblem fach.
 • HtmlHeadingsPresence:2 - Cyfanswm o gynnwys HTML a ffeiliau sydd heb benynnau. Mae hon yn broblem fawr.
 • HtmlHeadingsStart:2 - Cyfanswm o gynnwys HTML a ffeiliau nad ydynt yn dechrau gyda'r pennyn H priodol fel y pennyn cyntaf. Mae hon yn broblem fawr.
 • HtmlImageAlt:2 - Cyfanswm o gynnwys HTML a ffeiliau sydd ag o leiaf un ddelwedd heb destun amgen. Mae hon yn broblem fawr.
 • HtmlImageRedundantAlt:3 - Cyfanswm o gynnwys HTML a ffeiliau sydd â delweddau â'r un testun amgen â delweddau eraill. Mae hon yn broblem fach.
 • HtmlLabel:2 - Cyfanswm o gynnwys HTML a ffeiliau sydd ag elfennau ffurflen heb labeli. Mae hon yn broblem fawr.
 • HtmlLinkName:3 - Cyfanswm o gynnwys HTML a ffeiliau sydd â dolenni nad ydynt yn ddisgrifiadol. Mae hon yn broblem fach.
 • HtmlList:3 - Cyfanswm o gynnwys HTML a ffeiliau sydd heb restri a ffurfiwyd yn gywir. Mae hon yn broblem fach.
 • HtmlObjectAlt:2 - Cyfanswm o gynnwys HTML a ffeiliau sydd â thagiau gwrthrych heb destun amgen. Mae hon yn broblem fawr.
 • HtmlTdHasHeader:2 - Cyfanswm o gynnwys HTML a ffeiliau sydd â cholofnau tabl heb bennyn cywir. Mae hon yn broblem fawr.
 • HtmlTitle:3 - Cyfanswm o gynnwys HTML a ffeiliau sydd heb deitl. Mae hon yn broblem fach.
 • ImageContrast:2 - Cyfanswm o ddelweddau sydd â chyferbyniad gwael. Mae hon yn broblem fawr.
 • ImageDecorative:2 - Cyfanswm o ddelweddau sydd heb eu marcio fel disgrifiadol. Mae hon yn broblem fawr.
 • ImageDescription:2 - Cyfanswm o ddelweddau sydd heb ddisgrifiad amgen. Mae hon yn broblem fawr.
 • ImageOcr:3 - Cyfanswm o ddelweddau sy'n cynnwys testun. Mae hon yn broblem fach.
 • ImageSeizure:1 - Cyfanswm o ddelweddau a allai achosi trawiadau. Mae hon yn broblem ddifrifol.
 • LanguageCorrect:3 - Cyfanswm o ddelweddau a osodwyd gyda'r iaith anghywir. Mae hon yn broblem fach.
 • LanguagePresence:3 - Cyfanswm o ddelweddau heb iaith benodedig. Mae hon yn broblem fach.
 • LibraryReference:3 - Cyfanswm o ddelweddau y gellid eu gwella gyda gwybodaeth cyfeirnod llyfrgell. Mae hon yn broblem fach.
 • Ocred:2 - Cyfanswm o ffeiliau PDF a sganiwyd ond nas proseswyd gan OCR. Mae hon yn broblem fawr.
 • Parsable:1 - Cyfanswm o eitemau sydd wedi'u camffurfio neu wedi'u llygru y gallai myfyrwyr eu hagor. Mae hon yn broblem ddifrifol.
 • Scanned:1 - Cyfanswm o ffeiliau PDF a sganiwyd. Mae hon yn broblem ddifrifol.
 • Security:1 - Cyfanswm o eitemau sydd angen cyfrinair. Mae hon yn broblem ddifrifol.
 • TableHeaders:2 - Cyfanswm o eitemau sydd â thablau heb benynnau. Mae hon yn broblem fawr.
 • Tagged:3 - Cyfanswm o ffeiliau PDF heb eu tagio. Mae hon yn broblem fach.
 • Title:3 - Cyfanswm o eitemau heb deitl. Mae hon yn broblem fach.

Adroddiad parthau

Mae’r rhesi yn nodi parthau. Mae colofnau yn wybodaeth gyffredinol, sgoriau, a phroblemau hygyrchedd.

 • ID parth - ID y parth.
 • Enw parth - Enw'r parth.
 • URL parth - URL y parth.
 • Gwelwyd wedi'i dileu ar - Dyddiad dilëwyd y parth.
 • Cyfanswm o ffeiliau - Cyfanswm o ffeiliau yn y parth.
 • Gyda sgôr Ally - Sgôr hygyrchedd y parth ar ôl gwneud gwelliannau i'r cynnwys.
 • Heb sgôr Ally - Sgôr hygyrchedd y parth cyn gwneud gwelliannau i'r cynnwys
 • pdf - Cyfanswm o ffeiliau PDF yn y parth.
 • image - Cyfanswm o ddelweddau yn y parth.
 • html-page - Cyfanswm o dudalennau HTML yn y parth. Mae hyn yn cynnwys cynnwys a grëwyd yng ngolygydd cynnwys y parth.
 • presentation - Cyfanswm o gyflwyniadau yn y parth.
 • document - Cyfanswm o ddogfennau yn y parth.
 • other - Cyfanswm o ffeiliau yn y parth nad ydynt yn ffeiliau PDF, delweddau, tudalennau HTML, cyflwyniadau, a dogfennau.
 • application/x-page - Cyfanswm o gynnwys WYSIWYG arall sydd â phroblemau hygyrchedd.
 • AlternativeText:3 - Cyfanswm o ffeiliau PDF a dogfennau sydd ag o leiaf un ddelwedd heb destun amgen. Mae hon yn broblem fach.
 • Contrast:2 - Cyfanswm o eitemau sydd â phroblemau cyferbyniad. Mae hon yn broblem fawr.
 • HeadingsHigherLevel:3 - Cyfanswm o ffeiliau PDF a dogfennau sy'n mynd yn uwch na'r lefel H6 awgrymelledig o benynnau. Mae hon yn broblem fach.
 • HeadingsPresence:2 - Cyfanswm o ffeiliau PDF a dogfennau sydd heb benynnau. Mae hon yn broblem fawr.
 • HeadingsSequential:3 - Cyfanswm o ffeiliau PDF a dogfennau sydd heb benynnau mewn cyfres resymegol. Mae hon yn broblem fach.
 • HeadingsStartAtOne:3 - Cyfanswm o ffeiliau PDF a dogfennau nad ydynt yn dechrau gyda phennyn H1 fel y pennyn cyntaf. Mae hon yn broblem fach.
 • HtmlCaption:3 - Cyfanswm o gynnwys HTML a ffeiliau sydd â fideos YouTubeTM heb gapsiynau. Mae hon yn broblem fach.
 • HtmlColorContrast:2 - Cyfanswm o gynnwys HTML a ffeiliau sydd â chyferbyniad lliw gwael. Mae hon yn broblem fawr.
 • HtmlDefinitionList:3 - Cyfanswm o gynnwys HTML a ffeiliau nas diffiniwyd yn gywir. Er enghraifft, mae gan bob elfen ffurflen label ac na ddefnyddir elfennau p i arddullio penynnau. Mae hon yn broblem fach.
 • HtmlEmptyHeading:2 - Cyfanswm o gynnwys HTML a ffeiliau sydd â phenynnau gwag. Mae hon yn broblem fawr.
 • HtmlHasLang:3 - Cyfanswm o gynnwys HTML a ffeiliau sydd heb bresenoldeb iaith a nodwyd. Mae hon yn broblem fach.
 • HtmlHeadingOrder:3 - Cyfanswm o gynnwys HTML a ffeiliau sydd heb benynnau mewn cyfres resymegol. Mae hon yn broblem fach.
 • HtmlHeadingsPresence:2 - Cyfanswm o gynnwys HTML a ffeiliau sydd heb benynnau. Mae hon yn broblem fawr.
 • HtmlHeadingsStart:2 - Cyfanswm o gynnwys HTML a ffeiliau nad ydynt yn dechrau gyda'r pennyn H priodol fel y pennyn cyntaf. Mae hon yn broblem fawr.
 • HtmlImageAlt:2 - Cyfanswm o gynnwys HTML a ffeiliau sydd ag o leiaf un ddelwedd heb destun amgen. Mae hon yn broblem fawr.
 • HtmlImageRedundantAlt:3 - Cyfanswm o gynnwys HTML a ffeiliau sydd â delweddau â'r un testun amgen â delweddau eraill. Mae hon yn broblem fach.
 • HtmlLabel:2 - Cyfanswm o gynnwys HTML a ffeiliau sydd ag elfennau ffurflen heb labeli. Mae hon yn broblem fawr.
 • HtmlLinkName:3 - Cyfanswm o gynnwys HTML a ffeiliau sydd â dolenni nad ydynt yn ddisgrifiadol. Mae hon yn broblem fach.
 • HtmlList:3 - Cyfanswm o gynnwys HTML a ffeiliau sydd heb restri a ffurfiwyd yn gywir. Mae hon yn broblem fach.
 • HtmlObjectAlt:2 - Cyfanswm o gynnwys HTML a ffeiliau sydd â thagiau gwrthrych heb destun amgen. Mae hon yn broblem fawr.
 • HtmlTdHasHeader:2 - Cyfanswm o gynnwys HTML a ffeiliau sydd â cholofnau tabl heb bennyn cywir. Mae hon yn broblem fawr.
 • HtmlTitle:3 - Cyfanswm o gynnwys HTML a ffeiliau sydd heb deitl. Mae hon yn broblem fach.
 • ImageContrast:2 - Cyfanswm o ddelweddau sydd â chyferbyniad gwael. Mae hon yn broblem fawr.
 • ImageDecorative:2 - Cyfanswm o ddelweddau sydd heb eu marcio fel disgrifiadol. Mae hon yn broblem fawr.
 • ImageDescription:2 - Cyfanswm o ddelweddau sydd heb ddisgrifiad amgen. Mae hon yn broblem fawr.
 • ImageOcr:3 - Cyfanswm o ddelweddau sy'n cynnwys testun. Mae hon yn broblem fach.
 • ImageSeizure:1 - Cyfanswm o ddelweddau a allai achosi trawiadau. Mae hon yn broblem ddifrifol.
 • LanguageCorrect:3 - Cyfanswm o ddelweddau a osodwyd gyda'r iaith anghywir. Mae hon yn broblem fach.
 • LanguagePresence:3 - Cyfanswm o ddelweddau heb iaith benodedig. Mae hon yn broblem fach.
 • LibraryReference:3 - Cyfanswm o ddelweddau y gellid eu gwella gyda gwybodaeth cyfeirnod llyfrgell. Mae hon yn broblem fach.
 • Ocred:2 - Cyfanswm o ffeiliau PDF a sganiwyd ond nas proseswyd gan OCR. Mae hon yn broblem fawr.
 • Parsable:1 - Cyfanswm o eitemau sydd wedi'u camffurfio neu wedi'u llygru y gallai myfyrwyr eu hagor. Mae hon yn broblem ddifrifol.
 • Scanned:1 - Cyfanswm o ffeiliau PDF a sganiwyd. Mae hon yn broblem ddifrifol.
 • Security:1 - Cyfanswm o eitemau sydd angen cyfrinair. Mae hon yn broblem ddifrifol.
 • TableHeaders:2 - Cyfanswm o eitemau sydd â thablau heb benynnau. Mae hon yn broblem fawr.
 • Tagged:3 - Cyfanswm o ffeiliau PDF heb eu tagio. Mae hon yn broblem fach.
 • Title:3 - Cyfanswm o eitemau heb deitl. Mae hon yn broblem fach.

Adroddiad blynyddoedd

Mae rhesi yn dudalennau gwe neu ffeiliau ar draws y safle. Mae colofnau yn wybodaeth gyffredinol, sgoriau, a phroblemau hygyrchedd.

 • Blwyddyn academaidd - Dyddiad pob blwyddyn.
 • Nifer o barthau - Cyfanswm o barthau.
 • Cyfanswm o ffeiliau - Cyfanswm o ffeiliau.
 • Gyda sgôr Ally - Sgôr hygyrchedd y safle ar ôl gwneud gwelliannau i'r cynnwys.
 • Heb sgôr Ally - Sgôr hygyrchedd y safle cyn gwneud gwelliannau i'r cynnwys
 • pdf - Cyfanswm o ffeiliau PDF yn y safle.
 • image - Cyfanswm o ddelweddau yn y safle.
 • html-page - Cyfanswm o dudalennau HTML yn y safle. Mae hyn yn cynnwys cynnwys a grëwyd yng ngolygydd cynnwys y safle.
 • presentation - Cyfanswm o gyflwyniadau yn y safle.
 • document - Cyfanswm o ddogfennau yn y safle.
 • other - Cyfanswm o ffeiliau yn y safle nad ydynt yn ffeiliau PDF, delweddau, tudalennau HTML, cyflwyniadau, a dogfennau.
 • application/x-page - Cyfanswm o gynnwys WYSIWYG arall sydd â phroblemau hygyrchedd.
 • AlternativeText:3 - Cyfanswm o ffeiliau PDF a dogfennau sydd ag o leiaf un ddelwedd heb destun amgen. Mae hon yn broblem fach.
 • Contrast:2 - Cyfanswm o eitemau sydd â phroblemau cyferbyniad. Mae hon yn broblem fawr.
 • HeadingsHigherLevel:3 - Cyfanswm o ffeiliau PDF a dogfennau sy'n mynd yn uwch na'r lefel H6 awgrymelledig o benynnau. Mae hon yn broblem fach.
 • HeadingsPresence:2 - Cyfanswm o ffeiliau PDF a dogfennau sydd heb benynnau. Mae hon yn broblem fawr.
 • HeadingsSequential:3 - Cyfanswm o ffeiliau PDF a dogfennau sydd heb benynnau mewn cyfres resymegol. Mae hon yn broblem fach.
 • HeadingsStartAtOne:3 - Cyfanswm o ffeiliau PDF a dogfennau nad ydynt yn dechrau gyda phennyn H1 fel y pennyn cyntaf. Mae hon yn broblem fach.
 • HtmlCaption:3 - Cyfanswm o gynnwys HTML a ffeiliau sydd â fideos YouTubeTM heb gapsiynau. Mae hon yn broblem fach.
 • HtmlColorContrast:2 - Cyfanswm o gynnwys HTML a ffeiliau sydd â chyferbyniad lliw gwael. Mae hon yn broblem fawr.
 • HtmlDefinitionList:3 - Cyfanswm o gynnwys HTML a ffeiliau nas diffiniwyd yn gywir. Er enghraifft, mae gan bob elfen ffurflen label ac na ddefnyddir elfennau p i arddullio penynnau. Mae hon yn broblem fach.
 • HtmlEmptyHeading:2 - Cyfanswm o gynnwys HTML a ffeiliau sydd â phenynnau gwag. Mae hon yn broblem fawr.
 • HtmlHasLang:3 - Cyfanswm o gynnwys HTML a ffeiliau sydd heb bresenoldeb iaith a nodwyd. Mae hon yn broblem fach.
 • HtmlHeadingOrder:3 - Cyfanswm o gynnwys HTML a ffeiliau sydd heb benynnau mewn cyfres resymegol. Mae hon yn broblem fach.
 • HtmlHeadingsPresence:2 - Cyfanswm o gynnwys HTML a ffeiliau sydd heb benynnau. Mae hon yn broblem fawr.
 • HtmlHeadingsStart:2 - Cyfanswm o gynnwys HTML a ffeiliau nad ydynt yn dechrau gyda'r pennyn H priodol fel y pennyn cyntaf. Mae hon yn broblem fawr.
 • HtmlImageAlt:2 - Cyfanswm o gynnwys HTML a ffeiliau sydd ag o leiaf un ddelwedd heb destun amgen. Mae hon yn broblem fawr.
 • HtmlImageRedundantAlt:3 - Cyfanswm o gynnwys HTML a ffeiliau sydd â delweddau â'r un testun amgen â delweddau eraill. Mae hon yn broblem fach.
 • HtmlLabel:2 - Cyfanswm o gynnwys HTML a ffeiliau sydd ag elfennau ffurflen heb labeli. Mae hon yn broblem fawr.
 • HtmlLinkName:3 - Cyfanswm o gynnwys HTML a ffeiliau sydd â dolenni nad ydynt yn ddisgrifiadol. Mae hon yn broblem fach.
 • HtmlList:3 - Cyfanswm o gynnwys HTML a ffeiliau sydd heb restri a ffurfiwyd yn gywir. Mae hon yn broblem fach.
 • HtmlObjectAlt:2 - Cyfanswm o gynnwys HTML a ffeiliau sydd â thagiau gwrthrych heb destun amgen. Mae hon yn broblem fawr.
 • HtmlTdHasHeader:2 - Cyfanswm o gynnwys HTML a ffeiliau sydd â cholofnau tabl heb bennyn cywir. Mae hon yn broblem fawr.
 • HtmlTitle:3 - Cyfanswm o gynnwys HTML a ffeiliau sydd heb deitl. Mae hon yn broblem fach.
 • ImageContrast:2 - Cyfanswm o ddelweddau sydd â chyferbyniad gwael. Mae hon yn broblem fawr.
 • ImageDecorative:2 - Cyfanswm o ddelweddau sydd heb eu marcio fel disgrifiadol. Mae hon yn broblem fawr.
 • ImageDescription:2 - Cyfanswm o ddelweddau sydd heb ddisgrifiad amgen. Mae hon yn broblem fawr.
 • ImageOcr:3 - Cyfanswm o ddelweddau sy'n cynnwys testun. Mae hon yn broblem fach.
 • ImageSeizure:1 - Cyfanswm o ddelweddau a allai achosi trawiadau. Mae hon yn broblem ddifrifol.
 • LanguageCorrect:3 - Cyfanswm o ddelweddau a osodwyd gyda'r iaith anghywir. Mae hon yn broblem fach.
 • LanguagePresence:3 - Cyfanswm o ddelweddau heb iaith benodedig. Mae hon yn broblem fach.
 • LibraryReference:3 - Cyfanswm o ddelweddau y gellid eu gwella gyda gwybodaeth cyfeirnod llyfrgell. Mae hon yn broblem fach.
 • Ocred:2 - Cyfanswm o ffeiliau PDF a sganiwyd ond nas proseswyd gan OCR. Mae hon yn broblem fawr.
 • Parsable:1 - Cyfanswm o eitemau sydd wedi'u camffurfio neu wedi'u llygru y gallai myfyrwyr eu hagor. Mae hon yn broblem ddifrifol.
 • Scanned:1 - Cyfanswm o ffeiliau PDF a sganiwyd. Mae hon yn broblem ddifrifol.
 • Security:1 - Cyfanswm o eitemau sydd angen cyfrinair. Mae hon yn broblem ddifrifol.
 • TableHeaders:2 - Cyfanswm o eitemau sydd â thablau heb benynnau. Mae hon yn broblem fawr.
 • Tagged:3 - Cyfanswm o ffeiliau PDF heb eu tagio. Mae hon yn broblem fach.
 • Title:3 - Cyfanswm o eitemau heb deitl. Mae hon yn broblem fach.

Adroddiad parth unigol

Adroddiad Allforyn Ally ar gyfer Cwrs Unigol, Adran, neu Barth

Mae rhesi yn eitemau cynnwys. Mae colofnau yn wybodaeth gyffredinol, sgoriau, a phroblemau hygyrchedd.

 • Id - Cyfeirnod yr eitem cynnwys.
 • Name - Enw'r eitem cynnwys.
 • Mime type - Math o gynnwys yr eitem.
 • Score - Sgor hygyrchedd yr eitem cynnwys.
 • Deleted at - Y dyddiad pan ddilëwyd yr eitem cynnwys.
 • Library reference - Gwrthrych JSON cyfeirnod y llyfrgell.
 • Url - URL yr eitem cynnwys.
 • AlternativeText:3 - Yn nodi a oes gan y mathau cynnwys PDF a dogfen o leiaf un ddelwedd heb destun amgen. Mae hon yn broblem fach.
 • Contrast:2 - Yn nodi a oes gan y math o gynnwys broblemau cyferbyniad. Mae hon yn broblem fawr.
 • HeadingsHigherLevel:3 - Yn nodi a yw'r math o gynnwys PDF a dogfen yn mynd yn uwch na'r lefel H6 argymelledig o benawdau. Mae hon yn broblem fach.
 • HeadingsPresence:2 - Yn nodi os nad oes gan y math o gynnwys PDF a dogfen benawdau. Mae hon yn broblem fawr.
 • HeadingsSequential:3 - Yn nodi os nad oes gan y math o gynnwys PDF a dogfen benawdau mewn dilyniant rhesymegol. Mae hon yn broblem fach.
 • HeadingsStartAtOne:3 - Yn nodi os nad oes gan y math o gynnwys PDF a dogfen bennawd H1 fel y pennawd cyntaf. Mae hon yn broblem fach.
 • HtmlCaption:3 - Yn nodi a oes gan y math o gynnwys HTML fideos YouTubeTM heb gapsiynau. Mae hon yn broblem fach.
 • HtmlColorContrast:2 - Yn nodi a oes gan y math o gynnwys HTML gyferbyniad lliw gwael. Mae hon yn broblem fawr.
 • HtmlDefinitionList:3 - Yn nodi os nad yw'r math o gynnwys HTML wedi'i ddiffinio yn gywir. Er enghraifft, mae gan bob elfen ffurflen label ac ni ddefnyddir elfennau p i arddullio penynnau. Mae hon yn broblem fach.
 • HtmlEmptyHeading:2 - Yn nodi os nad oes gan y math o gynnwys HTML benawdau gwag. Mae hon yn broblem fawr.
 • HtmlHasLang:3 - Yn nodi os nad oes gan y math o gynnwys HTML bresenoldeb iaith a nodwyd. Mae hon yn broblem fach.
 • HtmlHeadingOrder:3 - Yn nodi os nad oes gan y math o gynnwys HTML benawdau mewn dilyniant rhesymegol. Mae hon yn broblem fach.
 • HtmlHeadingsPresence:2 - Yn nodi os nad oes gan y math o gynnwys HTML benawdau. Mae hon yn broblem fawr.
 • HtmlHeadingsStart:2 - Yn nodi os nad yw pennawd cyntaf y math o gynnwys HTML yn bennawd H priodol. Mae hon yn broblem fawr.
 • HtmlImageAlt:2 - Yn nodi a oes gan y math o gynnwys HTML o leiaf un ddelwedd heb destun amgen. Mae hon yn broblem fawr.
 • HtmlImageRedundantAlt:3 - Yn nodi a oes gan y math o gynnwys HTML ddelweddau sydd â'r un testun amgen â delweddau eraill. Mae hon yn broblem fach.
 • HtmlLabel:2 - Yn nodi a oes gan y math o gynnwys HTML elfennau ffurflen heb labeli. Mae hon yn broblem fawr.
 • HtmlLinkName:3 - Yn nodi a oes gan y math o gynnwys HTML ddolenni nad ydynt yn ddisgrifiadol. Mae hon yn broblem fach.
 • HtmlList:3 - Yn nodi os nad oes gan y math o gynnwys HTML restrau wedi'u ffurfio'n gywir. Mae hon yn broblem fach.
 • HtmlObjectAlt:2 - Yn nodi a oes gan y math o gynnwys HTML dagiau gwrthrych heb destun amgen. Mae hon yn broblem fawr.
 • HtmlTdHasHeader:2 - Yn nodi a oes gan y math o gynnwys HTML golofnau tabl heb bennawd priodol. Mae hon yn broblem fawr.
 • HtmlTitle:3 - Yn nodi os nad oes gan y math o gynnwys HTML deitl. Mae hon yn broblem fach.
 • ImageContrast:2 - Yn nodi a oes gan y math o gynnwys delwedd gyferbyniad gwael. Mae hon yn broblem fawr.
 • ImageDecorative:2 - Yn nodi a yw'r math o gynnwys delwedd wedi'i farcio fel disgrifiadol. Mae hon yn broblem fawr.
 • ImageDescription:2 - Yn nodi os nad oes gan y math o gynnwys delwedd ddisgrifiad amgen. Mae hon yn broblem fawr.
 • ImageOcr:3 - Yn nodi a oes gan y math o gynnwys delwedd destun. Mae hon yn broblem fach.
 • ImageSeizure:1 - Yn nodi a all y math o gynnwys delwedd beri trawiadau. Mae hon yn broblem ddifrifol.
 • LanguageCorrect:3 - Yn nodi a oes gan y math o gynnwys iaith anghywir wedi'i gosod. Mae hon yn broblem fach.
 • LanguagePresence:3 - Yn nodi os nad oes gan y math o gynnwys iaith wedi'i nodi. Mae hon yn broblem fach.
 • LibraryReference:3 - Yn nodi a ellid gwella'r math o gynnwys gyda gwybodaeth cyfeirnod llyfrgell. Mae hon yn broblem fach.
 • Ocred:2 - Yn nodi a yw'r math o gynnwys PDF wedi'i sganio ond heb ei brosesu gan OCR. Mae hon yn broblem fawr.
 • Parsable:1 - Yn nodi a yw'r math o gynnwys wedi'i gam-ffurfio neu wedi'i llygru ac efallai ni fydd myfyrwyr yn gallu ei agor. Mae hon yn broblem ddifrifol.
 • Scanned:1 - Yn nodi os yw'r math o gynnwys PDF wedi'i sganio. Mae hon yn broblem ddifrifol.
 • Security:1 - Yn nodi a oes angen cyfrinair ar y math o gynnwys. Mae hon yn broblem ddifrifol.
 • TableHeaders:2 - Yn nodi a oes gan y math o gynnwys dablau heb benawdau. Mae hon yn broblem fawr.
 • Tagged:3 - Yn nodi os nad yw'r math o gynnwys PDF wedi'i dagio. Mae hon yn broblem fach.
 • Title:3 - Yn nodi os nad oes gan y math o gynnwys deitl. Mae hon yn broblem fach.