Gweld manylion ynghylch sut mae cynnwys eich gwefan yn perfformio ac yn datblygu. Gallwch allgludo adroddiadau CSV Ally yn ôl blwyddyn, yn ôl mis, yn ôl parth ac ar gyfer parthau unigol.

Mae botwm Allgludo ar gael ar y tudalennau adroddiadau canlynol:

 • Tab trosolwg: I lawrlwytho'r adroddiadau parthau, misoedd a blynyddoedd.
 • Tab parthau: I lawrlwytho'r adroddiadau parthau, misoedd a blynyddoedd.

  Os byddwch yn defnyddio Ally ar gyfer Rheolwr Cymuned y We, bydd Ally yn dangos gwybodaeth yn ôl adrannau yn hytrach na pharthau. I ddysgu mwy, trwoch at Adroddiad Hygyrchedd Ally ar gyfer Rheolwr Cymuned y We.

 • Parth unigol: Lawrlwytho adroddiad ar gyfer parth penodol.

Trosolwg

Mae adroddiadau hygyrchedd Ally yn cael eu hallforio fel ffeil CSV. Bydd y ffeiliau CSV hyn yn nodi data manwl ynghylch yr eitemau eich gwefan sydd â phroblem. Ond beth mae'r data hwn yn ei olygu?

Mae rhesi'n cynrychioli parthau yn yr adroddiad Parthau a thudalennau gwe neu ffeiliau yn yr adroddiadau eraill. Mae colofnau yn wybodaeth gyffredinol, sgoriau, a phroblemau hygyrchedd. Mae adroddiadau'n cychwyn â gwybodaeth gyffredinol yn yr ychydig golofnau cyntaf.

Ar ôl y wybodaeth gyffredinol, mae'r adroddiad yn dangos y gwahanol fathau o gynnwys a chyfanswm pob un mewn cwrs, gan gynnwys ffeiliau a chynnwys a grëwyd yn rhaglen rheoli'r safle. Mae'r rhain yn golofnau pdf i arall yn y ffeil CSV.

Yn achos yr adroddiad ar barth neu adran unigol, fe restrir yr union fathau o gynnwys yn y golofn gyda'r pennawd "Math o Mime".

Nesaf, mae'r adroddiadau yn manylu faint o eitemau mewn adran sydd â phroblemau hygyrchedd Mae'r rhif yn y penynnau colofn yn cynrychioli lefel ddifrifoldeb y broblem.


Beth mae'r rhif yn y penynnau colofn yn ei olygu?

Mae'r rhif yn y pennyn colofn yn cynrychioli lefel ddifrifoldeb y broblem.

 • Mae 1 yn cynrychioli problemau difrifol
 • Mae 2 yn cynrychioli problemau mawr
 • Mae 3 yn cynrychioli problemau bach

Er enghraifft, mae ImageSeizure:1 yn broblem ddifrifol ac mae AlternativeText:2 yn broblem fawr.

Mae hyn yn gwneud dosrannu difrifoldeb pob problem mewn ffordd awtomatig yn haws.


Adroddiad misoedd

Mae rhesi yn dudalennau gwe neu ffeiliau ar draws y safle. Mae colofnau yn wybodaeth gyffredinol, sgoriau, a phroblemau hygyrchedd.

 • Mis - Dyddiad pob mis.
 • Nifer o barthau - Cyfanswm o barthau.
 • Cyfanswm o ffeiliau - Cyfanswm o ffeiliau.
 • Gyda sgôr Ally - Sgôr hygyrchedd y safle ar ôl gwneud gwelliannau i'r cynnwys.
 • Heb sgôr Ally - Sgôr hygyrchedd y safle cyn gwneud gwelliannau i'r cynnwys
 • pdf - Cyfanswm o ffeiliau PDF yn y safle.
 • image - Cyfanswm o ddelweddau yn y safle.
 • html-page - Cyfanswm o dudalennau HTML yn y safle. Mae hyn yn cynnwys cynnwys a grëwyd yng ngolygydd cynnwys y safle.
 • presentation - Cyfanswm o gyflwyniadau yn y safle.
 • document - Cyfanswm o ddogfennau yn y safle.
 • other - Cyfanswm o ffeiliau yn y safle nad ydynt yn ffeiliau PDF, delweddau, tudalennau HTML, cyflwyniadau, a dogfennau.
 • application/x-page - Cyfanswm o gynnwys WYSIWYG arall sydd â phroblemau hygyrchedd.

Ally Export Issue Columns

 • AlternativeText:2 - Total number of PDFs and documents with at least one image without alternative text. This is a major issue.
 • Contrast:2 - Total number of presentation, document, and PDF files that have contrast issues. This is a major issue.
 • HeadingsHigherLevel:3 - Total number of PDFs and documents that exceed the recommended H6 level of headings. This is a minor issue.
 • HeadingsPresence:2 - Total number of PDFs and documents that don’t have headings. This is a major issue.
 • HeadingsSequential:3 - Total number of PDFs and documents that don’t have headings in a logical sequence. This is a minor issue.
 • HeadingsStartAtOne:3 - Total number of PDFs and documents that don’t have an H1 heading as the first heading. This is a minor issue.
 • HtmlCaption:2 - Total number of HTML content and files that have YouTubeTM videos without captions. This is a major issue.
 • HtmlColorContrast:2 - Total number of HTML and WYSIWYG content that have poor color contrast. This is a major issue.
 • HtmlDefinitionList:3 - Total number of HTML content and files that are not properly defined. For example, every form element has a label and that p elements are not used to style headings. This is a minor issue.
 • HtmlEmptyHeading:2 - Total number of HTML content and files that have empty headings. This is a major issue.
 • HtmlHasLang:3 - Total number of HTML content and files that don’t have language presence identified. This is a minor issue.
 • HtmlHeadingOrder:3 - Total number of HTML content and files that don’t have headings in a logical sequence. This is a minor issue.
 • HtmlHeadingsPresence:2 - Total number of HTML content and files that don’t have headings. This is a major issue.
 • HtmlHeadingsStart:2 - Total number of HTML content and files that don’t have the appropriate H heading as the first heading. This is a major issue.
 • HtmlImageAlt:2 - Total number of HTML content and files that have at least one image without alternative text. This is a major issue.
 • HtmlImageRedundantAlt:3 - Total number of HTML content and files that have images with the same alternative text as other images. This is a minor issue.
 • HtmlLabel:2 - Total number of HTML content and files that have form elements without labels. This is a major issue.
 • HtmlLinkName:3 - Total number of HTML content and files that have links that are not descriptive. This is a minor issue.
 • HtmlList:3 - Total number of HTML content and files that don’t have properly formed lists. This is a minor issue.
 • HtmlObjectAlt:2 - Total number of HTML content and files that have object tags without alternative text. This is a major issue.
 • HtmlTdHasHeader:2 - Total number of HTML content and files that have table columns without proper a proper header. This is a major issue.
 • HtmlTitle:3 - Total number of HTML content and files that don’t have a title. This is a minor issue.
 • ImageContrast:2 - Total number of images that have poor contrast. This is a major issue.
 • ImageDecorative - Total number of images that have not been marked as decorative.
 • ImageDescription:2 - Total number of images that don't have an alternative description. This is a major issue.
 • ImageOcr:3 - Total number of images that images that contain text. This is a minor issue.
 • ImageSeizure:1 - Total number of images that can cause seizures. This is a severe issue.
 • LanguageCorrect:3 - Total number of items that have an incorrect language set. This is a minor issue.
 • LanguagePresence:3 - Total number of items that don’t have a language specified. This is a minor issue.
 • LibraryReference - Total number of items that could be improved with library reference information.
 • Ocred:2 - Total number of PDFs that are scanned and have been OCRed. This is a major issue.
 • Parsable:1 - Total number of items that are malformed or corrupted and students may be able to open. This is a severe issue.
 • Scanned:1 - Total number of PDFs that are scanned but have not been OCRed. This is a severe issue.
 • Security:1 - Total number of items that require a password. This is a severe issue.
 • TableHeaders:2 - Total number of items that have tables without headers. This is a major issue.
 • Tagged:2 - Total number of PDFs that are not tagged. This is a major issue.
 • Title:3 - Total number of items without a title. This is a minor issue.

Adroddiad parthau

Mae’r rhesi yn nodi parthau. Mae colofnau yn wybodaeth gyffredinol, sgoriau, a phroblemau hygyrchedd.

 • ID parth - ID y parth.
 • Enw parth - Enw'r parth.
 • URL parth - URL y parth.
 • Gwelwyd wedi'i dileu ar - Dyddiad dilëwyd y parth.
 • Cyfanswm o ffeiliau - Cyfanswm o ffeiliau yn y parth.
 • Gyda sgôr Ally - Sgôr hygyrchedd y parth ar ôl gwneud gwelliannau i'r cynnwys.
 • Heb sgôr Ally - Sgôr hygyrchedd y parth cyn gwneud gwelliannau i'r cynnwys
 • pdf - Cyfanswm o ffeiliau PDF yn y parth.
 • image - Cyfanswm o ddelweddau yn y parth.
 • html-page - Cyfanswm o dudalennau HTML yn y parth. Mae hyn yn cynnwys cynnwys a grëwyd yng ngolygydd cynnwys y parth.
 • presentation - Cyfanswm o gyflwyniadau yn y parth.
 • document - Cyfanswm o ddogfennau yn y parth.
 • other - Cyfanswm o ffeiliau yn y parth nad ydynt yn ffeiliau PDF, delweddau, tudalennau HTML, cyflwyniadau, a dogfennau.
 • application/x-page - Cyfanswm o gynnwys WYSIWYG arall sydd â phroblemau hygyrchedd.

Ally Export Issue Columns

 • AlternativeText:2 - Total number of PDFs and documents with at least one image without alternative text. This is a major issue.
 • Contrast:2 - Total number of presentation, document, and PDF files that have contrast issues. This is a major issue.
 • HeadingsHigherLevel:3 - Total number of PDFs and documents that exceed the recommended H6 level of headings. This is a minor issue.
 • HeadingsPresence:2 - Total number of PDFs and documents that don’t have headings. This is a major issue.
 • HeadingsSequential:3 - Total number of PDFs and documents that don’t have headings in a logical sequence. This is a minor issue.
 • HeadingsStartAtOne:3 - Total number of PDFs and documents that don’t have an H1 heading as the first heading. This is a minor issue.
 • HtmlCaption:2 - Total number of HTML content and files that have YouTubeTM videos without captions. This is a major issue.
 • HtmlColorContrast:2 - Total number of HTML and WYSIWYG content that have poor color contrast. This is a major issue.
 • HtmlDefinitionList:3 - Total number of HTML content and files that are not properly defined. For example, every form element has a label and that p elements are not used to style headings. This is a minor issue.
 • HtmlEmptyHeading:2 - Total number of HTML content and files that have empty headings. This is a major issue.
 • HtmlHasLang:3 - Total number of HTML content and files that don’t have language presence identified. This is a minor issue.
 • HtmlHeadingOrder:3 - Total number of HTML content and files that don’t have headings in a logical sequence. This is a minor issue.
 • HtmlHeadingsPresence:2 - Total number of HTML content and files that don’t have headings. This is a major issue.
 • HtmlHeadingsStart:2 - Total number of HTML content and files that don’t have the appropriate H heading as the first heading. This is a major issue.
 • HtmlImageAlt:2 - Total number of HTML content and files that have at least one image without alternative text. This is a major issue.
 • HtmlImageRedundantAlt:3 - Total number of HTML content and files that have images with the same alternative text as other images. This is a minor issue.
 • HtmlLabel:2 - Total number of HTML content and files that have form elements without labels. This is a major issue.
 • HtmlLinkName:3 - Total number of HTML content and files that have links that are not descriptive. This is a minor issue.
 • HtmlList:3 - Total number of HTML content and files that don’t have properly formed lists. This is a minor issue.
 • HtmlObjectAlt:2 - Total number of HTML content and files that have object tags without alternative text. This is a major issue.
 • HtmlTdHasHeader:2 - Total number of HTML content and files that have table columns without proper a proper header. This is a major issue.
 • HtmlTitle:3 - Total number of HTML content and files that don’t have a title. This is a minor issue.
 • ImageContrast:2 - Total number of images that have poor contrast. This is a major issue.
 • ImageDecorative - Total number of images that have not been marked as decorative.
 • ImageDescription:2 - Total number of images that don't have an alternative description. This is a major issue.
 • ImageOcr:3 - Total number of images that images that contain text. This is a minor issue.
 • ImageSeizure:1 - Total number of images that can cause seizures. This is a severe issue.
 • LanguageCorrect:3 - Total number of items that have an incorrect language set. This is a minor issue.
 • LanguagePresence:3 - Total number of items that don’t have a language specified. This is a minor issue.
 • LibraryReference - Total number of items that could be improved with library reference information.
 • Ocred:2 - Total number of PDFs that are scanned and have been OCRed. This is a major issue.
 • Parsable:1 - Total number of items that are malformed or corrupted and students may be able to open. This is a severe issue.
 • Scanned:1 - Total number of PDFs that are scanned but have not been OCRed. This is a severe issue.
 • Security:1 - Total number of items that require a password. This is a severe issue.
 • TableHeaders:2 - Total number of items that have tables without headers. This is a major issue.
 • Tagged:2 - Total number of PDFs that are not tagged. This is a major issue.
 • Title:3 - Total number of items without a title. This is a minor issue.

Adroddiad blynyddoedd

Mae rhesi yn dudalennau gwe neu ffeiliau ar draws y safle. Mae colofnau yn wybodaeth gyffredinol, sgoriau, a phroblemau hygyrchedd.

 • Blwyddyn academaidd - Dyddiad pob blwyddyn.
 • Nifer o barthau - Cyfanswm o barthau.
 • Cyfanswm o ffeiliau - Cyfanswm o ffeiliau.
 • Gyda sgôr Ally - Sgôr hygyrchedd y safle ar ôl gwneud gwelliannau i'r cynnwys.
 • Heb sgôr Ally - Sgôr hygyrchedd y safle cyn gwneud gwelliannau i'r cynnwys
 • pdf - Cyfanswm o ffeiliau PDF yn y safle.
 • image - Cyfanswm o ddelweddau yn y safle.
 • html-page - Cyfanswm o dudalennau HTML yn y safle. Mae hyn yn cynnwys cynnwys a grëwyd yng ngolygydd cynnwys y safle.
 • presentation - Cyfanswm o gyflwyniadau yn y safle.
 • document - Cyfanswm o ddogfennau yn y safle.
 • other - Cyfanswm o ffeiliau yn y safle nad ydynt yn ffeiliau PDF, delweddau, tudalennau HTML, cyflwyniadau, a dogfennau.
 • application/x-page - Cyfanswm o gynnwys WYSIWYG arall sydd â phroblemau hygyrchedd.

Ally Export Issue Columns

 • AlternativeText:2 - Total number of PDFs and documents with at least one image without alternative text. This is a major issue.
 • Contrast:2 - Total number of presentation, document, and PDF files that have contrast issues. This is a major issue.
 • HeadingsHigherLevel:3 - Total number of PDFs and documents that exceed the recommended H6 level of headings. This is a minor issue.
 • HeadingsPresence:2 - Total number of PDFs and documents that don’t have headings. This is a major issue.
 • HeadingsSequential:3 - Total number of PDFs and documents that don’t have headings in a logical sequence. This is a minor issue.
 • HeadingsStartAtOne:3 - Total number of PDFs and documents that don’t have an H1 heading as the first heading. This is a minor issue.
 • HtmlCaption:2 - Total number of HTML content and files that have YouTubeTM videos without captions. This is a major issue.
 • HtmlColorContrast:2 - Total number of HTML and WYSIWYG content that have poor color contrast. This is a major issue.
 • HtmlDefinitionList:3 - Total number of HTML content and files that are not properly defined. For example, every form element has a label and that p elements are not used to style headings. This is a minor issue.
 • HtmlEmptyHeading:2 - Total number of HTML content and files that have empty headings. This is a major issue.
 • HtmlHasLang:3 - Total number of HTML content and files that don’t have language presence identified. This is a minor issue.
 • HtmlHeadingOrder:3 - Total number of HTML content and files that don’t have headings in a logical sequence. This is a minor issue.
 • HtmlHeadingsPresence:2 - Total number of HTML content and files that don’t have headings. This is a major issue.
 • HtmlHeadingsStart:2 - Total number of HTML content and files that don’t have the appropriate H heading as the first heading. This is a major issue.
 • HtmlImageAlt:2 - Total number of HTML content and files that have at least one image without alternative text. This is a major issue.
 • HtmlImageRedundantAlt:3 - Total number of HTML content and files that have images with the same alternative text as other images. This is a minor issue.
 • HtmlLabel:2 - Total number of HTML content and files that have form elements without labels. This is a major issue.
 • HtmlLinkName:3 - Total number of HTML content and files that have links that are not descriptive. This is a minor issue.
 • HtmlList:3 - Total number of HTML content and files that don’t have properly formed lists. This is a minor issue.
 • HtmlObjectAlt:2 - Total number of HTML content and files that have object tags without alternative text. This is a major issue.
 • HtmlTdHasHeader:2 - Total number of HTML content and files that have table columns without proper a proper header. This is a major issue.
 • HtmlTitle:3 - Total number of HTML content and files that don’t have a title. This is a minor issue.
 • ImageContrast:2 - Total number of images that have poor contrast. This is a major issue.
 • ImageDecorative - Total number of images that have not been marked as decorative.
 • ImageDescription:2 - Total number of images that don't have an alternative description. This is a major issue.
 • ImageOcr:3 - Total number of images that images that contain text. This is a minor issue.
 • ImageSeizure:1 - Total number of images that can cause seizures. This is a severe issue.
 • LanguageCorrect:3 - Total number of items that have an incorrect language set. This is a minor issue.
 • LanguagePresence:3 - Total number of items that don’t have a language specified. This is a minor issue.
 • LibraryReference - Total number of items that could be improved with library reference information.
 • Ocred:2 - Total number of PDFs that are scanned and have been OCRed. This is a major issue.
 • Parsable:1 - Total number of items that are malformed or corrupted and students may be able to open. This is a severe issue.
 • Scanned:1 - Total number of PDFs that are scanned but have not been OCRed. This is a severe issue.
 • Security:1 - Total number of items that require a password. This is a severe issue.
 • TableHeaders:2 - Total number of items that have tables without headers. This is a major issue.
 • Tagged:2 - Total number of PDFs that are not tagged. This is a major issue.
 • Title:3 - Total number of items without a title. This is a minor issue.

Adroddiad parth unigol

Adroddiad Allforyn Ally ar gyfer Cwrs, Adran, neu Barth Unigol

Mae rhesi yn eitemau cynnwys. Mae colofnau yn wybodaeth gyffredinol, sgoriau, a phroblemau hygyrchedd.

 • Id - Cyfeirnod yr eitem cynnwys.
 • Name - Enw'r eitem cynnwys.
 • Mime type - Math o gynnwys yr eitem.
 • Score - Sgor hygyrchedd yr eitem cynnwys.
 • Deleted at - Y dyddiad pan ddilëwyd yr eitem cynnwys.
 • Library reference - Gwrthrych JSON cyfeirnod y llyfrgell.
 • Url - URL yr eitem cynnwys.
 • AlternativeText:3 - Yn nodi a oes gan y mathau cynnwys PDF a dogfen o leiaf un ddelwedd heb destun amgen. Mae hon yn broblem fach.
 • Contrast:2 - Yn nodi a oes gan y math o gynnwys broblemau cyferbyniad. Mae hon yn broblem fawr.
 • HeadingsHigherLevel:3 - Yn nodi a yw'r math o gynnwys PDF a dogfen yn mynd yn uwch na'r lefel H6 argymelledig o benawdau. Mae hon yn broblem fach.
 • HeadingsPresence:2 - Yn nodi os nad oes gan y math o gynnwys PDF a dogfen benawdau. Mae hon yn broblem fawr.
 • HeadingsSequential:3 - Yn nodi os nad oes gan y math o gynnwys PDF a dogfen benawdau mewn dilyniant rhesymegol. Mae hon yn broblem fach.
 • HeadingsStartAtOne:3 - Yn nodi os nad oes gan y math o gynnwys PDF a dogfen bennawd H1 fel y pennawd cyntaf. Mae hon yn broblem fach.
 • HtmlCaption:3 - Yn nodi a oes gan y math o gynnwys HTML fideos YouTubeTM heb gapsiynau. Mae hon yn broblem fach.
 • HtmlColorContrast:2 - Yn nodi a oes gan y math o gynnwys HTML gyferbyniad lliw gwael. Mae hon yn broblem fawr.
 • HtmlDefinitionList:3 - Yn nodi os nad yw'r math o gynnwys HTML wedi'i ddiffinio yn gywir. Er enghraifft, mae gan bob elfen ffurflen label ac ni ddefnyddir elfennau p i arddullio penynnau. Mae hon yn broblem fach.
 • HtmlEmptyHeading:2 - Yn nodi os nad oes gan y math o gynnwys HTML benawdau gwag. Mae hon yn broblem fawr.
 • HtmlHasLang:3 - Yn nodi os nad oes gan y math o gynnwys HTML bresenoldeb iaith a nodwyd. Mae hon yn broblem fach.
 • HtmlHeadingOrder:3 - Yn nodi os nad oes gan y math o gynnwys HTML benawdau mewn dilyniant rhesymegol. Mae hon yn broblem fach.
 • HtmlHeadingsPresence:2 - Yn nodi os nad oes gan y math o gynnwys HTML benawdau. Mae hon yn broblem fawr.
 • HtmlHeadingsStart:2 - Yn nodi os nad yw pennawd cyntaf y math o gynnwys HTML yn bennawd H priodol. Mae hon yn broblem fawr.
 • HtmlImageAlt:2 - Yn nodi a oes gan y math o gynnwys HTML o leiaf un ddelwedd heb destun amgen. Mae hon yn broblem fawr.
 • HtmlImageRedundantAlt:3 - Yn nodi a oes gan y math o gynnwys HTML ddelweddau sydd â'r un testun amgen â delweddau eraill. Mae hon yn broblem fach.
 • HtmlLabel:2 - Yn nodi a oes gan y math o gynnwys HTML elfennau ffurflen heb labeli. Mae hon yn broblem fawr.
 • HtmlLinkName:3 - Yn nodi a oes gan y math o gynnwys HTML ddolenni nad ydynt yn ddisgrifiadol. Mae hon yn broblem fach.
 • HtmlList:3 - Yn nodi os nad oes gan y math o gynnwys HTML restrau wedi'u ffurfio'n gywir. Mae hon yn broblem fach.
 • HtmlObjectAlt:2 - Yn nodi a oes gan y math o gynnwys HTML dagiau gwrthrych heb destun amgen. Mae hon yn broblem fawr.
 • HtmlTdHasHeader:2 - Yn nodi a oes gan y math o gynnwys HTML golofnau tabl heb bennawd priodol. Mae hon yn broblem fawr.
 • HtmlTitle:3 - Yn nodi os nad oes gan y math o gynnwys HTML deitl. Mae hon yn broblem fach.
 • ImageContrast:2 - Yn nodi a oes gan y math o gynnwys delwedd gyferbyniad gwael. Mae hon yn broblem fawr.
 • ImageDecorative:2 - Yn nodi a yw'r math o gynnwys delwedd wedi'i farcio fel disgrifiadol. Mae hon yn broblem fawr.
 • ImageDescription:2 - Yn nodi os nad oes gan y math o gynnwys delwedd ddisgrifiad amgen. Mae hon yn broblem fawr.
 • ImageOcr:3 - Yn nodi a oes gan y math o gynnwys delwedd destun. Mae hon yn broblem fach.
 • ImageSeizure:1 - Yn nodi a all y math o gynnwys delwedd beri trawiadau. Mae hon yn broblem ddifrifol.
 • LanguageCorrect:3 - Yn nodi a oes gan y math o gynnwys iaith anghywir wedi'i gosod. Mae hon yn broblem fach.
 • LanguagePresence:3 - Yn nodi os nad oes gan y math o gynnwys iaith wedi'i nodi. Mae hon yn broblem fach.
 • LibraryReference:3 - Yn nodi a ellid gwella'r math o gynnwys gyda gwybodaeth cyfeirnod llyfrgell. Mae hon yn broblem fach.
 • Ocred:2 - Yn nodi a yw'r math o gynnwys PDF wedi'i sganio ond heb ei brosesu gan OCR. Mae hon yn broblem fawr.
 • Parsable:1 - Yn nodi a yw'r math o gynnwys wedi'i gam-ffurfio neu wedi'i llygru ac efallai ni fydd myfyrwyr yn gallu ei agor. Mae hon yn broblem ddifrifol.
 • Scanned:1 - Yn nodi os yw'r math o gynnwys PDF wedi'i sganio. Mae hon yn broblem ddifrifol.
 • Security:1 - Yn nodi a oes angen cyfrinair ar y math o gynnwys. Mae hon yn broblem ddifrifol.
 • TableHeaders:2 - Yn nodi a oes gan y math o gynnwys dablau heb benawdau. Mae hon yn broblem fawr.
 • Tagged:3 - Yn nodi os nad yw'r math o gynnwys PDF wedi'i dagio. Mae hon yn broblem fach.
 • Title:3 - Yn nodi os nad oes gan y math o gynnwys deitl. Mae hon yn broblem fach.