I översikten kan du se hur tillgänglighetsanpassat innehållet på webbplatsen är uppdelat efter månad eller år. Du kan se den sammantagna tillgänglighetspoängen, det totala antalet domäner och total mängd innehåll, liksom vilka tillgänglighetsproblem som hittats.

Om du använder Ally för Web Community Manager visas totalt antal avsnitt i stället för domäner. Mer information finns i avsnittet om tillgänglighetsrapport i Ally för Web Community Manager.

Det finns en meny där du kan välja om du vill se rapporten uppdelad i månader eller i år. Om du exporterar rapporten kan du se mer information.

Mer om export till CSV


Tillgänglighetspoäng

I linjediagrammet visas tillgänglighetspoängen för allt innehåll för den valda perioden. Om du till exempel väljer Enligt månad i periodtypsmenyn kan du jämföra resultaten för olika månader.

  • Tillgänglighetspoäng för året: genomsnittlig för tillgänglighetspoäng för alla innehållsobjekt i det kalenderåret.
  • Om du använder Web Community Manager är detta ett akademisk år.

  • Tillgänglighetspoäng för månaden: genomsnittlig för tillgänglighetspoäng för alla innehållsobjekt i den månaden.

Ju högre poäng, desto mer tillgängligt är materialet. Om du håller musen över en period i linjediagrammet ser du poängen.

  • Webbsidor: Genomsnittlig poäng för webbplatsens sidor.
  • Filer: Genomsnittlig poäng för uppladdat filinnehåll. Till exempel PDF-filer, Word-dokument, PowerPoint-presentationer, bilder och så vidare.
  • Totalt: Genomsnittlig kombinerad tillgänglighetspoäng för både filer och webbsideinnehåll.

Om du klickar på en period visas mer information om den perioden i rapporterna om totalt antal domäner, totalt antal filer, totalt antal sidor, sammantagen tillgänglighetspoäng och tillgänglighetsproblem. Du kan även välja en annan period på menyn där befintlig period visas.

Med tabbtangenten på tangentbordet flyttar du mellan perioderna i diagrammet. Du väljer en period genom att trycka på blanksteg.


Totalt antal domäner, webbsidor och filer

Visa totalt antal filer på din sajt i rapporten Totalt antal filer. Visa antalet domäner och webbsidor på din sajt i rapporterna Totalt antal domäner och Totalt antal sidor . I rapporten med totalt antal domäner jämförs den aktuella perioden med föregående period.

I rapporten Totalt antal filer visas olika filtyper i olika färger. Om du håller musen över en typ visas hur många filer av den typen som laddats upp och tillgänglighetspoängen för den typen.

De som använder skärmläsare kan flytta runt i den dolda tabellen med det totala antalet filer med tabbtangenten.

Om du vill se en annan period väljer du en ny period i linjediagrammet med tillgänglighetspoäng eller på menyn där den befintliga perioden står.


Sammantagna tillgänglighetspoäng

Här ser du tillgänglighetspoängen för den valda perioden. 

Om du vill se en annan period väljer du en ny period i linjediagrammet med tillgänglighetspoäng eller på menyn där den befintliga perioden står.


Tillgänglighetsproblem

Här visas en lista över tillgänglighetsproblem som hittats i den aktuella perioden. Om du vill se en annan period väljer du en ny period i linjediagrammet med tillgänglighetspoäng eller på menyn där den befintliga perioden står.

Problem listas efter frekvens. De överst i listan är vanligast förekommande.  Om du klickar på Allvarliga, Större eller Mindre filtreras problemen efter allvarlighetsgrad. Allvarliga problem bör åtgärdas först. 

Du kan snabbt se grundläggande information om problemet.

  • Filtyp
  • Tillgänglighetsproblem
  • Allvarlighetsgrad
  • Antalet objekt där problemet förekommer

Om du klickar på ett av problemen visas en fullständig beskrivning av problemet och i vilka domäner det förekommer.

I tabellen med domäner med tillgänglighetsproblem ser du vad domänerna heter, antalet objekt i domänen där problemet förekommer och tillgänglighetspoängen. Domäner med flest problem av den typen visas överst i listan.

Du kan klicka på Tillbaka till översikt om du vill återgå till översikten i tillgänglighetsrapporten. Med hjälp av rapportperiodmenyn kan du jämföra domäner med det här problemet under en annan period.

Om du klickar på en domän visas objekten där problemet förekommer.

Du ser en lista över objekten där tillgänglighetsproblemet förekommer och tillgänglighetspoängen.

Om du klickar på Tillbaka till problem kommer du tillbaka till listan över domäner med det här tillgänglighetsproblemet. Om du klickar på Exportera domän laddas rapporten om den enskilda domänen ner. Välj en webbsida eller fil för att se den. Om du klickar på Gå till domän kommer du till domänens startsida.

Visar rapporten borttagna eller lösta problem?

Visa tidigare månader. Om ett problem har lösts sedan dess indikeras det inte.


Förbättra ett objekts tillgänglighet

Gå till tillgänglighetsrapporten. Leta reda på ett visst innehållsobjekt i en domän med ett tillgänglighetsproblem i tabellen över tillgänglighetsproblem. Välj innehållsobjektets indikator för tillgänglighetspoäng för att öppna återkopplingspanelen.

Mer om poängen och att förbättra objektstillgänglighet