Med Blackboard Ally kan du kontrollera och förbättra tillgängligheten på din webbplats.

Blackboard Ally är ett verktyg som integreras sömlöst med din offentliga webbplats och ger en överblick över tillgängligheten på webbplatsen. Med Blackboard Ally kan du 

  • Skaffa dig kunskaper om tillgängligheten på din webbplats
  • Proaktivt arbeta med tillgänglighet och tillgänglighetsanpassa innehåll
  • Visa tillgänglighetstrender och utförliga diagram för att bevaka förbättringar. 

Vill du komma igång? Välj bland sidorna nedan för mer information om hur du kan förbättra tillgängligheten.