Domäner med nedladdningar av alternativa format

Se vilka domäner deltagare laddat ner alternativa format från.


Data

Data-arbetsbladet visar specifik information för varje gång en panel öppnades, ett format laddades ner och ett tillgänglighetsproblem åtgärdades.

 • ID: Unikt ID för raden/händelsen.
 • Domän-ID: Domän-ID.
 • Domänkod: Domänkoden.
 • Domännamn: Domännamnet.
 • Termins-ID: Terminens ID-nummer.
 • Terminnamn: Terminens namn.
 • Innehålls-ID: Innehållets ID-nummer.
 • Händelse: Beskriver handlingen. Om någon till exempel har öppnat panelen Alternativa Format eller Läraråterkoppling.
 • AFLaunch: Visar om någon har öppnat panelen för alternativa format eller inte. 1 betyder att panelen öppnades. 0 betyder att panelen var stängd.
 • Nedladdning: Visar om någon har laddat ner ett alternativt format. 1 innebär att ett eller flera format har laddats ner. 0 innebär att inget format har laddats ner.
 • IFLaunch: Visar om någon har öppnat panelen för läraråterkoppling eller inte. 1 betyder att panelen öppnades. 0 betyder att panelen var stängd.
 • Åtgärd: Visar om någon har åtgärdat ett tillgänglighetsproblem från panelen Läraråterkoppling. 1 innebär att ett eller flera problem åtgärdades. 0 innebär att inget åtgärdades.
 • Tidsstämpel: Visar när händelsen uppstod. Tidsstämpeln är i antal sekunder sedan 1 januari 1970.
 • Klient: Klient-ID.
 • Filtyp: Identifierar filtypen i händelsen. Till exempel, bild eller presentation.
 • Formattyp: Identifierar det alternativa formatet som har laddats ner. Formattyp är tomt när Nedladdning är 0.

  TTS representerar ljudformatet.

 • Poäng före: Tillgänglighetspoängen för domänen innan förbättringar gjorts av innehållet. Poäng före är tomt när Åtgärd är 0.
 • Poäng efter: Tillgänglighetspoängen för domänen efter att förbättringar gjorts av innehållet. Poäng efter är tomt när Åtgärd är 0.
 • Förbättrad: Visar om tillgänglighetspoängen har förbättras efter att filen åtgärdats. 1 innebär att poängen har förbättras. 0 innebär att poängen inte har förbättras. Förbättrad är tom när Åtgärd är 0.
 • Vecka: Visar den första dagen i veckan då händelsen inträffade. Veckan är antal dagar, till början av veckan, sedan den 30 december 1899.
 • AF: Visar aktivitet på panelen Alternativa format. 1 innebär att det förekom aktivitet. Panelen kan ha öppnats eller ett format laddats ner. 0 innebär att det inte förekom aktivitet.
 • IF: Visar aktivitet på panelen för läraråterkoppling. 1 innebär att det förekom aktivitet. Panelen kan ha öppnats eller ett problem åtgärdats. 0 innebär att det inte förekom aktivitet.