Ally för webbplatskrypare

Ally för webbplatskrypare inkluderar Disallow-påståenden i en webbplats ”robots.txt”-fil. Dessa påståenden hjälper till att förhindra att kryparen fastnar i en oändlig kryploop på specifika typer av innehåll, till exempel söksidor, kalenderprogram och så vidare.

Allys krypare för webbplatser följer Undantagsstandard för robotar. Den specifika användaragent Ally använder är: blackboardally


Inaktivera alternativa format

Du kan stänga av alternativa format för enskilda innehållsobjekt om du vill. Lägg till attributet data-ally-af-disabled till den länkade filen i din HTML. Detta attribut förhindrar att filen visas i panelen Alternativa format .

Om du till exempel lägger till det i en länkad fil visas den länkade filen inte i listan:  <a data-ally-af-disabled href:"https://filename.pdf">PDF file</a>.

Ta bort attributet när som helst, om du vill att innehållsobjektet ska visas i panelen Alternativa format .

Exempel:

<!doctype html>
<html lang="en">
  <head></head>
  <body>
    <p><a href="/example1.pdf">This link will show up</a></p>
    <p><a data-ally-af-disabled href="/example2.pdf">This link will not show up</a></p>
  </body>
</html>


Utelämna delar av en webbsida

Du kan utelämna specifika delar av en webbsida från innehållet för alternativa format. Lägg till attributet data-ally-exclude till innehållselementet i din HTML. Det här attributet förhindrar att innehållet visas i det alternativa formatet som väljs.

Om du till exempel lägger till attributet till en bild på sidan visas inte bilden i det alternativa formatet för BeeLine Reader när du öppnar den.

Om det finns ett <main>-element på webbplatsen visas endast det som finns i huvudelementet i innehållet för alternativa format. Allt utanför huvud elementet utesluts automatiskt. Du kan fortfarande använda attributet data-ally-exclude för att utelämna element i det huvudsakliga elementet.

Exempel:

<!doctype html>
<html lang="en">
  <head></head>
  <body>
    <p>This will show up</p>
    <p data-ally-exclude>This will not show up</p>
  </body>
</html>


Konfigurera ikonen för nedladdning av alternativa format

Bestäm hur du vill att ikonen för nedladdning av alternativa format ska se ut. Välj ett av följande alternativ:

  • Liten ikon till vänster på sidan: data-ally-af-style="flag_small"
  • Stor ikon till vänster på sidan: data-ally-af-style="flag_large"
  • Fält längst ner på sidan: data-ally-af-style="bar_bottom"

Använd det här skriptet för att anpassa utseendet.

<! --
    Ally webbplatsintegreringsskript.
    ”data-ally-af-style” kan vara ett av följande värden för att anpassa utseendet:
        - flag_small
        - flag_large
        - bar_bottom
-->
<script
  data-ally-loader
  data-ally-platform-name="web"
  data-ally-client-id="8366"
  data-ally-af-style="flag_small"
  src="https://prod.ally.ac/integration/api/ally.ui.js">
</script>


Konfigurera återkopplingen för innehållsredigerare

Konfigurera din webbplats för att se exakt var dina tillgänglighetsproblem finns. När du har konfigurerat sidorna på din webbplats går du till din tillgänglighetsrapporten och söker efter en domän med ett problem. Klicka på poängindikatorn för objektet med tillgänglighetsproblemet för att öppna redigerarens innehållsåterkopplingspanel. Se problemen markerade på sidan i förhandsgranskningsfönstret.

Sidorna på din webbplats måste ha de här inställningarna om du vill att ditt sidinnehåll ska visas i förhandsgranskningsfönstret.

  • Stöd för HTTPS
  • Lägg till AllyJS-skriptet

    Det här skriptet krävs även för alternativa format. Om du vill se problemen som är markerade i förhandsgranskningsfönstret men inte vill lägga till de alternativa formaten på din webbplats kan du använda egenskapen data-ally-af-style=none.

  • Tillåt att sidan bäddas in i en iframe av Allys-domänen
  • Tillåt skript, stilar, bilder och underordnade iframes med Ally-domänen som värd

Tillåt att Ally bäddar in dina sidor i en iframe

Om du vill dra full nytta av återkopplingspanelen för innehållsredigerare, som en betrodd partner, måste Ally ha behörighet att bädda i ditt innehåll i en iframe. Med den här behörigheten kan Ally visa ditt innehåll i förhandsgranskningsfönstret på återkopplingspanelen för innehållsredigerare. Panelen kan endast öppnas från din Tillgänglighetsrapport.

Om du begränsar din webbsida så att den inte kan bäddas in i iframes (till exempel med rubrikerna X-Frame-Options eller Content-Security-Policy) måste du lägga till eller ändra ditt sidhuvud Content-Security-Policy för att lägga till https://*.ally.ac till direktivet frame-ancestors.

Exempel

Exempel på konfiguration
Nuvarande konfigurationLägg till eller uppdatera direktivet frame-ancestors
Sidhuvudet X-Frame-Options med värde DENYContent-Security-Policy: frame-ancestors https://*.ally.ac;
Sidhuvudet X-Frame-Options med värde SAMEORIGINContent-Security-Policy: frame-ancestors 'self' https://*.ally.ac;
Direktivet Content-Security-Policy med ett direktiv frame-ancestors med 'none'Content-Security-Policy: frame-ancestors https://*.ally.ac;
Content-Security-Policy med ett direktiv frame-ancestors med en lista över domänerContent-Security-Policy: frame-ancestors 'self' https://*.anothersite.com https://*.ally.ac;