Ally för webbplatskrypare

Ally för webbplatskrypare inkluderar Disallow-påståenden i en webbplats ”robots.txt”-fil. Dessa påståenden hjälper till att förhindra att kryparen fastnar i en oändlig kryploop på specifika typer av innehåll, till exempel söksidor, kalenderprogram och så vidare.

Allys krypare för webbplatser följer Undantagsstandard för robotar. Den specifika användaragent Ally använder är: blackboardally


Inaktivera alternativa format

Du kan stänga av alternativa format för enskilda innehållsobjekt om du vill. Lägg till attributet data-ally-af-disabled till den länkade filen i din HTML. Detta attribut förhindrar att filen visas i panelen Alternativa format .

Om du till exempel lägger till det i en länkad fil visas den länkade filen inte i listan:  <a data-ally-af-disabled href:"https://filename.pdf">PDF file</a>.

Ta bort attributet när som helst, om du vill att innehållsobjektet ska visas i panelen Alternativa format .

Exempel:

<!doctype html>
<html lang="en">
  <head></head>
  <body>
    <p><a href="/example1.pdf">This link will show up</a></p>
    <p><a data-ally-af-disabled href="/example2.pdf">This link will not show up</a></p>
  </body>
</html>


Utelämna delar av en webbsida

Du kan utelämna specifika delar av en webbsida från innehållet för alternativa format. Lägg till attributet data-ally-exclude till innehållselementet i din HTML. Det här attributet förhindrar att innehållet visas i det alternativa formatet som väljs.

Om du till exempel lägger till attributet till en bild på sidan visas inte bilden i det alternativa formatet för BeeLine Reader när du öppnar den.

Om det finns ett <main>-element på webbplatsen visas endast det som finns i huvudelementet i innehållet för alternativa format. Allt utanför huvud elementet utesluts automatiskt. Du kan fortfarande använda attributet data-ally-exclude för att utelämna element i det huvudsakliga elementet.

Exempel:

<!doctype html>
<html lang="en">
  <head></head>
  <body>
    <p>This will show up</p>
    <p data-ally-exclude>This will not show up</p>
  </body>
</html>


Konfigurera ikonen för nedladdning av alternativa format

Bestäm hur du vill att ikonen för nedladdning av alternativa format ska se ut. Välj ett av följande alternativ:

  • Liten ikon till vänster på sidan: data-ally-af-style="flag_small"
  • Stor ikon till vänster på sidan: data-ally-af-style="flag_large"
  • Fält längst ner på sidan: data-ally-af-style="bar_bottom"

Använd det här skriptet för att anpassa utseendet.

<! --
    Ally webbplatsintegreringsskript.
    ”data-ally-af-style” kan vara ett av följande värden för att anpassa utseendet:
        - flag_small
        - flag_large
        - bar_bottom
-->
<script
  data-ally-loader
  data-ally-platform-name="web"
  data-ally-client-id="8366"
  data-ally-af-style="flag_small"
  src="https://prod.ally.ac/integration/api/ally.ui.js">
</script>