Ally för webbplatskrypare

Kryparen för Ally för webbplatser inkluderar Disallow-påståenden i en webbplats "robots.txt"-fil Dessa påståenden hjälper till att förhindra att kryparen fastnar i en oändlig kryploop på specifika typer av innehåll, till exempel söksidor, kalenderprogram och så vidare.

Allys krypare för webbplatser följer Undantagsstandard för robotar. Den specifika användaragent Ally använder är: blackboardally


Inaktivera alternativa format

Du kan stänga av alternativa format för enskilda innehållsobjekt om du vill. Lägg till attributet data-ally-af-disabled till den länkade filen i din HTML. Detta attribut förhindrar att filen visas i panelen Alternativa format .

Om du till exempel lägger till det i en länkad fil visas den länkade filen inte i listan:  <a data-ally-af-disabled href:"https://filename.pdf">PDF file</a>.

Ta bort attributet när som helst, om du vill att innehållsobjektet ska visas i panelen Alternativa format .

Exempel:

<!doctype html>
<html lang="en">
  <head></head>
  <body>
    <p><a href="/example1.pdf">Den här länken visas</a></p>
    <p><a data-ally-af-disabled href="/example2.pdf">Den här länken visas inte</a></p>
  </body>
</html>


Utelämna delar av en webbsida

Du kan utelämna specifika delar av en webbsida från innehållet för alternativa format. Lägg till attributet data-ally-exclude till innehållselementet i din HTML. Det här attributet förhindrar att innehållet visas i det alternativa formatet som väljs.

Om du till exempel lägger till attributet till en bild på sidan visas inte bilden i det alternativa formatet för BeeLine Reader när du öppnar den.

Om det finns ett <main>-element på webbplatsen visas endast det som finns i det huvudelementet i innehållet för alternativa format. Allt utanför huvud elementet utesluts automatiskt. Du kan fortfarande använda attributet data-ally-exclude för att utelämna element i det huvudelementet.

Exempel:

<!doctype html>
<html lang="en">
  <head></head>
  <body>
    <p>Detta visas</p>
    <p data-ally-exclude>Detta visas inte</p>
  </body>
</html>


Konfigurera ikonen för nedladdning av alternativa format

Bestäm hur du vill att ikonen för nedladdning av alternativa format ska se ut. Välj ett av följande alternativ:

 • Liten ikon till höger på sidan: data-ally-af-style="flag_small"
 • Stor ikon till höger på sidan: data-ally-af-style="flag_large"
 • Fält längst ner på sidan: data-ally-af-style="bar_bottom"

Använd det här skriptet för att anpassa utseendet.

<!--
    Ally-webbplatsens integreringsskript.
    ”data-ally-af-style” kan vara ett av följande värden för att anpassa utseende och känsla:
        - flag_small
        - flag_large
        - bar_bottom
-->
<script
  data-ally-loader
  data-ally-platform-name="web"
  data-ally-client-id="8366"
  data-ally-af-style="flag_small"
  src="https://prod.ally.ac/integration/api/ally.ui.js">
</script>


Konfigurera återkopplingen för innehållsredigerare

Konfigurera din webbplats för att se exakt var dina tillgänglighetsproblem finns. När du har konfigurerat sidorna på din webbplats går du till din tillgänglighetsrapporten och söker efter en domän med ett problem. Klicka på poängindikatorn för objektet med tillgänglighetsproblemet för att öppna redigerarens innehållsåterkopplingspanel. Se problemen markerade på sidan i förhandsgranskningsfönstret.

Sidorna på din webbplats måste ha de här inställningarna om du vill att ditt sidinnehåll ska visas i förhandsgranskningsfönstret.

 • Stöd för HTTPS
 • Lägg till AllyJS-skriptet

  Det här skriptet krävs även för alternativa format. Om du vill se problemen som är markerade i förhandsgranskningsfönstret men inte vill lägga till de alternativa formaten på din webbplats kan du använda egenskapen data-ally-af-style=none.

 • Tillåt att sidan bäddas in i en iframe av Allys-domänen
 • Tillåt skript, stilar, bilder och underordnade iframes med Ally-domänen som värd

 


Tillåt att Ally bäddar in dina sidor i en iframe

Om du vill dra full nytta av återkopplingspanelen för innehållsredigerare, som en betrodd partner, måste Ally ha behörighet att bädda i ditt innehåll i en iframe. Med den här behörigheten kan Ally visa ditt innehåll i förhandsgranskningsfönstret på återkopplingspanelen för innehållsredigerare. Panelen kan endast öppnas från din Tillgänglighetsrapport.

Om du begränsar din webbsida så att den inte kan bäddas in i iframes (till exempel med sidhuvudena X-Frame-Options eller Content-Security-Policy) måste du lägga till eller ändra ditt Content-Security-Policy-sidhuvud för att lägga till https://*.ally.ac till direktivet frame-ancestors.

Exempel

Exempel på konfiguration
Nuvarande konfiguration Lägg till eller uppdatera direktivet frame-ancestors
X-Frame-Options sidhuvud med värde DENY Content-Security-Policy: frame-ancestors https://*.ally.ac;
X-Frame-Options sidhuvud med värde SAMEORIGIN Content-Security-Policy: frame-ancestors 'self' https://*.ally.ac;
Content-Security-Policy med ett frame-ancestors-direktiv på 'none' Content-Security-Policy: frame-ancestors https://*.ally.ac;
Content-Security-Policy med ett frame-ancestors-direktiv med en lista över domäner Content-Security-Policy: frame-ancestors 'self' https://*.anothersite.com https://*.ally.ac;

Skapa domängruppsanvändare

Domängruppsanvändare har behörighet att se tillgänglighetsrapporten för de domäner som de är tilldelade. För att skapa domängruppsanvändare och grupper av domäner måste superadministratörerna för Ally for Web logga in i konfigurationspanelen för Ally for Web.

Länken till panelen tillhandahölls under din implementering. Det kommer att se ut som /launchclientconfig/yourclientID. Använd dina befintliga administratörsuppgifter för att logga in.

I konfigurationspanelen för Ally for Web kan den ursprungliga superadministratören konfigurera domängrupper och lägga till nya användare och sedan tilldela specifika domängrupper till dessa användare.

Som administratör kan du tilldela en ny användare tillgång till allt, inklusive möjligheten att konfigurera. Du kan även tilldela delvis åtkomst till specifika domängrupper. Användare kan få åtkomst till fler än en domängrupp.

Om flera domäner tilldelats av superadministratören väljer användaren vilken domängruppsrapport som ska visas när de loggar in. Om endast en domängrupp har tilldelats kommer användaren direkt till rapporten för den gruppen.

När du har skapat användare och tilldelat domängrupper måste du meddela användarna om att de har ett konto.

Du kan använda våra e-postmallar för att meddela användarna om att de har konton.

E-postmall för Google-användare

Hej [name],Ett Ally-konto har skapats för dig med din e-postadress: [emailUsed@inSignUp]

Med det här kontot kan du komma åt [Ally for Web - Reporting] / [Ally for LMS - Config]/...Innan du kan komma åt webbplatsen måste du länka den här e-postadressen till ett GoogleTM-konto. Ett Google-konto krävs för att logga in. Endast super- eller rotadministratörer kan använda inloggningen Super Admin på sidan.

Om din e-postadress redan är länkad behöver du inte göra något. Om din e-postadress inte är länkad ska du följa de här stegen.

 1. Gå till Skapa ditt Google-konto.
 2. Fyll i fälten. Använd [emailUsed@inSignUp] i fältet Din e-postadress
 3. När du har fyllt i informationen skickar Google ett e-postmeddelande till din e-postadress för att bekräfta det. Slutför verifieringsprocessen i e-postmeddelandet för att länka e-postadressen till det Google-konto som du just skapade.

När du har länkat din e-postadress kan du använda Google-inloggningen på [Ally for Web - Reporting] / [Ally for LMS - Config]/.. för att komma åt dina rapporter.  

Gå till Blackboards hjälp för redigerare om du vill veta mer om rapporten och hur du åtgärdar tillgänglighetsproblem.

E-postmall för Microsoft® Office-användare

Hej [name],Ett Ally-konto har skapats för dig med din e-postadress: [emailUsed@inSignUp]

Med det här kontot kan du komma åt [Ally for Web - Reporting] / [Ally for LMS - Config]/... 1. Klicka på länken och Logga in med Microsoft. Endast super- eller rotadministratörer kan använda inloggningen Super Admin på sidan.
 2. Ge Microsoft behörighet att se din profil och underhålla data de har åtkomst till. Klicka på Acceptera.
 3. Logga in med e-postadress och lösenord för ditt Microsoft-konto.
 4. När du har loggat in ombeds du att bekräfta din e-postadress. Ally skickar ett e-postmeddelande med en kod. Ange koden för att verifiera din e-postadress. Du behöver endast verifiera din e-postadress första gången du loggar in.

  OBS! Om du inte ser e-postmeddelandet från Ally med en gång kan du behöva kontrollera din skräppostmapp.
 5. Du kan nu komma åt din rapport.

Stäng rapportfliken eller rapportfönstret för att logga ut från rapporten.

Gå till Blackboards hjälp för redigerare om du vill veta mer om rapporten och hur du åtgärdar tillgänglighetsproblem.