Bekijk een rapport met gegevens over hoe inhoud op je website presteert en verder wordt ontwikkeld. Je kunt CSV-rapporten van Ally exporteren op jaar, maand, domeinen en individuele domeinen.

Op deze rapportpagina's is de knop Exporteren beschikbaar:

 • Tabblad Overzicht: download rapporten voor domeinen, maanden en jaren.
 • Tabblad Domeinen: download rapporten voor domeinen, maanden en jaren.

  Als je Ally voor Web Community Manager gebruikt, toont Ally secties in plaats van domeinen. Bekijk voor meer informatie Toegankelijkheidsrapport in Ally voor Web Community Manager.

 • Individueel domein: Download een rapport voor het specifieke domein.

Overzicht

Toegankelijkheidsrapporten van Ally worden geëxporteerd als een CSV-bestand. Deze CSV-bestanden bevatten gedetailleerde gegevens van de items met problemen op je website. Maar wat betekenen deze gegevens?

Rijen zijn domeinen in het rapport Domeinen en webpagina's of bestanden in andere rapporten. Kolommen bevatten algemene informatie, scores en toegankelijkheidsproblemen. Rapporten beginnen met algemene informatie in de eerste paar kolommen.

Na de algemene informatie vermelden de rapporten de verschillende inhoudstypen en het totale aantal items van elk type, met inbegrip van bestanden en inhoud die zijn gemaakt in de sitemanager-toepassing. Dit zijn de kolommen pdf tot en met Overige in het CSV-bestand.

Bij het individuele domein- of sectierapport zijn de inhoudstypen allemaal weergegeven in de kolom met de 'MIME-type'-kop.

Hierna bevatten de rapporten informatie over het aantal items in een sectie waarvoor specifieke toegankelijkheidsproblemen zijn vastgesteld. Het cijfer in de kolomkoppen vertegenwoordigt de mate van ernst van het probleem.


Wat betekent het cijfer in de kolomkop van problemen?

Het cijfer in de kolomkop vertegenwoordigt de mate van ernst van het probleem.

 • 1 betekent ernstige problemen
 • 2 betekent grote problemen
 • 3 betekent kleine problemen

ImageSeizure:1 is bijvoorbeeld een ernstig probleem, terwijl AlternativeText:2 een groot probleem is.

Dit maakt het eenvoudiger om de ernst van elk probleem geautomatiseerd te parseren.


Maandelijks rapport

Rijen bevatten webpagina’s of bestanden over de site. Kolommen bevatten algemene informatie, scores en toegankelijkheidsproblemen.

 • Maand - De datum van elke maand.
 • Totaalaantal domeinen - Totaalaantal domeinen.
 • Totaal aantal bestanden - Het totale aantal bestanden.
 • Totaal aantal webpagina's - Het totale aantal pagina's op de website.
 • Totale score - De gemiddelde, gecombineerde toegankelijkheidsscore voor zowel inhoud van bestanden als webpagina's.
 • Score bestanden - De gemiddelde score voor geüploade bestandsinhoud. Denk hierbij aan PDF's, Word-documenten, PowerPoint-presentaties, afbeeldingen, enzovoort.
 • Score webpagina - De gemiddelde score voor de pagina's van de website.
 • pdf - Het totale aantal PDF-bestanden op de site.
 • afbeelding - Totaalaantal afbeeldingen in de site.
 • html-pagina - Totaalaantal HTML-pagina's in de site. Hieronder valt inhoud die in de siteinhoudseditor is gemaakt.
 • presentatie - Totaalaantal presentaties in de site.
 • document - Totaalaantal documenten in de site.
 • overig - Totaalaantal bestanden in de site die niet onder pdf's, afbeeldingen, HTML-pagina's, presentaties en documenten vallen.
 • application/x-page - De overige WYSIWYG-inhoud met toegankelijkheidsproblemen.

Problemen met exporteren Ally-kolommen

 • AlternativeText:2 - Toont of de PDF, het document of de presentatie ten minste één afbeelding zonder alternatieve tekst bevat. Dit is een groot probleem.
 • Contrast:2 -Het totale aantal presentaties, documenten en PDF-bestanden met contrastproblemen. Dit is een groot probleem.
 • HeadingsHigherLevel:3 - Het totale aantal PDF's, presentaties en documenten dat meer dan de aanbevolen zes kopniveaus (H6) heeft. Dit is een klein probleem.
 • HeadingsPresence:2 - Het totale aantal PDF's, presentaties en documenten dat geen koppen heeft. Dit is een groot probleem.
 • HeadingsSequential:3 - Het totale aantal PDF's en documenten dat geen koppen in een logische volgorde heeft. Dit is een klein probleem.
 • HeadingsStartAtOne:3 - Het totale aantal pdf's en documenten dat geen H1-kop als de eerste kop heeft. Dit is een klein probleem.
 • HtmlBrokenLink: 2 -Totaal aantal pagina's met kappotte koppelingen in een domein. Dit is een groot probleem.

  Deze controle zit op dit moment alleen in Ally voor websites.

 • HtmlCaption:2 - De HTML-inhoud en het totale aantal bestanden met YouTubeTM-video's zonder ondertitels. Dit is een groot probleem.

  GoogleTM privacybeleid

 • HtmlColorContrast:2 - Alle HTML- en WYSIWYG-inhoud met een slecht contrast. Dit is een groot probleem.
 • HtmlDefinitionList:3 - Alle HTML-inhoud en het totale aantal bestanden die niet goed zijn gedefinieerd. Zo moet elk formulierelement een label hebben en mogen p-elementen niet worden gebruikt om koppen een bepaalde stijl te geven. Dit is een klein probleem.
 • HtmlEmptyHeading:2 - Alle HTML-inhoud en het totale aantal bestanden met lege koppen. Dit is een groot probleem.
 • HtmlHasLang:3 - Alle HTML-inhoud en het totale aantal bestanden waarvoor de taal niet is vastgesteld. Dit is een klein probleem.
 • HtmlHeadingOrder:3 - Alle HTML-inhoud en het totale aantal bestanden die geen koppen in een logische volgorde hebben. Dit is een klein probleem.
 • HtmlHeadingsPresence:2 - Alle HTML-inhoud en het totale aantal bestanden die geen koppen hebben. Dit is een groot probleem.
 • HtmlHeadingsStart:2 - Alle HTML-inhoud en het totale aantal bestanden die geen H1-kop als de eerste kop hebben. Dit is een groot probleem.
 • HtmlImageAlt:2 - Alle HTML-inhoud en het totale aantal bestanden met ten minste één afbeelding zonder alternatieve tekst. Dit is een groot probleem.
 • HtmlImageRedundantAlt:3 - Alle HTML-inhoud en het totale aantal bestanden met afbeeldingen met dezelfde alternatieve tekst als andere afbeeldingen. Dit is een klein probleem.
 • HtmlLabel:2 - Alle HTML-inhoud en het totale aantal bestanden met elementen zonder labels. Dit is een groot probleem.
 • HtmlLinkName:3 - Alle HTML-inhoud en het totale aantal bestanden met koppelingen die niet beschrijvend zijn. Dit is een klein probleem.
 • HtmlList:3 - Alle HTML-inhoud en het totale aantal bestanden met slecht opgemaakte lijsten. Dit is een klein probleem.
 • HtmlObjectAlt:2 - Alle HTML-inhoud en het totale aantal bestanden met objecttags zonder alternatieve tekst. Dit is een groot probleem.
 • HtmlTdHasHeader:2 - Alle HTML-inhoud en het totale aantal bestanden met tabelkolommen zonder een goede kop. Dit is een groot probleem.
 • HtmlTitle:3 - Alle HTML-inhoud en het totale aantal bestanden die geen titel hebben. Dit is een klein probleem.
 • ImageContrast:2 - Het aantal afbeeldingen met een slecht contrast. Dit is een groot probleem.
 • ImageDecorative:2 - Het aantal afbeeldingen dat niet is gemarkeerd als 'Decoratief'. Dit is een groot probleem.
 • ImageDescription:2 - Het aantal afbeeldingen zonder alternatieve beschrijving. Dit is een groot probleem.
 • ImageOcr:3 - Het aantal afbeeldingen dat tekst bevat. Dit is een klein probleem.
 • ImageSeizure:1 - Het aantal afbeeldingen dat een epileptische aanval kan veroorzaken. Dit is een ernstig probleem.
 • LanguageCorrect:3 - Het aantal items waarvoor een onjuiste taal is ingesteld. Dit is een klein probleem.
 • LanguagePresence:3 - Het aantal items waarvoor geen taal is opgegeven. Dit is een klein probleem.
 • LibraryReference:3 - Het aantal afbeeldingen dat kan worden verbeterd met bibliotheekverwijzingen.
 • Ocred:2 - Het aantal pdf's dat is gescand met een OCR-versie. Dit is een groot probleem.
 • Parsable:1 - Het aantal items dat is misvormd of beschadigd waardoor studenten ze niet kunnen openen. Dit is een ernstig probleem.
 • Scanned:1 - Het aantal pdf's dat is gescand zonder OCR-versie. Dit is een ernstig probleem.
 • Security:1 - Het aantal items waarvoor een wachtwoord is vereist. Dit is een ernstig probleem.
 • TableHeaders:2 - Het aantal items met tabellen zonder koppen. Dit is een groot probleem.
 • Tagged:2 - Het aantal pdf’s zonder tags. Dit is een groot probleem.
 • Title:3 - Het aantal items zonder een titel. Dit is een klein probleem.

Domeinenrapport

Rijen bevatten domeinen. Kolommen bevatten algemene informatie, scores en toegankelijkheidsproblemen.

 • Domein id - De domein-ID.
 • Domeinnaam - De domeinnaam.
 • Domein url - De domein-URL.
 • Geobserveerd verwijderd op - De datum waarop het domein is verwijderd.
 • Totaal aantal bestanden - Het totale aantal bestanden in het domein.
 • Totaal aantal webpagina's - Het totale aantal pagina's op de website.
 • Totale score - De gemiddelde, gecombineerde toegankelijkheidsscore voor zowel inhoud van bestanden als webpagina's.
 • Score bestanden - De gemiddelde score voor geüploade bestandsinhoud. Denk hierbij aan PDF's, Word-documenten, PowerPoint-presentaties, afbeeldingen, enzovoort.
 • Score webpagina - De gemiddelde score voor de pagina's van de website.
 • pdf - Het totale aantal PDF-bestanden in het domein.
 • afbeelding - Totaalaantal afbeeldingen in het domein.
 • html-pagina - Totaalaantal HTML-pagina's in het domein. Hieronder valt inhoud die in de domeininhoudseditor is gemaakt.
 • presentatie - Totaalaantal presentaties in het domein.
 • document - Totaalaantal documenten in het domein.
 • overig - Totaalaantal bestanden in het domein die niet onder pdf's, afbeeldingen, HTML-pagina's, presentaties en documenten vallen.
 • application/x-page - De overige WYSIWYG-inhoud met toegankelijkheidsproblemen.

Problemen met exporteren Ally-kolommen

 • AlternativeText:2 - Toont of de PDF, het document of de presentatie ten minste één afbeelding zonder alternatieve tekst bevat. Dit is een groot probleem.
 • Contrast:2 -Het totale aantal presentaties, documenten en PDF-bestanden met contrastproblemen. Dit is een groot probleem.
 • HeadingsHigherLevel:3 - Het totale aantal PDF's, presentaties en documenten dat meer dan de aanbevolen zes kopniveaus (H6) heeft. Dit is een klein probleem.
 • HeadingsPresence:2 - Het totale aantal PDF's, presentaties en documenten dat geen koppen heeft. Dit is een groot probleem.
 • HeadingsSequential:3 - Het totale aantal PDF's en documenten dat geen koppen in een logische volgorde heeft. Dit is een klein probleem.
 • HeadingsStartAtOne:3 - Het totale aantal pdf's en documenten dat geen H1-kop als de eerste kop heeft. Dit is een klein probleem.
 • HtmlBrokenLink: 2 -Totaal aantal pagina's met kappotte koppelingen in een domein. Dit is een groot probleem.

  Deze controle zit op dit moment alleen in Ally voor websites.

 • HtmlCaption:2 - De HTML-inhoud en het totale aantal bestanden met YouTubeTM-video's zonder ondertitels. Dit is een groot probleem.

  GoogleTM privacybeleid

 • HtmlColorContrast:2 - Alle HTML- en WYSIWYG-inhoud met een slecht contrast. Dit is een groot probleem.
 • HtmlDefinitionList:3 - Alle HTML-inhoud en het totale aantal bestanden die niet goed zijn gedefinieerd. Zo moet elk formulierelement een label hebben en mogen p-elementen niet worden gebruikt om koppen een bepaalde stijl te geven. Dit is een klein probleem.
 • HtmlEmptyHeading:2 - Alle HTML-inhoud en het totale aantal bestanden met lege koppen. Dit is een groot probleem.
 • HtmlHasLang:3 - Alle HTML-inhoud en het totale aantal bestanden waarvoor de taal niet is vastgesteld. Dit is een klein probleem.
 • HtmlHeadingOrder:3 - Alle HTML-inhoud en het totale aantal bestanden die geen koppen in een logische volgorde hebben. Dit is een klein probleem.
 • HtmlHeadingsPresence:2 - Alle HTML-inhoud en het totale aantal bestanden die geen koppen hebben. Dit is een groot probleem.
 • HtmlHeadingsStart:2 - Alle HTML-inhoud en het totale aantal bestanden die geen H1-kop als de eerste kop hebben. Dit is een groot probleem.
 • HtmlImageAlt:2 - Alle HTML-inhoud en het totale aantal bestanden met ten minste één afbeelding zonder alternatieve tekst. Dit is een groot probleem.
 • HtmlImageRedundantAlt:3 - Alle HTML-inhoud en het totale aantal bestanden met afbeeldingen met dezelfde alternatieve tekst als andere afbeeldingen. Dit is een klein probleem.
 • HtmlLabel:2 - Alle HTML-inhoud en het totale aantal bestanden met elementen zonder labels. Dit is een groot probleem.
 • HtmlLinkName:3 - Alle HTML-inhoud en het totale aantal bestanden met koppelingen die niet beschrijvend zijn. Dit is een klein probleem.
 • HtmlList:3 - Alle HTML-inhoud en het totale aantal bestanden met slecht opgemaakte lijsten. Dit is een klein probleem.
 • HtmlObjectAlt:2 - Alle HTML-inhoud en het totale aantal bestanden met objecttags zonder alternatieve tekst. Dit is een groot probleem.
 • HtmlTdHasHeader:2 - Alle HTML-inhoud en het totale aantal bestanden met tabelkolommen zonder een goede kop. Dit is een groot probleem.
 • HtmlTitle:3 - Alle HTML-inhoud en het totale aantal bestanden die geen titel hebben. Dit is een klein probleem.
 • ImageContrast:2 - Het aantal afbeeldingen met een slecht contrast. Dit is een groot probleem.
 • ImageDecorative:2 - Het aantal afbeeldingen dat niet is gemarkeerd als 'Decoratief'. Dit is een groot probleem.
 • ImageDescription:2 - Het aantal afbeeldingen zonder alternatieve beschrijving. Dit is een groot probleem.
 • ImageOcr:3 - Het aantal afbeeldingen dat tekst bevat. Dit is een klein probleem.
 • ImageSeizure:1 - Het aantal afbeeldingen dat een epileptische aanval kan veroorzaken. Dit is een ernstig probleem.
 • LanguageCorrect:3 - Het aantal items waarvoor een onjuiste taal is ingesteld. Dit is een klein probleem.
 • LanguagePresence:3 - Het aantal items waarvoor geen taal is opgegeven. Dit is een klein probleem.
 • LibraryReference:3 - Het aantal afbeeldingen dat kan worden verbeterd met bibliotheekverwijzingen.
 • Ocred:2 - Het aantal pdf's dat is gescand met een OCR-versie. Dit is een groot probleem.
 • Parsable:1 - Het aantal items dat is misvormd of beschadigd waardoor studenten ze niet kunnen openen. Dit is een ernstig probleem.
 • Scanned:1 - Het aantal pdf's dat is gescand zonder OCR-versie. Dit is een ernstig probleem.
 • Security:1 - Het aantal items waarvoor een wachtwoord is vereist. Dit is een ernstig probleem.
 • TableHeaders:2 - Het aantal items met tabellen zonder koppen. Dit is een groot probleem.
 • Tagged:2 - Het aantal pdf’s zonder tags. Dit is een groot probleem.
 • Title:3 - Het aantal items zonder een titel. Dit is een klein probleem.

Jaarlijks rapport

Rijen bevatten webpagina’s of bestanden over de site. Kolommen bevatten algemene informatie, scores en toegankelijkheidsproblemen.

 • Academisch jaar - De datum van elk jaar.
 • Totaalaantal domeinen - Totaalaantal domeinen.
 • Totaal aantal - Het totale aantal bestanden.
 • Totaal aantal webpagina's - Het totale aantal pagina's op de website.
 • Totale score - De gemiddelde, gecombineerde toegankelijkheidsscore voor zowel inhoud van bestanden als webpagina's.
 • Score bestanden - De gemiddelde score voor geüploade bestandsinhoud. Denk hierbij aan PDF's, Word-documenten, PowerPoint-presentaties, afbeeldingen, enzovoort.
 • Score webpagina - De gemiddelde score voor de pagina's van de website.
 • pdf - Het totale aantal PDF-bestanden op de site.
 • afbeelding - Totaalaantal afbeeldingen in de site.
 • html-pagina - Totaalaantal HTML-pagina's in de site. Hieronder valt inhoud die in de siteinhoudseditor is gemaakt.
 • presentatie - Totaalaantal presentaties in de site.
 • document - Totaalaantal documenten in de site.
 • overig - Totaalaantal bestanden in de site die niet onder pdf's, afbeeldingen, HTML-pagina's, presentaties en documenten vallen.
 • application/x-page - De overige WYSIWYG-inhoud met toegankelijkheidsproblemen.

Problemen met exporteren Ally-kolommen

 • AlternativeText:2 - Toont of de PDF, het document of de presentatie ten minste één afbeelding zonder alternatieve tekst bevat. Dit is een groot probleem.
 • Contrast:2 -Het totale aantal presentaties, documenten en PDF-bestanden met contrastproblemen. Dit is een groot probleem.
 • HeadingsHigherLevel:3 - Het totale aantal PDF's, presentaties en documenten dat meer dan de aanbevolen zes kopniveaus (H6) heeft. Dit is een klein probleem.
 • HeadingsPresence:2 - Het totale aantal PDF's, presentaties en documenten dat geen koppen heeft. Dit is een groot probleem.
 • HeadingsSequential:3 - Het totale aantal PDF's en documenten dat geen koppen in een logische volgorde heeft. Dit is een klein probleem.
 • HeadingsStartAtOne:3 - Het totale aantal pdf's en documenten dat geen H1-kop als de eerste kop heeft. Dit is een klein probleem.
 • HtmlBrokenLink: 2 -Totaal aantal pagina's met kappotte koppelingen in een domein. Dit is een groot probleem.

  Deze controle zit op dit moment alleen in Ally voor websites.

 • HtmlCaption:2 - De HTML-inhoud en het totale aantal bestanden met YouTubeTM-video's zonder ondertitels. Dit is een groot probleem.

  GoogleTM privacybeleid

 • HtmlColorContrast:2 - Alle HTML- en WYSIWYG-inhoud met een slecht contrast. Dit is een groot probleem.
 • HtmlDefinitionList:3 - Alle HTML-inhoud en het totale aantal bestanden die niet goed zijn gedefinieerd. Zo moet elk formulierelement een label hebben en mogen p-elementen niet worden gebruikt om koppen een bepaalde stijl te geven. Dit is een klein probleem.
 • HtmlEmptyHeading:2 - Alle HTML-inhoud en het totale aantal bestanden met lege koppen. Dit is een groot probleem.
 • HtmlHasLang:3 - Alle HTML-inhoud en het totale aantal bestanden waarvoor de taal niet is vastgesteld. Dit is een klein probleem.
 • HtmlHeadingOrder:3 - Alle HTML-inhoud en het totale aantal bestanden die geen koppen in een logische volgorde hebben. Dit is een klein probleem.
 • HtmlHeadingsPresence:2 - Alle HTML-inhoud en het totale aantal bestanden die geen koppen hebben. Dit is een groot probleem.
 • HtmlHeadingsStart:2 - Alle HTML-inhoud en het totale aantal bestanden die geen H1-kop als de eerste kop hebben. Dit is een groot probleem.
 • HtmlImageAlt:2 - Alle HTML-inhoud en het totale aantal bestanden met ten minste één afbeelding zonder alternatieve tekst. Dit is een groot probleem.
 • HtmlImageRedundantAlt:3 - Alle HTML-inhoud en het totale aantal bestanden met afbeeldingen met dezelfde alternatieve tekst als andere afbeeldingen. Dit is een klein probleem.
 • HtmlLabel:2 - Alle HTML-inhoud en het totale aantal bestanden met elementen zonder labels. Dit is een groot probleem.
 • HtmlLinkName:3 - Alle HTML-inhoud en het totale aantal bestanden met koppelingen die niet beschrijvend zijn. Dit is een klein probleem.
 • HtmlList:3 - Alle HTML-inhoud en het totale aantal bestanden met slecht opgemaakte lijsten. Dit is een klein probleem.
 • HtmlObjectAlt:2 - Alle HTML-inhoud en het totale aantal bestanden met objecttags zonder alternatieve tekst. Dit is een groot probleem.
 • HtmlTdHasHeader:2 - Alle HTML-inhoud en het totale aantal bestanden met tabelkolommen zonder een goede kop. Dit is een groot probleem.
 • HtmlTitle:3 - Alle HTML-inhoud en het totale aantal bestanden die geen titel hebben. Dit is een klein probleem.
 • ImageContrast:2 - Het aantal afbeeldingen met een slecht contrast. Dit is een groot probleem.
 • ImageDecorative:2 - Het aantal afbeeldingen dat niet is gemarkeerd als 'Decoratief'. Dit is een groot probleem.
 • ImageDescription:2 - Het aantal afbeeldingen zonder alternatieve beschrijving. Dit is een groot probleem.
 • ImageOcr:3 - Het aantal afbeeldingen dat tekst bevat. Dit is een klein probleem.
 • ImageSeizure:1 - Het aantal afbeeldingen dat een epileptische aanval kan veroorzaken. Dit is een ernstig probleem.
 • LanguageCorrect:3 - Het aantal items waarvoor een onjuiste taal is ingesteld. Dit is een klein probleem.
 • LanguagePresence:3 - Het aantal items waarvoor geen taal is opgegeven. Dit is een klein probleem.
 • LibraryReference:3 - Het aantal afbeeldingen dat kan worden verbeterd met bibliotheekverwijzingen.
 • Ocred:2 - Het aantal pdf's dat is gescand met een OCR-versie. Dit is een groot probleem.
 • Parsable:1 - Het aantal items dat is misvormd of beschadigd waardoor studenten ze niet kunnen openen. Dit is een ernstig probleem.
 • Scanned:1 - Het aantal pdf's dat is gescand zonder OCR-versie. Dit is een ernstig probleem.
 • Security:1 - Het aantal items waarvoor een wachtwoord is vereist. Dit is een ernstig probleem.
 • TableHeaders:2 - Het aantal items met tabellen zonder koppen. Dit is een groot probleem.
 • Tagged:2 - Het aantal pdf’s zonder tags. Dit is een groot probleem.
 • Title:3 - Het aantal items zonder een titel. Dit is een klein probleem.

Individueel domeinrapport

Ally-exportrapport voor individuele cursus, sectie of domein

Rijen vertegenwoordigen inhoudsitems. Kolommen bevatten algemene informatie, scores en toegankelijkheidsproblemen.

 • Id - De ID van het inhoudsitem.
 • Name - De naam van het inhoudsitem.
 • Mime type - Het type inhoudsitem.
 • Score - De toegankelijkheidsscore van het inhoudsitem.
 • Deleted at - De datum waarop het inhoudsitem is verwijderd.
 • Library reference - Het JSON-object voor de bibliotheekverwijzing.
 • Url - De URL van het inhoudsitem.
 • AlternativeText:2 - Toont aan of de PDF of het document ten minste één afbeelding zonder alternatieve tekst bevat. Dit is een groot probleem.
 • Contrast:2 - Toont aan of de presentatie, het document of het pdf-bestand contrastproblemen bevat. Dit is een groot probleem.
 • HeadingsHigherLevel:3 - Toont aan of de pdf of het document meer dan het aanbevolen aantal kopniveaus van zes (H6) hebben. Dit is een klein probleem.
 • HeadingsPresence:2 - Toont aan of de pdf of het document geen koppen bevat. Dit is een groot probleem.
 • HeadingsSequential:3 - Toont aan of de pdf of het document geen koppen in een logische volgorde bevat. Dit is een klein probleem.
 • HeadingsStartAtOne:3 - Toont aan of de pdf of het document geen H1-kop als de eerste kop heeft. Dit is een klein probleem.
 • HtmlBrokenLink:2 - Toont aan of de HTML-inhoud een defecte link bevat. Dit is een groot probleem.

  Deze controle zit op dit moment alleen in Ally voor websites.

 • HtmlCaption:2 - Toont aan of de HTML-inhoud YouTubeTM-video's zonder ondertitels bevat. Dit is een groot probleem.

  GoogleTM privacybeleid

 • HtmlColorContrast:2 - Toont aan of het kleurcontrast van de HTML- of WYSIWYG-inhoud slecht is. Dit is een groot probleem.
 • HtmlDefinitionList:3 - Toont aan of de HTML-inhoud of -bestand niet juist gedefinieerd is. Zo moet elk formulierelement een label hebben en mogen p-elementen niet worden gebruikt om koppen een bepaalde stijl te geven. Dit is een klein probleem.
 • HtmlEmptyHeading:2 - Toont aan of de HTML-inhoud of -bestand lege koppen heeft. Dit is een groot probleem.
 • HtmlHasLang:3 - Toont aan of er voor de HTML-inhoud of -bestand geen taal is ingesteld. Dit is een klein probleem.
 • HtmlHeadingOrder:3 - Toont aan of de HTML-inhoud of -bestand geen koppen heeft die elkaar niet logisch opvolgen. Dit is een klein probleem.
 • HtmlHeadingsPresence:2 - Toont aan of de HTML-inhoud of -bestand geen koppen heeft. Dit is een groot probleem.
 • HtmlHeadingsStart:2 - Toont aan of de HTML-inhoud of -bestand niet de juiste H-kop als de eerste kop heeft. Dit is een groot probleem.
 • HtmlImageAlt:2 - Toont aan of de HTML-inhoud of -bestand ten minste één afbeelding zonder alternatieve tekst bevat. Dit is een groot probleem.
 • HtmlImageRedundantAlt:3 - Toont aan of de HTML-inhoud of -bestand afbeeldingen bevat met dezelfde alternatieve tekst als andere afbeeldingen. Dit is een klein probleem.
 • HtmlLabel:2 - Toont aan of de HTML-inhoud of -bestand formulierelementen zonder labels heeft. Dit is een groot probleem.
 • HtmlLinkName:3 - Toont aan of de HTML-inhoud of -bestand links heeft die niet beschrijvend zijn. Dit is een klein probleem.
 • HtmlList:3 - Toont aan of er voor de HTML-inhoud of -bestand lijsten bestaan die niet goed zijn gestructureerd. Dit is een klein probleem.
 • HtmlObjectAlt:2 - Toont aan of de HTML-inhoud of -bestand objecttags zonder alternatieve tekst heeft. Dit is een groot probleem.
 • HtmlTdHasHeader:2 - Toont aan of de HTML-inhoud of -bestand tabelkolommen heeft zonder een juiste koptekst. Dit is een groot probleem.
 • HtmlTitle:3 - Toont aan of de HTML-inhoud of -bestand geen titel heeft. Dit is een klein probleem.
 • Image contrast:2 - Toont aan of de afbeelding een slecht contrast heeft. Dit is een groot probleem.
 • ImageDecorative:2 - Toont aan of de afbeelding niet als decoratief gemarkeerd wordt. Dit is een groot probleem.
 • ImageDescription:2 - Toont aan of de afbeelding geen alternatieve beschrijving heeft. Dit is een groot probleem.
 • ImageOcr: 3 - Toont aan of de afbeelding tekst bevat. Dit is een klein probleem.
 • ImageSeizure:1 - Toont aan of de afbeelding een epileptische aanval kan veroorzaken. Dit is een ernstig probleem.
 • Language correct:3 - Toont aan of er bij het item een onjuiste taal ingesteld staat. Dit is een klein probleem.
 • LanguagePresence:3 - Toont aan of er bij het item geen taal ingesteld staat. Dit is een klein probleem.
 • OCR versie:2 - Toont aan of de PDF is gescand met een OCR-versie. Dit is een groot probleem.
 • Parsable:1 - Toont aan of het item is misvormd of beschadigd en het mogelijk is dat studenten het niet kunnen openen. Dit is een ernstig probleem.
 • Scanned:1 - Toont aan of de PDF is gescand. Dit is een ernstig probleem.
 • Security:1 - Toont aan of het item een wachtwoord vereist. Dit is een ernstig probleem.
 • TableHeaders:2 - Toont aan of het item tabellen zonder kopteksten bevat. Dit is een groot probleem.
 • Gelabeld: 2 - Toont aan of de PDF geen tags heeft. Dit is een groot probleem.
 • Titel:3 - Toont aan of het item geen titel heeft. Dit is een klein probleem.