För oss på Blackboard är det viktigt att alla våra produkter och tjänster är användbara och tillgängliga. Vi har länge haft en ledande position när det gäller tillgänglighet och våra produkter utformas och utvecklas i allmänhet med de internationellt erkända riktlinjerna för tillgängligt webbinnehåll (WCAG) och avsnitt 508 i amerikanska lagen Rehabilitation Act från 1973, i ändrad lydelse, i åtanke. Blackboard strävar efter att uppfylla de globalt erkända kriterierna för WCAG 2.2 nivå AA och utför regelbundna tillgänglighetstester från tredje part på produkterna för att bedöma överensstämmelsen med branschstandarder.

Alla dokument finns endast på engelska.

Uppfyllande av tillgänglighetstandarder: Anthology Ally


Navigera bland alternativa format

På sidan kursinnehåll, precis efter kursinnehåll eller en fillänk, hittar du en länk till Alternativa format eller Ladda ner alternativa format. När man klickar på länken för alternativa format öppnas dialogrutan Ladda ner alternativa format med följande alternativ:

 1. Taggad PDF: Laddas ner till enhet
 2. HTML: Öppnas i ett nytt webbläsarfönster
 3. ePub: Laddas ner till enhet
 4. Elektronisk punktskrift: Laddas ner till enhet
 5. Ljud: Laddas ner till enhet
 6. BeeLine Reader: Öppnas i webbläsarfönstret
 7. Översatt version: Laddas ner till enhet

Allys granskningsfunktion och funktionstester

Se en lista över funktioner som har testats i vår granskningsprocess.

Mer information om Allys funktion för tillgänglighetsgranskning och utförda funktionstest

Navigera i Ally som lärare med skärmläsare


Öppna innehåll för att förbättra tillgänglighetspoängen

På kursinnehållssidan har varje bild och dokument en av följande statuslänkar kopplade till sig:

 • Tillgänglighetspoäng: Perfekt
 • Tillgänglighetspoäng: Hög, klicka för att förbättra
 • Tillgänglighetspoäng: Medelhög, klicka för att förbättra
 • Tillgänglighetspoäng: Låg, klicka för att förbättra

Gå till namnlänken för bilden eller dokumentet för att bekräfta att du har det objekt som du vill öppna.

Navigera bakåt till länken Tillgänglighetspoäng.

Tryck på Returtangenten för att öppna dialogfönstret Tillgänglighetspoäng för följande innehållstyper:


Navigera i dialogfönstret för läraråterkopplingen för en bild

När du öppnar panelen för läraråterkoppling placeras fokus på tillgänglighetspoängen för bildfilen. Till exempel fil_namn.format eller Hej.png.

När du navigerar i dialogrutan blir dessa funktioner tillgängliga:

 1. Tillgänglighetspoäng: [värde] %
  • Till exempel 20 %
 2. Knappen Visa alla problem, ihopfälld (standardtillstånd)
 3. Problembeskrivning 
  • Till exempel, ”Den här bilden saknar beskrivning”
 4. Knappen Vad det innebär
 5. Knappen Så här skriver du en bra beskrivning
 6. Instruktioner om att lägga till en textbeskrivning eller markera som dekorativ
 7. Redigeringsfältet Ange en beskrivning av bilden
 8. Knappen Lägg till
 9. Knappen Ange att bilden är dekorativ
  • Följt av textbeskrivningen ”Den här bilden används endast för dekoration och det behövs ingen beskrivning
 10. Länken Hjälp
 11. Knappen Stäng

Bilder om vad det betyder – för bilder

När man klickar på knappen Vad det innebär placeras fokus på rubriken Vad är en bildbeskrivning.

I de här bilderna kan du välja om du vill beskriva bilder genom att aktivera de här knapparna:

 • Bild 1 av 2: Vad är en bildbeskrivning? (standardbild)
 • Bild 2 av 2: Varför det är viktigt att beskriva bilder
  • När man klickar på knappen ligger fokus kvar på knappen, men texten ”Bild som visas: Varför det är viktigt att beskriva bilder” läsas ut.

På bild 2 av 2: Varför det är viktigt att beskriva bilder kan du göra något av följande:

 • Gå till knappen Så här skriver du en bra beskrivning för att öppna bilderna Så här skriver du en bra beskrivning
 • Navigera till knappen Stäng eller använd tangenten Esc för att stänga bilderna
  • Fokus ligger på Tillgänglighetspoängen för: Rubriken [bild_namn.format] i lärarens dialogfönster
 • Gå tillbaka till Bild 1 av 2: Vad är en bildbeskrivning? 
  • Fokus ligger kvar på knappen, men texten ”Visar bild 1 av 2: Vad är en bildbeskrivning” läses ut.

Bilder om hur man skriver en bra beskrivning – för bilder

När man klickar på knappen Så här skriver du en bra beskrivning placeras fokus på rubriken Så här skriver du en bra beskrivning på flikpanelen.

I de här bilderna kan du lära dig mer om att skriva bra beskrivningar genom att aktivera de här knapparna:

 • Bild 1 av 5: Ange ett textalternativ (standardbild)
 • Bild 2 av 5: Ange en betydelsefull beskrivning
 • Bild 3 av 5: Var kortfattad och tänk på sammanhanget
 • Bild 4 av 5: Ange en sammanfattning för komplexa diagram, grafer och kartor
 • Bild 5 av 5: Dekorativa bilder

När du navigerar till en ny bild kommer du att höra ”Visar bild:” följt av bildrubriken. Till exempel, ”Visar bild 2 av 5: Ange en betydelsefull beskrivning.”

På bild 5 av 5: Dekorativa bilder kan du göra något av följande:

 • Gå till knappen Ange att bilden är dekorativ
 • Navigera till knappen Stäng för att stänga bilderna 
  • Då läggs fokus på Tillgänglighetspoängen för: Rubriken [bildnamn.format] i lärarens dialogfönster
 • Gå tillbaka till Bild 1 av 5: Ange ett textalternativ
  • Fokus ligger kvar på knappen, men texten ”Visar bild 1 av 5: Ange ett textalternativ” läses ut.
 • Gå tillbaka till Bild 4 av 5: Ange en sammanfattning för komplexa diagram, grafer och kartor
  • Fokus ligger kvar på knappen, men texten ”Visar bild 4 av 5: Ange en sammanfattning för komplexa diagram, grafer och kartor” läses ut.

Ange att bilden är dekorativ

Vid aktivering av knappen Ange att bilden är dekorativ återgår fokus till tillgänglighetspoängen för: Rubriken [bildnamn.format]

Navigera i dialogfönstret för att höra följande:

 • Tillgänglighetspoäng: 100 %
 • Markerad som dekorativ
 • Knappen Ta bort dekorativ flagga
 • Rubriken Perfekt
 • Textbeskrivning ”Du har markerat den här bilden som dekorativ”
 • Knappen Stäng

Ta bort dekorativ flagga

Om du ställer in bilden som dekorativa av misstag eller beslutade att bilden måste innehålla alternativ text, kan du återställa den genom att aktivera knappen Ta bort dekorativ flagga. Fokus placeras sedan på knappen Så här skriver du en bra beskrivning och Tillgänglighetspoängen ställs tillbaka till det ursprungliga värdet.

Hjälp

Fokus placeras på knappen Stäng när man klickar på länken Hjälp. Det som visas i hjälpinnehållet kan ändras av din administratör. 

Genom att navigera i standardhjälpinnehållet för Ally kommer du höra dessa funktioner:

 • Rubriken Hjälp
 • Rubriken Bläddra i dokumentation
 • Länken Bläddra i hjälpen
  • Öppnar Hjälp med Ally för LMS för lärare i en ny flik i webbläsaren
 • Rubriken Be om hjälp
 • Redigeringsfältet Beskriv din fråga eller ditt problem
 • Knappen Tillbaka
  • Fokus läggs på tillgänglighetspoängen för: Rubriken [bildnamn.format] i lärarens dialogfönster när man klickar på den
 • Knappen Skicka

Skicka en hjälp förfrågan

 1. Beskriv din fråga eller ditt problem i redigeringsfältet
 2. Gå till knappen Skicka
 3. Använd mellanslagstangenten för att klicka på knappen Skicka
 4. Meddelandet med texten ”Har skickats” blir tillgängligt
 5. Klicka på knappen Tillbaka för att gå tillbaka till dialogfönstret för lärarens återkoppling eller knappen Stäng

Navigera i dialogfönstret för läraråterkoppling för PDF-, Word- eller PowerPoint-filer

När du öppnar panelen för läraråterkoppling placeras fokus på tillgänglighetspoängen för filen. Till exempel fil_namn.format eller Hej.docx.

När du navigerar i dialogrutan blir dessa funktioner tillgängliga:

 • Tillgänglighetspoäng: [värde] %

  Till exempel 20 %

 • Problembeskrivning

  Till exempel, ”Den här bilden saknar beskrivning”

 • Knappen Visa alla problem, ihopfälld (standardtillstånd, villkorligt tillgänglig)
 • Knappen Vad det innebär
 • Så här [åtgärdar du problemet]

  Till exempel, Så här åtgärdar du kontrasten

 • Ladda upp en version med [aktuellt problem]

  Till exempel, textbeskrivningen Ladda upp en version med tillräcklig kontrast

 • Släpp fil för att ladda upp eller
 • Knappen Bläddra
 • Knappen Stäng
  • För att få tillgång till dokumentfunktionerna så effektivt som möjligt måste du använda Tabb för att gå till den aktuella sidans redigeringsfält, använd Tabb igen för att gå till knappen Nästa sida. Använd inte ESC-tangenten eftersom detta kommer att stänga dialogfönstret. När fokus är på knappen Nästa sida navigerar du som vanligt.
 • Knappen Föregående sida (inaktiverad som standard)
 • Sida 1 av [#]

  Till exempel, Sida 1 av 17 (standard)

 • Knappen Nästa sida
 • [#] [problemtyp]

  Till exempel, 17 textfragment med otillräcklig kontrast (villkorligt tillgängliga)

 • Knappen Föregående markering (inaktiverad som standard, villkorligt tillgänglig)
 • Knappen Nästa markering (villkorligt tillgänglig)
 • Visar markering 1 av [#] på sidan [#]

  Till exempel, visar markering 1 av 17 på sidan 1 (villkorligt tillgänglig)

 • Växlingsknappen Dölj markeringar (standard, villkorligt tillgänglig)
 • Knappen Zooma ut
 • Knappen Zooma in
 • Länken Ladda ner ursprunglig fil
 • När du fortsätter med navigeringen kan du höra dokumentinnehållet.

Bilder om vad det innebär – för PDF, Word och PowerPoint

Varje förklaring har unika bildämnen. I allmänhet navigerar man i dessa bilder på följande sätt:

 1. Rubriken [ämne]
 2. Innehållet [ämne]
 3. Visa bild 2 av 2: Knappen [bildämne]

  Till exempel, Visa bild 2 av 2: Varför ska man använda rubriker?

 4. Visa bild 2 av 2: Knappen [bildämne]

  Till exempel, Visa bild 2 av 2: Varför ska man använda rubriker?

  • Oftast finns det bara två bilder för Vad det innebär, vilket innebär att knappen föregående och nästa går till samma bild. Det är därför som knappnamnet läses två gånger.
 5. När du navigerar till den andra bilden flyttas fokus till Visa bild 1 av 2: [bildämne]

  Till exempel, Visa bild 1 av 2: En rubrik är inte alltid en rubrik.

  • Det effektivaste sättet att placera fokus i bilden är att använda ditt kortkommando för rubriker. Navigera som vanligt för att höra bildinnehållet.
 6. På den andra bilden kan du sedan göra något av följande:
  • Stäng bilderna genom att gå till knappen Stäng eller använda ESC-tangenten
   • Då läggs fokus på Tillgänglighetspoängen för: Rubriken [dokumentnamn.format] i lärarens dialogfönster
  • Gå tillbaka till Bild 1 av 2: [bildämne]
   • Fokus kommer ligga kvar på knappen men ”Visar bild 2 av 2: [bildämne]” kommer läsas ut.”

    Till exempel, Visa bild 2 av 2: Varför ska man använda rubriker?

Så här [åtgärdar du problemet] bilder – för PDF

Varje rekommendation har sina egna unika bildämnen och antal bilder, med undantag för skannade PDF-filer. I allmänhet navigerar man i dessa bilder på följande sätt:

 1. Så här [åtgärdar du problemet]
 2. Steg 1: Rubriken Hitta det ursprungliga dokumentet
 3. Texten ”Kan du får tag i en ursprunglig eller textbaserad version av den här filen?
 4. Knappen Nej
 5. Knappen Ja
 6. Textbeskrivning om det bästa sättet att åtgärda problemet
 7. Länken Hjälp
 8. Knappen Stäng eller tangenten Esc

Nej, ursprungligt dokument– PDF

När man klickar på knappen Nej i steg 1: bilden Hitta det ursprungliga dokumentet får du följande information:

 1. Rubriken Det här dokumentet kräver ytterligare åtgärder
 2. Text ”Alternativa format kommer att göras tillgängliga för deltagare för det här dokumentet. Den här metoden kan dock vara trubbig och bör inte betraktas som en slutgiltig lösning."
 3. Rubriken Bläddra i dokumentation
 4. Länken Bläddra i hjälpen
 5. Öppnar Hjälp med Ally för LMS för lärare i en ny flik i webbläsaren
 6. Rubriken Be om hjälp
 7. Redigeringsfältet Beskriv din fråga eller ditt problem
 8. Knappen Tillbaka
 9. Fokus hamnar på Tillgänglighetspoängen för filrubriken i lärarens dialogfönster när den väljs.

  Till exempel, [image name.format] eller Hej.pdf.

 10. Knappen Skicka
 11. Knappen Stäng eller tangenten Esc

Ja, ursprungligt dokument – PDF

När man klickar på knappen Ja i steg 1: bilden Hitta det ursprungliga dokumentet får du följande information:

 1. Rubriken Så här [åtgärdar du problem]

  Till exempel Hur man lägger till beskrivningar till bilder i en PDF-fil

 2. Steg 2: Öppna det ursprungliga dokumentet
 3. Lista över föredragen programvara:
  1. Länk till Word för Microsoft Office 365
  2. Länk till Word för Microsoft Office 2016
  3. Länk till PowerPoint för Microsoft Office 365
  4. Länk till PowerPoint för Microsoft Office 2016
  5. Länk till Writer för LibreOffice 5.2
  6. Länk till Impress för LibreOffice 5.2
 4. När de öppnas följer alla bilder för olika programvarutyper ett liknande mönster:
  1. Steg 3: Rubriken [utför åtgärd] med [programvara]

   Till exempel steg 3: Lägg till en bildbeskrivning med LibreOffice Impress 5.2

  2. Listan över steg
  3. En knapp med ytterligare tips

   Till exempel, tips för att skapa tabeller

  4. Länken Skriv ut instruktioner
  5. Knappen Nästa
  6. Knappen Tillbaka
  7. Länken Hjälp
  8. Knappen Stäng eller tangenten Esc
 5. Genom att aktivera knappen Nästa för en programvarutyp i steg 3 kommer steg 4 utformas på följande sätt baserat på den valda programvaran:
  1. Steg 4: Spara som en taggad PDF-fil med [programvara]
   • Microsoft Word 365, Microsoft Word 2016 och LibreOffice Writer 5.2
  2. Steg 4: Ladda upp det ursprungliga dokumentet
   • Microsoft PowerPoint 365, Microsoft Word 2016 och LibreOffice Writer 5.2
Steg 4: Spara som PDF med taggar

När man klickar på knappen Nästa i steg 3 kommer man till en bild med följande:

 1. Steg 4: Spara som en taggad PDF-fil med [programvara]

  Till exempel PowerPoint Microsoft Office 2016

 2. Lista över steg
 3. Länken Skriv ut instruktioner
 4. Knappen Nästa
 5. Knappen Tillbaka
 6. Knappen Ladda upp det ursprungliga dokumentet
 7. Länken Hjälp
 8. Knappen Stäng eller tangenten Esc
Steg 4: Ladda upp det ursprungliga dokumentet

När man klickar på knappen Nästa i steg 3 för Microsoft PowerPoint 365, Microsoft PowerPoint 2016 eller LibreOffice Impress 5.2 eller Ladda upp det ursprungliga dokumentet från Steg 4: Spara som taggad PDF kommer man till en bild med följande:

 1. Steg 4 eller 5: Rubriken Ladda upp det ursprungliga dokumentet
 2. Textbeskrivning som förklarar varför du måste ladda upp det ursprungliga dokumentet
 3. Släpp fil för att ladda upp eller
 4. Knappen Bläddra
 5. Texten ”Den här versionen kommer ersätta det ursprungliga PDF-dokumentet.
 6. Knappen Tillbaka
 7. Länken Hjälp

Så här åtgärdar du en skannad PDF

På bilden Så här åtgärdar du en skannad PDF blir följande tillgängligt:

 1. Rubriken Så här åtgärdar du en skannad PDF
 2. Steg 1: Rubriken Hitta det ursprungliga dokumentet
 3. Texten ”Kan du får tag i en ursprunglig eller textbaserad version av den här filen?
 4. Knappen Nej
 5. Knappen Ja
 6. Text ”En textbaserad elektronisk version, till exempel en textbaserad PDF-, Word- eller PowerPoint-fil är mycket mer tillgänglig och användbar än en skannad PDF.
 7. Länken Hjälp
 8. Knappen Stäng eller tangenten Esc

Nej, ursprungligt dokument – skannad PDF

När man klickar på knappen Nej öppnas en ny bild med följande:

 1. Rubriken Så här åtgärdar du en skannad PDF
 2. Rubriken Eller ange en referens
 3. Knappen Nej
 4. Knappen Ja
 5. Knappen Tillbaka
 6. Länken Hjälp
 7. Knappen Stäng eller tangenten Esc
Det går inte att hitta dokumentet i biblioteket

När man klickar på knappen Nej på bilden Eller ange en referens kommer får man följande information:

 1. Rubriken Det här dokumentet kräver ytterligare åtgärder
 2. Texten ”En OCR-version kommer att göras tillgänglig för deltagare under alternativet ”alternativa format”. OCR (Optical Character Recognition, optisk teckenigenkänning) används för att extrahera text från bilder. Den här metoden kan dock vara trubbig och bör inte betraktas som en slutgiltig lösning."
 3. Rubriken Bläddra i dokumentation
 4. Länken Bläddra i hjälpen
 5. Öppnar Hjälp med Ally för LMS för lärare i en ny flik i webbläsaren
 6. Rubriken Be om hjälp
 7. Redigeringsfältet Beskriv din fråga eller ditt problem
 8. Knappen Tillbaka
 9. Fokus hamnar på Tillgänglighetspoängen för filrubriken i lärarens dialogfönster när den väljs.
 10. Knappen Skicka
 11. Knappen Stäng eller tangenten Esc
Dokumentet kan hittas i biblioteket

När man klickar på knappen Ja på bilden Eller ange en referens kommer får man följande information:

 1. Rubriken Tillhandahåll en länk till dokumentet i biblioteket
 2. Texten ”Hjälp deltagarna att hitta dokumentet i biblioteket genom att ange så mycket metadata som möjligt.
 3. Redigeringsfältet URL
 4. Redigeringsfältet Titel
 5. Redigeringsfältet Kapitel, volym, sidnummer
 6. Redigeringsfältet Författare
 7. Redigeringsfältet Publiceringsdatum
 8. Redigeringsfältet Utgivare eller loggbok
 9. Knappen Lägg till referens
 10. Knappen Tillbaka
 11. Länken Hjälp
 12. Knappen Stäng eller tangenten Esc

Ja, ursprungligt dokument – skannad PDF

När man klickar på knappen Ja i steg 1: bilden Hitta det ursprungliga dokumentet får man följande information:

 1. Rubriken Så här åtgärdar du en skannad PDF
 2. Steg 2: Rubriken Ladda upp det ursprungliga dokumentet
 3. Text ”En textbaserad elektronisk version, till exempel en textbaserad PDF-, Word- eller PowerPoint-fil är mycket mer tillgänglig och användbar än en skannad version.
 4. Släpp fil för att ladda upp eller
 5. Knappen Bläddra
 6. Texten ”Den här versionen kommer ersätta det ursprungliga PDF-dokumentet.
 7. Knappen Tillbaka
 8. Länken Hjälp

Bilder om hur du [åtgärdar problemet] – för Word och PowerPoint

När du har valt alternativet Så här [åtgärdar du problemet] via dialogrutan återkoppling för lärare öppnas en bild med följande:

 1. Så här [åtgärdar du problemet]

  Till exempel, I det här dokumentet finns bilder som saknar beskrivning

 2. Steg 1: Rubriken Hitta det ursprungliga dokumentet
 3. Texten ”Leta upp eller ladda ner det ursprungliga dokumentet. Öppna den med den programvara som du föredrar:"
  • Länk till Word för Microsoft Office 2016
  • Länk till Word för Microsoft Office 2016
  • Länk till PowerPoint för Microsoft Office 365
  • Länk till PowerPoint för Microsoft Office 2016
  • Länk till Writer för LibreOffice 5.2
  • Länk till Impress för LibreOffice 5.2
 4. Knappen Tillbaka
 5. Länken Hjälp
 6. Knappen Stäng eller tangenten Esc
 7. När de öppnas följer alla bilder för olika programvarutyper ett liknande mönster:
  1. Steg 3: Rubriken [utför åtgärd] med [programvara]

   Till exempel steg 3: Lägg till en bildbeskrivning med LibreOffice Impress 5.2

  2. Listan över steg
  3. En knapp med ytterligare tips

   Till exempel, tips för att skapa tabeller

  4. Länken Skriv ut instruktioner
  5. Knappen Nästa
  6. Knappen Tillbaka
  7. Länken Hjälp
  8. Knappen Stäng eller tangenten Esc
 8. Om man klickar på knappen Nästa igen hämnar man på följande:
  1. Steg 3: Ladda upp en version med [åtgärdat problem]

   Till exempel, Ladda upp en version med bildbeskrivningar

  2. Släpp fil för att ladda upp eller
  3. Knappen Bläddra
  4. Texten ”Den här versionen kommer ersätta det ursprungliga dokumentet.
  5. Knappen Tillbaka
  6. Länken Hjälp
  7. Knappen Stäng eller tangenten Esc

Alla problem

Knappen Alla problem är tillgänglig när det finns flera problem i ett dokument. När man klickar på knappen fälls listan ut så att alla problem visas med följande information:

 1. Problembeskrivning
 2. Ökar poängen med upp till [##] %

  Till exempel 20 %

 3. Knappen Fixa eller Meddelandet Vägledning kommer snart
  1. Fokus går tillbaka till rubriken Tillgänglighetspoäng
  2. Knapparna Vad det innebär och Så här [åtgärdar du problem] visas
  3. Alla problem kommer att återställas till knappen Visa alla problem, ihopfällt tillstånd

Stäng dialogfönstret för läraråterkopplingen

När man klickar på knappen Stäng går fokus tillbaka till sidan för kursinnehåll. Du kan även använda Esc-tangenten. AVSLUTA Stäng dialogruta