Kontrollera och förbättra tillgängligheten på din webbplats.

Genom Blackboard Ally får du rapporter om hur tillgänglighetsanpassad webbplatsen är, så att du får ingående kunskap om hur väl webbplatsen fungerar och utvecklas vad gäller tillgänglighetsanpassning. I rapporten kan du se om arbetet med tillgänglighetsanpassning går framåt, var det finns problemområden och vad som kan göras för att förbättra tillgängligheten på webbplatsen.