Se detaljer om resultatene for og utviklingen av innholdet på nettstedet ditt. Du kan eksportere Ally-rapporter i CSV-format etter år, måned, domene eller enkeltdomene.

Det finnes en Eksporter-knapp på disse rapportsidene:

 • Oversikt-fane: Last ned domene-, måneds-, og årsrapporter.
 • Domenefanen: Last ned rapporter for domener, måneder og år.

  Hvis du bruker Ally for Web Community Manager, ser du inndelinger i stedet for domener. Du kan finne ut mer i tilgjengelighetsrapporten i Ally for Web Community Manager.

 • Enkeltdomene: Last ned en rapport for det spesifikke domenet.

Oversikt

Ally-rapporter om tilgjengelighet eksporteres som CSV-filer. Slike CSV-filer inneholder detaljerte data om elementer med problemer på nettstedet ditt. Men hva betyr disse dataene?

Rader viser domener i domenerapporten og nettsider eller filer i de andre rapportene. Kolonner er generell informasjon, resultater og tilgjengelighetsproblemer. Rapporter starter med generell informasjon i de første kolonnene.

Etter den generelle informasjonen viser rapportene de ulike innholdstypene og hvor mange som finnes av hver av dem. Dette inkluderer filer og innhold som er laget med applikasjonen for nettstedsadministrering. Dette er kolonnene pdf til other i CSV-filen.

I rapporter for enkeltemner eller -deler er alle de nøyaktige emnetypene oppført i kolonnen med overskriften «Mime type».

Deretter viser rapporten detaljer om hvor mange av elementene i en del som har spesifikke tilgjengelighetsproblemer. Tallet i kolonneoverskriftene indikerer problemets alvorlighetsgrad.


Hva betyr tallet i kolonneoverskriftene for problemer?

Tallet i kolonneoverskriften indikerer problemets alvorlighetsgrad.

 • 1 representerer alvorlige problemer
 • 2 representerer store problemer
 • 3 representerer små problemer

ImageSeizure:1 er for eksempel et alvorlig problem, mens AlternativeText:2 er et stort problem.

Dermed blir det lettere å se over alvorlighetsgraden for de ulike problemene automatisk.


Månedsrapport

Radene er nettsider eller filer på hele nettstedet. Kolonner er generell informasjon, resultater og tilgjengelighetsproblemer.

 • Month – datoen for hver måned.
 • Number of domains – Totalt antall domener.
 • Totalt antall filer – totalt antall filer.
 • Totalt antall nettsider – Totalt antall sider på nettstedet.
 • Samlet poengsum – Det gjennomsnittlige tilgjengelighetsresultatet for både filer og nettsideinnhold er kombinert.
 • Filpoengsum – Gjennomsnittlig poengsum for opplastet filinnhold. For eksempel PDF-filer, Word-dokumenter, PowerPoint-presentasjoner, bilder og så videre.
 • Nettsideresultat – Den gjennomsnittlige poengsummen for nettside til nettstedet.
 • PDF – totalt antall PDF-filer på nettstedet..
 • image - totalt antall bilder på nettstedet.
 • html-page - totalt antall HTML-sider på nettstedet.. Dette inkluderer innhold som er opprettet i redigeringsverktøyet for nettstedsinnhold.
 • presentation - totalt antall presentasjoner på nettstedet.
 • document - totalt antall dokumenter på nettstedet.
 • other - totalt antall filer på nettstedet som verken er PDF-filer, bilder, HTML-sider, presentasjoner eller dokumenter.
 • application/x-page - total mengde annet WYSIWYG-innhold med tilgjengelighetsproblemer.

Problem med eksport av Ally-kolonner

 • AlternativeText:2 – Viser om PDF-dokumentet eller presentasjonen har minst ett bilde uten alternativ tekst.e Dette er et stort problem.
 • Kontrast:2 – totalt antall presentasjons-, dokument-og PDF-filer som har kontrastproblemer. Dette er et stort problem.
 • HeadingsHigherLevel:3 – totalt antall PDF-filer, presentasjoner og dokumenter som overskrider det anbefalte H6-nivået for overskrifter. Dette er et lite problem.
 • HeadingsPresence:2 – totalt antall PDF-filer, presentasjoner og dokumenter som ikke har overskrifter. Dette er et stort problem.
 • HeadingsSequential:3 – totalt antall PDF-filer og dokumenter som ikke har overskrifter i logisk rekkefølge. Dette er et lite problem.
 • HeadingsStartAtOne:3 - totalt antall PDF-er og dokumenter som ikke har en H1-overskrift som første overskrift. Dette er et lite problem.
 • HtmlBrokenLink: 2 – Totalt antall sider som har brutte lenker i et domene. Dette er et stort problem.

  Denne sjekken er for øyeblikket bare i Ally for nettsteder.

 • HtmlCaption:2 – totalt antall HTML-elementer og -filer som har YouTubeTM-videoer uten teksting. Dette er et stort problem.

  GooglesTM retningslinjer for personvern

 • HtmlColorContrast:2 - totalt antall HTML- og WYSIWYG-elementer som har dårlig fargekontrast. Dette er et stort problem.
 • HtmlDefinitionList:3 – totalt antall HTML-elementer og -filer som ikke er korrekt definert. Alle skjemaelementer bør for eksempel ha et «label»-attributt, og «p»-elementer bør ikke brukes for stilisere overskrifter. Dette er et lite problem.
 • HtmlEmptyHeading:2 – totalt antall HTML-elementer og -filer som ikke har overskrift. Dette er et stort problem.
 • HtmlHasLang:3 – totalt antall HTML-elementer og -filer uten identifisert språk. Dette er et lite problem.
 • HtmlHeadingOrder:3 – totalt antall HTML-elementer og -filer som ikke har overskrifter i logisk rekkefølge. Dette er et lite problem.
 • HtmlHeadingsPresence:2 – totalt antall HTML-elementer og -filer som ikke har overskrifter. Dette er et stort problem.
 • HtmlHeadingsStart:2 - totalt antall HTML-elementer og -filer som ikke har en H-overskrift som første overskrift. Dette er et stort problem.
 • HtmlmageAlt:2 – totalt antall HTML-elementer og -filer med minst ett bilde uten alternativ tekst. Dette er et stort problem.
 • HtmlImageRedundantAlt:3 – totalt antall HTML-elementer og -filer som har bilder med samme alternative tekst som andre bilder. Dette er et lite problem.
 • HtmlLabel:2 – totalt antall HTML-elementer og -filer som har formelementer uten teksting. Dette er et stort problem.
 • HtmlLinkName:3 – totalt antall HTML-elementer og -filer som har lenker som ikke er beskrivende. Dette er et lite problem.
 • HtmlList:3 – totalt antall HTML-elementer og -filer uten korrekt formulerte lister. Dette er et lite problem.
 • HtmObjectAlt:2 – totalt antall HTML-elementer og -filer som har objekttagger uten alternativ tekst. Dette er et stort problem.
 • HtmlTdHasHeader:2 – totalt antall HTML-elementer og -filer som har tabellkolonner uten korrekte overskrifter. Dette er et stort problem.
 • HtmlTitle:3 – totalt antall HTML-elementer og -filer som mangler titler. Dette er et lite problem.
 • ImageContrast:2 – totalt antall bilder med dårlig kontrast. Dette er et stort problem.
 • ImageDecorative:2 - Totalt antall bilder som ikke har blitt merket som dekorative. Dette er et stort problem.
 • ImageDescription:2 – totalt antall bilder uten alternative beskrivelser. Dette er et stort problem.
 • ImageOcr:3 – totalt antall bilder som inneholder tekst. Dette er et lite problem.
 • ImageSeizure:1 – totalt antall bilder som kan fremkalle anfall. Dette er et alvorlig problem.
 • LanguageCorrect:3 – totalt antall elementer med feil språk angitt. Dette er et lite problem.
 • LanguagePresence:3 – totalt antall elementer uten noe angitt språk. Dette er et lite problem.
 • LibraryReference – totalt antall elementer som kan forbedres med informasjon om biblioteksreferanser.
 • Ocred:2 – totalt antall PDF-er og dokumenter som er skannet og har blitt OCR-behandlet. Dette er et stort problem.
 • Parsable:1 – Totalt antall elementer som er feil formatert eller som er ødelagt, og som studenter ikke kan åpne.. Dette er et alvorlig problem.
 • Scanned:1 – totalt antall PDF-er og dokumenter som er skannet og har blitt OCR-behandlet. Dette er et alvorlig problem.
 • Security:1 – totalt antall elementer som krever passord. Dette er et alvorlig problem.
 • TableHeaders:2 – totalt antall elementer som har tabeller uten overskrifter. Dette er et stort problem.
 • Tagged:2 - totalt antall PDF-er som ikke er tagget. Dette er et stort problem.
 • Title:3 – totalt antall elementer uten tittel. Dette er et lite problem.

Domenerapport

Radene er domener. Kolonner er generell informasjon, resultater og tilgjengelighetsproblemer.

 • Domain id - domene-ID.
 • Domain name - domenenavn.
 • Domain url - nettadressen til domenet.
 • Observed deleted on - datoen domenet ble slettet.
 • Totalt antall filer - totalt antall filer på domenet.
 • Totalt antall nettsider – Totalt antall sider på nettstedet.
 • Samlet poengsum – Det gjennomsnittlige tilgjengelighetsresultatet for både filer og nettsideinnhold er kombinert.
 • Filpoengsum – Gjennomsnittlig poengsum for opplastet filinnhold. For eksempel PDF-filer, Word-dokumenter, PowerPoint-presentasjoner, bilder og så videre.
 • Nettsideresultat – Den gjennomsnittlige poengsummen for nettside til nettstedet.
 • PDF - totalt antall PDF-filer på domenet.
 • image - totalt antall bilder på domenet.
 • html-page - totalt antall HTML-sider på domenet. Dette inkluderer innhold som er opprettet i redigeringsverktøyet for domeneinnhold.
 • presentation - totalt antall presentasjoner på domenet.
 • document - totalt antall dokumenter på domenet.
 • other - totalt antall filer på domenet som verken er PDF-filer, bilder, HTML-sider, presentasjoner eller dokumenter.
 • application/x-page - total mengde annet WYSIWYG-innhold med tilgjengelighetsproblemer.

Problem med eksport av Ally-kolonner

 • AlternativeText:2 – Viser om PDF-dokumentet eller presentasjonen har minst ett bilde uten alternativ tekst.e Dette er et stort problem.
 • Kontrast:2 – totalt antall presentasjons-, dokument-og PDF-filer som har kontrastproblemer. Dette er et stort problem.
 • HeadingsHigherLevel:3 – totalt antall PDF-filer, presentasjoner og dokumenter som overskrider det anbefalte H6-nivået for overskrifter. Dette er et lite problem.
 • HeadingsPresence:2 – totalt antall PDF-filer, presentasjoner og dokumenter som ikke har overskrifter. Dette er et stort problem.
 • HeadingsSequential:3 – totalt antall PDF-filer og dokumenter som ikke har overskrifter i logisk rekkefølge. Dette er et lite problem.
 • HeadingsStartAtOne:3 - totalt antall PDF-er og dokumenter som ikke har en H1-overskrift som første overskrift. Dette er et lite problem.
 • HtmlBrokenLink: 2 – Totalt antall sider som har brutte lenker i et domene. Dette er et stort problem.

  Denne sjekken er for øyeblikket bare i Ally for nettsteder.

 • HtmlCaption:2 – totalt antall HTML-elementer og -filer som har YouTubeTM-videoer uten teksting. Dette er et stort problem.

  GooglesTM retningslinjer for personvern

 • HtmlColorContrast:2 - totalt antall HTML- og WYSIWYG-elementer som har dårlig fargekontrast. Dette er et stort problem.
 • HtmlDefinitionList:3 – totalt antall HTML-elementer og -filer som ikke er korrekt definert. Alle skjemaelementer bør for eksempel ha et «label»-attributt, og «p»-elementer bør ikke brukes for stilisere overskrifter. Dette er et lite problem.
 • HtmlEmptyHeading:2 – totalt antall HTML-elementer og -filer som ikke har overskrift. Dette er et stort problem.
 • HtmlHasLang:3 – totalt antall HTML-elementer og -filer uten identifisert språk. Dette er et lite problem.
 • HtmlHeadingOrder:3 – totalt antall HTML-elementer og -filer som ikke har overskrifter i logisk rekkefølge. Dette er et lite problem.
 • HtmlHeadingsPresence:2 – totalt antall HTML-elementer og -filer som ikke har overskrifter. Dette er et stort problem.
 • HtmlHeadingsStart:2 - totalt antall HTML-elementer og -filer som ikke har en H-overskrift som første overskrift. Dette er et stort problem.
 • HtmlmageAlt:2 – totalt antall HTML-elementer og -filer med minst ett bilde uten alternativ tekst. Dette er et stort problem.
 • HtmlImageRedundantAlt:3 – totalt antall HTML-elementer og -filer som har bilder med samme alternative tekst som andre bilder. Dette er et lite problem.
 • HtmlLabel:2 – totalt antall HTML-elementer og -filer som har formelementer uten teksting. Dette er et stort problem.
 • HtmlLinkName:3 – totalt antall HTML-elementer og -filer som har lenker som ikke er beskrivende. Dette er et lite problem.
 • HtmlList:3 – totalt antall HTML-elementer og -filer uten korrekt formulerte lister. Dette er et lite problem.
 • HtmObjectAlt:2 – totalt antall HTML-elementer og -filer som har objekttagger uten alternativ tekst. Dette er et stort problem.
 • HtmlTdHasHeader:2 – totalt antall HTML-elementer og -filer som har tabellkolonner uten korrekte overskrifter. Dette er et stort problem.
 • HtmlTitle:3 – totalt antall HTML-elementer og -filer som mangler titler. Dette er et lite problem.
 • ImageContrast:2 – totalt antall bilder med dårlig kontrast. Dette er et stort problem.
 • ImageDecorative:2 - Totalt antall bilder som ikke har blitt merket som dekorative. Dette er et stort problem.
 • ImageDescription:2 – totalt antall bilder uten alternative beskrivelser. Dette er et stort problem.
 • ImageOcr:3 – totalt antall bilder som inneholder tekst. Dette er et lite problem.
 • ImageSeizure:1 – totalt antall bilder som kan fremkalle anfall. Dette er et alvorlig problem.
 • LanguageCorrect:3 – totalt antall elementer med feil språk angitt. Dette er et lite problem.
 • LanguagePresence:3 – totalt antall elementer uten noe angitt språk. Dette er et lite problem.
 • LibraryReference – totalt antall elementer som kan forbedres med informasjon om biblioteksreferanser.
 • Ocred:2 – totalt antall PDF-er og dokumenter som er skannet og har blitt OCR-behandlet. Dette er et stort problem.
 • Parsable:1 – Totalt antall elementer som er feil formatert eller som er ødelagt, og som studenter ikke kan åpne.. Dette er et alvorlig problem.
 • Scanned:1 – totalt antall PDF-er og dokumenter som er skannet og har blitt OCR-behandlet. Dette er et alvorlig problem.
 • Security:1 – totalt antall elementer som krever passord. Dette er et alvorlig problem.
 • TableHeaders:2 – totalt antall elementer som har tabeller uten overskrifter. Dette er et stort problem.
 • Tagged:2 - totalt antall PDF-er som ikke er tagget. Dette er et stort problem.
 • Title:3 – totalt antall elementer uten tittel. Dette er et lite problem.

Årsrapport

Radene er nettsider eller filer på hele nettstedet. Kolonner er generell informasjon, resultater og tilgjengelighetsproblemer.

 • Academic year - datoen for hvert år.
 • Number of domains - totalt antall domener.
 • Totalt antall filer - totalt antall filer .
 • Totalt antall nettsider – Totalt antall sider på nettstedet.
 • Samlet poengsum – Det gjennomsnittlige tilgjengelighetsresultatet for både filer og nettsideinnhold er kombinert.
 • Filpoengsum – Gjennomsnittlig poengsum for opplastet filinnhold. For eksempel PDF-filer, Word-dokumenter, PowerPoint-presentasjoner, bilder og så videre.
 • Nettsideresultat – Den gjennomsnittlige poengsummen for nettside til nettstedet.
 • PDF – totalt antall PDF-filer på nettstedet..
 • image - totalt antall bilder på nettstedet.
 • html-page - totalt antall HTML-sider på nettstedet.. Dette inkluderer innhold som er opprettet i redigeringsverktøyet for nettstedsinnhold.
 • presentation - totalt antall presentasjoner på nettstedet.
 • document - totalt antall dokumenter på nettstedet.
 • other - totalt antall filer på nettstedet som verken er PDF-filer, bilder, HTML-sider, presentasjoner eller dokumenter.
 • application/x-page - total mengde annet WYSIWYG-innhold med tilgjengelighetsproblemer.

Problem med eksport av Ally-kolonner

 • AlternativeText:2 – Viser om PDF-dokumentet eller presentasjonen har minst ett bilde uten alternativ tekst.e Dette er et stort problem.
 • Kontrast:2 – totalt antall presentasjons-, dokument-og PDF-filer som har kontrastproblemer. Dette er et stort problem.
 • HeadingsHigherLevel:3 – totalt antall PDF-filer, presentasjoner og dokumenter som overskrider det anbefalte H6-nivået for overskrifter. Dette er et lite problem.
 • HeadingsPresence:2 – totalt antall PDF-filer, presentasjoner og dokumenter som ikke har overskrifter. Dette er et stort problem.
 • HeadingsSequential:3 – totalt antall PDF-filer og dokumenter som ikke har overskrifter i logisk rekkefølge. Dette er et lite problem.
 • HeadingsStartAtOne:3 - totalt antall PDF-er og dokumenter som ikke har en H1-overskrift som første overskrift. Dette er et lite problem.
 • HtmlBrokenLink: 2 – Totalt antall sider som har brutte lenker i et domene. Dette er et stort problem.

  Denne sjekken er for øyeblikket bare i Ally for nettsteder.

 • HtmlCaption:2 – totalt antall HTML-elementer og -filer som har YouTubeTM-videoer uten teksting. Dette er et stort problem.

  GooglesTM retningslinjer for personvern

 • HtmlColorContrast:2 - totalt antall HTML- og WYSIWYG-elementer som har dårlig fargekontrast. Dette er et stort problem.
 • HtmlDefinitionList:3 – totalt antall HTML-elementer og -filer som ikke er korrekt definert. Alle skjemaelementer bør for eksempel ha et «label»-attributt, og «p»-elementer bør ikke brukes for stilisere overskrifter. Dette er et lite problem.
 • HtmlEmptyHeading:2 – totalt antall HTML-elementer og -filer som ikke har overskrift. Dette er et stort problem.
 • HtmlHasLang:3 – totalt antall HTML-elementer og -filer uten identifisert språk. Dette er et lite problem.
 • HtmlHeadingOrder:3 – totalt antall HTML-elementer og -filer som ikke har overskrifter i logisk rekkefølge. Dette er et lite problem.
 • HtmlHeadingsPresence:2 – totalt antall HTML-elementer og -filer som ikke har overskrifter. Dette er et stort problem.
 • HtmlHeadingsStart:2 - totalt antall HTML-elementer og -filer som ikke har en H-overskrift som første overskrift. Dette er et stort problem.
 • HtmlmageAlt:2 – totalt antall HTML-elementer og -filer med minst ett bilde uten alternativ tekst. Dette er et stort problem.
 • HtmlImageRedundantAlt:3 – totalt antall HTML-elementer og -filer som har bilder med samme alternative tekst som andre bilder. Dette er et lite problem.
 • HtmlLabel:2 – totalt antall HTML-elementer og -filer som har formelementer uten teksting. Dette er et stort problem.
 • HtmlLinkName:3 – totalt antall HTML-elementer og -filer som har lenker som ikke er beskrivende. Dette er et lite problem.
 • HtmlList:3 – totalt antall HTML-elementer og -filer uten korrekt formulerte lister. Dette er et lite problem.
 • HtmObjectAlt:2 – totalt antall HTML-elementer og -filer som har objekttagger uten alternativ tekst. Dette er et stort problem.
 • HtmlTdHasHeader:2 – totalt antall HTML-elementer og -filer som har tabellkolonner uten korrekte overskrifter. Dette er et stort problem.
 • HtmlTitle:3 – totalt antall HTML-elementer og -filer som mangler titler. Dette er et lite problem.
 • ImageContrast:2 – totalt antall bilder med dårlig kontrast. Dette er et stort problem.
 • ImageDecorative:2 - Totalt antall bilder som ikke har blitt merket som dekorative. Dette er et stort problem.
 • ImageDescription:2 – totalt antall bilder uten alternative beskrivelser. Dette er et stort problem.
 • ImageOcr:3 – totalt antall bilder som inneholder tekst. Dette er et lite problem.
 • ImageSeizure:1 – totalt antall bilder som kan fremkalle anfall. Dette er et alvorlig problem.
 • LanguageCorrect:3 – totalt antall elementer med feil språk angitt. Dette er et lite problem.
 • LanguagePresence:3 – totalt antall elementer uten noe angitt språk. Dette er et lite problem.
 • LibraryReference – totalt antall elementer som kan forbedres med informasjon om biblioteksreferanser.
 • Ocred:2 – totalt antall PDF-er og dokumenter som er skannet og har blitt OCR-behandlet. Dette er et stort problem.
 • Parsable:1 – Totalt antall elementer som er feil formatert eller som er ødelagt, og som studenter ikke kan åpne.. Dette er et alvorlig problem.
 • Scanned:1 – totalt antall PDF-er og dokumenter som er skannet og har blitt OCR-behandlet. Dette er et alvorlig problem.
 • Security:1 – totalt antall elementer som krever passord. Dette er et alvorlig problem.
 • TableHeaders:2 – totalt antall elementer som har tabeller uten overskrifter. Dette er et stort problem.
 • Tagged:2 - totalt antall PDF-er som ikke er tagget. Dette er et stort problem.
 • Title:3 – totalt antall elementer uten tittel. Dette er et lite problem.

Rapport for enkeltdomener

Ally-eksporter for enkeltemner, seksjoner eller domenerapporter

Rader er innholdselementer. Kolonner er generell informasjon, resultater og tilgjengelighetsproblemer.

 • Id – ID-en for innholdselementet.
 • Name – Navnet på innholdselementet.
 • Mime type – Typen innholdselement.
 • Score – Tilgjengelighetsresultatet for innholdselementet.
 • Deleted at – Datoen innholdselementet ble slettet.
 • Library reference – JSON-objektet for biblioteksreferanser.
 • Url – Nettadressen til innholdselementet.
 • AlternativeText:2 – Viser om PDF-filen eller dokumentet har minst ett bilde uten alternativ tekst. Dette er et stort problem.
 • Kontrast: 2 – Viser om presentasjons-, dokument- eller PDF-filen har kontrastproblemer. Dette er et stort problem.
 • HeadingsHigherLevel:3 – Viser om PDF-filen eller dokumentet har flere overskriftsnivåer enn de anbefalte seks nivåene. Dette er et lite problem.
 • HeadingsPresence:2 – Viser om PDF-filen  eller dokumentet ikke har overskrifter. Dette er et stort problem.
 • HeadingsSequential: 3 – Viser om enkelte PDF-filen eller dokumentet ikke har overskrifter i logisk rekkefølge. Dette er et lite problem.
 • HeadingsStartAtOne:3 – Viser om PDF-filen eller dokumentet har en H1-overskrift som første overskrift. Dette er et lite problem.
 • HtmlBrokenLink: 2 – Viser om HTML-innholdet har en ødelagt lenke. Dette er et stort problem.

  Denne sjekken er for øyeblikket bare i Ally for nettsteder.

 • HtmlCaption:2 – Viser om HTML-innholdet har YouTubeTM-videoer uten undertekster. Dette er et stort problem.

  GooglesTM retningslinjer for personvern

 • HtmlColorContrast:2 – Viser om HTML- eller WYSIWYG-innholdstypen har lav fargekontrast. Dette er et stort problem.
 • HtmlDefinitionList: 3 – Viser om HTML-innholdet eller filen er riktig definert. Alle skjemaelementer bør for eksempel ha et «label»-attributt, og «p»-elementer bør ikke brukes for stilisere overskrifter. Dette er et lite problem.
 • HtmlEmptyHeading: 2 – Viser om HTML-innhold eller fil har tomme overskrifter. Dette er et stort problem.
 • HtmlHasLang:3 – Viser om HTML-innholdet eller filen har noe identifisert språk. Dette er et lite problem.
 • HtmlHeadingOrder:3 – Viser om HTML-innholdet eller filen ikke har overskrifter i logisk rekkefølge. Dette er et lite problem.
 • HtmlHeadingsPresence:2 – Viser om HTML-innholdet eller filen ikke har overskrifter. Dette er et stort problem.
 • HtmlHeadingsStart:2 – Viser om HTML-innholdet eller filen ikke har riktig H-overskrift som første overskrift. Dette er et stort problem.
 • HtmlImageAlt:2 – Viser om HTML-innholdet eller filen har minst ett bilde uten alternativ tekst. Dette er et stort problem.
 • HtmlImageRedundantAlt:3 – Viser om HTML-innholdet eller filen har bilder med samme alternative tekst som andre bilder. Dette er et lite problem.
 • HtmlLabel:2 – Viser om HTML-innholdet eller filen har skjemaelementer uten etiketter. Dette er et stort problem.
 • HtmlLinkName: 3 – Viser om HTML-innholdet eller filen har lenker som ikke er beskrivende. Dette er et lite problem.
 • HtmlList:3 – Viser om HTML-innholdet eller filen ikke har riktig formaterte lister. Dette er et lite problem.
 • HtmlObjectAlt:2 – Viser om HTML-innholdet eller filen har objekttagger uten alternativ tekst. Dette er et stort problem.
 • HtmlTdHasHeader:2 – Viser om HTML-innholdet eller filen har tabellkolonner uten en skikkelig overskrift. Dette er et stort problem.
 • HtmlTitle:3 – Viser om HTML-innhold eller filen ikke har tittel. Dette er et lite problem.
 • ImageContrast:2 – Viser om bildet har dårlig kontrast. Dette er et stort problem.
 • ImageDecorative:2 - Viser om bildet ikke er merket som dekorativt. Dette er et stort problem.
 • ImageDescription:2 – Viser om bildet har alternativ beskrivelse. Dette er et stort problem.
 • ImageOcr:3 – Viser om bildet inneholder tekst. Dette er et lite problem.
 • ImageSeizure:1 – Viser om bildet kan forårsake anfall. Dette er et alvorlig problem.
 • LanguageCorrect:3 – Viser om elementet har feil språksett. Dette er et lite problem.
 • LanguagePresence:3 – Viser om elementet ikke har et bestemt språk. Dette er et lite problem.
 • Ocred:2 – Viser om PDF-filen er skannet og OCR-behandlet. Dette er et stort problem.
 • Parsable:1 – Viser om elementet er feil formatert eller ødelagt, og det kan hende studentene ikke kan åpne det. Dette er et alvorlig problem.
 • Scanned:1 – Viser om PDF-filen er skannet. Dette er et alvorlig problem.
 • Security:1 – Viser om elementet krever passord. Dette er et alvorlig problem.
 • TableHeaders: 2 – Viser om elementet har tabeller uten overskrifter. Dette er et stort problem.
 • Tagged:2 – Viser om PDF-filen ikke er tagget. Dette er et stort problem.
 • Title:3 – Viser om elementet har en tittel. Dette er et lite problem.