Registrera konsumentnyckel, delad hemlighet och kund-ID

 1. Logga in som den administratör som konfigurerade lärosätesrapporten och navigera till Inställningar på administratörens arbetsyta.
 2. Välj fliken Appar och välj Redigera bredvid appen Ally-lärosätesrapport.
 3. Registrera konsumentnyckel, delad hemlighet, och kund-ID.

  Om den ”delade hemligheten” inte visas bör du ha fått den av den tekniska konsulten under implementeringen. Anteckna även ditt kund-ID, som är numret mellan ”v1/” och ”/LTI” i ”Start-URL”. Dessa värden behövs för konfigureringen av kurstillgänglighetsrapporten.

Lägg till nytt program

 1. Logga in som administratör och gå till Inställningar för det subkonto som kurstillgänglighetsrapporten ska läggas till för.
 2. Välj fliken Appar” och välj Visa App-konfigurationer.
 3. Välj knappen + App” för att lägga till en ny app.
 4. Ange följande information:
 5. Använd ett av följande webbadresser som Verktygsleverantörens webbadress. Ersätt ”[ClientID]” med det kund-ID som du registrerade.
  • Lärosäten som har datacentret i USA som värd: https://prod.ally.ac/api/v1/[ClientId]/lti/instructor
  • Lärosäten som har datacentret i Kanada som värd: https://prod-ca-central-1.ally.ac/api/v1/[ClientId]/lti/instructor
  • Lärosäten som har datacentret i Europa som värd: https://prod-eu-central-1.ally.ac/api/v1/[ClientId]/lti/instructor
  • Lärosäten som har datacentret i Singapore som värd: https://prod-ap-southeast-1.ally.ac/api/v1/[ClientId]/lti/instructor
  • Lärosäten som har datacentret i Australien som värd: https://prod-ap-southeast-2.ally.ac/api/v1/[ClientId]/lti/instructor
 6. Skicka in formuläret.

Tillgänglighetsrapport ska nu vara tillgängligt i navigeringen till vänster i kursen. Observera att du även kan utföra följande steg i Inställningar” för en enskild kurs om tillgänglighetsrapporterna behöver läggas till i en enskild kurs. Om något problem uppstår när du konfigurerar rapporten ska du Skapa ett ärende i Behind the Blackboard.