Följ de här stegen för att lägga till kurstillgänglighetsrapporten i Original- och Ultra-kurser.

Den här konfigurationen använder din aktuella nyckel, hemlighet och kund-ID för Ally. Om du inte vet vad de är ska du gå till dina Building Block-inställningar och registrera dem eller be din Blackboard-teknikkonsult om dem.


Skapa en Ally LTI-leverantör

Kontrollera om det redan finns en Ally-leverantör. Om det finns en Ally-leverantör behöver du bara lägga till placeringar till leverantören. Om inte, skapa en.

Läs mer om att skapa LTI-verktygsleverantörer

 1. Från administratörspanelen väljer du LTI-verktygsleverantörer.
 2. Kontrollera listan för följande Ally-leverantörer:
  • prod.ally.ac
  • prod-ca-central-1.ally.ac
  • prod-eu-central-1.ally.ac
  • prod-ap-southeast-1.ally.ac
  • prod-ap-southeast-2.ally.ac
 3. Om det redan finns en Ally-leverantör går du vidare till Skapa Ally-placeringar.
 4. Om det inte redan finns en Ally-leverantör väljer du Registrera leverantörsdomän.
 5. Ange leverantörsdomänen i ditt värddatacenter. Om du inte är säker tittar du på informationen från dina Building block-inställningar.
  • Datacenter i USA: prod.ally.ac
  • Datacenter i Kanada: prod-ca-central-1.ally.ac
  • Datacenter i Europa: prod-eu-central-1.ally.ac
  • Datacenter i Singapore: prod-ap-southeast-1.ally.ac
  • Datacenter i Australien: prod-ap-southeast-2.ally.ac
 6. Välj Godkänd för Leverantörsdomänens status.
 7. Välj Ställ in separat för varje länk bredvid Standardkonfigurationen.
 8. Välj Skicka endast användardata över SSL för inställningen Skicka användardata.
 9. Välj endast alternativet Roll i kursen för Användarfält att skicka. Alla alternativ är markerade som standard, avmarkera de andra alternativen.
 10. Välj Ja för Tillåt åtkomst till medlemskapstjänst.
 11. Klicka på Skicka.

Skapa Ally-placeringar

När du har lagt till en ny LTI-leverantör visas den i listan över LTI-leverantörer. Härifrån kan du lägga in verktyget i Learn.

Mer information om att hantera placeringar i Blackboard Learn

 1. Leta efter följande Ally-leverantörer i listan över LTI-verktygsleverantörer:
  • prod.ally.ac
  • prod-ca-central-1.ally.ac
  • prod-eu-central-1.ally.ac
  • prod-ap-southeast-1.ally.ac
  • prod-ap-southeast-2.ally.ac
 2. Öppna alternativmenyn för Ally-leverantören.
 3. Välj Hantera placeringar.
 4. Välj Skapa placering och ange följande information:
  • Etikett: Tillgänglighetsrapport
  • Beskrivning: Kurstillgänglighetsrapport från Blackboard Ally
  • Användarnamn: ally-instructor-report
 5. Välj Ja för Tillgänglighet.
 6. Bredvid Typ ska du välja Kursverktyg och Ej deltagare.
 7. För att lägga till en ikon ska du välja Bläddra och sedan Ally-ikonen.

  Du kan spara och använda den här Ally­ikonen.

  Ally icon
 8. Använd ett av följande webbadresser som Verktygsleverantörens webbadress. Ersätt ”[ClientID]” med det kund-ID som finns i dina Building block-inställningar.
  • Lärosäten som har datacentret i USA som värd: https://prod.ally.ac/api/v1/[ClientId]/lti/instructor
  • Lärosäten som har datacentret i Kanada som värd: https://prod-ca-central-1.ally.ac/api/v1/[ClientId]/lti/instructor
  • Lärosäten som har datacentret i Europa som värd: https://prod-eu-central-1.ally.ac/api/v1/[ClientId]/lti/instructor
  • Lärosäten som har datacentret i Singapore som värd: https://prod-ap-southeast-1.ally.ac/api/v1/[ClientId]/lti/instructor
  • Lärosäten som har datacentret i Australien som värd: https://prod-ap-southeast-2.ally.ac/api/v1/[ClientId]/lti/instructor
 9. Ange Verktygsleverantörsnyckeln från dina Building block-inställningar.
 10. Ange Verktygsleverantörshemligheten från dina Building block-inställningar.
 11. Klicka på Skicka.

Tillgänglighetsrapport visas som ett alternativ i en kurs under Kursverktyg i Original-kurser och Böcker & kursverktyg i Ultra-kurser. Om något problem uppstår när du konfigurerar rapporten ska du Skapa ett ärende i Behind the Blackboard.

Blackboard Learn Registrera nyckel, hemlighet och kund-ID


Registrera nyckel, hemlighet och kund-ID

Du behöver verktygsleverantörsnyckeln/kundnyckeln, verktygsleverantörshemligheten/den delade hemligheten och ditt kund-ID för att konfigurera kurstillgänglighetsrapporten.

Följ de här stegen för att registrera informationen. Om de här stegen inte är tillgängliga i din miljö kan du be din Blackboard-teknikkonsult om det.

 1. Från administratörspanelen väljer du Building block.
 2. Välj Installerade verktyg.
 3. Hitta Ally-integrering och välj alternativmenyn.
 4. Välj Inställningar.
 5. Ange informationen i dessa fält för att använda senare.
  • Verktygsleverantörsnyckel
  • Verktygsleverantörshemlighet
  • Kund-ID
  • URL för Ally-rapport
 6. Välj Avbryt och gå tillbaka till administratörspanelen.