הוסף את דוח הנגישות של הקורס הפונה למרצה ל- Learning Management System‏ (LMS) שלך.

דוח הנגישות של הקורס משמש כהשלמה למחווני הנגישות הקיימים. הוא מספק סיכום נגישות וסקירה כוללת ברמת הקורס.

הדוח מציג למרצים מידע שימושי זה:

 • ניקוד נגישות עבור הקורס
 • הפצה של תוכן קורס לפי סוג תוכן
 • רשימת כל הבעיות שזוהו בקורס

מרצים רואים את פריטי תוכן הקורס שלהם שיש בהם בעיות. מרצים יכולים לאחר מכן לגשת למשוב המרצה דרך הדוח כדי לתקן את הבעיה.

הדוח עוזר למרצים לקבוע עדיפות ומספק אפשרויות עבור סדר התיקון. לדוגמה, "תוכן עם מספר הבעיות החמורות הרב ביותר" ו"התוכן שקל ביותר לתקן".


Blackboard Learn

הגדרת דוח נגישות קורס עבור Blackboard Learn

הוסף את דוח הנגישות של הקורס הפונה למרצה לגרסת Blackboard Learn שברשותך.

אינך בטוח אילו צעדים לנקוט? היכנס אל Blackboard Learn כמנהל מערכת ועבור אל לוח מנהל המערכת. מספר הגרסה שלך מופיע שם. 


Moodle

הזמינות של דוח הנגישות של הקורס תדרוש עדכון של יישומי ה-plugin של Ally Moodle. עדכון זה יהפוך לזמין בשבועות הבאים, והכרזה על מהדורה נפרדת תישלח.

דוח הנגישות של הקורס זמין עבור מוסדות המשתמשים ב-Moodle 3.5 ואילך באירוח עצמי. זה דורש שדרוג של יישומי ה-plugin של Ally Moodle, ובשלב זה דוח הנגישות של הקורס הופך אוטומטית לזמין בכל הקורסים.

הקישור לדוח הנגישות של הקורס גם מוצג בקורסים שעבורם Ally לא מופעלת, אבל הדוח לא ייטען במקרים אלה.

מוסדות המשתמשים ב-Moodle 3.5 צריכים לשדרג את הגרסה שלהם של יישום ה-plugin‏ report_allyltiלגרסה 3.5.3 לפחות.report_allylti

מוסדות המשתמשים ב-Moodle 3/6 ואילך צריכים לשדרג לגרסאות יישום ה-plugin הבאות לפחות:

גרסת יישום ה-plugin‏ 3.6.4 של Ally Moodle ואילך דורשת את PHP 7.1. אם אין לך PHP 7.1, מומלץ לא לשדרג מעבר לגרסה 3.6.3.


Instructure Canvas

קביעת תצורה של דוח נגישות של קורס עבור Canvas

תיעוד 'מפתח לצרכן', 'סוד' ו'מזהה לקוח'

 1. היכנס כמנהל המערכת שהגדיר את הדוח של המוסד ונווט אל הגדרות בסביבת העבודה של מנהל המערכת.
 2. בחר את הכרטיסייה אפליקציות ובחר עריכה לצד האפליקציה דוח של מוסד של Ally.
 3. תעד את מפתח הצרכן, הסוד המשותף, ומזהה הלקוח.

  אם "הסוד המשותף" אינו גלוי, הוא היה אמור להיות מסופק לך על-ידי היועץ הטכני במהלך היישום. בנוסף, רשום את מזהה הלקוח שלך, שהוא המספר שבין “v1/” ל-“/lti” ב"כתובת ה-URL להפעלה”. ערכים אלה יהיו דרושים במהלך קביעת התצורה של דוח נגישות הקורס.

הוסף אפליקציה חדשה

 1. היכנס כמנהל מערכת ונווט אל הגדרות של חשבון המשנה שעבורו יש להוסיף את דוח הנגישות של הקורס.
 2. בחר את הכרטיסייה אפליקציות” ובחר הצגת תצורות אפליקציה.
 3. בחר את הלחצן + אפליקציה” כדי להוסיף אפליקציה חדשה.
 4. הזן מידע זה:
 5. השתמש באחת מכתובות ה-URL הללו עבור כתובת URL של ספק הכלי. החלף את "[ClientID]" במזהה הלקוח שתיעדת.
  • מוסדות המתארחים במרכז הנתונים בארה"ב: https://prod.ally.ac/api/v1/[ClientId]/lti/instructor
  • מוסדות המתארחים במרכז הנתונים בקנדה: https://prod-ca-central-1.ally.ac/api/v1/[ClientId]/lti/instructor
  • מוסדות המתארחים במרכז הנתונים באירופה: https://prod-eu-central-1.ally.ac/api/v1/[ClientId]/lti/instructor
  • מוסדות המתארחים במרכז הנתונים בסינגפור: https://prod-ap-southeast-1.ally.ac/api/v1/[ClientId]/lti/instructor
  • מוסדות המתארחים במרכז הנתונים באוסטרליה: https://prod-ap-southeast-2.ally.ac/api/v1/[ClientId]/lti/instructor
 6. שלח את הטופס.

דוח הנגישות אמור להיות זמין כעת בניווט השמאלי של הקורס. שים לב שבאפשרותך לבצע שלבים אלה גם דרך הגדרות” עבור קורס בודד במקרה שיש להוסיף את דוחות הנגישות לקורס יחיד. אם אתה נתקל בבעיות בעת הגדרת הדוח, שלח מקרה דרך Behind the Blackboard.


D2L Brightspace

קביעת תצורה של דוח נגישות של קורס עבור D2L

תיעוד 'מזהה לקוח', 'מפתח' ו'סוד'

 1. היכנס כמנהל מערכת.
 2. פתח את כלי ניהול ובחר כלי למידה חיצונית.
 3. פתח את תפריט הפעולות של דוח של מוסד של Ally.
 4. בחר ערוך קישור
 5. תעד את 'מזהה הלקוח', 'מפתח', ו'סוד'.

  אם "הסוד" אינו גלוי, הוא היה אמור להיות מסופק לך על-ידי היועץ הטכני במהלך היישום. בנוסף, רשום את מזהה הלקוח שלך, שהוא המספר שבין “v1/” ל-“/lti” ב"כתובת ה-URL”. ערכים אלה יהיו דרושים במהלך קביעת התצורה של דוח נגישות הקורס.

 6. בחר ביטול.

הוסף קישור חדש

 1. פתח את כלי ניהול ובחר כלי למידה חיצונית.
 2. בחר קישור חדש.
 3. הקלד זאת עבור הכותרת: דוח קורס של Ally.
 4. השתמש באחת מכתובות ה-URL הללו עבור כתובת URL של ספק הכלי. החלף את "[ClientID]" במזהה הלקוח שתיעדת.
  • מוסדות המתארחים במרכז הנתונים בארה"ב: https://prod.ally.ac/api/v1/[ClientId]/lti/instructor
  • מוסדות המתארחים במרכז הנתונים בקנדה: https://prod-ca-central-1.ally.ac/api/v1/[ClientId]/lti/instructor
  • מוסדות המתארחים במרכז הנתונים באירופה: https://prod-eu-central-1.ally.ac/api/v1/[ClientId]/lti/instructor
  • מוסדות המתארחים במרכז הנתונים בסינגפור: https://prod-ap-southeast-1.ally.ac/api/v1/[ClientId]/lti/instructor
  • מוסדות המתארחים במרכז הנתונים באוסטרליה: https://prod-ap-southeast-2.ally.ac/api/v1/[ClientId]/lti/instructor
 5. סמן את אפשר למשתמשים להציג קישור זה.
 6. בחר את לחצן האפשרויות קשר מפתח/סוד.
 7. השתמש במפתח שתיעדת.
 8. השתמש בסוד שתיעדת.
 9. סמן אפשרויות הגדרות אבטחה אלה:
  • שלח מידע לצרכן של הכלי לספק הכלי
  • שלח מידע הקשר לספק הכלי
  • שלח מזהה משתמש של LTI ורשימת תפקידים של LTI לספק הכלי
 10. בחר שמור וסגור.

הוסף דוח נגישות של קורס לקורס

 1. דרך קורס, פתח את פעולות עבור סרגל ניווט ובחר ערוך את סרגל הניווט המשותף.
 2. בחר הוסף קישורים.
 3. בחר צור קישור מותאם אישית.
 4. השתמש בשם זה: דוח נגישות
 5. שם: "דוח נגישות"

  זהו שם הקישור בסרגל הניווט של הקורס. שנה את שמו במידת הצורך.

 6. בחר הוסף קישור מהיר
 7. בחר דוח קורס של Ally תחת כלי למידה חיצונית.
 8. בחר הגבל תפקידים ספציפיים ובחר את התפקידים שצריכה להיות להם גישה לדוח הנגישות של הקורס.
 9. בחר צור, הוסף, ושמור וסגור.

"דוח הנגישות" אמור להיות זמין כעת בסרגל הניווט של הקורס. אם אתה נתקל בבעיות בעת הגדרת הדוח, שלח מקרה דרך Behind the Blackboard.

Schoology

הגדרת CAR Schoology

 1. בתור מנהל Schoology , פתח את https://app.schoology.com/apps/profile/4848967623.

  אם נעשה שימוש בכתובת URL מותאמת אישית, ייתכן שיהיה עליך להחליף את app.schoology.com בכתובת ה-URL של המוסד שלך.

 2. בחר התקן את אפליקציית LTI.
 3. בחר אני מסכים ו הוסף לארגון. האפליקציה דוח נגישות הקורסים של Ally מופיעה עכשיו בקטע אפליקציות ארגוניות במרכז האפליקציות.
 4. בחר הגדר.
 5. השתמש באחת מכתובות ה-URL האלו בתור כתובת URL מותאמת אישית. החלף את "[ClientID]" במזהה הלקוח שלך.
  • מוסדות המתארחים במרכז הנתונים בארה"ב: https://prod.ally.ac/api/v1/[ClientId]/lti/instructor
  • מוסדות המתארחים במרכז הנתונים בקנדה: https://prod-ca-central-1.ally.ac/api/v1/[ClientId]/lti/instructor
  • מוסדות המתארחים במרכז הנתונים באירופה: https://prod-eu-central-1.ally.ac/api/v1/[ClientId]/lti/instructor
  • מוסדות המתארחים במרכז הנתונים בסינגפור: https://prod-ap-southeast-1.ally.ac/api/v1/[ClientId]/lti/instructor
  • מוסדות המתארחים במרכז הנתונים באוסטרליה: https://prod-ap-southeast-2.ally.ac/api/v1/[ClientId]/lti/instructor
 6. הזן את מפתח הצרכן והסוד המשותף.
 7. בקטע 'פרמטרים מותאמים אישית', הזן את הקוד הבא. החלף את "[ClientID]" בסוף במזהה הלקוח שלך.
  building_id=$com.schoology.Context.Building.id
  ally_client_id=[ClientID]
 8. בחר שמור הגדרות. דוח נגישות הקורסים של Ally יופיע בשלב זה בתפריט הניווט השמאלי בקורסים שלך.