Den här konfigurationen använder din aktuella nyckel, hemlighet och kund-ID för Ally. Om du inte vet vad de är ska du gå till dina Building Block-inställningar och registrera dem eller be din Blackboard-teknikkonsult om dem.

Skapa en Ally LTI-leverantör

Läs mer om att skapa LTI-verktygsleverantörer

 1. Från administratörspanelen väljer du LTI-verktygsleverantörer.
 2. Välj Registrera leverantörsdomän.
 3. Ange leverantörsdomänen i ditt värddatacenter. Om du inte är säker tittar du på informationen från dina Building block-inställningar.
  • Datacenter i USA: prod.ally.ac
  • Datacenter i Kanada: prod-ca-central-1.ally.ac
  • Datacenter i Europa: prod-eu-central-1.ally.ac
  • Datacenter i Singapore: prod-ap-southeast-1.ally.ac
  • Datacenter i Australien: prod-ap-southeast-2.ally.ac
 4. Välj Godkänd för Leverantörsdomänens status.
 5. Välj Skicka endast användardata över SSL för inställningen Skicka användardata.
 6. Välj endast alternativet Roll i kursen för Användarfält att skicka. Alla alternativ är markerade som standard, avmarkera de andra alternativen.
 7. Välj Ja för Tillåt åtkomst till medlemskapstjänst.
 8. Klicka på Skicka.

Skapa Ally-placeringar

När du har lagt till en ny LTI-leverantör visas den i listan över LTI-leverantörer. Härifrån kan du lägga in verktyget i Learn.

Mer information om att hantera placeringar i Blackboard Learn

 1. I listan över LTI-verktygsleverantörer kan du leta efter Ally-leverantören som du skapat.
 2. Öppna alternativmenyn för Ally-leverantören.
 3. Välj Hantera placeringar.
 4. Välj Skapa placering och ange följande information:
  • Etikett: Tillgänglighetsrapport
  • Beskrivning: Kurstillgänglighetsrapport från Blackboard Ally
  • Användarnamn: ally-instructor-report
 5. Välj Ja för Tillgänglighet.
 6. Bredvid Typ, välj Deltagarverktyg.

  Verktyget är tillgängligt i deltagarverktyg och kan döljas senare.

 7. Markera Öppna i ett nytt fönster.
 8. För att lägga till en ikon ska du välja Bläddra och sedan Ally-ikonen.

  Du kan spara och använda den här Ally­ikonen.

  Ally icon
 9. Använd ett av följande webbadresser som Verktygsleverantörens webbadress. Ersätt ”[ClientID]” med det kund-ID som finns i dina Building block-inställningar.
  • Lärosäten som har datacentret i USA som värd: https://prod.ally.ac/api/v1/[ClientId]/lti/instructor
  • Lärosäten som har datacentret i Kanada som värd: https://prod-ca-central-1.ally.ac/api/v1/[ClientId]/lti/instructor
  • Lärosäten som har datacentret i Europa som värd: https://prod-eu-central-1.ally.ac/api/v1/[ClientId]/lti/instructor
  • Lärosäten som har datacentret i Singapore som värd: https://prod-ap-southeast-1.ally.ac/api/v1/[ClientId]/lti/instructor
  • Lärosäten som har datacentret i Australien som värd: https://prod-ap-southeast-2.ally.ac/api/v1/[ClientId]/lti/instructor
 10. Ange Verktygsleverantörsnyckeln från dina Building block-inställningar.
 11. Ange Verktygsleverantörshemligheten från dina Building block-inställningar.
 12. Klicka på Skicka.

Tillgänglighetsrapport visas som ett alternativ i en kurs i Deltagarverktyg. Lärare kan dölja länken så att deltagarna inte kan se den. Om något problem uppstår när du konfigurerar rapporten ska du Skapa ett ärende i Behind the Blackboard.

Blackboard Learn Registrera nyckel, hemlighet och kund-ID


Registrera nyckel, hemlighet och kund-ID

Du behöver verktygsleverantörsnyckeln/kundnyckeln, verktygsleverantörshemligheten/den delade hemligheten och ditt kund-ID för att konfigurera kurstillgänglighetsrapporten.

Följ de här stegen för att registrera informationen. Om de här stegen inte är tillgängliga i din miljö kan du be din Blackboard-teknikkonsult om det.

 1. Från administratörspanelen väljer du Building block.
 2. Välj Installerade verktyg.
 3. Hitta Ally-integrering och välj alternativmenyn.
 4. Välj Inställningar.
 5. Ange informationen i dessa fält för att använda senare.
  • Verktygsleverantörsnyckel
  • Verktygsleverantörshemlighet
  • Kund-ID
  • URL för Ally-rapport
 6. Välj Avbryt och gå tillbaka till administratörspanelen.