1. Öppna https://app.schoology.com/apps/profile/4848967623 som Schoology-administratör.

  Om du använder en anpassad webbadress kan du behöva ersätta app.schoology.com med ditt lärosätes webbadress.

 2. Välj Installera LTI-appen.
 3. Välj Jag godkänner och Lägg till i organisation. Appen Allys kurstillgänglighetsrapport visas nu under Organisationsappar i Appcenter.
 4. Välj Konfigurera.
 5. Använd en av dessa webbadresser som Anpassad webbadress. Ersätt ”[ClientID]” med ditt kund-ID.
  • Lärosäten som har datacentret i USA som värd: https://prod.ally.ac/api/v1/[ClientId]/lti/instructor
  • Lärosäten som har datacentret i Kanada som värd: https://prod-ca-central-1.ally.ac/api/v1/[ClientId]/lti/instructor
  • Lärosäten som har datacentret i Europa som värd: https://prod-eu-central-1.ally.ac/api/v1/[ClientId]/lti/instructor
  • Lärosäten som har datacentret i Singapore som värd: https://prod-ap-southeast-1.ally.ac/api/v1/[ClientId]/lti/instructor
  • Lärosäten som har datacentret i Australien som värd: https://prod-ap-southeast-2.ally.ac/api/v1/[ClientId]/lti/instructor
 6. Ange konsumentnyckeln och den delade hemligheten.
 7. Ange följande kod i Anpassade parametrar. Ersätt ”[ClientID]” i slutet med ditt kund-ID.
  building_id=$com.schoology.Context.Building.id
  ally_client_id=[ClientID]
 8. Välj Spara inställningar. Allys kurstillgänglighetsrapport visas nu i den vänstra navigeringsmenyn i dina kurser.