Typer beholdere

Emneinnhold-siden kan du opprette mapper og læringsmoduler for å vise frem innhold på en organisert og engasjerende måte. Du kan legge til dokumenter, filvedlegg, prøver, oppgaver, multimedieinnhold og lenker til nettsteder, diskusjoner og dagbøker.

Velg plussikonet der du vil legge til beholdere. I menyen velger du Opprett og deretter beholderen du vil legge til.

Emneinnhold-siden vises titlene på mapper og læringsmoduler som lenker studentene velger for å se materiellet i dem. Alternativt kan du legge til beskrivelser for å hjelpe studentene med å forstå hva slags innhold de inneholder.

Organiser med mapper

Du kan opprette to mappenivåer for å organisere innhold. Da blir det lettere for studentene å finne det de trenger, og det blir lettere for deg å administrere det. I tillegg blir det lettere for studentene å navigere via små skjermer, siden de ikke trenger å søke etter materiell. Vær oppmerksom på at når du allerede har to mappenivåer, kan du ikke opprette flere nivåer eller laste opp mapper i mapper på andre nivå.

Hvis du ikke legger til noen tittel, vises Ny Mappe og datoen i innholdslisten. Hvis du ikke legger til noe innhold, vises det en tom mappe med plassholdertittelen på Emneinnhold-siden.

Organiser med læringsmoduler

Du kan bruke læringsmoduler i emnet ditt som beholdere for organiserte samlinger med innhold. Med moduler kan studenter navigere mellom innholdselementer uten distraksjoner eller ekstra klikk. Med læringsmoduler blir det lettere å holde seg fokusert på leksjonen eller konseptet du går gjennom. Hvis du har bygget emneplanen på en lærebok eller annet materiell, er moduler en effektiv og logisk løsning for å gruppere innhold, slik at det følger rytmen i dette materiellet.

Mer om læringsmoduler

Administrer beholdere

Du kan endre rekkefølge på, redigere og slette beholdere og innhold samt kontrollere hva studentene ser på Emneinnhold-siden. Hvis du sletter en mappe eller læringsmodul med innhold, fjernes også det aktuelle innholdet fra Emneinnhold-siden.

Mer om hvordan du administrerer innhold

Mer om hvordan du kontrollerer innholdstilgjengelighet