I Blackboard-emnene dine kan du legge til en rekke innhold, for eksempel forelesninger på nettet, multimedia, prøver, oppgaver og lenker til nettsteder og sosiale medier.

Innholdstyper

Når du vil lage emner, kan du begynne på Emneinnhold-siden. Det er lett å bli kjent med funksjonene og gjøre ting der.

Velg plusstegnet der du vil legge til innhold. I menyen velger du Opprett for å åpne Opprett element-panelet.

I denne tabellen beskrives materiellet du kan legge til.

Beskrivelse av innholdstyper
Innholdstype Beskrivelse
Læringsmodul Med læringsmoduler blir det lettere å holde seg fokusert på leksjonen eller konseptet du går gjennom. Hvis du har bygget emneplanen på en lærebok eller annet materiell, er moduler en effektiv og logisk løsning for å gruppere innhold, slik at det følger rytmen i dette materiellet.
Mappe Du kan opprette to mappenivåer for å organisere innhold. Vær oppmerksom på at når du allerede har to mappenivåer, kan du ikke opprette flere nivåer eller laste opp mapper i mapper på andre nivå. Bruk mapper for å redusere behovet for siderulling og hjelpe studentene med lett å finne materiell.
Dokument Du kan lage sider som kalles dokumenter og legge til tekst, lyd, video, filer og bilder.
Lenke Du kan koble til eksterne nettsteder eller ressurser.
Undervisningsverktøy og innholdsmarkedet Du kan inkludere innhold fra Blackboards partnere, for eksempel Macmillan og Jones & Bartlett.

LTI er et tiltak som administreres av IMS Global Learning Consortium. Formålet er å oppnå sømløst integrering av nettbaserte læringsverktøy som ligger på eksterne servere, i emner. Verktøyene må autoriseres av institusjonen.

Mer om hvordan du legger til innhold fra eksterne kilder

SCORM-pakker

SCORM-pakker er nettbasert innhold som er samlet i komprimerte ZIP-filer som kan pakkes ut og spilles av ved hjelp av en innholdsavspiller. Du får vanligvis enkeltkomponenter eller hele pakker fra skolen, utgivere, kommersielle selskaper eller andre kilder.

Mer om hvordan du legger til SCORM-innhold

Prøve Du kan opprette prøver for å vurdere studentenes kunnskap. Du kan legge til spørsmålstyper, for eksempel Langsvar, Skriv inn ett manglende ord, Skriv inn flere manglende ord, Pare sammen, Flervalg med ett riktig svar, Flervalg med flere riktige svar og Sant/usant.
Oppgave Du kan opprette vurdert emnearbeid og administrere vurderingene og tilbakemeldingene for hver student eller gruppe.
Diskusjon Du kan legge inn lenker til diskusjoner i nærheten av relatert innhold. For eksempel kan du legge til en fil studentene bør lese. Og hvis du vil at de skal svare på diskusjoner, kan du legge til en lenke, slik at det blir enkelt å delta.
Dagbok Du kan legge inn lenker til en dagbok i nærheten av relatert innhold. Legg til en melding for å sette forventninger og retningslinjer for å gi studentene en god start.
Fil Velg Last opp for å finne filer på datamaskinen. Filene vises i innholdslisten. Studenter velger navnet på en fil for å laste den ned. Du kan også utvide eller opprette mapper og laste opp filer. Filtypene som støttes, omfatter DOC, DOCX, HTM, HTML, MP3, MPG, PDF, PPT, PPTX, XLS, XLSX, RTF, TXT, ZIP og de fleste bildetyper.