Hver student kan oppnå gode resultater.

Når du overvåker studentenes prestasjoner i emnet ditt, kan du sørge for at alle har muligheten til å oppnå gode resultater.

Med innstillingen for et tradisjonelt klasserom kan du avgjøre om studentene forstå materiellet gjennom kroppsspråk, ansiktsuttrykk, deltakelse og hvor ofte de rekker opp hånden. I det nettbaserte emnet kan du vurdere studentens prestasjoner med en samling av Blackboard Learn-verktøy.

Start tidlig. Bruk verktøyene for å etablere et utgangspunkt for studentprestasjoner. Dette utgangspunktet er uvurderlig når du sammenligner det med hvordan studentene presterer gjennom hele emnet. Du ser mønstre og gjenkjenner når du må hjelpe studenter som bør følges opp med å få gode resultater, og hindre at studenter med gode resultater kjeder seg.

Med studentprestasjoner får du også innsikt i det generelle designet og hvordan virkningsfullt emnet er.


Finn ut mer

Prestasjoner

Analyse for Learn

Anbefalt fremgangsmåte

Emnerapporter

EAC visuelle data

Mål

Instrumentbord for målresultater

Resultatinstrumentbord

Lagringssenter

Oppgaver