Du kan legge til filer og mapper i emner på flere måter – blant annet når du oppretter emneinnholdet ditt. Når du legger til filer i emnet ditt, lagres de i emnets filrepositorium: Emnefiler eller Mitt innhold.

Tre vanlige metoder for å legge til filer i emner

Du kan legge til alle slags filer i innholdet ditt. I eksemplene våre legger vi til et dokument på tre måter.

  1. Bruk redigeringsprogrammet til å legge ved filer når du oppretter innhold for å kontrollere hvor fillenker vises i teksten.
  2. Når du oppretter innhold, kan du legge ved en fil i Vedlegg-delen.
  3. Legg til filene i Emnefiler eller Mitt innhold FØR du oppretter innhold.

Du kan kontrollere hvor fillenker skal vises, ved å bruke redigeringsprogrammet til å legge ved filer når du oppretter innhold

Når du bruker funksjonen Legg til innhold i redigeringsverktøyet, kan du velge hvor lenken til filen vises i innholdet ditt.

Avhengig av innholdstypen, kan du lenke til filer som allerede finnes i Emnefiler eller Mitt innhold, eller bla gjennom filer på datamaskinen din. Eventuelle filer du laster opp fra datamaskiner, lagres i repositoriet i mappen på øverste nivå. Du kan ikke velge hvilken mappe filene lastes opp til.

Fordel: Du styrer hvordan innholdet ditt vises. Hvis du legger til tre filer i innholdselementet ditt, kan du dele dem opp mellom teksten.

Eksempel: Du gir studentene dine tre kasusstudier. De må velge ett av dem for å undersøke det nærmere. I det samme innholdselementet kan du legge inn en introduksjon og en fillenke for hvert kasusstudium. Du kan bruke filnavnet eller oppgi en lenketittel for hver av dem

Filer vises: Du bestemmer hvor lenkene til filene vises. Når du finjusterer innholdet ditt eller må oppdatere materiellet, kan du fortsette å legge til filer, bilder og multimedier. Du kan endre rekkefølgen og utseendet når du vil.

Mer informasjon om funksjonene i redigeringsprogrammet

Når du oppretter innhold, legger du ved en fil i Vedlegg-delen.

Mens du oppretter innhold, kan du legge til en fil fra datamaskinen eller fra emnets filrepositorium: Emnefiler eller Mitt innhold.

Fordel: Du kan laste opp filer mens du oppretter emnet. Du trenger ikke å laste opp materiell først.

Eksempel: Studentene dine sliter med et gruppeprosjekt. Du kan gi dem flere instruksjoner og be dem om å laste ned en fil med spesifikke eksempler. Når du oppretter det nye innholdselementet, kan du legge ved en fil. Hvis filen er lagret på datamaskinen din, kan du velge hvilken mappe i Emnefiler eller Mitt innhold du vil laste opp filen til.

Velg Bla gjennom emne eller Bla gjennom Mitt innhold for å finne filen på datamaskinen og laste den opp. Eventuelt kan du finne filen i en av mappene i repositoriet ditt.

Du bør legge til filer i Emnefiler eller Mitt innhold FØR du oppretter innhold

Last opp filer og mapper i Emnefiler eller Mitt innhold – enten én om gangen eller flere samtidig – med dra-og-slipp- eller bla gjennom-funksjonen.

Fordel: I Emnefiler eller Mitt innhold kan du opprette mapper for å organisere innholdet ditt.

Eksempel: Du bestemmer deg for å legge ut innhold til studentene for hver uke. I emnemenyen legger du til lenker for uke 1, uke 2 og uke 3. I Emnefiler eller Mitt innhold oppretter du mapper med de samme navnene og laster opp filene dine. Når du oppretter innhold, kan du navigere til ulike mapper for å finne filene du trenger.

Vanlige spørsmål

Må jeg laste opp alle filene mine i Mitt innhold før jeg kan opprette innhold?

Nei. Du kan legge til filer rett til siden Emneinnhold. Du kan laste opp én eller flere filer i emnet ditt. De lagres automatisk i Mitt innhold, så det blir lett å finne dem senere.

Filer lagres automatisk i Mitt innhold når du laster dem opp på Emneinnhold-siden eller via redigeringsverktøyet.

Mer om måter å legge ved filer på


Et nytt semester er i gang, og jeg må oppdatere pensumfilen min. Hva er den beste måten å gjøre det på?

Du kan redigere og overskrive enkeltfiler i Mitt innhold uten å påvirke de interne lenkene til de aktuelle filene.

Eksempel:

Du laster opp en fil med emneplanen din på Emneinnhold-siden. Senere vil du endre filen. Da redigerer du en kopi av filen på datamaskinen din først. Gå deretter tilbake til Mitt innhold ved hjelp av Verktøy-menyen i grunnavigasjonen. Finn frem til filen i mappen for emnet, og åpne menyen for elementet. Så laster du opp den nye versjonen av pensumfilen med Overskriv fil-funksjonen. Lenken til filen i emnet ditt forblir intakt. Når studenter åpner pensumet i emnet ditt, ser de det oppdaterte innholdet.

Mer om å legge til filer til Mitt innhold


Kan jeg legge til filer i emnet mitt på andre steder enn på Emneinnhold-siden?

Ja. Du kan legge til filer som vedlegg for annet emneinnhold, for eksempel dokumenter, oppgaver og prøver. Du kan også sette inn filer med redigeringsverktøyet, slik at studenter og andre emnemedlemmer ser filene sammen med annet innhold du legger til. Du kan bruke redigeringsverktøyet til å sette inn filer i diskusjoner eller meldinger.


Hvordan gjør jeg emneinnholdet mitt mer tilgjengelig?

Ally i Learn Ultra Instructor Overview

Alle studenter er forskjellige og har ulike læreferdigheter. Når du gir dem mer tilgjengelig innhold, kan enkeltstudentene velge de formatene som passer dem selv best. Hvis institusjonen din bruker Blackboard Ally, kan du bruke dette verktøyet som et hjelpemiddel for å sikre at emneinnholdet ditt er tilgjengelig for alle studenter.

Indikatorer for tilgjengelighetsresultatet og alternative formater vises ved siden av emnedokumentene og prøvene.

Kom i gang med Ally i Ultra