Hvis institusjonen din har Original-opplevelsen, vises emnene dine i Original-emnevisningen.

Hvis institusjonen din har Ultra-emnevisningen, kan du ha emner i både Ultra-emnevisningen og Original-emnevisningen. Velg den emnevisningen som fungerer best for hvert av emnene dine. Begge emnevisningene vises sømløst i emnelisten.

Sammenlign opplevelsene og emnevisningene

Utforsk Min institusjon-fanen

Ser dette ukjent ut? Gå til «Ultra»-hjelpen om hvordan du navigerer i Blackboard Learn.

Når du har logget på, ser du Min institusjon-fanen. Øverst ser du kanskje andre tilgjengelige faner.

Grensesnittet kan ha forskjellige farger, logoer, faner, verktøy og navn som er spesifikke for institusjonen din. Institusjonen kan for eksempel endre navn på Min institusjon-fanen til navnet på institusjonen eller fjerne faner eller verktøy fullstendig.

 1. Mitt Blackboard og brukermenyen: Disse menyene er tilgjengelige overalt i Blackboard Learn og inneholder en personlig visning av læringsmiljøet ditt. Åpne menyene ved siden av navnet ditt i sidetoppteksten. Via brukermenyen får du tilgang til alle emnene og de personlige innstillingene dine, for eksempel tekststørrelse og personopplysninger. Via Mitt Blackboard får du tilgang til leveringsfrister, brukere og verktøy du kan bruke til å utforske samt knytte kontakter, kommunisere og samarbeide med Blackboard-læringsnettverket ditt.
 2. Verktøy: Verktøyene som er tilgjengelige på denne siden, viser informasjon fra alle emnene dine. Kalenderen viser for eksempel aktiviteter for alle emner.
 3. Moduler: Modulene på Min institusjon-fanen inneholder informasjon fra alle emnene du underviser i. Institusjonen din avgjør hvilke moduler som vises, og om du kan legge til moduler.

  Bruk lenkene i modulene for å se informasjon og navigere til disse områdene i emnene dine. Du kan skjule enkeltvinduer og dra moduler til nye plasseringer på siden.

  Moduler du kanskje ser:

  • Mine emner: Åpne emnene du underviser i.
  • Oppslag: Her ser du oppslag for emner og fra institusjonen din. Oppslag inneholder viktig og tidssensitiv informasjon.
  • Min huskeliste: Viser oppgavene du har lagt til for studentene dine. Du kan legge til personlige oppgaver når du åpner oppgaver fra Verktøy.
 4. Legg til modul: Velg dette alternativet for å se listen over tilgjengelige moduler, for eksempel ordliste, vurderingskort og notater. Du finner beskrivelser i listen, slik at det blir lettere å velge riktig. Institusjonen din avgjør om du kan legge til moduler.
 5. Tilpass side: Endre fargevalget på siden. Institusjonen din avgjør om du kan tilpasse siden.

Andre faner

Du har kanskje tilgang til andre faner som inneholder moduler. Hvis institusjonen din for eksempel har tilgang til funksjonene for innholdsstyring, ser du Mitt innhold-fanen. Institusjoner som har tilgang til funksjonene i fellesengasjement, kan opprette egendefinerte faner og vise brukerne de ulike fanene basert på roller.


ULTRA: Enkel navigasjon

Ser dette ukjent ut? Gå til «Original»-hjelpen om hvordan du navigerer i Blackboard Learn.

Helt fra du logger på, har du tilgang til hovedfunksjonene i menyen hvor navnet ditt vises. Det er lett å gå tilbake til listen uansett hvor i systemet du er – også fra emner. Du ser menyen bak andre åpne lag.

Når du velger en lenke i menyen, ser du en oversikt over alle emnene dine. Hvis du for eksempel velger Vurderinger, ser du alle vurderingsoppgaverne dine, organisert etter emner. Du trenger altså ikke å navigere til hvert emne for å se hva som er klart for vurdering.

Avhengig av innstillingene din institusjon velger, kan du ha én eller begge emnevisninger: Ultra-emnevisningen og Original-emnevisningen. Begge emnevisningene vises sømløst i emnelisten.

Du kommer til å besøke mange steder!

Institusjonssiden: Her finner du informasjon om institusjonen din.

Profil: Velg navnet ditt i listen, og gjør endringer i nettprofilen din.

Aktivitetsstrøm: Her ser du alt som skjer i emnene dine, og visningen oppdateres hvert minutt.

Emner: Gå til tidligere, nåværende og fremtidige emner.

Organisasjoner: Åpne organisasjonene du er leder for eller medlem av.

Kalender: Se emneaktiviteter og leveringsfrister for alle emnene dine.

Meldinger: Se og send meldinger i alle Ultra-emnene dine.

Vurderinger: Se hva som må vurderes i de ulike emnene dine.

Verktøy: Bruk globale funksjoner som ikke er tilknyttet emner, for eksempel mapper eller Mitt innhold.