Denne informasjonen gjelder bare for Ultra-emnevisningen.

Denne informasjonen gjelder bare for Ultra-opplevelsen.

Du kan opprette lenker til et eksisterende område, verktøy eller element i emnet ditt. Legg til verktøy ved siden av relevant emnemateriell for å gi studentene en sømløs opplevelse.

Hva er interne lenker?

En intern lenke er en snarvei til et eksisterende område, verktøy eller element i emnet ditt.

Eksempel: Opprett lenker til oppgaver

Du kan opprette alle oppgaver i egne innholdsområder. Deretter kan du opprette interne lenker til individuelle oppgaver i andre områder av emnet, for eksempel i en enhetsmappe eller læringsmodul.

Hvis du oppretter en intern lenke til et verktøy som ikke er slått på, ser studenter som prøver å åpne verktøyet, en melding om at verktøyet ikke er slått på. Det samme er tilfellet for interne lenker til elementer du har angitt publiseringskriterier for. Hvis du for eksempel har angitt en regel om at innhold skal publiseres etter en bestemt dato, kan ikke studentene se dette innholdet før etter den aktuelle datoen.

Mer om publiseringskriterier