Du kan opprette lenker til et eksisterende område, verktøy eller element i emnet ditt. Legg til verktøy ved siden av relevant emnemateriell for å gi studentene en sømløs opplevelse.

Hva er interne lenker?

En intern lenke er en snarvei til et eksisterende område, verktøy eller element i emnet ditt.

Eksempel: Opprett lenker til oppgaver

Du kan opprette alle oppgaver i egne innholdsområder. Deretter kan du opprette interne lenker til individuelle oppgaver i andre områder av emnet, for eksempel i en enhetsmappe eller læringsmodul.

Hvis du oppretter en intern lenke til et verktøy som ikke er slått på, ser studenter som prøver å åpne verktøyet, en melding om at verktøyet ikke er slått på. Det samme er tilfellet for interne lenker til elementer du har angitt publiseringskriterier for. Hvis du for eksempel har angitt en regel om at innhold skal publiseres etter en bestemt dato, kan ikke studentene se dette innholdet før etter den aktuelle datoen.

Mer om publiseringskriterier


Opprett og lenk til diskusjoner

Plasser interaksjonsmuligheter der du trenger dem. Det finnes to steder i emner hvor du kan opprette og lage lenker til diskusjoner.

  • Du kan opprette en diskusjon direkte på Emneinnhold-siden, slik at den vises sammen med resten av materialet.
  • Du kan også gå til Diskusjoner-siden for emnet og konfigurere den der. Bare velg Diskusjoner-ikonet i navigasjonsfeltet. Deretter kan du velge om du vil inkludere diskusjonen på Emneinnhold-siden.

Legg til en diskusjonslenke på Emneinnhold-siden

Emneinnhold-siden kan du velge plusstegnet der du vil legge til en diskusjon. Velg Opprett > Deltakelse og engasjement > Diskusjon.

Legg inn en tittel som gjør det lett for studentene å finne riktig diskusjon i innholdslisten.

Legg ut en kommentar for å få diskusjonen i gang. Inkluder retningslinjer og forventninger, så det blir lett for studentene å komme godt i gang. Du kan formatere teksten med alternativene i redigeringsverktøyet.

Du kan trykke på ALT + F10 for å hoppe til verktøylinjen i redigeringsverktøyet. På Mac kan du trykke på Fn + ALT + F10. Bruk piltastene til å velge et alternativ, for eksempel en nummerert liste.

Du kan gjøre diskusjonen synlig for studentene eller skjule den. Dette kan du endre når som helst. Som standard skjules nye diskusjoner .

Velg Diskusjonsinnstillinger-ikonet for å åpne Diskusjonsinnstillinger-panelet. Kryss av Vis på emneinnholdsiden-avkryssingsruten for å inkludere diskusjonen sammen med andre innholdselementer på Emneinnhold-siden.

Administrer diskusjonslenker

Diskusjonslenkene dine vises på Emneinnhold-siden hvor du opprettet dem. Du kan endre rekkefølgen og fjerne en diskusjonslenke. Når du fjerner en diskusjon fra Emneinnhold-siden, blir den værende på Diskusjoner-siden.

Flytt diskusjoner. Trykk på Flytt-ikonet i raden for en diskusjon du vil flytte, og dra den til en ny plassering. Du kan også flytte diskusjoner til en mappe.

Slett diskusjoner fra Emneinnhold-siden. Åpne en diskusjon og deretter velg Diskusjonsinnstillinger-ikonet for å åpne Diskusjonsinnstillinger-panelet. Kryss av avkryssingsruten for Vis på emneinnholdsiden. Diskusjonen blir værende på hovedsiden for diskusjoner, men den vises ikke på Emneinnhold-siden.