Denne informasjonen gjelder bare for Ultra-emnevisningen.

Denne informasjonen gjelder bare for Ultra-opplevelsen.

Rediger, endre rekkefølge på og slett innhold

Du kan endre eksisterende innholdselementer og forandre hvor de vises, på Emneinnhold-siden. Trykk på Flytt i raden til et element, og flytt det til annen plassering. Du kan også flytte innhold inn i mapper. Utvid mappen, og flytt elementet til området under mappens tittel.

Bruk tastaturet for å flytte et element til et nytt sted eller en mappe.

  1. Trykk på Tab-tasten for å gå til et elements flytteikon.
  2. Trykk på Enter for å aktivere flyttemodus.
  3. Velg en plassering med piltastene.
  4. Trykk på Enter for å slippe elementet på den nye plasseringen.

Gå til raden for et element, og åpne menyen for å se Rediger og Slett-funksjonene.

The Course content section is open with 1) an assignment selected, 2) the "Move" icon clicked and highlighted, and 3) the dropdown list with the options to edit, reorder, or delete assignments on screen.

Slett elementer

Du kan slette et element fra emnet ditt eller skjule det for studentene for å beholde informasjonen. Studenter har ikke tilgang til skjulte innholdselementer på Emneinnhold-siden. Hvis du sletter en mappe eller læringsmodul med innhold, fjernes også det aktuelle innholdet fra Emneinnhold-siden.


Kontroller tilgjengeligheten for innhold

Du kan enkelt sette emneinnhold til synlig eller skjult fra studentene. Du kan angi disse innstillingene når du oppretter innholdselementene eller etter at det er gjort synlig i emnet.

Synligheten for hvert element vises tydelig, så du kan være sikker på at du ikke viser innhold som ikke er klart for studentene ennå. Du har fleksibiliteten til å eksperimentere med innholdet før du publiserer det for studentene. Du kan for eksempel velge å bare vise den første ukens innhold og skjule resten mens du jobber med det. Ha det gøy! Eksperimenter!

Trykk på tabulatortasten på tastaturet for å komme til synlighetslisten, og trykk på Enter for å åpne menyen. Bruk Alt/Tilvalg-tasten + oppoverpil og nedoverpil for å velge et alternativ.

Studentene har ikke tilgang til elementer det er angitt at skal vises senere, men de kan se dem i listen. Du kan også lage regler for innholdspublisering basert på studentenes resultater for andre elementer i emnet.

Ally i Learn – undervisere

Se og forbedre innholdstilgjengelighet

Institusjonen din bestemmer hvilke verktøy som er tilgjengelige.

Alle studenter er forskjellige og har ulike læreferdigheter. Når du gir dem mer tilgjengelig innhold, kan enkeltstudentene velge de formatene som passer dem selv best. Hvis institusjonen din bruker Blackboard Ally, kan du bruke dette verktøyet som et hjelpemiddel for å sikre at emneinnholdet ditt er tilgjengelig for alle studenter.

Indikatorer for tilgjengelighetsresultatet og alternative formater vises ved siden av emnedokumentene og prøvene.

Kom i gang med Ally

  1. Finn innholdet du vil forbedre.
  2. Ved siden av innholdet er det et ikon som viser tilgjengelighetsresultat.
  3. Velg poengsum-ikonet for å finne ut hvordan du kan forbedre tilgjengelighetsresultatet.
  4. Ally åpnes, og du ser hva du kan gjøre for å redigere innholdet ditt for å gjøre det mer tilgjengelig og optimalisere det for alternative formater.

Slik formaterer du tilgjengeligheten for emneinnhold

Studentene ser ikke innholdets tilgjengelighetsresultat. Men de kan velge blant de alternative formatene Ally genererer for innholdet. Du kan hjelpe Ally med å lage bedre alternative formater ved å følge de anbefale fremgangsmåtene for oppretting av tilgjengelig innhold.

Se alternative filformater

Når du legger til en fil i et emne, lager Ally alternative formater av filen basert på originalversjonen. For eksempel, hvis det originale innholdet er en PDF, oppretter Ally lyd, elektronisk blindeskrift, og ePub-formater av samme innhold. Disse formatene gjøres tilgjengelig sammen med originalfilen, slik at alt er på samme praktiske sted.

De alternative formatene opprettet avhenger av den originale innholdstypen. Hvis du ikke ser noe alternativ om å laste ned alternative formater, er ikke Ally aktivert for det aktuelle emnet. Eventuelt er ikke innholdet en innholdstype som støttes.

Finn innhold i emnet ditt. Velg menyen ved siden av den og så Alternative formater. Velg den versjonen som passer best for behovene dine. Velg Last ned for å lagre det alternative formatet på enheten.

student view of Download alternative formats modal

Mer om alternative formater for emneinnhold